1. Práca v zahraničí (0 replies)
 2. advokát (7 replies)
 3. zivnostnik v Anglicku-DP (1 replies)
 4. oprava vozidla (2 replies)
 5. pokuta (15 replies)
 6. Vnútorné žalúzie v prenajatej budove (3 replies)
 7. Základné imanie (3 replies)
 8. Registrácia a odpočet DPH (13 replies)
 9. Vývoz tovaru do EÚ - preddavková a ostrá fa (4 replies)
 10. Rezervy (22 replies)
 11. platba zahranicnemu dodavatelovi (7 replies)
 12. Obchod s ČR a DPH (4 replies)
 13. náklady za prenajom auta (14 replies)
 14. Upomienky (5 replies)
 15. Zodpovedný zástupca a cestovné náhrady (4 replies)
 16. DPH na služby (oprava,servis) do čl.štátu EÚ (7 replies)
 17. Zapisaná budova (2 replies)
 18. Odstupné a odchodné (2 replies)
 19. Zmluva o kúpe prenajatej veci - z pohľadu odpisov (3 replies)
 20. Kúpa budovy uhradená fin.pôžičkou konateľa (2 replies)
 21. zaradenie počítača - softvér (7 replies)
 22. Leasing ojazdeného vozidla §66 (2 replies)
 23. prehľad o zraz. a odv. preddavkoch (13 replies)
 24. DPH pri fa do CR (2 replies)
 25. ukončenie živnosti, dph a dobropis (4 replies)
 26. Tlacivo (9 replies)
 27. Oslobodené od DPH? (5 replies)
 28. Priemerné ceny palív (3 replies)
 29. účty DPH (4 replies)
 30. Chyba v daň. priznaní r. 2004 (4 replies)
 31. Daňové priznanie (1 replies)
 32. dobropis (1 replies)
 33. Na bloku k PHM aj časopis (3 replies)
 34. Štatistický úrad. (3 replies)
 35. Vypracovanie havarijného plánu. (0 replies)
 36. Palubný lístok (1 replies)
 37. Školenie v ČR - DPH (1 replies)
 38. Účtovanie predaja nábytku (3 replies)
 39. Kurz - zaúčtovanie (5 replies)
 40. Neskorá faktúra zo zahraničia (57 replies)
 41. Odstávka informačného systému daňovej správy (10 replies)
 42. Výdavky (2 replies)
 43. zriadenie internetu (32 replies)
 44. PC v účtovnictve (4 replies)
 45. Refakturacia... (7 replies)
 46. Haliere (4 replies)
 47. fa za službu vykonanú v zahraničí (49 replies)
 48. Rozúčtovanie miezd na ID (22 replies)
 49. živnostník a dohoda (2 replies)
 50. Príspevok z úradu práce (3 replies)
 51. Bezodplatné postúpenie leasingu (10 replies)
 52. leasing predpis (2 replies)
 53. Cestovné náhrady (2 replies)
 54. FO služobná cesta (5 replies)
 55. Valutová pokladňa (35 replies)
 56. Manko v JU (1 replies)
 57. Poplatok za kúpnu opciu (0 replies)
 58. Preprava osôb (22 replies)
 59. Evidencia DPH - súrne (4 replies)
 60. zamestnanec a dan z prijmu z inej cinnosti (3 replies)
 61. Záloha? (2 replies)
 62. živnosť a DoVP (1 replies)
 63. JU a DPH (11 replies)
 64. cestovné náhrady pre zahraničného zamestnanca (1 replies)
 65. tlačivo cash - flow (5 replies)
 66. Konsignacnz sklad (3 replies)
 67. Nočné smeny (1 replies)
 68. platobne karty-smernica (0 replies)
 69. nenablokovaný tovar (18 replies)
 70. Architekt (15 replies)
 71. registracia za platitela v Anglicku (5 replies)
 72. DPH pri preplateni cestovnych nakladov (13 replies)
 73. DPH a predplatne (21 replies)
 74. garáž (3 replies)
 75. zriadenie tel. ústredne (2 replies)
 76. TV - fa na ine meno (1 replies)
 77. Daň z predaja nehnuteľnosti (5 replies)
 78. Faktúra pri prijatí preddavku (4 replies)
 79. Prepočet úrokov (2 replies)
 80. odmena (6 replies)
 81. Paušálne výdavky (1168 replies)
 82. Cash flow - nepriama (0 replies)
 83. predčasné ukončenie leasingu (1 replies)
 84. sprostredkovanie poistenia a sporenia (4 replies)
 85. Predaj PC (13 replies)
 86. Rastlinná výroba-pest.pšenice (4 replies)
 87. Nedoplatok z ročného zúčtovania ZP (1 replies)
 88. Inventarizácia - používanie osobného majetku (1 replies)
 89. Jak zaúčtovat provizi ze zprostředkování gastolístků? (3 replies)
