1. odstupné - služba? (4 replies)
 2. interný účtovný doklad.... (2 replies)
 3. Ohranovaci stroj na leasing cez banku (8 replies)
 4. Postúpenie leasingu z roku 2003 (0 replies)
 5. Zruženie SZČO - vznik s.r.o. (3 replies)
 6. Poplatok za komunalny odpad (33 replies)
 7. Prenájom časti pozemku - nájomná zmluva (0 replies)
 8. 042 - co vsetko tak mozem uctovat (1 replies)
 9. Rezerva na opravu HIM? (4 replies)
 10. vybavenie tranzitného povolenia (0 replies)
 11. DP zahraničie (19 replies)
 12. 512 / 518 (5 replies)
 13. Náležitosti obch.transakcie (1 replies)
 14. dovezeny tovar z USA (9 replies)
 15. Cestovný príkaz (8 replies)
 16. pracovný úraz (8 replies)
 17. Odmena konateľa s.r.o. (4 replies)
 18. Náležitosti skladu (0 replies)
 19. HIM-leasing (0 replies)
 20. Opäť prenájom domu! (30 replies)
 21. Úver (2 replies)
 22. írsko a dane (2 replies)
 23. Pokladna v CZK (12 replies)
 24. Prirážka k vstupenke na kult. podujatie (1 replies)
 25. dodanie sluzby - DPH (9 replies)
 26. zlá úhrada na bankovom účte... (10 replies)
 27. Náhrada za používanie sukr.auta (10 replies)
 28. Náhrada škody od poisťovne (4 replies)
 29. Ostatne dane (27 replies)
 30. leasing + vzájomný zápočet + cudzie meny (1 replies)
 31. poplatok za registráciu a likvidáciu odpadu (3 replies)
 32. Stavba-budova a montáž žalúzii. (7 replies)
 33. Daň z daru - orná pôda (3 replies)
 34. Predaj vozidla do 5 rokov (2 replies)
 35. Vplyv precenenia na zisk spolocnosti (1 replies)
 36. DU postih - DPH - zahranicie (2 replies)
 37. Zmena uctovneho programu (3 replies)
 38. DPH pri predaji bytov (5 replies)
 39. miesto podnikania (8 replies)
 40. Obchod s textilom (6 replies)
 41. Účtovanie poskytnutého rabatu (2 replies)
 42. "Zamestnanec na živnosť" a pracovná cesta (3 replies)
 43. Vyhotovenie dokladu (17 replies)
 44. praca v čr a dph (10 replies)
 45. odkupná cena (4 replies)
 46. Daň z motorových vozidiel (5 replies)
 47. DPH a sprostredkovanie poistenia v CK. (0 replies)
 48. Pracovný odev a DPH. (1 replies)
 49. odvod preddavkov (1 replies)
 50. Úrok kreditný (21 replies)
 51. softvér ako tovar alebo služba? (11 replies)
 52. Dodatočné výnosy z minulého roka (7 replies)
 53. Oslobodenie od dane pri vývoze §47 (5 replies)
 54. Prefakturácia nákladov (1 replies)
 55. 2 mobilné telefóny (32 replies)
 56. DPH (3 replies)
 57. zamestnanci v ČR z pohľadu dane z FO (1 replies)
 58. Oprava hlásenia o SBL (0 replies)
 59. Prefakturacia nakladov a DPH (0 replies)
 60. Montáž žalúzií a odpočet DPH (1 replies)
 61. dedicstvo, predaj a dan z prijmu (4 replies)
 62. taška na Notebook a OC (1 replies)
 63. Vhodná publikácia (2 replies)
 64. navigacny system k osobnemu autu??? (6 replies)
 65. Koeficient DPH a dobropis (5 replies)
 66. bankovy ucet v EUR (3 replies)
 67. Oslobodenie od DPH (6 replies)
 68. DOBROPIS (17 replies)
 69. Kniha - vnútropodnikové účtovanie medzi strediskami (0 replies)
 70. Program na vyplnenie tlačiva DPH (22 replies)
 71. DPH - služby českému platcovi DPH (1 replies)
 72. poštovné (12 replies)
 73. Faktúra v Euro - zaokrúhlenie DPH (13 replies)
 74. Technické zhodnotenie kultúrnej pamiatky (5 replies)
 75. Prevod bytu pri BSM (4 replies)
 76. Zahraničná fa z MR a DPH (5 replies)
 77. Dobropis z r.2005 na ucte ktory v r. 2006 uz neexistuje??? (2 replies)
 78. neuhradena faktura v evidencii - uz premlcana. Co s nou? (4 replies)
 79. Záložné právo v prospech banky - ako na to??? (2 replies)
 80. Problémy s lízingom (2 replies)
 81. Opraviť DPH ? - blok z pokladne na reklamáciu (1 replies)
 82. Certifikačný audit (3 replies)
 83. leasing (1 replies)
 84. správnosť účtu 343 (2 replies)
 85. Poistenie rozostavanej stavby (1 replies)
