1. Auto (1 replies)
 2. vodná elektráreň-kto má skúsenosť? (28 replies)
 3. Rozpoctova a prispevkova organizacia.. (5 replies)
 4. dan z mot. vozidiel (1 replies)
 5. Zrýchlené odpisovanie (5 replies)
 6. DPH pri preprave v zahraničí (6 replies)
 7. PMH na stranke Slovnaft (1 replies)
 8. Odpisy hmotného a nehmotného majetku (4 replies)
 9. poplatok daňovému zástupcovi (1 replies)
 10. Olepovačka hrán - odpisová skupina 2? (3 replies)
 11. Vystavenie faktury (1 replies)
 12. Je mozne uctovat doklady bez casovej naslednosti? (7 replies)
 13. Je mozne kupit byt bez DPH (5 replies)
 14. živnosť vs autorská zmluva (6 replies)
 15. Nákup tovaru? (8 replies)
 16. Daňové priznanie (6 replies)
 17. Poistná udalosť (18 replies)
 18. Darček pre zákazníka (26 replies)
 19. Pracovna odev (2 replies)
 20. vyvoz (1 replies)
 21. Opatrovateľstvo (1 replies)
 22. Falošný odberateľ a DPH (3 replies)
 23. prevod majetku SZČO na s.r.o. (28 replies)
 24. tovar venovany do sutaze (10 replies)
 25. Faktura z roku 2005 (2 replies)
 26. Odvody do SP (1 replies)
 27. Neplatca DPH prevadz. réžia (6 replies)
 28. Odpisovanie HIM (2 replies)
 29. poistné do SP a ZP (21 replies)
 30. zriaďovacie výdavky (26 replies)
 31. Stravné pri ZPC (3 replies)
 32. SZCO + sukr. auto, Odpisovanie 6,20 bez odpisovania PHM? (9 replies)
 33. Nákup stavebného pozemku-DPH (2 replies)
 34. Úhrada pohľadávky inej firme (3 replies)
 35. zahraničná faktúra (6 replies)
 36. Evidencia vozidla nakladnej dopravy (0 replies)
 37. Les a spoločné hospodárenie (8 replies)
 38. Stali sme sa platcami... (2 replies)
 39. Štatisticke hodnoty EURa k INTRASTATu (2 replies)
 40. cestovné náhrady (1 replies)
 41. Živnosť v SR a ČR súčastne (14 replies)
 42. dedičská daň v maďarsku (0 replies)
 43. Vreckové pri zahr.prac.ceste-SZČO (1 replies)
 44. §49 ods. 8 - odpočítanie DPH z osobných áut (4 replies)
 45. stanovy poľn.družstva (1 replies)
 46. Vrátenie dane z mot. voz. (4 replies)
 47. Predaj auta FO (12 replies)
 48. Náklady na reprezentáciu? (16 replies)
 49. vykopove prace (1 replies)
 50. Kontrola kvality výrobkov (3 replies)
 51. preplatok za rok 2005 (4 replies)
 52. Neplatca DPH+kúpa budovy (1 replies)
 53. Predaj a nákup os.automobilu (10 replies)
 54. Fakturovaný reklamný bilbord. (6 replies)
 55. DPH pri dočasnom prideleni zamestnanca (2 replies)
 56. vystavene dobropis do EU (2 replies)
 57. Paušalne výdavky, remeselník (8 replies)
 58. prevod CZK meny na EUR menu cez val.pokladne (1 replies)
 59. Neuhradene fa.? (10 replies)
 60. Danove priznanie (8 replies)
 61. Učtovanie blankozmenky (0 replies)
 62. likvidácia poistnej udalosti (8 replies)
 63. Vrátenie preplatku z VŠZP (4 replies)
 64. PN a živnostník (5 replies)
 65. kurz-zdanitelne plnenie (1 replies)
 66. Číslo daňového dokladu (6 replies)
 67. pokuta (3 replies)
 68. kúpa automobilu-povinnosti... (1 replies)
 69. Tuzemská FA vystavená pred dod. tovaru (16 replies)
 70. Chýbajúce IČ pre DPH na faktúre (6 replies)
 71. Spotreba pohonných hmôt. (6 replies)
 72. Zdanenie príjmu za výherné automaty (1 replies)
 73. SZCO a fakturacia do zahranicia (2 replies)
 74. Faktura z CZ - kurz pre samozdanenie (3 replies)
 75. vyradenie auta z majetku do osobného užívania (16 replies)
 76. Predaj MV pod zostatkovú cenu (2 replies)
 77. faktúry (60 replies)
 78. ODVOLANIE - KOOPERATIVA (5 replies)
 79. "bločky" z METRA do knihy faktur ?? (6 replies)
 80. zaokrúhlovanie príjmu zo socialneho fondu (8 replies)
 81. Športový deň. (3 replies)
 82. Upomienka od Orange (5 replies)
 83. mozme montazne a ine prace dat do OC v leasingu (0 replies)
 84. FO SZČO chodí pracovať do Rakúska (0 replies)
