1. Chorvatsko - narok na odpocet DPH za sluzby? (6 replies)
 2. Termín vysporiadania nedoplatkov a preplatkov z ročného zúčtovania sa posúva (126 replies)
 3. maloobchod??? (2 replies)
 4. Daň z príjmov. (2 replies)
 5. BOZP - prvá pomoc (1 replies)
 6. celková hmotnosť nákladného vozidla ??? (2 replies)
 7. Oprava základu dane? (2 replies)
 8. Ukončenie leasingu úžitkového vozidla (3 replies)
 9. Živnostník pracujúci pre jednu firmu (15 replies)
 10. Došlá fa. a príjem tovaru (5 replies)
 11. Leasing - neplatca DPH (2 replies)
 12. Zariadenie prevadzky (1 replies)
 13. Debetný úrok (3 replies)
 14. stavebné práce (5 replies)
 15. zahraničné faktúry (3 replies)
 16. DPH a prevod vozidla (3 replies)
 17. Dobropis a vznik daňovej povinnosti (12 replies)
 18. daň z príjmu predaja bytu (15 replies)
 19. Fa k mandantnej zmluve (3 replies)
 20. Nevyfakturované dodávky počas roka (8 replies)
 21. Zahraničná cesta SZČO-trvanie (3 replies)
 22. mostova vaha - obstaravacia cena a zaradenie do odpisovej skupiny (7 replies)
 23. DPH pri zapožičanom aute - s.r.o. (2 replies)
 24. chyby minulích období (1 replies)
 25. Cestovné poistenie zamestnancov (3 replies)
 26. nadmerný odpočet DPH (1 replies)
 27. Náklady ??? (2 replies)
 28. Sadzby dane Veľká Británia (2 replies)
 29. úložka a koeficient (10 replies)
 30. danovy bonus - vratenie z DU (16 replies)
 31. zálohová faktúra (13 replies)
 32. vratenie mzdy (0 replies)
 33. opravy (3 replies)
 34. Fakturačná adresa (3 replies)
 35. daňové priznanie SZČO (10 replies)
 36. účovanie zdravotného poistenia (9 replies)
 37. Rozpustenie rezervy na služby (18 replies)
 38. refakturovane sluzby (1 replies)
 39. Firma v konkurze a náš DBP (6 replies)
 40. vystavenie daňového dokladu (2 replies)
 41. úrokové sadzby-teminove vklady (1 replies)
 42. Vyhľadanie zamestnancov pre zahraničnú firmu (2 replies)
 43. Dobierka a doklad o zaplatení (19 replies)
 44. Kurz angličtiny a vysoká škola (2 replies)
 45. Preprava šteniatok (4 replies)
 46. Vývoz služieb (8 replies)
 47. Účtovanie realitky v JÚ (4 replies)
 48. Daň za ubytovania (2 replies)
 49. Prevod na sukromny ucet (21 replies)
 50. Seminár (1 replies)
 51. ZÁLOHY NA ELEKTRINU (16 replies)
 52. DPH pri použitom tovare (14 replies)
 53. Penále (4 replies)
 54. Konatel ma prenajate auto (24 replies)
 55. Verejná súťaž (8 replies)
 56. FA (3 replies)
 57. Likvidátor s.r.o. - odmena (1 replies)
 58. Zakladanie dokladov (15 replies)
 59. V ktorom mesiaci mi vznika danova povinnost? (5 replies)
 60. DPH na výstupe pri detských táboroch (1 replies)
 61. Študen pracujúci na základe iného ako živnostenského oprávnenia. (0 replies)
 62. prepočet kurzu NBS (3 replies)
 63. DPH cestovky (7 replies)
 64. fa z min. roka (4 replies)
 65. Akcia 50-50 na auto (2 replies)
 66. Výber EURO, zmena v zmenárni a vklad na účet SKK (34 replies)
 67. Členské príspevky- vklad na účet (1 replies)
 68. Vlastne výrobky pre svoju potrebu (3 replies)
 69. phm-ako účtovať (21 replies)
 70. oprava odpisovaného majetku (7 replies)
 71. Refakturácia služieb (4 replies)
 72. príspevok organizácii (0 replies)
 73. Spotreba pohonných látok (1 replies)
 74. prepočet cudzej meny (2 replies)
 75. Fa za mobil - naklady (6 replies)
 76. nepodané daňové priznanie (6 replies)
 77. Kurzové rozdíly na domácí faktuře v zahraniční měně? (8 replies)
 78. Chybné trovy do Čiech (8 replies)
 79. zaradenie majetku (3 replies)
 80. reklamácia-dobropis (4 replies)
 81. fa (9 replies)
 82. pouzivanie auta sro2 zamestnancom sro1 (4 replies)
 83. Postúpenie LZ na SZČO a FO (3 replies)
 84. reklamné služby (1 replies)
