1. účet 413 (7 replies)
 2. preklady zákonov o DPH v EÚ (0 replies)
 3. Žalúzie (1 replies)
 4. Splátkový kalendár a prvá platba z leasingu (5 replies)
 5. Účtovanie tržby za predaj tovaru a par.66 (2 replies)
 6. Predaj auta na ktoré bol uplatnený odpočet DPH (1 replies)
 7. Výhra v súťaži (0 replies)
 8. Zvýšenie úveru (2 replies)
 9. prenájom hnuteľných vecí (12 replies)
 10. Krátkodobý majetok (2 replies)
 11. odpredaj DHM exekútorom (1 replies)
 12. faktúra od WHO IS WHO (4 replies)
 13. Fa do ČR, ak ma ceska firma IC DPH SK (2 replies)
 14. fa Slovákovi, ale to tovar do Čiech (12 replies)
 15. Súdne trovy (4 replies)
 16. Dane z dedičstva , dedenie kto co.. (16 replies)
 17. Predaj HIM (10 replies)
 18. predaj majetku...? (2 replies)
 19. zabudnutá fa a DPH (4 replies)
 20. DPH do EÚ (2 replies)
 21. Faktúra v októbri za september? (7 replies)
 22. prenájom vozidla (2 replies)
 23. windows (6 replies)
 24. leasing a DPH ??????? (8 replies)
 25. účtovanie PO (2 replies)
 26. mailing (1 replies)
 27. pozemok (8 replies)
 28. služba alebo oprava? (8 replies)
 29. Vyuctovanie vody (0 replies)
 30. Úhrada DPH (2 replies)
 31. nezaplatene faktrura a ukoncenie zivnosti? (2 replies)
 32. ktory paragraf? (3 replies)
 33. Pozastavená živnosť - DPH z predaja auta (2 replies)
 34. Dan z prijmu PO kontrola (10 replies)
 35. kurz ju (5 replies)
 36. Ako an to? (10 replies)
 37. Súkromné vozidlo na firemné účely (10 replies)
 38. Stravné lístky spätne? (97 replies)
 39. Fa pre Čecha na dodanú službu v SR. (1 replies)
 40. DPH pri preprave (0 replies)
 41. odmena spol.s.r.o. (5 replies)
 42. Dôchodca a odvody do SP a VšZP. (0 replies)
 43. počet aut na firme - živnostník (1 replies)
 44. Dodanie tovaru+preprava z Chiny (4 replies)
 45. účtovanie použitia soc.fondu (11 replies)
 46. materiál - výroba - výrobok/tovar (7 replies)
 47. Projekt EU (1 replies)
 48. náklady na študenta (17 replies)
 49. Kurzove rozdiely a DPH (6 replies)
 50. DPH-tlacivo na odklad platby (8 replies)
 51. Úrok z omeškania - JCD (2 replies)
 52. zápočet záväzkov a pohľadávok (2 replies)
 53. dph pri registrácii (2 replies)
 54. Služobný byt (0 replies)
 55. Náhradný diel do spotreby či ako tech.zhodnotenie??? (2 replies)
 56. neoprávnený odpočet DPH (9 replies)
 57. zdaniteľný náklad? (8 replies)
 58. VBU (2 replies)
 59. Daň. odpis pohľadávky (8 replies)
 60. spätný lízing (0 replies)
 61. samozdanenie (6 replies)
 62. Refakturácia nafty (5 replies)
 63. Vyjadrenie DRSR k uplatneniu DPH z dokladov z ERP (9 replies)
 64. kupna zmluva notebook (1 replies)
 65. Živnostník a DPH (24 replies)
 66. Súhrnný výkaz - služba (5 replies)
 67. Trovy právneho zastupovania (0 replies)
 68. Leasingová splátka závislá na BRIBORE (0 replies)
 69. Pridelenie zamestnancov (10 replies)
 70. do nákladov alebo nie? (15 replies)
 71. komunálne odpady (1 replies)
 72. Kontorekt úver ako vo výkaze M a Z? (2 replies)
 73. Kaderníčka (3 replies)
 74. SZČO-stravné pri zahraničnej pracovnej ceste (0 replies)
 75. Odmena za predaj za stravne lístky (3 replies)
 76. podpora v nezamestnanosti (3 replies)
 77. Kupa nehnutelnosti v jednoduchom uctovnictve (1 replies)
 78. Kupa nehnutelnosti (1 replies)
 79. VPD úhrada za automobil-úžitkove (10 replies)
 80. predčasne skončenie lízingu (0 replies)
 81. Fa z CZ-firmy s IČ DPH-SK (7 replies)
 82. Kurz cenového dobropisu (1 replies)
 83. Odkupenie nepouzitelneho tovaru ako dan.vydavok pri podpore predaja (1 replies)
 84. Účtovanie factoringu (20 replies)
