1. Update na 2 roky (2 replies)
 2. Spätný bonus (2 replies)
 3. Novinka? Toyota Financial Servicies, ako na to? (15 replies)
 4. Ekologická likvidácia, preprava a základ DPH (0 replies)
 5. Predaj nehnuteľnosti (1 replies)
 6. Zmluvna pokuta a uroky Orange (2 replies)
 7. zaučtovanie započitania pohľ s leaisingom (4 replies)
 8. Prepis sukromneho mobilu na firemny (2 replies)
 9. Daňová kontrola Ú BA II (8 replies)
 10. Kúpa ojazdeného vozidla - treba znalecký posudok? (4 replies)
 11. kniha jázd, zmluva (8 replies)
 12. Písanie textov a tabuliek na Google (0 replies)
 13. Daň pre zdravotné poistenie (0 replies)
 14. stanovisko DRSR k elektronickým faktúram (45 replies)
 15. Vyúčtovaníe zahraničnej pracovnej cesty (12 replies)
 16. Intrastat-kódy (24 replies)
 17. cestovné v zahraničí PHM (4 replies)
 18. Nájom v PÚ do výnosov (7 replies)
 19. Poplatok na vzdelávanie, členský príspevok (1 replies)
 20. Zlava z fakturovanej sumy a DPH (22 replies)
 21. Leasing - postúpenie (8 replies)
 22. Koeficient DPH naposledy (5 replies)
 23. sociálny fond (9 replies)
 24. Šéf ma chce na živnosť (26 replies)
 25. Cestovny prikaz + kniha jazd (1 replies)
 26. lízing (21 replies)
 27. HIM zaradený do majetku v roku 2006 (8 replies)
 28. technické zhotnotenie (15 replies)
 29. Predaj pohľadávky (8 replies)
 30. fa do zahraničia (2 replies)
 31. Ako neplatiť DPH (4 replies)
 32. odpisy - skupina? (11 replies)
 33. vyplnenie DP FO typ B (2 replies)
 34. Živnostenský list (0 replies)
 35. Kurzové rozdiely (21 replies)
 36. Vývoz časopisov do ČR (1 replies)
 37. akruálne účtovníctvo (4 replies)
 38. Ako zaúčtovať nedoplatky z RZZP (5 replies)
 39. vyúčtovanie pracovnej cesty (3 replies)
 40. tlaciva na internete? (1 replies)
 41. prosim o radu (1 replies)
 42. Zaradenie HIM (2 replies)
 43. prefakturácia preddavkov na energiu (0 replies)
 44. úhrada fa z dev.účtu (1 replies)
 45. SZČO (4 replies)
 46. Platenie cestovného (3 replies)
 47. Daňové priznanie (7 replies)
 48. Odpisovanie trafostanice. (6 replies)
 49. Prijata faktura za sluzbu z CR (25 replies)
 50. Kapitalizácia pohľadávky (0 replies)
 51. Prevzatie imania spoločnosti (4 replies)
 52. Správne rozúčtovanie (5 replies)
 53. začínam (14 replies)
 54. Uznané náklady?? - PHL, telefony (6 replies)
 55. Škoda a DPH (1 replies)
 56. Koeficient (0 replies)
 57. cestovné náhrady - súkromné vozidlo (11 replies)
 58. Prijatá faktúra z ČR - platca DPH a neplatca DPH (21 replies)
 59. Vratena dan z mot.vozidiel (2 replies)
 60. Odpočet DPH pri úžitkovom vozidle (0 replies)
 61. Odpočet DPH pri úžitkovom vozidle (15 replies)
 62. Postúpenie pohľadávky (2 replies)
 63. fa vystavená do ČR a DPH - začínam (5 replies)
 64. Účtovanie v cestovnej kancelárii. (0 replies)
 65. Parkovacia karta (4 replies)
 66. fa za prepravu - aký dátum? (3 replies)
 67. Poistná udalost (101 replies)
 68. preradenie auta z osobneho vlastnictva do podnikania (8 replies)
 69. Uplatnenie nároku (7 replies)
 70. Zaradenie DIM z "tovaru" (2 replies)
 71. Predaj penziónu a technické zhodnotenie (3 replies)
 72. Cestovné a konateľ s.r.o. (4 replies)
 73. FA z ČR od neplatca DPH (8 replies)
 74. Budova predaná verejnou dražbou (1 replies)
 75. Odpis náhradných dielov (3 replies)
 76. Cestov. náhrady (4 replies)
 77. Odpisy-súbor hnuteľných vecí? (27 replies)
 78. pokračovateľ leasingu (4 replies)
 79. Zníženie zisku - urbár (1 replies)
 80. Prerušená živnosť - odvody (6 replies)
 81. dph (7 replies)
 82. úver (5 replies)
