1. odpisy zo starého roku (16 replies)
 2. DPH pri sluzbe vykonanej slovenskej sro v Nemecku (24 replies)
 3. dan z prijmov a fakturacia - organizačna zlozka (0 replies)
 4. Poraďte českým kolegom (0 replies)
 5. Uhrada zaväzku za dcersku spoločnosť (2 replies)
 6. Predkontácia na vysporiadanie DPH s DÚ (11 replies)
 7. ako uctovat spotrebu plynu (6 replies)
 8. časové rozlíšenie (6 replies)
 9. vreckovné (9 replies)
 10. dobropis od dodávateľa (4 replies)
 11. aká bude pokuta (2 replies)
 12. Oprava dane (2 replies)
 13. Faktúra uhradená cez poštu (2 replies)
 14. Dotácia na detskú dopravnú výchovu (0 replies)
 15. služobná cesta (2 replies)
 16. VLASTNÁ DAŇOVÁ POVINNOSŤ! (2 replies)
 17. Vklad osobného auta do s.r.o. (0 replies)
 18. refakturácia domén - časovo rozlišovať? (13 replies)
 19. znovu sponzorstvo (2 replies)
 20. cesťáky (21 replies)
 21. živnosť+programovanie pre česku firmu (1 replies)
 22. DPH a materiál zložený v Čechách. (13 replies)
 23. OA a PHM (8 replies)
 24. Nákup materiálu a SC (2 replies)
 25. Stanovenie základu dane v cudzej mene. (22 replies)
 26. vystavenie zahraničnej fa (1 replies)
 27. Zlé zaúčtované skonto v r.2005 (10 replies)
 28. paušálne výdavkov (5 replies)
 29. Príspevok zamestnávateľa na stravné (10 replies)
 30. úroky/výnosy z úložiek (5 replies)
 31. predaj nehnuteňosti (3 replies)
 32. prechod na EURO menu (12 replies)
 33. DPH-platit,neplatit? (10 replies)
 34. zemný stroj (2 replies)
 35. odpočet DPH pri osobnom automobile (1 replies)
 36. Príjem za zrušenie ťarchy na nehnuteľnosti (0 replies)
 37. sponzorstvo,dary (2 replies)
 38. Účtovný odpis a daňový odpis (4 replies)
 39. Nákup políc na tovar do predajne (2 replies)
 40. Zaúčtovanie DHIM - IM? (3 replies)
 41. účtovný predpis (6 replies)
 42. Oprava HIM (4 replies)
 43. Zabezpečovacie zariadenie na budovu. (1 replies)
 44. zaokrúhľovanie (14 replies)
 45. slovenská živnosť náklady v ČR (0 replies)
 46. odpočet DPH (2 replies)
 47. Firemne tricka - zauctovanie (2 replies)
 48. faktura k zmluve o reklame (3 replies)
 49. VPD na veľkú sumu (6 replies)
 50. Vklad FO nepeňažný do podnikania (4 replies)
 51. Ako správne zaúčtovať tento nákup (5 replies)
 52. Dátum zaúčtovania (3 replies)
 53. rezervy na uctovnictvo (7 replies)
 54. Platba vopred - faktúra (5 replies)
 55. Náklady v zahraničí (8 replies)
 56. Poštová poukážka - dátum dodania (1 replies)
 57. cukrárenská výroba (5 replies)
 58. audit a suma majetku (5 replies)
 59. audit a suma majetku (1 replies)
 60. úroky z omeškania-výpočet (2 replies)
 61. pojazdný bufet (5 replies)
 62. Dovoz zemného stroja z ČR (0 replies)
 63. Prerušenie podnikania a nedobytné pohľadávky (0 replies)
 64. DPFO a úver z banky (8 replies)
 65. Sprostredkovanie služby, ktorá nie je daň.výdavkom (2 replies)
 66. DPH a poistné udalosti (17 replies)
 67. zvysenie zakladneho imania (34 replies)
 68. Technické zhodnotenie a odpisovanie (9 replies)
 69. predaj auta (7 replies)
 70. norma phm v TP (0 replies)
 71. Obchod s Nórskom (10 replies)
 72. poplatok za psa (2 replies)
 73. Ako zaúčtovať kúpu majetku? (6 replies)
 74. Preprava EÚ -prefakturácia (1 replies)
 75. Zúčtovanie (7 replies)
 76. Fakturácia a DPH pre právne služby (4 replies)
 77. Učtovat DPH alebo NIE (2 replies)
 78. odpocet DPH pri kupe auta (17 replies)
 79. Fakturovať s DPH? (6 replies)
 80. Živnostník (5 replies)
 81. zahranicna osoba (1 replies)
 82. zdruzenie FO (3 replies)
 83. Aká odpisová skupina-poradte. (4 replies)
 84. uctovanie zasob (7 replies)
 85. Tlač letákov (31 replies)
 86. fakturácia služby do ČR (19 replies)
 87. dodatočné DPH (2 replies)
 88. Postup pri dohode o budúcej kúpnej zmluve (2 replies)