 85. signalizačné zariadenie (3 replies)
 86. DPH kurz pri zahraničných službách (3 replies)
 87. DPH - totálnej škode - leasing (2 replies)
 88. potrebujem poradiť (21 replies)
 89. fa do zahranicia - nie EU (3 replies)
 90. Je povinnosť registrovať sa ? (9 replies)
 91. ODPOČET DPH (3 replies)
 92. NADOBUDNUTIE TOVARU? (1 replies)
 93. Špatně navedené položky ve skladu (0 replies)
 94. živnostník či zamestnanec v s.r.o-čke (31 replies)
 95. Náklady v JU . nákup dreva?? (5 replies)
 96. spätný leasing (9 replies)
 97. MIESTO DODANIA SLUZBY (11 replies)
 98. prijatie a poskytnutie pozicky (4 replies)
 99. ochranná známka - jedna alebo tri? (1 replies)
 100. preplatok na poistnom (8 replies)
 101. Kurz pri fakture z CR (1 replies)
 102. kompenzácie (1 replies)
 103. Odpočet DPH u opakovaného dodání el. energie (8 replies)
 104. Zdanenie finančnej výpomoci konateľa (6 replies)
 105. odpočet DPH (1 replies)
 106. zmena odpisovej sadzby Budov (0 replies)
 107. ochranná známka - odpisovanie (14 replies)
 108. Dlhodobý hmotný majetok - Ná (2 replies)
 109. dobropis-zapocet (2 replies)
 110. Kniha jazd a uctovny softver (4 replies)
 111. kurzové rozdiely (44 replies)
 112. nákup a predaj úžitkového automobilu (2 replies)
 113. Kniha jazd (4 replies)
 114. predčasné ukončenie leasingu a vysporiadanie 381 (0 replies)
 115. Opäť prefakturácia (0 replies)
 116. DPH - zahranicna fa (40 replies)
 117. kupna zmluva notebook (1 replies)
 118. 2 faktury v Eur,vyuctovanie v SK (0 replies)
 119. Dobropis k FA z predchadzajuceho roku (7 replies)
 120. Zriaďovacie výdavky (3 replies)
 121. Uplatnenie odpočtu (3 replies)
 122. danovy doklad na zalohu, vyuctovacia fa z EU (23 replies)
 123. Predaj casti budovy (4 replies)
 124. Dohoda o platbach najomneho (2 replies)
 125. Hotelový účet v CZK (4 replies)
 126. Zahraničná faktúra (8 replies)
 127. Základná náhrada za použitie súkromného automobilu (7 replies)
 128. preddavky (32 replies)
 129. FA z augusta (11 replies)
 130. pohľadávka (17 replies)
 131. nevysporiadané pohľadávky - platobný rozkaz (6 replies)
 132. automobil - prevod z firmy na súkr.osobu (13 replies)
 133. faktura s DPH od neplatcu DPH (40 replies)
 134. Vývoz služieb (1 replies)
 135. zálohová platba (11 replies)
 136. dať do faktúry aj dph? (1 replies)
 137. obchodní majetek (2 replies)
 138. Interná smernica (7 replies)
 139. bloček (2 replies)
 140. Náklady spoločnosti vs. subdodávatelia (2 replies)
 141. dobropis z EÚ (8 replies)
 142. vrátenie DPH - cudzinec (2 replies)
 143. Montáž výstavného stánku (1 replies)
 144. ohlásenie prevádzky (8 replies)
 145. socialny fond učtovanie (15 replies)
 146. dph pri dovoze tovaru z neclenskych krajin (1 replies)
 147. Prvýkrát robím DPH (2 replies)
 148. Doplatok na ZP za pracovníka (8 replies)
 149. Účtovanie v reštaurácii (164 replies)
 150. Predčasne ukončený leasing (0 replies)
 151. clo (5 replies)
 152. Odhlásenie prevádzky (2 replies)
 153. Zauctovanie benzinu (5 replies)
 154. 1.úroky-zrážková daň, 2. VšZP-preplatok (2 replies)
 155. vstupna cena softveru (6 replies)
 156. vklad SZČO - reakcia (38 replies)
 157. Zálohová platba (1 replies)
 158. Likvikácia predajne (1 replies)
 159. 411 zakladne imanie (0 replies)
 160. JCD (6 replies)
 161. Ako prebieha platba kartou Visa (4 replies)
 162. LEASING - ÚŽITKOVÉHO AUTOMOBILU (DPH) (3 replies)
 163. kniha pohľadávok (4 replies)
 164. nezaplatené pohľadávky (3 replies)
 165. Darovanie hotovosti (21 replies)
 166. Skuska (5 replies)
 167. Nájom nehnuteľnosti par.38 ods.5 (4 replies)
