1. Účtovanie množstev.rabatu??? (2 replies)
 2. povolenie na predaj (11 replies)
 3. Kam zaúčtovat?? (3 replies)
 4. Z paušálnych na skutočné, čo auto? (24 replies)
 5. Auto písané na manželku a cestovné náhrady (1 replies)
 6. TV prijímač (3 replies)
 7. § 25 ods. 1 písm.b) (6 replies)
 8. exekútor (2 replies)
 9. katalog 2006/2007 a casove rozlisenie (1 replies)
 10. konsolidovana uctovna zavierka (0 replies)
 11. súkromný automobil (4 replies)
 12. Dodatočné daňové priznanie (3 replies)
 13. ? (11 replies)
 14. Prosím o radu (3 replies)
 15. JCD pri vystavenej faktúre (4 replies)
 16. automobil s odpoctom DPH a sukromne jazdy (20 replies)
 17. DF po podaní DPH (20 replies)
 18. pokuta za oneskorené podanie DP za DzMV (2 replies)
 19. stravné lístky - DPH (10 replies)
 20. Zrážková daň z úrokov (77 replies)
 21. odvody do soc.poisťovne (4 replies)
 22. Koeficient (9 replies)
 23. Aky riadok DP? (8 replies)
 24. Faktúra za služby z Číny (1 replies)
 25. použitie kurzu pri dodavky tovaru zo zahraničia (8 replies)
 26. Faktúra v EUR uhradená v SKK (13 replies)
 27. operativny leasing (2 replies)
 28. Predaj pozemkov a DPH (1 replies)
 29. dobropis do zahraničia (4 replies)
 30. Dary (15 replies)
 31. daň za ubytovanie (3 replies)
 32. Výpis z listu vlastníctva (4 replies)
 33. Zaúčtovanie preplatku z roč.zúčtovania ZP? (11 replies)
 34. Spatny leasing (4 replies)
 35. Správnosť uplatnenia DPH ešte raz (4 replies)
 36. Vklad na účet - úhrada fa (5 replies)
 37. čo s nákladmi a s DPH? (2 replies)
 38. predfaktúry a ostré faktúry (4 replies)
 39. clo na vstupe (11 replies)
 40. Odcudzenie nákl.vozidla a DPH (3 replies)
 41. odpisovanie (9 replies)
 42. ÚČTOVANIE ELEKTRINY (3 replies)
 43. účtovanie o predaji obchod.podielu (2 replies)
 44. DPH a prechod na uplatňovanie par.66 (2 replies)
 45. Anglická verzia zákona o cest.náhradach (1 replies)
 46. daň z mot. vozidla (4 replies)
 47. paušálna daň (6 replies)
 48. prijmovy doklad (2 replies)
 49. nadacia (3 replies)
 50. nadobudnutie tovaru v tuzemsku (7 replies)
 51. odpočet DPH pri registrácii (14 replies)
 52. Tuzemske fa -leasing v EUR (19 replies)
 53. telefony pre zamestnancov (4 replies)
 54. DPH zaplatená pri dovoze (3 replies)
 55. cestovné (1 replies)
 56. oprav auta v CZ (4 replies)
 57. Daň z príjmu a RZ ZP r. 2005 (4 replies)
 58. Úroky z omeškania (18 replies)
 59. Drobný hmot. Majetok _ IKEA (8 replies)
 60. uhrada fa z osobneho uctu (omylom) (5 replies)
 61. Zaúčtovanie pohľadávok (1 replies)
 62. užívateľ MV a cestná daň (15 replies)
 63. náhrada ubytovania (4 replies)
 64. Šekové poukážky-Dôvera (8 replies)
 65. obnova prima kreditu (1 replies)
 66. Dobropis - do ktorých riadkov DP (3 replies)
 67. Paušálne výdavky - výkazy (6 replies)
 68. Paušálne výdavky - výkazy (0 replies)
 69. storno faktúra (4 replies)
 70. Platba kartou (5 replies)
 71. Vrátenie bločku (2 replies)
 72. podnikateľský úver v MRP (6 replies)
 73. FA za opravu (5 replies)
 74. Postúpenie pohladavky (4 replies)
 75. Slovenska faktura v zahranicnej mene (16 replies)
 76. Prechod zo s.r.o. na a.s. (0 replies)
 77. Druhy automobil vo firme (2 replies)
 78. Nájomné-splátkový kalendár (16 replies)
 79. Daň z nehnuteľností (4 replies)
 80. Stravovanie SZCO - bločky z reštaurácie. (23 replies)
 81. 29.2.2006? (2 replies)
 82. Nákup nápní do kávomatu a autoumyvárne (6 replies)
 83. prefakturacia v do čiech (3 replies)
 84. Dodatočné DP (3 replies)
