1. Mesačná pracovná cesta v USA (1 replies)
 2. Konateľ - sro (2 replies)
 3. Zahraničná sl.cesta (1 replies)
 4. devízový účet (2 replies)
 5. Škoda na automobile a lizing (6 replies)
 6. DPH a osobný automobil (6 replies)
 7. ABRA G2 uctovanie POMOOOOOOOOOC (1 replies)
 8. stavebne prace a EU (2 replies)
 9. zahraničná pracovná cesta (5 replies)
 10. sukromne vozidlo (1 replies)
 11. tovar s montážou (6 replies)
 12. EU a vývoz (3 replies)
 13. Dátum dodania služby (17 replies)
 14. Sro - prenájom auta od spoločníka (11 replies)
 15. pokuta za kavu (1 replies)
 16. pripojenie internetu (2 replies)
 17. Daň z príjmu - súbeh pracovnej zmluvy a dohody o vykonaní práce (7 replies)
 18. služba do CZ-s DPH alebo bez DPH (23 replies)
 19. Dovoz tovaru z čiech, DPH (8 replies)
 20. Vyradenie z evidencie ešte neodpísaného auta (3 replies)
 21. Úver, exekúcia (4 replies)
 22. Neydanitelna suma (1 replies)
 23. Daň z príjmov (4 replies)
 24. Krátkodobá pôžička spoločníka (34 replies)
 25. Prevody medzi podnikateľmi (6 replies)
 26. účtovanie pozemku (28 replies)
 27. byty-nájomné+zálohy za energie (6 replies)
 28. Jednoduche alebo podvojne uctovnictvo? (1 replies)
 29. bankove vypisy stacia z PC? (19 replies)
 30. oprávnený výdavok (5 replies)
 31. Povinnosť viesť PU (3 replies)
 32. oprava faktúry. (7 replies)
 33. Nesprávne podané daňové priznanie (5 replies)
 34. Zásielkový predaj - ČR (5 replies)
 35. Dlhodoby majetok (5 replies)
 36. odpisová skupina-výťahy, vzduchotechnika (4 replies)
 37. nadobudnutie tovaru a jeho vyvoz (1 replies)
 38. nadobudnutie tovaru a jeho vyvoz (0 replies)
 39. projekt požiarnej ochrany (1 replies)
 40. Obrat a platenie DPH (5 replies)
 41. Zaradenie kuchyne (8 replies)
 42. subor majetku (3 replies)
 43. Stravenky v PU (12 replies)
 44. Odpisovanie budovy v období prechodného užívania. (4 replies)
 45. manko a DPH (32 replies)
 46. Prenajom kancelarii Rakuskej firme (5 replies)
 47. Nákup konvice,.... (1 replies)
 48. Zálohová FA a DPH (3 replies)
 49. DPH a nevýherné hracie automaty (2 replies)
 50. Kolko stoji jed.uctovnictvo? (6 replies)
 51. Vykazy na colnicu (3 replies)
 52. Daňová kontrola (44 replies)
 53. auto z autopožičovne (6 replies)
 54. Zamestnanci vyslaní na SC v tuzemsku (5 replies)
 55. Zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry (3 replies)
 56. Uplatnená a odvedená DPH s miestom dod. v zahraničí (3 replies)
 57. Služobná cesta a DPH (2 replies)
 58. Začínam SZCO (19 replies)
 59. leasing úžitkového auta (5 replies)
 60. Potvrdenka (3 replies)
 61. dedenie,darovacia zmluva,tarcha (3 replies)
 62. Prikazna zmluva (8 replies)
 63. Manko v pokladni-likvidácia firmy (6 replies)
 64. Parkovacie miesto - účtovanie (2 replies)
 65. FA bez DPh (10 replies)
 66. DPH (9 replies)
 67. Zdaňovanie príjmov zo zahr. (4 replies)
 68. Zaradiť alebo do nákladov (1 replies)
 69. STK (2 replies)
 70. Dodanie služby do CZ. (34 replies)
 71. Daň z výhry (112 replies)
 72. príjem zo socialneho fondu (6 replies)
 73. vývoz/nevývoz (7 replies)
 74. cenový rozdiel (3 replies)
 75. samozdanenie (50 replies)
 76. Dovoz z Nem. a Hladam uctovnika (2 replies)
 77. úhrada faktúry (3 replies)
 78. Osobitná sazba dane v roku 2002 (5 replies)
 79. zaradenie nehnuteľnosti-rozdel.KC (5 replies)
 80. Nová otázka = Nová téma (neplatí ak má absolútny súvis s témou). Stravné (6 replies)
 81. dodanie tovaru do EU a dátumy DPH (27 replies)
 82. SZČO a súkromná nehnuteľnosť (32 replies)
 83. Zdaňovanie odmien v súťaži (1 replies)
 84. finančný leasing - nedoplatok (7 replies)