 85. Opravný výkaz k DPH (10 replies)
 86. aktuálne cestovné náhrady - stravné SZČO (2 replies)
 87. Storna v registračnej pokl (5 replies)
 88. valuty (7 replies)
 89. Daň z prijmu za predaj bytu FO /prenajímaný/ (6 replies)
 90. zaradenie budovy (2 replies)
 91. zaradenie budovy (8 replies)
 92. predaj bytu (1 replies)
 93. krádež spotrebného materiálu (1 replies)
 94. Naklady suvisiace s podnikanim (3 replies)
 95. pre a proti živnosti (20 replies)
 96. autoKredit alebo leasing ? (4 replies)
 97. Fa za obleky na mieru (10 replies)
 98. zhodnotenie software (sotvéru) (2 replies)
 99. zaučtovanie pri platbe cez pos termilál a bez faktury (1 replies)
 100. Fakturácia - drobný predaj (20 replies)
 101. Totálna škoda (4 replies)
 102. Prechod na platitela DPH a prijatá záloha. (6 replies)
 103. uplatnenie výdavkov živnostníka na začatie živnosti (2 replies)
 104. drobný majetok a DPH (2 replies)
 105. Registrácia pre DPH v ČR (2 replies)
 106. Registratúrny poriadok (2 replies)
 107. Počítačový program: predaj (2 replies)
 108. Dodanie tovaru (10 replies)
 109. Predaj nezaradeného HIM (9 replies)
 110. oprava účtu 385 (3 replies)
 111. zaúčtovanie zvýšenej splátky (2 replies)
 112. TOVAR a SLUŽBY? (7 replies)
 113. Pracujuci student, odvadzanie dani, help! (6 replies)
 114. sídlo a prevádzka (25 replies)
 115. Vrátenie cestnej dane - neoprávnené výdavky (9 replies)
 116. daň z motorových vozidiel (2 replies)
 117. predaj prav k pc hram (3 replies)
 118. faktúra bez DPH (13 replies)
 119. prechod na podvojne uctovnictvo (2 replies)
 120. pouzitie nakladneho automobilu (11 replies)
 121. prosim o radu - zahranicne cesty (7 replies)
 122. konsignačný sklad (2 replies)
 123. poplatky (7 replies)
 124. majetok do 30 tis (37 replies)
 125. Notebook z dotácie (8 replies)
 126. rozpustenie rezerv (3 replies)
 127. Prenájom skladu (21 replies)
 128. škoda sposobená zamestnancom (4 replies)
 129. Tankovanie z automatu (6 replies)
 130. cislovanie dokladov (3 replies)
 131. Predaj osobného automobilu (5 replies)
 132. Dan z motorovych vozidiel-podanie (9 replies)
 133. nezaúčtovanie kapitálového vkladu!!! (1 replies)
 134. Registračná povinnosť k DPH a odstúpenie prevádzky (1 replies)
 135. Pracovná zmluva (14 replies)
 136. Dodanie služby mimo územia SR (10 replies)
 137. Odpis auta (5 replies)
 138. Predkontácia & Členenie DPH (3 replies)
 139. výška cestovných náhrad (1 replies)
 140. Prevádzkáreň v zahraničí ( Tal.) (1 replies)
 141. Predaj tovaru (3 replies)
 142. Faktura do nie-členského štátu EU (5 replies)
 143. úhrada omylom (22 replies)
 144. zápočet dane percento 99,99 (1 replies)
 145. leasing - náklady (3 replies)
 146. Oplotenie a neskolaudovaná budova (6 replies)
 147. Hromadné zaúčtovanie bločkov (12 replies)
 148. ubytovanie a dph (3 replies)
 149. Refakturácia služieb (4 replies)
 150. odplata-provizia (1 replies)
 151. zahraničie-DPH (1 replies)
 152. DPH a nákup tovaru z ČR (3 replies)
 153. reklama, dary (10 replies)
 154. Odpis nového auta (2 replies)
 155. musim podat DP aj na SK? (12 replies)
 156. Úplné znenie zákona 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení (0 replies)
 157. výhra auto (16 replies)
 158. rezerva (15 replies)
 159. opakovane zdanitelne plnenie (10 replies)
 160. JU-smernica-spracovanie účtovníctva (6 replies)
 161. pauš. daň výpočet (2 replies)
 162. okuliare ako dan.náklad (1 replies)
 163. čo robím v JÚ... (3 replies)
 164. poraďte maličkému podnikatelíkovi popri zamestnaní, (8 replies)
 165. Odpočet DPH pri zal.firmy (1 replies)
 166. Jednostranný zápočet (1 replies)
 167. Ako vystaviť fa? (2 replies)
