1. odplata-provizia (1 replies)
 2. zahraničie-DPH (1 replies)
 3. DPH a nákup tovaru z ČR (3 replies)
 4. reklama, dary (10 replies)
 5. Odpis nového auta (2 replies)
 6. musim podat DP aj na SK? (12 replies)
 7. Úplné znenie zákona 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení (0 replies)
 8. výhra auto (16 replies)
 9. rezerva (15 replies)
 10. opakovane zdanitelne plnenie (10 replies)
 11. JU-smernica-spracovanie účtovníctva (6 replies)
 12. pauš. daň výpočet (2 replies)
 13. okuliare ako dan.náklad (1 replies)
 14. čo robím v JÚ... (3 replies)
 15. poraďte maličkému podnikatelíkovi popri zamestnaní, (8 replies)
 16. Odpočet DPH pri zal.firmy (1 replies)
 17. Jednostranný zápočet (1 replies)
 18. Ako vystaviť fa? (2 replies)
 19. cesta do zahraničia (1 replies)
 20. stravné lístky:SZČO+zamestnanec (súčasne) (1 replies)
 21. zdanenie urokov z vkladu (3 replies)
 22. Nákup akcií (CP) a SZČO (2 replies)
 23. Náhrada trov exekúcie (1 replies)
 24. Zdanenie zmluvy o spolupráci (2 replies)
 25. Finančná výpomoc v JÚ (2 replies)
 26. Daňový zástupca pri dovoze tovaru. (3 replies)
 27. "Samozdanenie" daňová povinnosť (6 replies)
 28. výdavok SZČO (6 replies)
 29. účtovať náklady/výnosy na 221? (5 replies)
 30. Daň z predaja zdedeného domu (2 replies)
 31. Daň z predaja zdedeného domu (1 replies)
 32. Kalkulácia (19 replies)
 33. platba platobnou kartou (10 replies)
 34. Emisné kvóty (1 replies)
 35. daň z prevodu a prechodu nehnuteľností (1 replies)
 36. pokladňa sro (13 replies)
 37. Potreba archivacie dokumentov pri pausalnych vydavkoch (20 replies)
 38. Zdieľanie pripojenia do internetu (0 replies)
 39. Bankové poplatky (7 replies)
 40. casove rozlisenie reklamy (4 replies)
 41. auto (17 replies)
 42. alfa pokladničný príjmový doklad (2 replies)
 43. faktúra za opravu uhradená poistným plnením (3 replies)
 44. predelenie pozemkov s dvoranmi (0 replies)
 45. dovoz nákl.automobilu z Rakúska (1 replies)
 46. SZCO dve auta (1 replies)
 47. Odmena konateľovi spoločnosti (7 replies)
 48. Vyúčtovanie prac. cesty SZČO (0 replies)
 49. DPH v Združení (39 replies)
 50. DPH-neposlaný dobropis (3 replies)
 51. Smernice vo firme (1 replies)
 52. prijate zalohy (13 replies)
 53. odpisy neprevádzkového majetku (4 replies)
 54. Mesačná tržba (2 replies)
 55. čiastková faktúra a nerealizovanie prác (8 replies)
 56. Náležitosti faktúry (2 replies)
 57. DPH pred registraciou (4 replies)
 58. Reklamná agentúra-reprezentačné? (3 replies)
 59. sprostredkovanie obchodu od nepodnikatela (1 replies)
 60. obchod (3 replies)
 61. Taxus (20 replies)
 62. finančná výpomoc (6 replies)
 63. preplatená faktúra (15 replies)
 64. refakturacia prenajmu českej firme (2 replies)
 65. Pokuta z daňového úradu (13 replies)
 66. záhradnícke páce (5 replies)
 67. prenájom nehnuteľnosti (8 replies)
 68. príjmy z derivátových operácií (5 replies)
 69. kovový regál (1 replies)
 70. úhrada DF zamestnancom (2 replies)
 71. Odpočítanie DPH pri dovoze tovaru (2 replies)
 72. JÚ-začínam podnikať (31 replies)
 73. Preučtované pri uzatváraní roka na sklad (15 replies)
 74. DPH pri dovoze tovaru od tuz.dodávateľa (2 replies)
 75. prenájom (4 replies)
 76. Poistenie neskolaudovanej budovy (3 replies)
 77. prehľady (6 replies)
 78. Propagačné predmety nad 500,- Sk (2 replies)
 79. Identifikácia platieb. (3 replies)
 80. dobropis (10 replies)
 81. Posunutie termínu odpočítania DPH (17 replies)
 82. Opravné položky k pohľadávkam (2 replies)
 83. dobropis (7 replies)
 84. Ocenenie tovaru pri inventure (7 replies)
 85. uzivanie auta v Autoskole (5 replies)
