PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 [394] 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. registračná pokladňa
 2. Oprava sluzobneho auta
 3. internetovy obchod
 4. technické zhodnotenie leasingu ?
 5. Leasing kuchyne
 6. Poraďte prosím
 7. Havarijné poistenie
 8. Zmenárenská činnosť
 9. FO - nákup oblečenia z ČR za účelom prenájmu
 10. fa
 11. DPH platca od 1.7.
 12. Základné imanie
 13. reprezentačné
 14. fakturacia nezmluvnej pokuty a dph
 15. Trovy z roku 1999
 16. Verejné obstarávanie, finančné služby a DPH
 17. účtovanie s dańovým úradom
 18. Predaj tovaru do ČR s dopravou
 19. Druhé dodatočné priznanie k DPH.
 20. kniha jázd
 21. Faktúra eTel Slovensko s.r.o.
 22. certifikovaný účtovník
 23. parkovacia karta ročná
 24. Maloobchod - ako postupovať?
 25. zivotne poistenie
 26. Navigačný systém do auta
 27. DPH a súkromná osoba alebo neplatieľ DPH
 28. Dodávka náhr.dielov z ČR
 29. doklad o vybrati peňazí z banky
 30. DPH daňová kontrola
 31. Postúpenie pohľadávky
 32. cestovné náhrady
 33. nákup v Maďarsku
 34. secondhand a odpočet DPH?
 35. teleworking a dane
 36. Dovoz z tretej krajiny a navrat DPH?
 37. Používanie súkromného mobilu
 38. Pokuty - auto
 39. náklady na ubytovanie - zamestnanci obchod.partnera
 40. Parkovné
 41. naklady za zamestnanca
 42. inventarizácia - daňová kontrola
 43. Devízový účet
 44. vyplnenie tlaciva
 45. termín zúčtovania cestovných náhrad
 46. Evidencia tržieb na elektr. registr. pokladni
 47. odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov
 48. dobropis paliet
 49. dátumy na faktúrach
 50. Preplatok na DzP
 51. DPH tlacivo ?????
 52. Reklama
 53. 428 - aký zákon???
 54. nerozdelený zisk minulých období
 55. DPH a 3 štáty
 56. DPH
 57. Precenenie majetku
 58. Dovoz z tretej krajiny a clo
 59. Obedy-opakované dodávky?
 60. nespravne zauctovana faktura
 61. Refundácia príspevku a DPH
 62. Prerušená živnosť
 63. Pojmy v zákone
 64. Zahraničná firma registrovaná na Slovensku
 65. odstupné a DPH
 66. cestovné pre splnomocnenca firmy
 67. Opravne hlasenie
 68. Nákup tovaru v Poľsku - čo s tým?
 69. Zverejnenie
 70. Dlžník v konkurze
 71. JU a dohoda o kompenzácii pohľadávok
 72. Paušálen výdavky a odvody
 73. Vydaná faktúra v EUR
 74. Predaj osobného auta
 75. Školenie o DPH
 76. vrátená dph
 77. odpisy pri likvidácii podniku
 78. prijem na sklad v cudzej mene
 79. Totem pri budove.
 80. Kúpa chladničky
 81. kancelarsky nabytok
 82. Autobazár
 83. IČO a IČ DPH - hľadanie na internete
 84. Živnostník a dva mobilné telefóny
 85. Zmluva o odkupeni v JU
 86. DPH - predaj prívesného vozíika
 87. stavebníctvo
 88. Súkromné auto na podnikanie
 89. Vyrovnanie valutovej pokladne a BÚ
 90. Daňové priznanie - študent,USA 2002
 91. Znalecký posudok
 92. Zmeny v DPH od 1.7.2006 - viete niečo ?
 93. prepravné služby na prelome mesiaca
 94. Daňový bonus
 95. Ako to je s adresou firmy na fakturach
 96. Dotácia pre zamestnávateľa
 97. nenávratné finančné príspevky z ESF
 98. DP oprava žeriav
 99. Klimatizácia v predajni
 100. Depozit zložený v prospech karty.
 101. tovar ci nedokoncena vyroba
 102. učtovanie u advokáta
 103. Rozpracovaná výroba
 104. rozdiel na 321
 105. exekúcia
 106. cerstvy platca DPH a zauctovanie platby za FA z minuleho obdobia
 107. nedokončená výroba
 108. dodanie tovaru alebo vývoz????