 89. Ubytovanie ako daňový výdavok pri dohodároch? (6 replies)
 90. pokyn MF SR (2 replies)
 91. Postúpenie leasingovej zmluvy (0 replies)
 92. Stavebná firma (5 replies)
 93. Nove sidlo firmy = nove DIC??? (1 replies)
 94. zas tie rezervy - likvidácia odpadu (13 replies)
 95. Peniaze u ÚP (5 replies)
 96. Zaokrúhlenie základu DPH v SKK (4 replies)
 97. Klasifikácia produkcie (5 replies)
 98. sklad v omege (0 replies)
 99. Dodatočné daňové priznanie (7 replies)
 100. zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia (3 replies)
 101. daň zo zavislej činnosti (2 replies)
 102. Odkúpenie s.r.o. (1 replies)
 103. Chýbajúce platby-zaplatiť znova??? (9 replies)
 104. Opravné položky podľa IFRS (2 replies)
 105. Tovar,montáž,doprava? (3 replies)
 106. položky vo fakture (1 replies)
 107. Určenie obstarávacej ceny (12 replies)
 108. 3 pokuty naraz?! (22 replies)
 109. Prevzatie dlhu v JU-zaúčtovanie (5 replies)
 110. nárok na daňový bonus (4 replies)
 111. Daňová kontrola-zvláštna pokuta (2 replies)
 112. DAňová kontrola-zvláštna pokuta (1 replies)
 113. nájom za osob.automobil (7 replies)
 114. Vzorky z EÚ (2 replies)
 115. DPH nad 200 000 Sk - kontrola (3 replies)
 116. daň zo zavislej činnosti (0 replies)
 117. faktúra za opravy (3 replies)
 118. Oslobodený príjem. (4 replies)
 119. Nákup tlačiarne+kopírka v jednom. (3 replies)
 120. fakturácia škody (1 replies)
 121. Nájomné za byt pre ZC (5 replies)
 122. Používanie kurzov NBS a colnej správy (4 replies)
 123. kniha záväzkov a pohľadávok (14 replies)
 124. Leasing a DPH-umývacia linka ČS PHM (2 replies)
 125. Bezodplatne dodaný tovar do ČR (3 replies)
 126. Oznámenie platitela dane (17 replies)
 127. škoda na zásobách (4 replies)
 128. Nevýh. hracie automaty a DPH (0 replies)
 129. striebro (0 replies)
 130. Nákup majetku v CZ a DPH (2 replies)
 131. Cestovné kancelárie - účtovanie (4 replies)
 132. Preprava pre zahr.odberateľa - v rámci SR (1 replies)
 133. Postúpenie pohľadávky v CM (1 replies)
 134. Vybavenie kancelárie (2 replies)
 135. Daňové priznanie - tlačivo P60 (5 replies)
 136. DPH z poplatkov v Tatra Banke_ (6 replies)
 137. Nákup letieniek na SC do zahraničia (4 replies)
 138. Refakturácia repre a ubytka (4 replies)
 139. bezny obcan a DPH pri dodávke tovaru zo zahranicia (0 replies)
 140. som FO a prevadzkujem server v inom state z coho mam prijmy.... (1 replies)
 141. Prenájom prenájmu (4 replies)
 142. úhrada faktúry vystavenej na inú spoločnosť (8 replies)
 143. vývoz tovaru (5 replies)
 144. Preprava do zahraničia (1 replies)
 145. Odstupné za leasingové auto (5 replies)
 146. predaj budovy (27 replies)
 147. interná smernica-zásoby (1 replies)
 148. Provízia (2 replies)
 149. Odmena spoločníka bez pracovného pomeru (20 replies)
 150. Duplicitné DPH (12 replies)
 151. vratenie DPH (1 replies)
 152. SZČO a faktúry vystavené v cudzom jazyku (5 replies)
 153. Zamestnanecké akcie-nákup (1 replies)
 154. DPH-cechy (18 replies)
 155. zdruzenie a pn (12 replies)
 156. Aktivácia vo vlastnej réžii + techn. zhodnotenie (1 replies)
 157. prevádzkovanie baru (9 replies)
 158. Faktúra opravný doklad k dobropisu? (0 replies)
 159. Konecny vs. Zaciatocny stav devizoveho uctu (1 replies)
 160. FA za služby - Rumunsko (13 replies)
 161. Penále (8 replies)
 162. PHM (3 replies)
 163. DPH pri dobierke z ČR (13 replies)
 164. Spôsobená škoda a dobropis (1 replies)
 165. Duplicitná faktúra (2 replies)
 166. Účtovanie nákladov spojených s prejednaním colného deliktu paušálnou sumou (2 replies)
 167. Evidencia -sklad (2 replies)
 168. daň z motorových vozidiel (13 replies)
 169. zápočet daň.povinnosti a nad.odpočtu (0 replies)
 170. cestovné (2 replies)
 171. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (4 replies)