 85. DPH z nákladov na vymáhanie pohľadávky (4 replies)
 86. kúpa na základe kúpno-predajnej zmluvy (9 replies)
 87. Pomóóóc (7 replies)
 88. autobazár - oprava nakúpených áut (8 replies)
 89. odmena ako dar? (2 replies)
 90. Nedoplatok z RZ poistného (2 replies)
 91. Update na 2 roky (2 replies)
 92. Spätný bonus (2 replies)
 93. Novinka? Toyota Financial Servicies, ako na to? (15 replies)
 94. Ekologická likvidácia, preprava a základ DPH (0 replies)
 95. Predaj nehnuteľnosti (1 replies)
 96. Zmluvna pokuta a uroky Orange (2 replies)
 97. zaučtovanie započitania pohľ s leaisingom (4 replies)
 98. Prepis sukromneho mobilu na firemny (2 replies)
 99. Daňová kontrola Ú BA II (8 replies)
 100. Kúpa ojazdeného vozidla - treba znalecký posudok? (4 replies)
 101. kniha jázd, zmluva (8 replies)
 102. Písanie textov a tabuliek na Google (0 replies)
 103. Daň pre zdravotné poistenie (0 replies)
 104. stanovisko DRSR k elektronickým faktúram (45 replies)
 105. Vyúčtovaníe zahraničnej pracovnej cesty (12 replies)
 106. Intrastat-kódy (24 replies)
 107. cestovné v zahraničí PHM (4 replies)
 108. Nájom v PÚ do výnosov (7 replies)
 109. Poplatok na vzdelávanie, členský príspevok (1 replies)
 110. Zlava z fakturovanej sumy a DPH (22 replies)
 111. Leasing - postúpenie (8 replies)
 112. Koeficient DPH naposledy (5 replies)
 113. sociálny fond (9 replies)
 114. Šéf ma chce na živnosť (26 replies)
 115. Cestovny prikaz + kniha jazd (1 replies)
 116. lízing (21 replies)
 117. HIM zaradený do majetku v roku 2006 (8 replies)
 118. technické zhotnotenie (15 replies)
 119. Predaj pohľadávky (8 replies)
 120. fa do zahraničia (2 replies)
 121. Ako neplatiť DPH (4 replies)
 122. odpisy - skupina? (11 replies)
 123. vyplnenie DP FO typ B (2 replies)
 124. Živnostenský list (0 replies)
 125. Kurzové rozdiely (21 replies)
 126. Vývoz časopisov do ČR (1 replies)
 127. akruálne účtovníctvo (4 replies)
 128. Ako zaúčtovať nedoplatky z RZZP (5 replies)
 129. vyúčtovanie pracovnej cesty (3 replies)
 130. tlaciva na internete? (1 replies)
 131. prosim o radu (1 replies)
 132. Zaradenie HIM (2 replies)
 133. prefakturácia preddavkov na energiu (0 replies)
 134. úhrada fa z dev.účtu (1 replies)
 135. SZČO (4 replies)
 136. Platenie cestovného (3 replies)
 137. Daňové priznanie (7 replies)
 138. Odpisovanie trafostanice. (6 replies)
 139. Prijata faktura za sluzbu z CR (25 replies)
 140. Kapitalizácia pohľadávky (0 replies)
 141. Prevzatie imania spoločnosti (4 replies)
 142. Správne rozúčtovanie (5 replies)
 143. začínam (14 replies)
 144. Uznané náklady?? - PHL, telefony (6 replies)
 145. Škoda a DPH (1 replies)
 146. Koeficient (0 replies)
 147. cestovné náhrady - súkromné vozidlo (11 replies)
 148. Prijatá faktúra z ČR - platca DPH a neplatca DPH (21 replies)
 149. Vratena dan z mot.vozidiel (2 replies)
 150. Odpočet DPH pri úžitkovom vozidle (0 replies)
 151. Odpočet DPH pri úžitkovom vozidle (15 replies)
 152. Postúpenie pohľadávky (2 replies)
 153. fa vystavená do ČR a DPH - začínam (5 replies)
 154. Účtovanie v cestovnej kancelárii. (0 replies)
 155. Parkovacia karta (4 replies)
 156. fa za prepravu - aký dátum? (3 replies)
 157. Poistná udalost (101 replies)
 158. preradenie auta z osobneho vlastnictva do podnikania (8 replies)
 159. Uplatnenie nároku (7 replies)
 160. Zaradenie DIM z "tovaru" (2 replies)
 161. Predaj penziónu a technické zhodnotenie (3 replies)
 162. Cestovné a konateľ s.r.o. (4 replies)
 163. FA z ČR od neplatca DPH (8 replies)
