PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 [397] 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. Nárok na odpočet DPH
 2. fakturácia časti poplatku za odpad
 3. Prijatý preddavok-odvod DPH
 4. Cestovný lístok na vlak, DPH
 5. Sklad v JÚ
 6. Koeficient ?
 7. Predajca kolkov
 8. Aktivácia tovaru pri spôsobe účtovanie B
 9. Zásielkový predaj
 10. Daňové priznanie - OPRAVA !
 11. Úhrada fa cez western union
 12. faktura za obedy
 13. kurz pre došlú fa z EU
 14. Daň - áno? a akú?
 15. Nákupný doklad
 16. odpisovanie pocitacovej siete
 17. Cestovné náhrady a týždňovky
 18. Dátum úhrady PPD
 19. Dodanie služby do zahraničia a DPH
 20. Dovoz z CR
 21. Faktúra od organizačnej zložky
 22. Doplatenie prddavkovej dane
 23. Majetok neodpisaný-predaj a následné zaradenie majetku v inej firme
 24. Operativny leasing
 25. Povinnosť kúpiť si stravné lístky´-živnostník
 26. Výpis z daňového priznania
 27. rekacia k téme http://www.porada.sk/t23885-preddavok-po.html
 28. úbytok zasob
 29. nezaplatenie dane
 30. Myš k PC
 31. zaradennie auta
 32. Vrátenie provízii z uzatvorených zmlúv, už po skončení podnikania, čo s tým?
 33. Výročná správa
 34. zrážková daň a daňový bonus
 35. Pokladnicny doklad
 36. tlacivo na dan
 37. pokuta Orange
 38. Sprostredkovateľská Zmluva
 39. Pozastavenie živnosti
 40. Odpočítateľná položka
 41. Reklamacia T-mobile
 42. Zdedený byt predaný drahšie a daň z príjmu ?
 43. Ako zaúčtovať
 44. Auto v podielovom spoluvlastnictve
 45. Pokladňa
 46. Faktúra z EU
 47. novoregistrovany platca-odpocet
 48. Doklad o uhrade, bez faktury
 49. zaokrúhlenie
 50. Leasing
 51. Prijatý dar
 52. prebraté účto a SF
 53. Nehnutelnost a dph.
 54. Byť alebo nebyť platcom DPH?
 55. Zisk pred a po zdanení
 56. Úprava leasingovej tabuľky-xls
 57. sankčný úrok
 58. oprava základu dane
 59. poistenie pred odcudzením
 60. prevádzka mot. vozidla
 61. Nákup tovaru v ČR
 62. Faktúra zo školenia
 63. predaj služobného bytu
 64. §5 Zákona o DzP?
 65. prevzatie úveru - účtovanie
 66. prijmovy doklad
 67. úhrada stravného zamestnancom
 68. zahraničná fa od platcu pre platcu s DPH
 69. Stravné lístky
 70. Spôsob odpisovania
 71. autoservis - poistná udalosť
 72. Preplatiť súkr.telefón zamestnancovi?
 73. Energia za r.2005 v januári
 74. Darovanie automobilu
 75. pokladničná kniha
 76. Odpredaj úžitkového automobilu zamestnancovi za zvýhodnenú cenu
 77. V akej výške do DPH?
 78. pokladnične doklady
 79. sponzorský dar
 80. Tankovanie kartou a DPH
 81. Kupón na zľavu pri predaji v hotovosti
 82. suvaha a vykaz ziskov a strat
 83. Dobrovoľný prechod z kvartálneho platiteľa DPH na mesačného
 84. nahrada dokladu cestnym prehlasenim
 85. Faktúry T mobile a DPH
 86. Tovar za reklamu
 87. Aké kolky na daňový úrad?
 88. Kde by ste zaradili?
 89. Kde podat DP?
 90. Skoda alebo dar ?
 91. Tvorba serveru- daňová oblasť?
 92. lízing
 93. Platenie DPH pri dovoze tovaru z Maďarska
 94. Certifikát EUR. 1 ?
 95. Trojstranný obchod
 96. Technické zhodnotenie v roku obstarania
 97. Môžem si odpočítať skutočné výdavky?
 98. Zálohová fa a prelom rokov
 99. záručná oprava
 100. prihlásenie sa za platcu DPH v roku 2000
 101. Prenájom nehnuteľností od FO pre s.r.o. - technické zhodnotenie s.r.o.-čkou
 102. registrácia prostredníctvom FDE
 103. Oprava Faktúry
 104. odpočet dane pri dodávke energie
 105. Potúpený lízing
 106. Dlhodobý bankový úver
 107. nové účto
 108. Obrat pre účely DPH
 109. Nadobudnutie tovaru z EU
 110. Ako vyhladať
 111. mínus na bankovom účte
 112. dotacia
 113. odpisy lízingových splátok z danového základu
 114. RELAX LÍSTKY
 115. Mám iba zálohovú faktúru k platbe vopred pri nadobudnutí tovaru. Čo s tým?
 116. Vratenie DPH pri nakupe tovaru v Rakusku.
 117. dodatočné daňové priznanie
 118. 100 % záloha na dodávku tovaru do EÚ - koľko faktúr vystaviť?