 85. FO SZČO osobný vklad v USD (1 replies)
 86. Registrácia za platcu DPH v Čechách (4 replies)
 87. FO SZČO-osobný vklad v USD (2 replies)
 88. 3 problémy so samozdanením (9 replies)
 89. Služobná cesta - DPH (3 replies)
 90. Mesačná pracovná cesta v USA (1 replies)
 91. Konateľ - sro (2 replies)
 92. Zahraničná sl.cesta (1 replies)
 93. devízový účet (2 replies)
 94. Škoda na automobile a lizing (6 replies)
 95. DPH a osobný automobil (6 replies)
 96. ABRA G2 uctovanie POMOOOOOOOOOC (1 replies)
 97. stavebne prace a EU (2 replies)
 98. zahraničná pracovná cesta (5 replies)
 99. sukromne vozidlo (1 replies)
 100. tovar s montážou (6 replies)
 101. EU a vývoz (3 replies)
 102. Dátum dodania služby (17 replies)
 103. Sro - prenájom auta od spoločníka (11 replies)
 104. pokuta za kavu (1 replies)
 105. pripojenie internetu (2 replies)
 106. Daň z príjmu - súbeh pracovnej zmluvy a dohody o vykonaní práce (7 replies)
 107. služba do CZ-s DPH alebo bez DPH (23 replies)
 108. Dovoz tovaru z čiech, DPH (8 replies)
 109. Vyradenie z evidencie ešte neodpísaného auta (3 replies)
 110. Úver, exekúcia (4 replies)
 111. Neydanitelna suma (1 replies)
 112. Daň z príjmov (4 replies)
 113. Krátkodobá pôžička spoločníka (34 replies)
 114. Prevody medzi podnikateľmi (6 replies)
 115. účtovanie pozemku (28 replies)
 116. byty-nájomné+zálohy za energie (6 replies)
 117. Jednoduche alebo podvojne uctovnictvo? (1 replies)
 118. bankove vypisy stacia z PC? (19 replies)
 119. oprávnený výdavok (5 replies)
 120. Povinnosť viesť PU (3 replies)
 121. oprava faktúry. (7 replies)
 122. Nesprávne podané daňové priznanie (5 replies)
 123. Zásielkový predaj - ČR (5 replies)
 124. Dlhodoby majetok (5 replies)
 125. odpisová skupina-výťahy, vzduchotechnika (4 replies)
 126. nadobudnutie tovaru a jeho vyvoz (1 replies)
 127. nadobudnutie tovaru a jeho vyvoz (0 replies)
 128. projekt požiarnej ochrany (1 replies)
 129. Obrat a platenie DPH (5 replies)
 130. Zaradenie kuchyne (8 replies)
 131. subor majetku (3 replies)
 132. Stravenky v PU (12 replies)
 133. Odpisovanie budovy v období prechodného užívania. (4 replies)
 134. manko a DPH (32 replies)
 135. Prenajom kancelarii Rakuskej firme (5 replies)
 136. Nákup konvice,.... (1 replies)
 137. Zálohová FA a DPH (3 replies)
 138. DPH a nevýherné hracie automaty (2 replies)
 139. Kolko stoji jed.uctovnictvo? (6 replies)
 140. Vykazy na colnicu (3 replies)
 141. Daňová kontrola (44 replies)
 142. auto z autopožičovne (6 replies)
 143. Zamestnanci vyslaní na SC v tuzemsku (5 replies)
 144. Zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry (3 replies)
 145. Uplatnená a odvedená DPH s miestom dod. v zahraničí (3 replies)
 146. Služobná cesta a DPH (2 replies)
 147. Začínam SZCO (19 replies)
 148. leasing úžitkového auta (5 replies)
 149. Potvrdenka (3 replies)
 150. dedenie,darovacia zmluva,tarcha (3 replies)
 151. Prikazna zmluva (8 replies)
 152. Manko v pokladni-likvidácia firmy (6 replies)
 153. Parkovacie miesto - účtovanie (2 replies)
 154. FA bez DPh (10 replies)
 155. DPH (9 replies)
 156. Zdaňovanie príjmov zo zahr. (4 replies)
 157. Zaradiť alebo do nákladov (1 replies)
 158. STK (2 replies)
 159. Dodanie služby do CZ. (34 replies)
 160. Daň z výhry (112 replies)
 161. príjem zo socialneho fondu (6 replies)
 162. vývoz/nevývoz (7 replies)
 163. cenový rozdiel (3 replies)
 164. samozdanenie (50 replies)
 165. Dovoz z Nem. a Hladam uctovnika (2 replies)
 166. úhrada faktúry (3 replies)
 167. Osobitná sazba dane v roku 2002 (5 replies)
 168. zaradenie nehnuteľnosti-rozdel.KC (5 replies)
