1. Sro a výber zisku spoločníkom (4 replies)
 2. Chýbajúca faktúra (6 replies)
 3. Vzorky tovaru (8 replies)
 4. T-Mobile CZ - faktura pro SK právnickou osobu (2 replies)
 5. Faktúra z EU - ubytovanie zamestnancov, ktorí vykonávajú stavebné práce (8 replies)
 6. Prenájom bowlingovej haly (3 replies)
 7. Koeficient pre DPH (39 replies)
 8. Faktura zo zahranicia (DE) (4 replies)
 9. Zauctovanie reklamacie (1 replies)
 10. Jednoduché účtovníctvo- SW (10 replies)
 11. JU-Otvorenie pokladničnej knihy (5 replies)
 12. Vzájomný zápočet pohľadávky (4 replies)
 13. DPH zo zálohy na tovar (11 replies)
 14. Pošuškajte mi, prosím, ako fakturovať... (2 replies)
 15. SZČO a učtovanie (7 replies)
 16. Nadácia (0 replies)
 17. Výber z bankomatu v zahraničí (9 replies)
 18. preprava tovaru (35 replies)
 19. Dodanie tovaru vyrobeneho vo vlast.rezii do EU (3 replies)
 20. rezervný fond pri finančných investíciách (2 replies)
 21. STK auta (1 replies)
 22. Nákup PHM v ČR.Nákup v ČR. (2 replies)
 23. nákup auta a predaj auta do zahraničia (5 replies)
 24. sponzorske (6 replies)
 25. Výroba asfaltu (1 replies)
 26. Provizia z komisu a DPH (6 replies)
 27. Lézing (1 replies)
 28. doručovanie daň. priznaní zo zahraničia (1 replies)
 29. Faktúra do zahraničia (3 replies)
 30. Dátum dodania a dátum vystavenia (12 replies)
 31. konsignacný sklad (2 replies)
 32. Kurzové rozdiely v priebehu roka (15 replies)
 33. 1.dodavatel v trojstr.obchode - riadok ??? (1 replies)
 34. Obrat (3 replies)
 35. Dispenzor - pitný režim zamestnancov (19 replies)
 36. živnostník platca DPH a znalec (2 replies)
 37. registracia DPH - predaj kolkov, makler (3 replies)
 38. DPH- predplatnél (2 replies)
 39. Leasing a DPH (5 replies)
 40. Dátum dodania (3 replies)
 41. prenájom vozíka (11 replies)
 42. expirované lieky (7 replies)
 43. Kurzový rozdiel v samozdanení (13 replies)
 44. DPH (11 replies)
 45. kúpa návesu v Rakúsku (1 replies)
 46. Reklamácia (2 replies)
 47. opat zálohová faktúra (5 replies)
 48. DPH-majetok-zrušenie živnosti (2 replies)
 49. Zmluva o dodávke tovaru (3 replies)
 50. Prepočet-kurz (3 replies)
 51. Nájom stroja v ČR (13 replies)
 52. Softvér z USA (12 replies)
 53. Taxi a DPH (1 replies)
 54. Bože, koeficient! (9 replies)
 55. dodanie do EU s dph (0 replies)
 56. prenajom auta s DPH???? (2 replies)
 57. Samozdanenie pri zahr.fa (DPH) (14 replies)
 58. Kniha jazd - Speedy (1 replies)
 59. premiestnenie tovaru-organizačná zložka (1 replies)
 60. Zmenárenská činnosť (5 replies)
 61. leasing a odpočet dph (19 replies)
 62. preddavky - iné účtovné obdobie (4 replies)
 63. Uplatnenie práva na odpočítanie dane - §51 (5 replies)
 64. zahraničná faktúra (2 replies)
 65. stravné a DPH (24 replies)
 66. Letenky do ČR (4 replies)
 67. uctovanie leasingu (1 replies)
 68. ako zaúčtovať - DPH z registrácie (0 replies)
 69. Datum vystavenia pri neplatcovi DPH (2 replies)
 70. DPH (8 replies)
 71. DPH a havarij.poistenie (2 replies)
 72. Prenájom nevýherného automatu - platca DPH (28 replies)
 73. ČR-dodanie služby (3 replies)
 74. Odpísanie pohľadávky v JU (4 replies)
 75. Vyradenie tovaru po záruke (12 replies)
 76. dary a podnikateľ (17 replies)
 77. Slovenská firma má české IČ DPH (23 replies)
 78. stravovanie vo vlastnom zariadení (8 replies)
 79. DPH z autopotrieb (1 replies)
 80. SŽČO - stravovanie a DPH (0 replies)
 81. zmluva o pôžičke a záložná zmluva (5 replies)
 82. Kniha pokladnice (16 replies)
 83. Odpočet DPH pri leasingu (2 replies)
 84. oneskorené podanie daň. prizania DPH (5 replies)