 86. Poistná udalosť v JÚ a DPH (33 replies)
 87. Faktúra za služby s miestom dodania v ČR (5 replies)
 88. faktura zo zahr.uhradená v SK (1 replies)
 89. Vývoz zvierat do tretích krajín (2 replies)
 90. Pridelenie DIČ (13 replies)
 91. nalezitosti faktury (9 replies)
 92. Fakturovanie poštových nákladov pri zasielaní výrobkov zákazníkovi (9 replies)
 93. Povinnosť vystaviť faktúru (14 replies)
 94. rekreačné zariadenie- nehnuteľnosť (3 replies)
 95. Spotreba automobilu (7 replies)
 96. Poplatky za vedenie účtu (1 replies)
 97. zabezpecenie dane (3 replies)
 98. faktúra za poskytnutie colnej bankovej garancie (4 replies)
 99. Poskytovateľ poradenských služieb (2 replies)
 100. započítanie menových obchodov (13 replies)
 101. náhrady (2 replies)
 102. Vplyv zrušenia a znovuzaloženia živnosti na výšku odvodov SP a ZP (55 replies)
 103. Služby poskytnuté v zahraničí (7 replies)
 104. Novoregistrovaný platiteľ a odpočet DPH (2 replies)
 105. najprv szčo potom s.r.o. (10 replies)
 106. reklamná tabuľa (12 replies)
 107. Ako vypočítať odvody? (7 replies)
 108. príjmy z prenájmu a odvody do SP (1 replies)
 109. študijný pobyt (5 replies)
 110. neúplná úhrada (4 replies)
 111. Refundácia DPH zo zahraničia (43 replies)
 112. Zákon o správe daní - sankcie (5 replies)
 113. Neuhradené preddavky - DP / FO (48 replies)
 114. Nájomné aj bez DPH ? (5 replies)
 115. 385 Príjmy budúcich období (16 replies)
 116. nákup na home credit (3 replies)
 117. Úroky z hypotéky do nákladov (1 replies)
 118. Možnosť odpočtu DPH pri kúpe vozidla. (6 replies)
 119. Zriadenie prevádzky (14 replies)
 120. Darovanie v skole.... (8 replies)
 121. Dan z predaj nehnutelnosti (8 replies)
 122. spotrebná daň z minerálneho oleja (15 replies)
 123. Predaj hnuteľnej veci (5 replies)
 124. Keď sa v r.2006 objaví faktúra z r. 2005. Čo s ňou??? (7 replies)
 125. ZC predmetu leasingu (1 replies)
 126. Úžitkový automobil - neuzanie práva na odpočet DPH pri daňovej kontrole (29 replies)
 127. Vyžiadaná platba zo zahraničia. (0 replies)
 128. dodanie služby z ČR (0 replies)
 129. Nová živnosť (4 replies)
 130. Smernica pre používanie služobných áut (0 replies)
 131. DPH a vstupenky zo zahranicia (0 replies)
 132. Refundácia bankových poplatkov (8 replies)
 133. DPH na projekt a zahraničie (2 replies)
 134. Preddavky na daň - prosím súrne (4 replies)
 135. Aka je nezdanitelna cast pre studenta? (3 replies)
 136. Daň z príjmu pri dedení (1 replies)
 137. Stavebníctvo-účtovanie (7 replies)
 138. Ako zamestnat stredoskolacky? (1 replies)
 139. Nákup v členskom štáte EU (3 replies)
 140. Fa - uplatnenie DPH (3 replies)
 141. akontácia a daňový základ (2 replies)
 142. Incoterms a DPH (určenie dňa dodania) (25 replies)
 143. 1% OC ceny vozidla (8 replies)
 144. DPH pri leasingu (3 replies)
 145. smernica (7 replies)
 146. PC + kamerový system (1 replies)
 147. Sociálny fond-FO (3 replies)
 148. Vyradenie časti majetku - plynové fľaše (3 replies)
 149. Obstaranie PC (7 replies)
 150. účtovanie elektriny (5 replies)
 151. problém - trojstrannosť mimo EU (1 replies)
 152. intrastat (1 replies)
 153. Škodova komisia (6 replies)
 154. Faktúra (10 replies)
 155. problem s vyplnenim danoveho priznania k dani z motorovych vozidiel.. (34 replies)
 156. likvidácia s.r.o. (1 replies)
 157. Trojcestna dan (2 replies)
 158. Dotácia bankového účtu prevodom z cudzieho súkromného účtu (4 replies)
 159. nezdaniteľná časť a rodič. dovolenka (1 replies)
 160. číslovanie dokladov (8 replies)
 161. oznamenie o statnej pomoci (47 replies)
 162. Daň z príjmu pri dedičstve (1 replies)
 163. DPH pri dodani vramci EU neplatcovi DPH (11 replies)
 164. Zmena na mesacneho platcu (6 replies)
 165. Smernica materiálu (6 replies)
