1. Prevzatie zákazky a DPH (0 replies)
 2. sprostredkovanie poistenia a DPH (2 replies)
 3. provízie z poistenia a DPH (0 replies)
 4. sprostredkovanie poistenia a DPH (0 replies)
 5. fa službu v Maďarsku. (6 replies)
 6. PHM pri prepravnych sluzbach (20 replies)
 7. Kontrola z DU (8 replies)
 8. Daňové priznanie DPH (10 replies)
 9. Vydavky na pracovnu cestu podnikatela (6 replies)
 10. Podpísanie faktúr (9 replies)
 11. Preplatok za elektrinu - úhrada na účet (8 replies)
 12. Kontrola z DÚ (19 replies)
 13. Materská a autorské práva (3 replies)
 14. daňová povinnosť (0 replies)
 15. Dodanie služby do EÚ (28 replies)
 16. Zmenárenská činnosť (2 replies)
 17. ako zauctovat (11 replies)
 18. Účtovný program pre JÚ (0 replies)
 19. Hotovosť z registračnej pokladne (9 replies)
 20. DPH-oprava osobného auta (4 replies)
 21. ako zauctovat JCD? (4 replies)
 22. dovoz brazilia (3 replies)
 23. daň z predaja domu (1 replies)
 24. DP - príjmy zo zahraničia (4 replies)
 25. prevádzka v zahraničí (0 replies)
 26. Zdaniteľné obchody bez možnosti odpočítania dane (3 replies)
 27. DPH pri predaji nehnuteľnosti (3 replies)
 28. Náklady pred založením firmy - s.r.o. (8 replies)
 29. ventilátor (3 replies)
 30. Reklamačná doba (6 replies)
 31. Odpis (3 replies)
 32. Účtovanie exekúcie v rozpočtovej organizácii (0 replies)
 33. Od kedy použitie auta? (9 replies)
 34. cesi a fakturacia (9 replies)
 35. Zamestnávanie rodinného príslušníka (2 replies)
 36. Klimatizacna jednotka ??? (18 replies)
 37. Technický preukaz - spotreba (22 replies)
 38. zrušnie živnosti a auto (0 replies)
 39. Otvárame bufet; (10 replies)
 40. Preddavky na daň z príjmov FO. (3 replies)
 41. Fa za reklamu (4 replies)
 42. úroky (10 replies)
 43. úroky (0 replies)
 44. Tovar - obaly- rozúčtovanie (5 replies)
 45. Účet z reštaurácie (2 replies)
 46. PHM preplatené zamestnancovi na základe rozhodnutia konateľov (3 replies)
 47. DPH-súrne (4 replies)
 48. hospodársky rok (4 replies)
 49. rozdelenie zisku (5 replies)
 50. Podielový list (0 replies)
 51. Zmluva a DPH (3 replies)
 52. DPH- SZCO a aj umelec ale ako sukromna osoba (7 replies)
 53. Ako vystaviť faktúru za viac zdaňovacích období? (8 replies)
 54. Výročie firmy-výroba medailí (2 replies)
 55. Návšteva prezentácie v Nemecku (4 replies)
 56. Dialničná známka ako faktúra od 1.1.2006 (3 replies)
 57. Súvaha a výkaz ziskov a strát (0 replies)
 58. JU Automobil DPH (1 replies)
 59. Meškanie s úhradou FA (4 replies)
 60. odvod dan (2 replies)
 61. Fa za www priestor (1 replies)
 62. DP a fa. z Čiech (5 replies)
 63. Prenájom leasingovanej kuchyne (1 replies)
 64. Náhrada poistného (5 replies)
 65. Telefón v majetku? (10 replies)
 66. Ako zdaniť v s.r.o.? (3 replies)
 67. Odpisy po lopate (3 replies)
 68. Kúpa osobného auta-odpočet DPH? (1 replies)
 69. Faktúra za telefón na konateľa nie na s.r.o. (1 replies)
 70. odpočet DPH (8 replies)
 71. platba gastro lístkami (7 replies)
 72. Terénny motocykel vo firme (3 replies)
 73. el.energia (2 replies)
 74. Zmenárenská činnosť (0 replies)
 75. Čiastočná úhrada predfaktúry (5 replies)
 76. Uplatnenie paušálnych nákladov na os.auto v s.r.o. (6 replies)
 77. Daňové priznanie DPH (2 replies)
 78. Odložený daňový záväzok (5 replies)
 79. nákup motorky z EU (4 replies)
 80. Použitie kurzu (5 replies)
 81. Dovoz elektroniky z USA a clo (1 replies)
 82. Osobný automobil a DPH (8 replies)
 83. Dobitie telefónnej karty (8 replies)
 84. Nákladné auto v JU (13 replies)
 85. naturálne plnenie zo sociálneho fondu (1 replies)