 90. Nákup DHM z iného čl. štátu a DPH (4 replies)
 91. Ocenenie dielne (2 replies)
 92. Účtovanie prevodu voľného obchodného podielu (11 replies)
 93. Stavebné práve vykonávané v ČR viac ako 183 dní (0 replies)
 94. Preúčtovanie DPH (2 replies)
 95. balné a DPH (1 replies)
 96. Uznatelne vydavky (3 replies)
 97. individuálna účtovná závierka (5 replies)
 98. Pokladničná kniha (10 replies)
 99. Vypisovanie tlačiva DP DPH-novinka ? (10 replies)
 100. Daň z predaja záhradky (2 replies)
 101. číslo pre DPH (2 replies)
 102. Objednanie prepravy "treťou osobou" (3 replies)
 103. Vystavenie fa za služby do Anglicka a DPH (11 replies)
 104. daň z príjmu f.o. (0 replies)
 105. Ohrozenie príkazných, mandátnych a podobných zmlúv. (32 replies)
 106. Fa do Anglicka (12 replies)
 107. Faktúra za elektr.-vyúčtovanie (4 replies)
 108. vymena pozemkov (11 replies)
 109. uctovanie pneuservisu (0 replies)
 110. Zápočet faktúr (2 replies)
 111. Úhrada nájomného na základe zmluvy (2 replies)
 112. DPH a dočasné pridelenie zamestnanca (1 replies)
 113. minulorocna faktura (3 replies)
 114. nákup software z USA (5 replies)
 115. Overenie zahraničnej firmy (10 replies)
 116. Vrátený preplatok za odvoz komunál. odpadu (3 replies)
 117. Faktúra -dovoz (8 replies)
 118. Daňové povinnosti pri dedičstve z cudziny (0 replies)
 119. náklady (12 replies)
 120. Absolvenská prax (3 replies)
 121. Daňový - nedaňový náklad ? (7 replies)
 122. oneskorená došlá fa (37 replies)
 123. DPH do nákladov? (10 replies)
 124. DPH do nákladov? (1 replies)
 125. odmena prokuristu (0 replies)
 126. uctovnictvo v cechach (2 replies)
 127. Predaj tovaru pod skladovú cenu - súrne (13 replies)
 128. Súrne (11 replies)
 129. Kostým - daň. náklad? (29 replies)
 130. Cestovný príkaz a SZČO (2 replies)
 131. nájom alebo lizing (3 replies)
 132. rozdelenie zisku z r. 2005 (4 replies)
 133. odstupné - služba? (4 replies)
 134. interný účtovný doklad.... (2 replies)
 135. Ohranovaci stroj na leasing cez banku (8 replies)
 136. Postúpenie leasingu z roku 2003 (0 replies)
 137. Zruženie SZČO - vznik s.r.o. (3 replies)
 138. Poplatok za komunalny odpad (33 replies)
 139. Prenájom časti pozemku - nájomná zmluva (0 replies)
 140. 042 - co vsetko tak mozem uctovat (1 replies)
 141. Rezerva na opravu HIM? (4 replies)
 142. vybavenie tranzitného povolenia (0 replies)
 143. DP zahraničie (19 replies)
 144. 512 / 518 (5 replies)
 145. Náležitosti obch.transakcie (1 replies)
 146. dovezeny tovar z USA (9 replies)
 147. Cestovný príkaz (8 replies)
 148. pracovný úraz (8 replies)
 149. Odmena konateľa s.r.o. (4 replies)
 150. Náležitosti skladu (0 replies)
 151. HIM-leasing (0 replies)
 152. Opäť prenájom domu! (30 replies)
 153. Úver (2 replies)
 154. írsko a dane (2 replies)
 155. Pokladna v CZK (12 replies)
 156. Prirážka k vstupenke na kult. podujatie (1 replies)
 157. dodanie sluzby - DPH (9 replies)
 158. zlá úhrada na bankovom účte... (10 replies)
 159. Náhrada za používanie sukr.auta (10 replies)
 160. Náhrada škody od poisťovne (4 replies)
 161. Ostatne dane (27 replies)
 162. leasing + vzájomný zápočet + cudzie meny (1 replies)
 163. poplatok za registráciu a likvidáciu odpadu (3 replies)
 164. Stavba-budova a montáž žalúzii. (7 replies)
 165. Daň z daru - orná pôda (3 replies)
 166. Predaj vozidla do 5 rokov (2 replies)
 167. Vplyv precenenia na zisk spolocnosti (1 replies)
 168. DU postih - DPH - zahranicie (2 replies)
 169. Zmena uctovneho programu (3 replies)
 170. DPH pri predaji bytov (5 replies)
 171. miesto podnikania (8 replies)
 172. Obchod s textilom (6 replies)
 173. Účtovanie poskytnutého rabatu (2 replies)