 168. cesta do zahraničia (1 replies)
 169. stravné lístky:SZČO+zamestnanec (súčasne) (1 replies)
 170. zdanenie urokov z vkladu (3 replies)
 171. Nákup akcií (CP) a SZČO (2 replies)
 172. Náhrada trov exekúcie (1 replies)
 173. Zdanenie zmluvy o spolupráci (2 replies)
 174. Finančná výpomoc v JÚ (2 replies)
 175. Daňový zástupca pri dovoze tovaru. (3 replies)
 176. "Samozdanenie" daňová povinnosť (6 replies)
 177. výdavok SZČO (6 replies)
 178. účtovať náklady/výnosy na 221? (5 replies)
 179. Daň z predaja zdedeného domu (2 replies)
 180. Daň z predaja zdedeného domu (1 replies)
 181. Kalkulácia (19 replies)
 182. platba platobnou kartou (10 replies)
 183. Emisné kvóty (1 replies)
 184. daň z prevodu a prechodu nehnuteľností (1 replies)
 185. pokladňa sro (13 replies)
 186. Potreba archivacie dokumentov pri pausalnych vydavkoch (20 replies)
 187. Zdieľanie pripojenia do internetu (0 replies)
 188. Bankové poplatky (7 replies)
 189. casove rozlisenie reklamy (4 replies)
 190. auto (17 replies)
 191. alfa pokladničný príjmový doklad (2 replies)
 192. faktúra za opravu uhradená poistným plnením (3 replies)
 193. predelenie pozemkov s dvoranmi (0 replies)
 194. dovoz nákl.automobilu z Rakúska (1 replies)
 195. SZCO dve auta (1 replies)
 196. Odmena konateľovi spoločnosti (7 replies)
 197. Vyúčtovanie prac. cesty SZČO (0 replies)
 198. DPH v Združení (39 replies)
 199. DPH-neposlaný dobropis (3 replies)
 200. Smernice vo firme (1 replies)
 201. prijate zalohy (13 replies)
 202. odpisy neprevádzkového majetku (4 replies)
 203. Mesačná tržba (2 replies)
 204. čiastková faktúra a nerealizovanie prác (8 replies)
 205. Náležitosti faktúry (2 replies)
 206. DPH pred registraciou (4 replies)
 207. Reklamná agentúra-reprezentačné? (3 replies)
 208. sprostredkovanie obchodu od nepodnikatela (1 replies)
 209. obchod (3 replies)
 210. Taxus (20 replies)
 211. finančná výpomoc (6 replies)
 212. preplatená faktúra (15 replies)
 213. refakturacia prenajmu českej firme (2 replies)
 214. Pokuta z daňového úradu (13 replies)
 215. záhradnícke páce (5 replies)
 216. prenájom nehnuteľnosti (8 replies)
 217. príjmy z derivátových operácií (5 replies)
 218. kovový regál (1 replies)
 219. úhrada DF zamestnancom (2 replies)
 220. Odpočítanie DPH pri dovoze tovaru (2 replies)
 221. JÚ-začínam podnikať (31 replies)
 222. Preučtované pri uzatváraní roka na sklad (15 replies)
 223. DPH pri dovoze tovaru od tuz.dodávateľa (2 replies)
 224. prenájom (4 replies)
 225. Poistenie neskolaudovanej budovy (3 replies)
 226. prehľady (6 replies)
 227. Propagačné predmety nad 500,- Sk (2 replies)
 228. Identifikácia platieb. (3 replies)
 229. dobropis (10 replies)
 230. Posunutie termínu odpočítania DPH (17 replies)
 231. Opravné položky k pohľadávkam (2 replies)
 232. dobropis (7 replies)
 233. Ocenenie tovaru pri inventure (7 replies)
 234. uzivanie auta v Autoskole (5 replies)
 235. Náklady - automobil (12 replies)
 236. Odpočítanie dane pri zabezpečení pitného režimu (9 replies)
 237. krátkodobý majetok (3 replies)
 238. predaj akcii, prosiiiim pomoooc :)) (1 replies)
 239. spotrebna daň z liehu-nové tlačivo (0 replies)
 240. doplatok VšZP- poistne za rok 1995 (1 replies)
 241. Daň z importu (18 replies)
 242. Odmena za prácu od súkromnej osoby. (7 replies)
 243. DPH pri prenájme bytov (9 replies)
 244. Prevzatie zákazky (3 replies)
 245. Účtovanie OF a úroku (1 replies)
 246. zákazková výroba???? (3 replies)
 247. Dodací list - potvrdenka (10 replies)
 248. Leasing kuchynského zariadenia (2 replies)
 249. colná správa (14 replies)
 250. tovar (1 replies)