 85. predaj auta (4 replies)
 86. Prepravné služby súvisiace s dovozom tovaru do SR (11 replies)
 87. Poistné zaúčtované 2x do nákladov (6 replies)
 88. účtovníctvo (17 replies)
 89. predaj bytov DPH (1 replies)
 90. Pokuta za oneskor.podanie priznania-odpustenie (18 replies)
 91. Uplatnenie strát minulých rokov (13 replies)
 92. prenos daň.povinnosti - neplatca DPH (7 replies)
 93. predaj pod nákup (1 replies)
 94. úhrada fa. cez AKCENTA.CZ (0 replies)
 95. Prefakturácia služieb (71 replies)
 96. Preplatok (3 replies)
 97. kontrola z colného úradu (25 replies)
 98. správne vyplnenie tlačiva DPH a dodanie služby zahr. odberateľovi (2 replies)
 99. VPD (4 replies)
 100. Zápočet (7 replies)
 101. Oprava fa.a DPH (15 replies)
 102. suhrnny vykaz-pokuta (27 replies)
 103. prenos daň.povinn. - neplátca DPH (1 replies)
 104. Prefakturácia revíznej správy (7 replies)
 105. Nákup materiálu, následne faktúra (2 replies)
 106. kedy je posledny termin (6 replies)
 107. kedy je posledny termin (2 replies)
 108. danova povinnost a odpocet (1 replies)
 109. zmluva o pôžičke-nevrátená pôžička (2 replies)
 110. DPH služby z tretích štátov. (2 replies)
 111. DPH a oprava faktúry(dobropis) (1 replies)
 112. PREDDAVKY DZPPO - predpis DÚ ? (3 replies)
 113. Daňová kontrala - DzP (6 replies)
 114. Dovoz ojazdeného auta (2 replies)
 115. DPH advokáti!!! (1 replies)
 116. Paušálne výdavky za rok 2006 (4 replies)
 117. Zálohové faktúry-Nemecko (23 replies)
 118. DPH -kráždež odpisovaného majetku (1 replies)
 119. Dan na vystupe z nezdanovanej cinnosti (4 replies)
 120. FV-rozvoz tovaru-bez DPH ??? (4 replies)
 121. Mandátna zmluva a DPH (EU) (3 replies)
 122. Jednorázový zákazník (2 replies)
 123. Neplnoletý obchoduje zo žuvačkami (2 replies)
 124. Prísada do benzínu-ANABEX (0 replies)
 125. Športový klub (4 replies)
 126. Kupa DVD rekorderu (2 replies)
 127. Cestná daň (5 replies)
 128. Odvody (1 replies)
 129. LCD televízor a kamerový systém (9 replies)
 130. Zaokruhlovanie DPH v CZ (3 replies)
 131. Oslobedenie od DPH - bonus (28 replies)
 132. úhrada pohľadávok mínus záväzky (6 replies)
 133. platenie DPH - vedenie účt. (1 replies)
 134. DPH za sprostredkovanie ubytovania (5 replies)
 135. Refakturácia dialničných poplatkov (3 replies)
 136. Prenájom strojov a zrážková daň (1 replies)
 137. Refakturacia penale (2 replies)
 138. Zákazník /DPH/ (1 replies)
 139. DPH - reklamácia vrámci EÚ (1 replies)
 140. Dobropis k zahraničnej fa (1 replies)
 141. Spoločná domácnosť (3 replies)
 142. PHM (4 replies)
 143. bloček aj s osobným nákupom (33 replies)
 144. kedy sa musí podať DP a kedy sa musí podať ročné zúčtovanie do ZP? (1 replies)
 145. označenie DHNM (1 replies)
 146. Prosim o pomoc...uctovanie za september (10 replies)
 147. Oceňovacie rozdiely na materiály (5 replies)
 148. Neplatný doklad (35 replies)
 149. Osobny vyber podnikatela (2 replies)
 150. Osobny vyber podnikatela (1 replies)
 151. Nadobudnutie zČR-dph?kurz? (1 replies)
 152. pokl.blok (3 replies)
 153. Jednoduché účtovníctvo a ja (15 replies)
 154. pôžička spoločníka s.r.o.-predaj obch.podielu (1 replies)
 155. dobropis, ťarchopis, storno faktúra (1 replies)
 156. vklad (6 replies)
 157. Právo na odpočet daně (21 replies)
 158. dobropis uhrad.fa (3 replies)
 159. Registracia DPH (4 replies)
 160. Platca DPH od 1.7.06 (4 replies)
 161. prenájom nehnuteľnosti (2 replies)
 162. Cestovné náhrady (0 replies)
 163. DPH pri požičaní osob.automobilu (1 replies)
 164. mesačný plarca DPH (3 replies)
 165. Vydavky v JU (10 replies)