 174. "Zamestnanec na živnosť" a pracovná cesta (3 replies)
 175. Vyhotovenie dokladu (17 replies)
 176. praca v čr a dph (10 replies)
 177. odkupná cena (4 replies)
 178. Daň z motorových vozidiel (5 replies)
 179. DPH a sprostredkovanie poistenia v CK. (0 replies)
 180. Pracovný odev a DPH. (1 replies)
 181. odvod preddavkov (1 replies)
 182. Úrok kreditný (21 replies)
 183. softvér ako tovar alebo služba? (11 replies)
 184. Dodatočné výnosy z minulého roka (7 replies)
 185. Oslobodenie od dane pri vývoze §47 (5 replies)
 186. Prefakturácia nákladov (1 replies)
 187. 2 mobilné telefóny (32 replies)
 188. DPH (3 replies)
 189. zamestnanci v ČR z pohľadu dane z FO (1 replies)
 190. Oprava hlásenia o SBL (0 replies)
 191. Prefakturacia nakladov a DPH (0 replies)
 192. Montáž žalúzií a odpočet DPH (1 replies)
 193. dedicstvo, predaj a dan z prijmu (4 replies)
 194. taška na Notebook a OC (1 replies)
 195. Vhodná publikácia (2 replies)
 196. navigacny system k osobnemu autu??? (6 replies)
 197. Koeficient DPH a dobropis (5 replies)
 198. bankovy ucet v EUR (3 replies)
 199. Oslobodenie od DPH (6 replies)
 200. DOBROPIS (17 replies)
 201. Kniha - vnútropodnikové účtovanie medzi strediskami (0 replies)
 202. Program na vyplnenie tlačiva DPH (22 replies)
 203. DPH - služby českému platcovi DPH (1 replies)
 204. poštovné (12 replies)
 205. Faktúra v Euro - zaokrúhlenie DPH (13 replies)
 206. Technické zhodnotenie kultúrnej pamiatky (5 replies)
 207. Prevod bytu pri BSM (4 replies)
 208. Zahraničná fa z MR a DPH (5 replies)
 209. Dobropis z r.2005 na ucte ktory v r. 2006 uz neexistuje??? (2 replies)
 210. neuhradena faktura v evidencii - uz premlcana. Co s nou? (4 replies)
 211. Záložné právo v prospech banky - ako na to??? (2 replies)
 212. Problémy s lízingom (2 replies)
 213. Opraviť DPH ? - blok z pokladne na reklamáciu (1 replies)
 214. Certifikačný audit (3 replies)
 215. leasing (1 replies)
 216. správnosť účtu 343 (2 replies)
 217. Poistenie rozostavanej stavby (1 replies)
 218. Poistná udalosť v JÚ a DPH (33 replies)
 219. Faktúra za služby s miestom dodania v ČR (5 replies)
 220. faktura zo zahr.uhradená v SK (1 replies)
 221. Vývoz zvierat do tretích krajín (2 replies)
 222. Pridelenie DIČ (13 replies)
 223. nalezitosti faktury (9 replies)
 224. Fakturovanie poštových nákladov pri zasielaní výrobkov zákazníkovi (9 replies)
 225. Povinnosť vystaviť faktúru (14 replies)
 226. rekreačné zariadenie- nehnuteľnosť (3 replies)
 227. Spotreba automobilu (7 replies)
 228. Poplatky za vedenie účtu (1 replies)
 229. zabezpecenie dane (3 replies)
 230. faktúra za poskytnutie colnej bankovej garancie (4 replies)
 231. Poskytovateľ poradenských služieb (2 replies)
 232. započítanie menových obchodov (13 replies)
 233. náhrady (2 replies)
 234. Vplyv zrušenia a znovuzaloženia živnosti na výšku odvodov SP a ZP (55 replies)
 235. Služby poskytnuté v zahraničí (7 replies)
 236. Novoregistrovaný platiteľ a odpočet DPH (2 replies)
 237. najprv szčo potom s.r.o. (10 replies)
 238. reklamná tabuľa (12 replies)
 239. Ako vypočítať odvody? (7 replies)
 240. príjmy z prenájmu a odvody do SP (1 replies)
 241. študijný pobyt (5 replies)
 242. neúplná úhrada (4 replies)
 243. Refundácia DPH zo zahraničia (43 replies)
 244. Zákon o správe daní - sankcie (5 replies)
 245. Neuhradené preddavky - DP / FO (48 replies)
 246. Nájomné aj bez DPH ? (5 replies)
 247. 385 Príjmy budúcich období (16 replies)
 248. nákup na home credit (3 replies)
 249. Úroky z hypotéky do nákladov (1 replies)
 250. Možnosť odpočtu DPH pri kúpe vozidla. (6 replies)