 85. Dovoz vzorky tovaru z USA (0 replies)
 86. Automobil - naklady (14 replies)
 87. osobná spotreba (9 replies)
 88. Nákup posteľnej bielizne na prac. ceste - NÁKLAD ??? (11 replies)
 89. Vystavenie dobropisu (7 replies)
 90. dod. a odb. bonusy (0 replies)
 91. poistenie majetku (3 replies)
 92. Deň dodania pri prenájme (4 replies)
 93. Zaokruhlenie VD vo valutach (9 replies)
 94. stravné pri zahraničných pracovných cestách (6 replies)
 95. sprostredkovanie poistenia a dph (12 replies)
 96. úver (4 replies)
 97. Prevzatie zákazky a DPH (0 replies)
 98. sprostredkovanie poistenia a DPH (2 replies)
 99. provízie z poistenia a DPH (0 replies)
 100. sprostredkovanie poistenia a DPH (0 replies)
 101. fa službu v Maďarsku. (6 replies)
 102. PHM pri prepravnych sluzbach (20 replies)
 103. Kontrola z DU (8 replies)
 104. Daňové priznanie DPH (10 replies)
 105. Vydavky na pracovnu cestu podnikatela (6 replies)
 106. Podpísanie faktúr (9 replies)
 107. Preplatok za elektrinu - úhrada na účet (8 replies)
 108. Kontrola z DÚ (19 replies)
 109. Materská a autorské práva (3 replies)
 110. daňová povinnosť (0 replies)
 111. Dodanie služby do EÚ (28 replies)
 112. Zmenárenská činnosť (2 replies)
 113. ako zauctovat (11 replies)
 114. Účtovný program pre JÚ (0 replies)
 115. Hotovosť z registračnej pokladne (9 replies)
 116. DPH-oprava osobného auta (4 replies)
 117. ako zauctovat JCD? (4 replies)
 118. dovoz brazilia (3 replies)
 119. daň z predaja domu (1 replies)
 120. DP - príjmy zo zahraničia (4 replies)
 121. prevádzka v zahraničí (0 replies)
 122. Zdaniteľné obchody bez možnosti odpočítania dane (3 replies)
 123. DPH pri predaji nehnuteľnosti (3 replies)
 124. Náklady pred založením firmy - s.r.o. (8 replies)
 125. ventilátor (3 replies)
 126. Reklamačná doba (6 replies)
 127. Odpis (3 replies)
 128. Účtovanie exekúcie v rozpočtovej organizácii (0 replies)
 129. Od kedy použitie auta? (9 replies)
 130. cesi a fakturacia (9 replies)
 131. Zamestnávanie rodinného príslušníka (2 replies)
 132. Klimatizacna jednotka ??? (18 replies)
 133. Technický preukaz - spotreba (22 replies)
 134. zrušnie živnosti a auto (0 replies)
 135. Otvárame bufet; (10 replies)
 136. Preddavky na daň z príjmov FO. (3 replies)
 137. Fa za reklamu (4 replies)
 138. úroky (10 replies)
 139. úroky (0 replies)
 140. Tovar - obaly- rozúčtovanie (5 replies)
 141. Účet z reštaurácie (2 replies)
 142. PHM preplatené zamestnancovi na základe rozhodnutia konateľov (3 replies)
 143. DPH-súrne (4 replies)
 144. hospodársky rok (4 replies)
 145. rozdelenie zisku (5 replies)
 146. Podielový list (0 replies)
 147. Zmluva a DPH (3 replies)
 148. DPH- SZCO a aj umelec ale ako sukromna osoba (7 replies)
 149. Ako vystaviť faktúru za viac zdaňovacích období? (8 replies)
 150. Výročie firmy-výroba medailí (2 replies)
 151. Návšteva prezentácie v Nemecku (4 replies)
 152. Dialničná známka ako faktúra od 1.1.2006 (3 replies)
 153. Súvaha a výkaz ziskov a strát (0 replies)
 154. JU Automobil DPH (1 replies)
 155. Meškanie s úhradou FA (4 replies)
 156. odvod dan (2 replies)
 157. Fa za www priestor (1 replies)
 158. DP a fa. z Čiech (5 replies)
 159. Prenájom leasingovanej kuchyne (1 replies)
 160. Náhrada poistného (5 replies)
 161. Telefón v majetku? (10 replies)
 162. Ako zdaniť v s.r.o.? (3 replies)
 163. Odpisy po lopate (3 replies)
 164. Kúpa osobného auta-odpočet DPH? (1 replies)
 165. Faktúra za telefón na konateľa nie na s.r.o. (1 replies)
 166. odpočet DPH (8 replies)
 167. platba gastro lístkami (7 replies)
 168. Terénny motocykel vo firme (3 replies)