 166. FO SZČO -účtuje V PU (5 replies)
 167. Pneumatiky na firemne auta (9 replies)
 168. zauctovanie dokladu (1 replies)
 169. samozdanenie a VZ (1 replies)
 170. DPH (0 replies)
 171. Použitie koeficientu v praxi (8 replies)
 172. Nakládka v Rakúsku (1 replies)
 173. SZČO - OA v podnikaní (3 replies)
 174. Tvorba rezerv (2 replies)
 175. predčasné ukončenie leasingu OMV a následný predaj (2 replies)
 176. Zaradenie kontajneru (1 replies)
 177. účtovanie preplatku ročného zúč.poistného (3 replies)
 178. registračné pokladne (3 replies)
 179. kďe zaúčtovať (2 replies)
 180. Doprava zamestnancov do práce (0 replies)
 181. FO SZČO-aké výdavky si môže uplatniť? (5 replies)
 182. Povinnosť v omege (11 replies)
 183. Refakturácia telef.poplatkov a DPH (12 replies)
 184. účet 413 (7 replies)
 185. preklady zákonov o DPH v EÚ (0 replies)
 186. Žalúzie (1 replies)
 187. Splátkový kalendár a prvá platba z leasingu (5 replies)
 188. Účtovanie tržby za predaj tovaru a par.66 (2 replies)
 189. Predaj auta na ktoré bol uplatnený odpočet DPH (1 replies)
 190. Výhra v súťaži (0 replies)
 191. Zvýšenie úveru (2 replies)
 192. prenájom hnuteľných vecí (12 replies)
 193. Krátkodobý majetok (2 replies)
 194. odpredaj DHM exekútorom (1 replies)
 195. faktúra od WHO IS WHO (4 replies)
 196. Fa do ČR, ak ma ceska firma IC DPH SK (2 replies)
 197. fa Slovákovi, ale to tovar do Čiech (12 replies)
 198. Súdne trovy (4 replies)
 199. Dane z dedičstva , dedenie kto co.. (16 replies)
 200. Predaj HIM (10 replies)
 201. predaj majetku...? (2 replies)
 202. zabudnutá fa a DPH (4 replies)
 203. DPH do EÚ (2 replies)
 204. Faktúra v októbri za september? (7 replies)
 205. prenájom vozidla (2 replies)
 206. windows (6 replies)
 207. leasing a DPH ??????? (8 replies)
 208. účtovanie PO (2 replies)
 209. mailing (1 replies)
 210. pozemok (8 replies)
 211. služba alebo oprava? (8 replies)
 212. Vyuctovanie vody (0 replies)
 213. Úhrada DPH (2 replies)
 214. nezaplatene faktrura a ukoncenie zivnosti? (2 replies)
 215. ktory paragraf? (3 replies)
 216. Pozastavená živnosť - DPH z predaja auta (2 replies)
 217. Dan z prijmu PO kontrola (10 replies)
 218. kurz ju (5 replies)
 219. Ako an to? (10 replies)
 220. Súkromné vozidlo na firemné účely (10 replies)
 221. Stravné lístky spätne? (97 replies)
 222. Fa pre Čecha na dodanú službu v SR. (1 replies)
 223. DPH pri preprave (0 replies)
 224. odmena spol.s.r.o. (5 replies)
 225. Dôchodca a odvody do SP a VšZP. (0 replies)
 226. počet aut na firme - živnostník (1 replies)
 227. Dodanie tovaru+preprava z Chiny (4 replies)
 228. účtovanie použitia soc.fondu (11 replies)
 229. materiál - výroba - výrobok/tovar (7 replies)
 230. Projekt EU (1 replies)
 231. náklady na študenta (17 replies)
 232. Kurzove rozdiely a DPH (6 replies)
 233. DPH-tlacivo na odklad platby (8 replies)
 234. Úrok z omeškania - JCD (2 replies)
 235. zápočet záväzkov a pohľadávok (2 replies)
 236. dph pri registrácii (2 replies)
 237. Služobný byt (0 replies)
 238. Náhradný diel do spotreby či ako tech.zhodnotenie??? (2 replies)
 239. neoprávnený odpočet DPH (9 replies)
 240. zdaniteľný náklad? (8 replies)
 241. VBU (2 replies)
 242. Daň. odpis pohľadávky (8 replies)
 243. spätný lízing (0 replies)
 244. samozdanenie (6 replies)
 245. Refakturácia nafty (5 replies)
 246. Vyjadrenie DRSR k uplatneniu DPH z dokladov z ERP (9 replies)
 247. kupna zmluva notebook (1 replies)
 248. Živnostník a DPH (24 replies)
 249. Súhrnný výkaz - služba (5 replies)
 250. Trovy právneho zastupovania (0 replies)