 83. Prevádzka - fakturačná adresa ? (1 replies)
 84. Rezervy - účtovanie (4 replies)
 85. dph na autobus (5 replies)
 86. DPH - Ned. Na -samozdanenie ?? (6 replies)
 87. PPD (5 replies)
 88. Osobne auto-oprava a DPH (13 replies)
 89. Účtovanie predplatného (3 replies)
 90. zahranicne pracovne cesty SZCO (6 replies)
 91. vystavena fa do EU a výkaz DPH (5 replies)
 92. Prispevok na podnikanie z eurofondu (1 replies)
 93. cestovné náhrady (10 replies)
 94. Pôžička (11 replies)
 95. PLYNOVÝ KOTOL (6 replies)
 96. poistenie pri sluz. ceste (2 replies)
 97. notebook-čo s tým??????? (14 replies)
 98. vyskladnený materiál (8 replies)
 99. Nezdaniteľný príjem (2 replies)
 100. Recyklačný poplatok (2 replies)
 101. vyúčtovanie cesty (2 replies)
 102. spracovatelske poplatky banky (1 replies)
 103. Odoslané faktúry - zléOdoslal som číslovanie (4 replies)
 104. Oslobodnie od DPH (8 replies)
 105. 261 - prevody (4 replies)
 106. súkromný úver na založenie živnosti (3 replies)
 107. Zriadovaci vydavky (1 replies)
 108. prevod záväzkov a pohladávok (9 replies)
 109. Leasing os.auta a DPH za fin.služby (5 replies)
 110. Správnosť uplatnenia DPH??? (2 replies)
 111. Dovoz tovaru z UA a jeho ďalší predaj do CZ. (0 replies)
 112. IČO DIČ a IČ DPH (10 replies)
 113. Dobropis - zmena ? (4 replies)
 114. Refakturácia leteniek (11 replies)
 115. Deklarant/zástupca (4 replies)
 116. Vytvorenie rezervy (1 replies)
 117. Nzisková organizácia (7 replies)
 118. štvrťročný prehľad - pokuta (8 replies)
 119. podnikateľský úver v MRP (1 replies)
 120. Došlá faktura z Čiech. (1 replies)
 121. Oznámenie o začatí daňovej kontroly (9 replies)
 122. FO SZČO a obrat 45.000.000,- mil. (7 replies)
 123. kurz učtovnictva... (6 replies)
 124. Čítačka k internetbankingu (4 replies)
 125. tech.zhodnotenie a predaj nehnuteľnosti (1 replies)
 126. Účtovanie tlačovín (2 replies)
 127. 431-Hospodársky výsledok (6 replies)
 128. Smernica (1 replies)
 129. zmluvy (1 replies)
 130. účtovná osnova (17 replies)
 131. zaradenie softvéru (2 replies)
 132. Spotrebná daň z liehu (13 replies)
 133. pomoc (4 replies)
 134. Nákup v ČR (10 replies)
 135. koeficient-výpočet (15 replies)
 136. dph a motorka (1 replies)
 137. Postúpenie pohľadávky (14 replies)
 138. Kedy podať DP k dani z MV (9 replies)
 139. CM-saldo v PD (3 replies)
 140. opravné daňové priznanie (4 replies)
 141. Ukončenie živnosti (2 replies)
 142. zaloha na kupu pozemku (1 replies)
 143. defend lock a DPH (6 replies)
 144. predaj osobneho vozidla (1 replies)
 145. Uctovanie PHM (2 replies)
 146. Odpisovať alebo nie (3 replies)
 147. zahr fa a správne dátumy (1 replies)
 148. vystavenie preddavkovej fa v Alfe (1 replies)
 149. odvody (7 replies)
 150. Faktúra z veľkoobchodu (12 replies)
 151. Prenájom Lode (1 replies)
 152. Prenájom lode (0 replies)
 153. závierka podľa IFRS (27 replies)
 154. Ako vykazat vyhru ? (0 replies)
 155. §43 ods.6 (0 replies)
 156. DPH a exekúcia (4 replies)
 157. odpusenie urokov (0 replies)
 158. Oneskorená platba DPH (6 replies)
 159. Preddavky posielané do zahraničia (5 replies)
 160. dobierka (4 replies)
 161. účet 414 (3 replies)
 162. Účtovníčka-vzor zmluvy (2 replies)
 163. Nedoplatky z RZZP do nákladov? (7 replies)
 164. zaradenie (1 replies)
 165. predaj bytu /30% zľava od mesta/ a daň z príjmu po predaji (3 replies)
 166. A ešte raz auto (1 replies)
 167. Účtovné odpisy (1 replies)
 168. Auto na lízing (19 replies)
 169. Fakt. za prepravu tovaru v EU nečlenovi EU ? (0 replies)