 166. Kolko aut moze mat zivnostnik ? (1 replies)
 167. postupenie leasingu (1 replies)
 168. FA bez IČA (6 replies)
 169. Nákup tovaru (33 replies)
 170. Ako pri refakturaci služieb? (0 replies)
 171. Nákup tovaru v zahraničí (39 replies)
 172. Ako začať??? (13 replies)
 173. Fakturácia (3 replies)
 174. predaj s.r.o. (18 replies)
 175. reklamné predmety (4 replies)
 176. umelecké dielo (1 replies)
 177. Sklad - A alebo B? (27 replies)
 178. co robit ak som nezaratal 2 blocky? (12 replies)
 179. Faktúra z Čiech - bez DPH (6 replies)
 180. stravovanie a nákup stravy (6 replies)
 181. dar od banky... (6 replies)
 182. DPH daňové priznanie. (14 replies)
 183. Vnútro-smernica (0 replies)
 184. Je nutné vedenie skladu? (3 replies)
 185. tovar za reklamu (5 replies)
 186. Fakturácia do ČR (6 replies)
 187. uctovanie sukromneho vozidla konatelom pri cestach do ciech (0 replies)
 188. V akej mene fakturovať do zahraničia? (7 replies)
 189. zrusenie prevadzky (4 replies)
 190. Refakturácia prepravy (11 replies)
 191. Faktúra do ČR za služby v tuzemsku (3 replies)
 192. Platca dph od 21.06.2006? (12 replies)
 193. Dánsko a bank. úroky (2 replies)
 194. vývoz alebo dodanie? (1 replies)
 195. Uvádzanie DIČ a IČDPH na FA (11 replies)
 196. daň. povinnost (1 replies)
 197. Zaučtovanie servisu v PU (3 replies)
 198. sprostredkovanie predaja tovaru (4 replies)
 199. príjem z predaja nehnuteľností (14 replies)
 200. Platby bez VS (3 replies)
 201. Účtovanie DPH pri registrácii v ČR (10 replies)
 202. Ojazdené vozidlo a DPH (4 replies)
 203. Daňové priznanie DPH zaslané poštou (9 replies)
 204. Zahraničná predfaktúra do EÚ a daňový doklad (2 replies)
 205. dobropis vývozu do tretích krajín (5 replies)
 206. Kúpa budovy a DPH (11 replies)
 207. Čo je Intrastat (53 replies)
 208. poistné plnenie. Zdaniť??? Prosím rýchlu radu. (15 replies)
 209. Nevystavená faktúra na zakúpený majetok (6 replies)
 210. Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 (8 replies)
 211. Pôžička v JU (4 replies)
 212. DPH z proforma faktúry (3 replies)
 213. DPH - odpočet (1 replies)
 214. Navysenie tvorby SF (3 replies)
 215. Navysenie tvorby SF (2 replies)
 216. Registrácia DPH (6 replies)
 217. Ako zauctovat fa z polska a ak s DPH (2 replies)
 218. zaradenie budovy s pozemkom (1 replies)
 219. nábytok (7 replies)
 220. zrušenie registrácie a HIM (6 replies)
 221. dodatočné daňové priznanie (5 replies)
 222. DP k DPH samozdanenie (2 replies)
 223. Predaj HIM - faktúra (8 replies)
 224. "papiere" z baky (7 replies)
 225. Faktúra zo zahraničia CZ (116 replies)
 226. vodné a stočné (7 replies)
 227. Vývoz služby - softvér do Nemecka (2 replies)
 228. Daňový bonus - (2 replies)
 229. Sro a výber zisku spoločníkom (4 replies)
 230. Chýbajúca faktúra (6 replies)
 231. Vzorky tovaru (8 replies)
 232. T-Mobile CZ - faktura pro SK právnickou osobu (2 replies)
 233. Faktúra z EU - ubytovanie zamestnancov, ktorí vykonávajú stavebné práce (8 replies)
 234. Prenájom bowlingovej haly (3 replies)
 235. Koeficient pre DPH (39 replies)
 236. Faktura zo zahranicia (DE) (4 replies)
 237. Zauctovanie reklamacie (1 replies)
 238. Jednoduché účtovníctvo- SW (10 replies)
 239. JU-Otvorenie pokladničnej knihy (5 replies)
 240. Vzájomný zápočet pohľadávky (4 replies)
 241. DPH zo zálohy na tovar (11 replies)
 242. Pošuškajte mi, prosím, ako fakturovať... (2 replies)
 243. SZČO a učtovanie (7 replies)
 244. Nadácia (0 replies)
 245. Výber z bankomatu v zahraničí (9 replies)
 246. preprava tovaru (35 replies)
 247. Dodanie tovaru vyrobeneho vo vlast.rezii do EU (3 replies)
 248. rezervný fond pri finančných investíciách (2 replies)
 249. STK auta (1 replies)
 250. Nákup PHM v ČR.Nákup v ČR. (2 replies)