 172. výpočet koeficientu (13 replies)
 173. Dodatočné DP (18 replies)
 174. zrušenie združenia (8 replies)
 175. Poistenie nehnuteľnosti. (6 replies)
 176. Návrh splátkového kalendára (1 replies)
 177. Poplatok za komunalny odpad (6 replies)
 178. dovoz tovaru u neplatcu DPH (3 replies)
 179. Vrátenie cestnej dane na mot.vozidlo (9 replies)
 180. hasiaci prístroj (2 replies)
 181. vystavená faktúra na pokutu, resp. škodu a DPH (8 replies)
 182. Faktura za stravné (4 replies)
 183. mame vydavat prijmove doklady?? (0 replies)
 184. zaúčtovanie stravovania zamestnancom vo vlastnom zariadení (4 replies)
 185. z ktorého dokladu uplatniť DPH (5 replies)
 186. zaúčtovanie stravovania zamestnancom vo vlastnom zariadení (2 replies)
 187. Zálohová faktúra - odpočet DPH (13 replies)
 188. Dialničná známka-predaj a koeficient?? (4 replies)
 189. registrácia platiteľa DPH v ČR - vysvetlenie (9 replies)
 190. Preddavky na DP FO 2005 (8 replies)
 191. trojstranný obchod - ZÁZNAMY (6 replies)
 192. Narok na DPH ? (3 replies)
 193. DPH a dovoz ojazd.mot.vozidla z EU (5 replies)
 194. Vyvoz tovaru do Rumunska (5 replies)
 195. Likvidačný list (4 replies)
 196. Faktúra-reklamný nápis (3 replies)
 197. Vývoz služieb (10 replies)
 198. Neuplatnená DPH - účtovanie (2 replies)
 199. Majetok-nákup a aj predaj v r.2006 (13 replies)
 200. registračná pokladňa (5 replies)
 201. Vyúčtovanie preddavku v cudzej mene u tuzem. partnera (5 replies)
 202. DPH pri predaji auta (2 replies)
 203. čo všetko vstupuje do koeficientu (5 replies)
 204. účet 326 zdedený (2 replies)
 205. uctujeme s DPH? (1 replies)
 206. kolky (15 replies)
 207. Ako s DPH? (4 replies)
 208. plánovaná súvaha (3 replies)
 209. Daň z bytu - dedičstvo (7 replies)
 210. prerusenie zivnosti (4 replies)
 211. oslobodenie od dane (6 replies)
 212. Neplatca DPH a dovoz z EU za hotové. (1 replies)
 213. Nerozumiem už tomu - ročné zúčtovanie (2 replies)
 214. Rozdiel DPH vo výkaze DPH a v účtovníctve na 343-ke (17 replies)
 215. Vratenie DPH z nemecka (4 replies)
 216. Prepočet DPH v cudzej mene na SKK (2 replies)
 217. pokladna, platba kartou, halierove vyrovnania (11 replies)
 218. Učtovanie - pozemkové spoločenstvo (26 replies)
 219. Oprava auta zakaznika!!! (6 replies)
 220. Nákup materialu a obstaranie DHM. (4 replies)
 221. Variabilný symbol v oznámení o zrážkovej dani (2 replies)
 222. zmluva o sprostredkovaní (1 replies)
 223. Fondy v banke (0 replies)
 224. Vyradenie nehnutelnosti a pozemku z majetku pri predaji (2 replies)
 225. A ešte banka v mínuse (5 replies)
 226. rozložené náklady (1 replies)
 227. čítačka (3 replies)
 228. Účtovanie v cudzej mene trochu inak (6 replies)
 229. Prihláška k registrácii daňovníka (1 replies)
 230. príjmy (2 replies)
 231. krádež auta... (3 replies)
 232. Odpisovanie majetku na lízing (10 replies)
 233. Kompenzácia nadmerneho odpočtu (1 replies)
 234. Faktúra od Bentley (6 replies)
 235. MÍNUS NA BU (10 replies)
 236. dobropisy - ID (10 replies)
 237. Sponzorský príspevok a DPH (1 replies)
 238. DPH a koniec obdobia (1 replies)
 239. Ako zaevidovať (3 replies)
 240. Zmluva o zapožičaní auta (2 replies)
 241. otvorenie účtovných kníh novovzniknutej sro (1 replies)
 242. cenník pre zamestnancov, spoločníkov a obchodných partnerov (1 replies)
 243. daňová povinnosť-nadobudnutie tovaru EU (26 replies)
 244. doklady z ERP (8 replies)
 245. Účtovanie zálohových platieb + vratné obaly (4 replies)
 246. DPH zo sprostredkovateľ. provízie za stravenky pre živnost. (2 replies)
 247. Zaokrúhlovanie zahraničných faktúr (1 replies)
 248. Nákup cigariet neplatcu od platcu (3 replies)
 249. Cestovny prikaz (1 replies)
 250. Dodatočné DP a pokuta 3x sadzba NBS (61 replies)