 109. PLATBA ZA DF MIMO FIRMU!
 110. DPH-odmena za sprostredkovanie
 111. nová sadzba DPH
 112. Splátka finančnej výpomoci tovarom
 113. Platca DPH - SLovnaft alebo nájomnca čerp.stan.?
 114. Daňové priznanie - komb. príjem z viacerých štátov
 115. Nedoplatok zdrav. poist. a daňový odpočet
 116. odpisový plán
 117. clo za cigarety
 118. PHM-nákup materiálu alebo prevádzková réžia?
 119. DF z ČR vystavená v SKk
 120. DPH a nezaplatena pohladavka
 121. prefakturovanie
 122. platby do zahranicia
 123. Projekt na neuskutočnenú stavbu.
 124. Oslobodené plnenie §38 zákona o dani z pridanej hodnoty
 125. deň úhrady
 126. Čiastočná úhrada fa
 127. Generalny pardon na trojdan
 128. Autorský honorár za hudobné diela.
 129. opäť trojstranný obchod
 130. naturálny bonus
 131. second hand
 132. Vyčerpanie sociálneho fondu....
 133. Spoločenstvo vlastníkov bytov - je povinné dávať DP?
 134. SURNE PROSÍM!!!
 135. Presun tovaru do prevádzkárne a DPH.
 136. poisťovňa vrátila uhradené ZP
 137. Predaj nehnuteľnosti - daň z príjmu
 138. Licenčné poplatky do NSR a zrážková daň
 139. DPH nakup ojazdene mot.voz. užitkove z nemecka
 140. Dobrovoľná registrácia DPH
 141. Výhody a nevýhody
 142. Preddavok na daň
 143. Faktúra v JÚ so zľavou
 144. daniari
 145. Aký správny dátum dodania.
 146. Sankcie za oneskorenú uhradu DzP
 147. vyradenie auta z evidencie
 148. Výpočet dane z mot.vozidla
 149. DPH z provízie v CK
 150. Kurz NBS
 151. Zahraničná pracovná cesta
 152. PREPRAVA
 153. poskytnutá pôžička
 154. MAX. PLATBA V HOTOVOSTI BEZ DPH
 155. Učtovné odpisy
 156. Predaj autorských práv a DPH
 157. Zaradit pozemok do majetku alebo nie?
 158. Kúpa ojazdeného auta s DPH?
 159. registrácia SZČO v sociálnej poisťovni
 160. Prenájom nákladného vozidla z ČR
 161. Povinnost registracie SR platitela v Nemecku, kde vylucne vykonava podnikanie
 162. zahranicni umelci
 163. VYPLNENIE DP
 164. použitie súkromného vozidla pre sro-rôzne otázniky
 165. vydavky na zvysenie zakladneho imania
 166. Preprava v rámci EÚ
 167. Subor hnutelnych veci a odpisovanie
 168. Skúšobná prevádzka technológie a odpisovanie
 169. odpisy
 170. Diety
 171. Platenie preddavkov na daň z PPO
 172. Plat ekonómky
 173. vydavok ovplyvnujuci ZD
 174. účtovanie prenájmu
 175. Nárok na odpočet DPH
 176. nákup bez bloku
 177. Odpisy DM
 178. platca DPH kupuje tovar od neplatcu
 179. Stravné Sk alebo aj EUR
 180. Skladova cena pri odberatelskom dobropise.
 181. Pohľadávky a jednotné účtovníctvo
 182. vrátenie príspevkov na ZP
 183. prosím pomôžte
 184. Služba pre slov.odberateľa s miestom plnenia v EÚ
 185. Amortizácia
 186. kontrola daňového priznania
 187. stravné SK alebo EUR
 188. predaj nehnuteľností so stratou
 189. pomoc s danovym priznanim k DPH v BA
 190. Fakturácia za tovar z EU súkromnej osobe
 191. Svokr.kuchyňa
 192. fa z SPP za minulý rok
 193. Obchodná provízia a DPH
 194. Najpoužívanejšie odvolávky na faktúrach z EU
 195. Linky na aktuálne znenia zákonov platných v EÚ
 196. Ušlý zisk - jeho účtovanie
 197. výpis z dp
 198. odpočet DPH z úžitkového auta.
 199. Daň z výhry
 200. predajná akcia
 201. VPD
 202. Fakturácia do ČR.
 203. Bezodplatné plnenie alebo nie?
 204. Faktúra
 205. Účtovníctvo telovýchovnej jednoty
 206. Kúpa a prenájom nebytových priestorov
 207. osobna asistencia
 208. Notárske poplatky
 209. Odoslaná faktúra v dolároch
 210. Nezaúčtovaný náklad 2005
 211. diety v nakladoch
 212. výplata
 213. DPH priznani zacatecnik
 214. Úplny začiatok
 215. Linky na aktuálne znenia zákonov o DPH členských štátov EÚ
 216. DPH za 5/2006
 217. Treba viesť sklad?
 218. Pomoc so zaradovaním majetku.
 219. Dochádzka zamestnanca
 220. platba tovaru
 221. komisný predaj
 222. Tlačivo na schválenie nákupu majetku
 223. Cestovné a stravné náhrady SZČO pracujúcej v zahraničí
 224. Rozbor pitnej vody
 225. Zdanenie príjmov z Poľska
 226. Úžitkový automobil a DPH od 1.7.2006
 227. Stratená CMR
 228. Faktura a ICO s cislom ziv. registra
 229. DPH a exekucia od DU
 230. Najpoužívanejšie odvolávky pri faktúrach z EÚ
 231. Prenájom bez zdanenia?
 232. tiché spoločenstvo
 233. výkaz z preddavkov na poistné
 234. Dôchodca a odvody
 235. 2. piler....
 236. Ked bol tovar zadrzany ...
 237. JU + Autorsky zakon
 238. Predaj tovaru do zahranicia
 239. Fakurácia tovaru slovenskej firme, ktorý je v EU
 240. Poskytnutie stravneho v hoteli
 241. zahr.vylohy
 242. Oprava DPH po 4 rokoch
 243. Prenajímanie nehnuteľnosti na podnikanit: PO - FO nepodniktel - PO
 244. 549 alebo 582???
 245. Dohoda o platbách za odobratú....
 246. Technické zhodnotenie prenajatej budovy
 247. účtovanie náhrady príjmu pri dočasnej PN
 248. Náklady na auto
 249. Ake su vyhody a nevyhody byt platcom DPH?
 250. vyradenie mobil. telefónu