 86. preddavkova faktúra (14 replies)
 87. Cestvný lístok ŽSR a DPH (23 replies)
 88. Treba účtovať zdrav. odvody (6 replies)
 89. DPH a lizing (1 replies)
 90. Ubytovanie dilerov (2 replies)
 91. Tlačivo na DPFO-dodatočné za rok 2001 (5 replies)
 92. združenie FO (1 replies)
 93. predaj majetku po predčasnom ukončení lízingu (2 replies)
 94. PHM (3 replies)
 95. DPH-nákup tovaru na dražbe (7 replies)
 96. Služby realizovaná pomocou subdodávateľskej firmy (2 replies)
 97. co vsetko ide do danoveho priznania (3 replies)
 98. PHM v zahranici (3 replies)
 99. Vydavkove doklady z CR (6 replies)
 100. Chybný doklad z RP (6 replies)
 101. DPH a oprava auta + spoluúčasť (5 replies)
 102. Dotácia na zamestnancov (5 replies)
 103. stravné lístky konateľ (1 replies)
 104. Poplatok za bankovú informáciu (3 replies)
 105. platby kartou- chybajuce bloky (1 replies)
 106. Dovoz auta (7 replies)
 107. DPH - predaj bytu (2 replies)
 108. Duplicitná platba cez ERP (1 replies)
 109. Grant občianskeho združenia pre SZČO (0 replies)
 110. Ochranná známka (3 replies)
 111. Prijata zálohová faktúra (2 replies)
 112. Rozpor medzi § 42odst.4 zákona o DP a §31odst.6 zákona o správe daní a poplatkov (2 replies)
 113. Výplata dividend do zahraničia (2 replies)
 114. cestna dan (4 replies)
 115. výnosy v reštaurácii (4 replies)
 116. Prenájom priestorov (7 replies)
 117. obstarávacia cena pri postúpení LZ (11 replies)
 118. Zmluvná pokuta (2 replies)
 119. zmluva o spolupráci (0 replies)
 120. dva účty? (3 replies)
 121. daňový bonus (8 replies)
 122. Materiál (4 replies)
 123. Faktúra za tovar do ČR (2 replies)
 124. SZČO v SR služby pre ČR (6 replies)
 125. Náležitosti k vybaveniu starobného dôchodku (1 replies)
 126. faktúra do zahraničia (1 replies)
 127. osobný vklad (5 replies)
 128. 2x v DPH (4 replies)
 129. poplatok za súťažné podklady (1 replies)
 130. ukončenie činnosti obč. združenia (0 replies)
 131. predajca motorových áut a dph (4 replies)
 132. stravné - zahran.prac. cesta (1 replies)
 133. Nákup nábytku kartou (37 replies)
 134. INTRASTAT (1 replies)
 135. Zahraničný dobropis - kurz (1 replies)
 136. Nadobudnutie tovaru- DP- Stanovisko DR (13 replies)
 137. leasing a dph u os.mot.vozidla M1 (11 replies)
 138. HM alebo prevádzková réžia (3 replies)
 139. Leasing zubnej súpravy (4 replies)
 140. náklad na ubytovanie (2 replies)
 141. učtovanie faktúr zo Slovnaftu (8 replies)
 142. Ako urcit koeficient DPH podľa % ? (9 replies)
 143. Nárok na odpočítanie a daňová povinnosť - DPH (14 replies)
 144. Reklamné tabule (2 replies)
 145. pozicka zo ZI pred zapisom do OR (3 replies)
 146. Notebook + softvér a ich odpisy (9 replies)
 147. Zvýšenie lízingových splátok (16 replies)
 148. Vyúčtovacia faktúra (5 replies)
 149. preddavok (10 replies)
 150. Kedy a za koľko na dôchodok (3 replies)
 151. Sociálka a odvody (11 replies)
 152. koeficient dph (6 replies)
 153. Opravné alebo dodatočné? (3 replies)
 154. mesačný platca DPH (6 replies)
 155. Dan z prijmu pri prenajme bytu SZCO (19 replies)
 156. Daň z príjmu z predaja bytu (4 replies)
 157. Účet 964 a 965 (0 replies)
 158. havarijné poistenie prenajatého auta a DPH (1 replies)
 159. preplatok na dani z príjmov (1 replies)
 160. postúpenie (2 replies)
 161. odpis tovaru lekáreň (10 replies)
 162. Osobná spotreba (2 replies)
 163. Zahraničná fa (6 replies)
 164. Splátkový kalendár - úhrada pred dňom dodania služby - ako na to ? (7 replies)
 165. Vyučtovanie vody v uctonictve (1 replies)
 166. Účtovanie odbornej literatúry (10 replies)
 167. ES (2 replies)