 170. Nákup auta a DPH (3 replies)
 171. Preúčtovanie DPH pri dovoze tovaru (1 replies)
 172. dan z predaja domu (1 replies)
 173. Čo z faktúry do nákladov (8 replies)
 174. Poistná udalosť (2 replies)
 175. Zase auto (2 replies)
 176. DPH §46 ods. 6 (7 replies)
 177. sprostredkovanie dodania tovaru (1 replies)
 178. Nákup SW cez internet bez DF (2 replies)
 179. Ako účtovať Sociálny fond (4 replies)
 180. Zmluvene pokuty (2 replies)
 181. Pohonné hmoty v MOney S 3 (4 replies)
 182. Preradenie majetku (7 replies)
 183. dobropis za teplo (5 replies)
 184. Dodatočné DP FO r.2004 (0 replies)
 185. technické zhodnotenie (8 replies)
 186. Dobropis (0 replies)
 187. Leasing uzitkoveho vozidla (1 replies)
 188. bakalárska práca - poraďte (4 replies)
 189. dan z prijmu - zahranicie (2 replies)
 190. Marketingový prieskum trhu (2 replies)
 191. vypracovanie projektovej dokumentácie (6 replies)
 192. Iné výdavky ??? (4 replies)
 193. pozornost? (8 replies)
 194. Stravné lístky-dovolenka (15 replies)
 195. Dobropis za el.energiu z r.2005 (3 replies)
 196. spoluučať (2 replies)
 197. dodatočná daň z príjmu (1 replies)
 198. Bezodplatné postúpenie pohľadávky-postupník (15 replies)
 199. záloha v JU (2 replies)
 200. prechodne polozky-uctovanie (7 replies)
 201. prechodne polozky (0 replies)
 202. Soc. poistenie: PN a vypocet poistneho (7 replies)
 203. Ubytovanie-náhrada (6 replies)
 204. časopisy na štúdium (1 replies)
 205. Zvýšená minimálna mzda-odvody FO (5 replies)
 206. Prijatie peňažného daru (20 replies)
 207. zahranicna fa a prijemka (2 replies)
 208. Dodanie služby pred registráciou DPH - fakturácia (2 replies)
 209. SZČO s stravné lístky (43 replies)
 210. Faktúra (28 replies)
 211. Reg.pokladňa (5 replies)
 212. Minimálna Mzda - Nariadenie vlády z 28.9.2006 (27 replies)
 213. Zvieratá - zaradenie do majetku (1 replies)
 214. Súrne - prosím o radu. (1 replies)
 215. Môžem využívať auto rodičov na podnikanie? (24 replies)
 216. Zrážky z účtu (3 replies)
 217. Vláda prijala zmeny zákona o dani z príjmov (7 replies)
 218. Reprezentacie (2 replies)
 219. SF (2 replies)
 220. Ako zaúčtovať - preddavkovú daň na DU? (2 replies)
 221. ALFA - príjem za str.lístky od zamestnancov (8 replies)
 222. tržba z reg. pokl.-mesač.uzavierka (7 replies)
 223. tlačivá (7 replies)
 224. Vystupenie z sro (27 replies)
 225. Sociálna poisťovňa - doúčtovanie odvodov za rok 2003 (6 replies)
 226. Účtovanie miezd (7 replies)
 227. Prevedenie preplatku na dani (1 replies)
 228. OFA do CZ s DPH alebo nie? (2 replies)
 229. Osobný vklad SZČO (17 replies)
 230. Prechod na paušálne výdavky (40 replies)
 231. platba predom za nájom (2 replies)
 232. Re: Automobil vo vzťahu k DPH (0 replies)
 233. dosla fa z EU s DPH (5 replies)
 234. nadobudnutie tovaru (1 replies)
 235. cestovné agentúry (0 replies)
 236. Protokol o vyradení DM (1 replies)
 237. Klasifikácia produkcie (31 replies)
 238. nepotrebný materiál (1 replies)
 239. Platba inou kartou (15 replies)
 240. vystavený dobropis (21 replies)
 241. Havária (2 replies)
 242. faktúra + dodací list = spolu/zvlášť? (14 replies)
 243. Vyplnenie Cash flow (2 replies)
 244. Preradenie z osobného vlastníctva do podnikania (5 replies)
 245. Právo odpočtu DPH (1 replies)
 246. Dodatočné Daňové priznanie? (13 replies)
 247. Aký kurz použiť (9 replies)
 248. Príjmy autorov a vysporiadanie dane pre FO nepodnikateľovi (6 replies)
 249. živnosť + DoVP (7 replies)
 250. Sprostredkovanie ubytovania (10 replies)