 164. Budova predaná verejnou dražbou (1 replies)
 165. Odpis náhradných dielov (3 replies)
 166. Cestov. náhrady (4 replies)
 167. Odpisy-súbor hnuteľných vecí? (27 replies)
 168. pokračovateľ leasingu (4 replies)
 169. Zníženie zisku - urbár (1 replies)
 170. Prerušená živnosť - odvody (6 replies)
 171. dph (7 replies)
 172. úver (5 replies)
 173. Prevádzka - fakturačná adresa ? (1 replies)
 174. Rezervy - účtovanie (4 replies)
 175. dph na autobus (5 replies)
 176. DPH - Ned. Na -samozdanenie ?? (6 replies)
 177. PPD (5 replies)
 178. Osobne auto-oprava a DPH (13 replies)
 179. Účtovanie predplatného (3 replies)
 180. zahranicne pracovne cesty SZCO (6 replies)
 181. vystavena fa do EU a výkaz DPH (5 replies)
 182. Prispevok na podnikanie z eurofondu (1 replies)
 183. cestovné náhrady (10 replies)
 184. Pôžička (11 replies)
 185. PLYNOVÝ KOTOL (6 replies)
 186. poistenie pri sluz. ceste (2 replies)
 187. notebook-čo s tým??????? (14 replies)
 188. vyskladnený materiál (8 replies)
 189. Nezdaniteľný príjem (2 replies)
 190. Recyklačný poplatok (2 replies)
 191. vyúčtovanie cesty (2 replies)
 192. spracovatelske poplatky banky (1 replies)
 193. Odoslané faktúry - zléOdoslal som číslovanie (4 replies)
 194. Oslobodnie od DPH (8 replies)
 195. 261 - prevody (4 replies)
 196. súkromný úver na založenie živnosti (3 replies)
 197. Zriadovaci vydavky (1 replies)
 198. prevod záväzkov a pohladávok (9 replies)
 199. Leasing os.auta a DPH za fin.služby (5 replies)
 200. Správnosť uplatnenia DPH??? (2 replies)
 201. Dovoz tovaru z UA a jeho ďalší predaj do CZ. (0 replies)
 202. IČO DIČ a IČ DPH (10 replies)
 203. Dobropis - zmena ? (4 replies)
 204. Refakturácia leteniek (11 replies)
 205. Deklarant/zástupca (4 replies)
 206. Vytvorenie rezervy (1 replies)
 207. Nzisková organizácia (7 replies)
 208. štvrťročný prehľad - pokuta (8 replies)
 209. podnikateľský úver v MRP (1 replies)
 210. Došlá faktura z Čiech. (1 replies)
 211. Oznámenie o začatí daňovej kontroly (9 replies)
 212. FO SZČO a obrat 45.000.000,- mil. (7 replies)
 213. kurz učtovnictva... (6 replies)
 214. Čítačka k internetbankingu (4 replies)
 215. tech.zhodnotenie a predaj nehnuteľnosti (1 replies)
 216. Účtovanie tlačovín (2 replies)
 217. 431-Hospodársky výsledok (6 replies)
 218. Smernica (1 replies)
 219. zmluvy (1 replies)
 220. účtovná osnova (17 replies)
 221. zaradenie softvéru (2 replies)
 222. Spotrebná daň z liehu (13 replies)
 223. pomoc (4 replies)
 224. Nákup v ČR (10 replies)
 225. koeficient-výpočet (15 replies)
 226. dph a motorka (1 replies)
 227. Postúpenie pohľadávky (14 replies)
 228. Kedy podať DP k dani z MV (9 replies)
 229. CM-saldo v PD (3 replies)
 230. opravné daňové priznanie (4 replies)
 231. Ukončenie živnosti (2 replies)
 232. zaloha na kupu pozemku (1 replies)
 233. defend lock a DPH (6 replies)
 234. predaj osobneho vozidla (1 replies)
 235. Uctovanie PHM (2 replies)
 236. Odpisovať alebo nie (3 replies)
 237. zahr fa a správne dátumy (1 replies)
 238. vystavenie preddavkovej fa v Alfe (1 replies)
 239. odvody (7 replies)
 240. Faktúra z veľkoobchodu (12 replies)
 241. Prenájom Lode (1 replies)
 242. Prenájom lode (0 replies)
 243. závierka podľa IFRS (27 replies)
 244. Ako vykazat vyhru ? (0 replies)
 245. §43 ods.6 (0 replies)
 246. DPH a exekúcia (4 replies)
 247. odpusenie urokov (0 replies)
 248. Oneskorená platba DPH (6 replies)
 249. Preddavky posielané do zahraničia (5 replies)
 250. dobierka (4 replies)