 86. Náklady - automobil (12 replies)
 87. Odpočítanie dane pri zabezpečení pitného režimu (9 replies)
 88. krátkodobý majetok (3 replies)
 89. predaj akcii, prosiiiim pomoooc :)) (1 replies)
 90. spotrebna daň z liehu-nové tlačivo (0 replies)
 91. doplatok VšZP- poistne za rok 1995 (1 replies)
 92. Daň z importu (18 replies)
 93. Odmena za prácu od súkromnej osoby. (7 replies)
 94. DPH pri prenájme bytov (9 replies)
 95. Prevzatie zákazky (3 replies)
 96. Účtovanie OF a úroku (1 replies)
 97. zákazková výroba???? (3 replies)
 98. Dodací list - potvrdenka (10 replies)
 99. Leasing kuchynského zariadenia (2 replies)
 100. colná správa (14 replies)
 101. tovar (1 replies)
 102. termínovaný vklad v EUR (32 replies)
 103. prefakturovanie prepravy z ČR (1 replies)
 104. odpisy v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 105. zodpovednosť účtovníka (21 replies)
 106. Sprostredkovanie dopravy SR-ČR-SR (2 replies)
 107. číslo zálohovej faktúry (3 replies)
 108. Odberateľ z EÚ - dodávka v tuzemsku (8 replies)
 109. Odpočet straty-DPPO r.2005 (0 replies)
 110. Majetok vo výkaze k 30.06.2006 (7 replies)
 111. Účtovanie nedobytných pohľadávok (29 replies)
 112. Účet (7 replies)
 113. Zaúčtovanie poplatku (3 replies)
 114. DPH a doklady za obdobie, keď už bolo podané daň.priznanie (13 replies)
 115. Stolárske práce v EU a DPH (1 replies)
 116. preddavkové faktúry (1 replies)
 117. telefon+DSL do nakladov (okrem hovorov) (1 replies)
 118. výzva (3 replies)
 119. AKO UCTOVAT KILOMETROVNE PRI POUZITI AUTA AKO SZCO ? (1 replies)
 120. Učtovanie vyšlej faktúry za opravu (8 replies)
 121. Náklady budúcich období (2 replies)
 122. DPH z drobného majetku pri registrácii (1 replies)
 123. firemné užitk.auto na úver + opr.práce (4 replies)
 124. Fakturácia za školenie konané v Taliansku (3 replies)
 125. súrne (4 replies)
 126. Neuhradená splátka za leasing a odpočítanie dane (8 replies)
 127. materiál na predvadzanie a DPH (1 replies)
 128. PREDAJ BYTU-daň z príjmu (9 replies)
 129. povinnosti SZCO (11 replies)
 130. faktúra v exceli (4 replies)
 131. predaj tovaru zahraničnej firme (3 replies)
 132. Fixny bonus z Metra (23 replies)
 133. pevná linka na FO -do nákladov len DSL? (1 replies)
 134. Zdaniteľné obdobie - ktoré (3 replies)
 135. Refakturácia služby (6 replies)
 136. IČ DPH na pokl. dokladoch (3 replies)
 137. Je to možné ? (3 replies)
 138. Zahraničná faktúra (0 replies)
 139. Prosím o radu. (0 replies)
 140. Odevody do fondov (4 replies)
 141. Dialničná známka (5 replies)
 142. Nákup nábytku (1 replies)
 143. Účtovné odpisy (3 replies)
 144. Nájom firmy (4 replies)
 145. Zmluva o dielo medzi SZČO a FO (2 replies)
 146. diety (7 replies)
 147. poskytnutie automobilu obchodnému zástupcovi (1 replies)
 148. Pevna linka a internet - zmena uzivatela (8 replies)
 149. daň z príjmu predaja bytu (3 replies)
 150. Nadobudnutie tovaru v zahraničí s DPH (8 replies)
 151. učtovanie miezd (1 replies)
 152. sprava zo sluzobnej cesty (13 replies)
 153. Skončenie podnikania (0 replies)
 154. Dobierka a DPH (8 replies)
 155. Náklady na zásielku (4 replies)
 156. SC-parkovne (15 replies)
 157. Leasing (lízing) Cenigová (12 replies)
 158. Doprava (5 replies)
 159. Pečiatka (3 replies)
 160. Inventura tovaru (4 replies)
 161. Refakturácia dopravy a DPH (11 replies)
 162. odev (5 replies)
 163. Účtovanie DPH z osobného automobilu (7 replies)
 164. Rgistrácia na DPH. (1 replies)
 165. odpis dovezeného automobilu (3 replies)
 166. priznanie vs. platenie (13 replies)
 167. nadobudnutie tovaru z Eú (3 replies)