 169. Nová otázka = Nová téma (neplatí ak má absolútny súvis s témou). Stravné (6 replies)
 170. dodanie tovaru do EU a dátumy DPH (27 replies)
 171. SZČO a súkromná nehnuteľnosť (32 replies)
 172. Zdaňovanie odmien v súťaži (1 replies)
 173. finančný leasing - nedoplatok (7 replies)
 174. predaj auta (4 replies)
 175. Prepravné služby súvisiace s dovozom tovaru do SR (11 replies)
 176. Poistné zaúčtované 2x do nákladov (6 replies)
 177. účtovníctvo (17 replies)
 178. predaj bytov DPH (1 replies)
 179. Pokuta za oneskor.podanie priznania-odpustenie (18 replies)
 180. Uplatnenie strát minulých rokov (13 replies)
 181. prenos daň.povinnosti - neplatca DPH (7 replies)
 182. predaj pod nákup (1 replies)
 183. úhrada fa. cez AKCENTA.CZ (0 replies)
 184. Prefakturácia služieb (71 replies)
 185. Preplatok (3 replies)
 186. kontrola z colného úradu (25 replies)
 187. správne vyplnenie tlačiva DPH a dodanie služby zahr. odberateľovi (2 replies)
 188. VPD (4 replies)
 189. Zápočet (7 replies)
 190. Oprava fa.a DPH (15 replies)
 191. suhrnny vykaz-pokuta (27 replies)
 192. prenos daň.povinn. - neplátca DPH (1 replies)
 193. Prefakturácia revíznej správy (7 replies)
 194. Nákup materiálu, následne faktúra (2 replies)
 195. kedy je posledny termin (6 replies)
 196. kedy je posledny termin (2 replies)
 197. danova povinnost a odpocet (1 replies)
 198. zmluva o pôžičke-nevrátená pôžička (2 replies)
 199. DPH služby z tretích štátov. (2 replies)
 200. DPH a oprava faktúry(dobropis) (1 replies)
 201. PREDDAVKY DZPPO - predpis DÚ ? (3 replies)
 202. Daňová kontrala - DzP (6 replies)
 203. Dovoz ojazdeného auta (2 replies)
 204. DPH advokáti!!! (1 replies)
 205. Paušálne výdavky za rok 2006 (4 replies)
 206. Zálohové faktúry-Nemecko (23 replies)
 207. DPH -kráždež odpisovaného majetku (1 replies)
 208. Dan na vystupe z nezdanovanej cinnosti (4 replies)
 209. FV-rozvoz tovaru-bez DPH ??? (4 replies)
 210. Mandátna zmluva a DPH (EU) (3 replies)
 211. Jednorázový zákazník (2 replies)
 212. Neplnoletý obchoduje zo žuvačkami (2 replies)
 213. Prísada do benzínu-ANABEX (0 replies)
 214. Športový klub (4 replies)
 215. Kupa DVD rekorderu (2 replies)
 216. Cestná daň (5 replies)
 217. Odvody (1 replies)
 218. LCD televízor a kamerový systém (9 replies)
 219. Zaokruhlovanie DPH v CZ (3 replies)
 220. Oslobedenie od DPH - bonus (28 replies)
 221. úhrada pohľadávok mínus záväzky (6 replies)
 222. platenie DPH - vedenie účt. (1 replies)
 223. DPH za sprostredkovanie ubytovania (5 replies)
 224. Refakturácia dialničných poplatkov (3 replies)
 225. Prenájom strojov a zrážková daň (1 replies)
 226. Refakturacia penale (2 replies)
 227. Zákazník /DPH/ (1 replies)
 228. DPH - reklamácia vrámci EÚ (1 replies)
 229. Dobropis k zahraničnej fa (1 replies)
 230. Spoločná domácnosť (3 replies)
 231. PHM (4 replies)
 232. bloček aj s osobným nákupom (33 replies)
 233. kedy sa musí podať DP a kedy sa musí podať ročné zúčtovanie do ZP? (1 replies)
 234. označenie DHNM (1 replies)
 235. Prosim o pomoc...uctovanie za september (10 replies)
 236. Oceňovacie rozdiely na materiály (5 replies)
 237. Neplatný doklad (35 replies)
 238. Osobny vyber podnikatela (2 replies)
 239. Osobny vyber podnikatela (1 replies)
 240. Nadobudnutie zČR-dph?kurz? (1 replies)
 241. pokl.blok (3 replies)
 242. Jednoduché účtovníctvo a ja (15 replies)
 243. pôžička spoločníka s.r.o.-predaj obch.podielu (1 replies)
 244. dobropis, ťarchopis, storno faktúra (1 replies)
 245. vklad (6 replies)
 246. Právo na odpočet daně (21 replies)
 247. dobropis uhrad.fa (3 replies)
 248. Registracia DPH (4 replies)
 249. Platca DPH od 1.7.06 (4 replies)
 250. prenájom nehnuteľnosti (2 replies)