 169. el.energia (2 replies)
 170. Zmenárenská činnosť (0 replies)
 171. Čiastočná úhrada predfaktúry (5 replies)
 172. Uplatnenie paušálnych nákladov na os.auto v s.r.o. (6 replies)
 173. Daňové priznanie DPH (2 replies)
 174. Odložený daňový záväzok (5 replies)
 175. nákup motorky z EU (4 replies)
 176. Použitie kurzu (5 replies)
 177. Dovoz elektroniky z USA a clo (1 replies)
 178. Osobný automobil a DPH (8 replies)
 179. Dobitie telefónnej karty (8 replies)
 180. Nákladné auto v JU (13 replies)
 181. naturálne plnenie zo sociálneho fondu (1 replies)
 182. preddavkova faktúra (14 replies)
 183. Cestvný lístok ŽSR a DPH (23 replies)
 184. Treba účtovať zdrav. odvody (6 replies)
 185. DPH a lizing (1 replies)
 186. Ubytovanie dilerov (2 replies)
 187. Tlačivo na DPFO-dodatočné za rok 2001 (5 replies)
 188. združenie FO (1 replies)
 189. predaj majetku po predčasnom ukončení lízingu (2 replies)
 190. PHM (3 replies)
 191. DPH-nákup tovaru na dražbe (7 replies)
 192. Služby realizovaná pomocou subdodávateľskej firmy (2 replies)
 193. co vsetko ide do danoveho priznania (3 replies)
 194. PHM v zahranici (3 replies)
 195. Vydavkove doklady z CR (6 replies)
 196. Chybný doklad z RP (6 replies)
 197. DPH a oprava auta + spoluúčasť (5 replies)
 198. Dotácia na zamestnancov (5 replies)
 199. stravné lístky konateľ (1 replies)
 200. Poplatok za bankovú informáciu (3 replies)
 201. platby kartou- chybajuce bloky (1 replies)
 202. Dovoz auta (7 replies)
 203. DPH - predaj bytu (2 replies)
 204. Duplicitná platba cez ERP (1 replies)
 205. Grant občianskeho združenia pre SZČO (0 replies)
 206. Ochranná známka (3 replies)
 207. Prijata zálohová faktúra (2 replies)
 208. Rozpor medzi § 42odst.4 zákona o DP a §31odst.6 zákona o správe daní a poplatkov (2 replies)
 209. Výplata dividend do zahraničia (2 replies)
 210. cestna dan (4 replies)
 211. výnosy v reštaurácii (4 replies)
 212. Prenájom priestorov (7 replies)
 213. obstarávacia cena pri postúpení LZ (11 replies)
 214. Zmluvná pokuta (2 replies)
 215. zmluva o spolupráci (0 replies)
 216. dva účty? (3 replies)
 217. daňový bonus (8 replies)
 218. Materiál (4 replies)
 219. Faktúra za tovar do ČR (2 replies)
 220. SZČO v SR služby pre ČR (6 replies)
 221. Náležitosti k vybaveniu starobného dôchodku (1 replies)
 222. faktúra do zahraničia (1 replies)
 223. osobný vklad (5 replies)
 224. 2x v DPH (4 replies)
 225. poplatok za súťažné podklady (1 replies)
 226. ukončenie činnosti obč. združenia (0 replies)
 227. predajca motorových áut a dph (4 replies)
 228. stravné - zahran.prac. cesta (1 replies)
 229. Nákup nábytku kartou (37 replies)
 230. INTRASTAT (1 replies)
 231. Zahraničný dobropis - kurz (1 replies)
 232. Nadobudnutie tovaru- DP- Stanovisko DR (13 replies)
 233. leasing a dph u os.mot.vozidla M1 (11 replies)
 234. HM alebo prevádzková réžia (3 replies)
 235. Leasing zubnej súpravy (4 replies)
 236. náklad na ubytovanie (2 replies)
 237. učtovanie faktúr zo Slovnaftu (8 replies)
 238. Ako urcit koeficient DPH podľa % ? (9 replies)
 239. Nárok na odpočítanie a daňová povinnosť - DPH (14 replies)
 240. Reklamné tabule (2 replies)
 241. pozicka zo ZI pred zapisom do OR (3 replies)
 242. Notebook + softvér a ich odpisy (9 replies)
 243. Zvýšenie lízingových splátok (16 replies)
 244. Vyúčtovacia faktúra (5 replies)
 245. preddavok (10 replies)
 246. Kedy a za koľko na dôchodok (3 replies)
 247. Sociálka a odvody (11 replies)
 248. koeficient dph (6 replies)
 249. Opravné alebo dodatočné? (3 replies)
 250. mesačný platca DPH (6 replies)