 168. cena do súťaže (5 replies)
 169. ČR-dodanie služby (3 replies)
 170. Registrácia DPH z provízie (1 replies)
 171. priznanie k DPH (2 replies)
 172. Prenájom auta a PHM a parkovne refakturacia (2 replies)
 173. zásoby (6 replies)
 174. celková hmotnosť, zapožičanie MV (1 replies)
 175. DPH pri zahranicnej fakture (32 replies)
 176. dodávky sprostredkované firmou (1 replies)
 177. Predaj HIM - účtovanie (0 replies)
 178. Obraty - súvis (10 replies)
 179. Manželia-spolupracujúca osoba (8 replies)
 180. dátum zdanitelného plnenia pri nadobudnutí tovaru z členského štátu (15 replies)
 181. podnájom a faktúra? (3 replies)
 182. Mobilné teletóny - počet (2 replies)
 183. registračná pokladňa (1 replies)
 184. Oprava sluzobneho auta (2 replies)
 185. internetovy obchod (5 replies)
 186. technické zhodnotenie leasingu ? (8 replies)
 187. Leasing kuchyne (6 replies)
 188. Poraďte prosím (5 replies)
 189. Havarijné poistenie (5 replies)
 190. Zmenárenská činnosť (5 replies)
 191. FO - nákup oblečenia z ČR za účelom prenájmu (5 replies)
 192. fa (4 replies)
 193. DPH platca od 1.7. (25 replies)
 194. Základné imanie (9 replies)
 195. reprezentačné (9 replies)
 196. fakturacia nezmluvnej pokuty a dph (5 replies)
 197. Trovy z roku 1999 (2 replies)
 198. Verejné obstarávanie, finančné služby a DPH (1 replies)
 199. účtovanie s dańovým úradom (2 replies)
 200. Predaj tovaru do ČR s dopravou (2 replies)
 201. Druhé dodatočné priznanie k DPH. (1 replies)
 202. kniha jázd (4 replies)
 203. Faktúra eTel Slovensko s.r.o. (2 replies)
 204. certifikovaný účtovník (0 replies)
 205. parkovacia karta ročná (4 replies)
 206. Maloobchod - ako postupovať? (3 replies)
 207. zivotne poistenie (8 replies)
 208. Navigačný systém do auta (1 replies)
 209. DPH a súkromná osoba alebo neplatieľ DPH (8 replies)
 210. Dodávka náhr.dielov z ČR (7 replies)
 211. doklad o vybrati peňazí z banky (38 replies)
 212. DPH daňová kontrola (12 replies)
 213. Postúpenie pohľadávky (2 replies)
 214. cestovné náhrady (1 replies)
 215. nákup v Maďarsku (4 replies)
 216. secondhand a odpočet DPH? (1 replies)
 217. teleworking a dane (5 replies)
 218. Dovoz z tretej krajiny a navrat DPH? (2 replies)
 219. Používanie súkromného mobilu (8 replies)
 220. Pokuty - auto (6 replies)
 221. náklady na ubytovanie - zamestnanci obchod.partnera (8 replies)
 222. Parkovné (7 replies)
 223. naklady za zamestnanca (2 replies)
 224. inventarizácia - daňová kontrola (7 replies)
 225. Devízový účet (2 replies)
 226. vyplnenie tlaciva (2 replies)
 227. termín zúčtovania cestovných náhrad (11 replies)
 228. Evidencia tržieb na elektr. registr. pokladni (2 replies)
 229. odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov (10 replies)
 230. dobropis paliet (4 replies)
 231. dátumy na faktúrach (8 replies)
 232. Preplatok na DzP (7 replies)
 233. DPH tlacivo ????? (5 replies)
 234. Reklama (1 replies)
 235. 428 - aký zákon??? (2 replies)
 236. nerozdelený zisk minulých období (4 replies)
 237. DPH a 3 štáty (13 replies)
 238. DPH (1 replies)
 239. Precenenie majetku (8 replies)
 240. Dovoz z tretej krajiny a clo (1 replies)
 241. Obedy-opakované dodávky? (5 replies)
 242. nespravne zauctovana faktura (23 replies)
 243. Refundácia príspevku a DPH (2 replies)
 244. Prerušená živnosť (2 replies)
 245. Pojmy v zákone (5 replies)
 246. Zahraničná firma registrovaná na Slovensku (1 replies)
 247. odstupné a DPH (4 replies)
 248. cestovné pre splnomocnenca firmy (1 replies)
 249. Opravne hlasenie (1 replies)
 250. Nákup tovaru v Poľsku - čo s tým? (6 replies)