 168. Nájomné - rozdiely SR a CZ (2 replies)
 169. príjem za prenájom vozidla a FA súkr. osobe (4 replies)
 170. čestné prehlásenie (1 replies)
 171. Mínusová faktúra (7 replies)
 172. Neviem aký riadok v DP (5 replies)
 173. neplatne VAT number (7 replies)
 174. Školenie v Rakúsku (2 replies)
 175. Akz datum? (2 replies)
 176. Zaokrúhlenie pri prepočte faktúry (1 replies)
 177. Dobropis s dátumom 30.09.2006 (18 replies)
 178. Cestovne nahrady (2 replies)
 179. Ubytovanie - DPH (3 replies)
 180. WENDEL (10 replies)
 181. dobrobis na rabat (1 replies)
 182. zmluva o dielo so živnostníkom (17 replies)
 183. Program (2 replies)
 184. Podlieha fa sa colné služby v SE samozdaneniu v SR ? (0 replies)
 185. Účtovanie v s.r.o. (1 replies)
 186. cestovné náhrady (3 replies)
 187. Stavebný pozemok a DPH (3 replies)
 188. pokladňa v cudzej mene (45 replies)
 189. Par.66 z. o DPH (8 replies)
 190. účtovanie pri splynutí spoločností (0 replies)
 191. doručenie (2 replies)
 192. Škoda a DPH (6 replies)
 193. Nadstavba nakladneho automobilu (4 replies)
 194. Podnikatelský plán (14 replies)
 195. Leasing a odpočet DPH (20 replies)
 196. čiastočné úhrady (6 replies)
 197. DPH a ukončenie (6 replies)
 198. predcasne ukoncenie lizingu (1 replies)
 199. Prostriedky z ESF (2 replies)
 200. daň z príjmu po novom (3 replies)
 201. uzitkovy automobil (8 replies)
 202. Zálohové platby za energie (1 replies)
 203. poistné plnenie (11 replies)
 204. Technické zhodnotenie alebo oprava (3 replies)
 205. Zaplatiť či netreba (2 replies)
 206. szčo a pracovná cesta (1 replies)
 207. Pomoc s autom (2 replies)
 208. Vyradenie a likvidácia majetku (4 replies)
 209. Predaj pohľadávky (8 replies)
 210. úžitkové vozidlo (6 replies)
 211. Cena obvyklá - mýtus? (11 replies)
 212. Predaj vozidla po ukončení lízingu - NOVINKA???7 (7 replies)
 213. Aky soft pre CZ (4 replies)
 214. dvojitá platba (5 replies)
 215. Školenie k spotrebnej dani z liehu (12 replies)
 216. Tlačivo na vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty (2 replies)
 217. nakup tovaru v zahranici-DPH (1 replies)
 218. oslobodenie od dane podľa §31 (2 replies)
 219. Vyskladňovanie mäsa (1 replies)
 220. Nákup vody a DPH (4 replies)
 221. Vystavená FA do ČR? (7 replies)
 222. Faktúra pre s.r.o. (3 replies)
 223. odvod dane a do zdravotnej poistovne (1 replies)
 224. Pôžička konateľa - súrne (2 replies)
 225. Havária, následná oprava pri prenajatom náklad.automobile (2 replies)
 226. Pokladňa a pôžička konateľa spoločnosti (41 replies)
 227. Faktura od Orangu (19 replies)
 228. Účtovanie množstev.rabatu??? (2 replies)
 229. povolenie na predaj (11 replies)
 230. Kam zaúčtovat?? (3 replies)
 231. Z paušálnych na skutočné, čo auto? (24 replies)
 232. Auto písané na manželku a cestovné náhrady (1 replies)
 233. TV prijímač (3 replies)
 234. § 25 ods. 1 písm.b) (6 replies)
 235. exekútor (2 replies)
 236. katalog 2006/2007 a casove rozlisenie (1 replies)
 237. konsolidovana uctovna zavierka (0 replies)
 238. súkromný automobil (4 replies)
 239. Dodatočné daňové priznanie (3 replies)
 240. ? (11 replies)
 241. Prosím o radu (3 replies)
 242. JCD pri vystavenej faktúre (4 replies)
 243. automobil s odpoctom DPH a sukromne jazdy (20 replies)
 244. DF po podaní DPH (20 replies)
 245. pokuta za oneskorené podanie DP za DzMV (2 replies)
 246. stravné lístky - DPH (10 replies)
 247. Zrážková daň z úrokov (77 replies)
 248. odvody do soc.poisťovne (4 replies)
 249. Koeficient (9 replies)
 250. Aky riadok DP? (8 replies)