 168. Archivovanie blockov (elektronicky/kopia?) (2 replies)
 169. uctovanie v ALFE (0 replies)
 170. doplnky výživy pre zamestnancov (1 replies)
 171. doplatok ku mzde (4 replies)
 172. Predaj použitého osobného automobilu (6 replies)
 173. Daňové priznanie (2 replies)
 174. Daňové priznanie (1 replies)
 175. Poistné plnenie auta. (3 replies)
 176. DPH-odpočet (5 replies)
 177. Výkaz DPH (5 replies)
 178. Montáž na splátky a DPH (13 replies)
 179. FAKTURA ZA PRACE A REKLAMA (2 replies)
 180. Zrážková daň... (2 replies)
 181. Vznik daňovej povinnosti pri zapožičaní obchodnej vzorky z členského štátu EU (3 replies)
 182. Ubytovanie robotníkov (2 replies)
 183. Ukončenie živnosti a akcie (0 replies)
 184. účtovanie konateľa (43 replies)
 185. Smernice (6 replies)
 186. Obstaranie majetku (5 replies)
 187. nový byt-daň z nehnuteľnosti (1 replies)
 188. Dotácia z úradu práce (4 replies)
 189. predaj úžitkového vozidla do CZ (0 replies)
 190. ZIVNOST A TRVALE BYDLISKO (1 replies)
 191. Zmluva o výpožičke auta a uplatnenie nákladov (33 replies)
 192. Uhrada SK fa v EUR (3 replies)
 193. tlačivo PREHĽAD (17 replies)
 194. kam s kopírkou? (1 replies)
 195. Doklad z RP verzus faktúra (9 replies)
 196. Vyradenie časti IM (1 replies)
 197. Kúpa staršieho PC, jeho vyradenie a kúpa nového (10 replies)
 198. Podiely na zisku z roku 2002,2003,2004 (8 replies)
 199. Sklad (3 replies)
 200. Zamestnávanie rodinn.príslušn. (1 replies)
 201. Zmeny v social.poist. (1 replies)
 202. Predaj tovaru na splátky, DPH (9 replies)
 203. Podnikateľský úver (10 replies)
 204. Pozemky (1 replies)
 205. Tlakomer (2 replies)
 206. Preplatenie dovolenky (2 replies)
 207. ako zaúčtovat dan a bonus (1 replies)
 208. splatnost cestovnych nahrad zamestnancovi (3 replies)
 209. Danove konanie - poradte prosim! (31 replies)
 210. predaj nehnuteľnosti, v ktorej sa podnikalo (4 replies)
 211. DOHODA (13 replies)
 212. zaradenie auto (15 replies)
 213. Paušalne výdavky a problemy (9 replies)
 214. reklamné predmety nad 500,-Skk (1 replies)
 215. predaj uzitkoveho auta- Ukrajina (0 replies)
 216. Preprava osôb a DPH (17 replies)
 217. Prenájom pracovného stroja (1 replies)
 218. Ocenenie výrobkov (3 replies)
 219. Príjmy bez živnosti (6 replies)
 220. Prenajom kancelarskych priestorov a DPH (11 replies)
 221. Náklady na telefón (5 replies)
 222. Štvrťročný platca DPH počas roka (3 replies)
 223. Auto nie v majetku firmy (3 replies)
 224. Kancelaria (3 replies)
 225. Vyúčtovanie cestovných príkazov (4 replies)
 226. Poplatky (1 replies)
 227. Danove priznanie pre FO (26 replies)
 228. Sadzby dane v členských štátoch EÚ (1 replies)
 229. Konštrukcia IČ DPH v členských štátoch EÚ (1 replies)
 230. Kupna zmluva PC (3 replies)
 231. cash-flow (11 replies)
 232. Dodatočné daň.priznanie DPH (10 replies)
 233. Práca v zahraničí (0 replies)
 234. advokát (7 replies)
 235. zivnostnik v Anglicku-DP (1 replies)
 236. oprava vozidla (2 replies)
 237. pokuta (15 replies)
 238. Vnútorné žalúzie v prenajatej budove (3 replies)
 239. Základné imanie (3 replies)
 240. Registrácia a odpočet DPH (13 replies)
 241. Vývoz tovaru do EÚ - preddavková a ostrá fa (4 replies)
 242. Rezervy (22 replies)
 243. platba zahranicnemu dodavatelovi (7 replies)
 244. Obchod s ČR a DPH (4 replies)
 245. náklady za prenajom auta (14 replies)
 246. Upomienky (5 replies)
 247. Zodpovedný zástupca a cestovné náhrady (4 replies)
 248. DPH na služby (oprava,servis) do čl.štátu EÚ (7 replies)
 249. Zapisaná budova (2 replies)
 250. Odstupné a odchodné (2 replies)