 119. Sociálny fond
 120. cestná daň v teréne???
 121. rekl.predmety
 122. tovar /tzv.ležiak+po záruke/
 123. lízing v JÚ
 124. osobná potreba
 125. časový sled
 126. Dátum na výpise z účtu
 127. Podanie opravného daňového priznania
 128. DPH pri vyradení nehnuteľnosti z majetku
 129. poštová poukážka U
 130. MoŽEM SČÍTAŤ?
 131. Združenie FO a vydavky.
 132. opakovaná daňová kontrola
 133. Clo pri dovoze
 134. Prenájom ako živnosť.
 135. Cestovné náhrady zamestnanca na dohodo o vykonaní práce
 136. DARY-prechod F.O. na P.O.
 137. Rada pri nájme nehnuteľnosti
 138. Súhrnný výkaz
 139. Sprostredkovanie a DPH
 140. PHM
 141. Daňový výdavok-stravné pri ubytovaní
 142. opravny vykaz SP- ako zauct.
 143. poplatky BEN
 144. ako zúčtovať úroky pri postupnom splácaní pôžičky
 145. registračná pokladnica a ZŤP
 146. daňové přiznání
 147. Zase to stravovanie!
 148. Stravné - fakturácia
 149. Vystavená faktúra do ČR
 150. zahr.fa
 151. DPH za poskytnute sluzby a DP k DPH
 152. DPH pri službách do EU
 153. kupa garáže
 154. Stavebný pozemok=zastavané plochy a nádvoria???
 155. Stravovacie poukážky v JÚ
 156. faktura z ciech
 157. prijmy oslobodene od dane
 158. mesačná uzávierka
 159. sadzba základnej náhrady
 160. Reklamácia
 161. kontrola zo živnostenského úradu
 162. Faktura do Rakuska za sluzby
 163. Prijatie platby a den dodania
 164. kupa pocitaca
 165. danovy bonus a vek studenta-surne
 166. Oprava tovaru
 167. služba alebo tovar
 168. Výpis z DP
 169. ako zaúčtovať
 170. DPH a vystavba rodinneho domu
 171. zaokuhlovanie DPH
 172. zahraničné faktúry
 173. Predaj drobného majetku v JÚ
 174. Leasing v EUR
 175. Súhrnný výkaz DPH - kód štátu
 176. oprava účtovného obdobia
 177. Odpočítanie DPH
 178. Zdaňovanie zisku
 179. Cestovná agentúra - účtovanie v PÚ
 180. vedenie devíz.účtu a prepočet kurzom
 181. Aký kurz použiť?
 182. nakup v CR
 183. Prekontácie na výpisoch.
 184. Fakturovat bez ci s DPH?
 185. Dátum vystavenia
 186. platba kartou
 187. splátky Quatro
 188. Prefakturacia
 189. Cestovné lístky
 190. Neuplatnená DPH za 1/2005
 191. DOKLAD Z 09/2005 A DPH
 192. súvaha a výkaz ziskov a strát - oprava ?
 193. Kniha drobného majetku
 194. Faktúra na tovar
 195. ako vypočítam preddavky fo
 196. Daňová povinnosť pri platbe vopred za tovar do iného členského štátu EÚ
 197. Ukončenie DPH
 198. Bankový účet podnikateľa
 199. Poskytnutie sluzby v zahranici prostrednictvom tretej osoby
 200. Dátum splatnosti faktúry
 201. Ako fakturovat prenajom+sluzby?
 202. nárok na čiastočné uplatnenie DPH
 203. Faktúra z EÚ - neplatca DPH
 204. Faktúra z EÚ - neplatca DPH
 205. pokladňa
 206. Faktúra DPH ??? - DPH
 207. Faktúra za poradenstvo občanovi z EÚ
 208. Čerpanie sociálneho fondu
 209. Uloženie závierky do zbierky listín
 210. Nadobudnutie tovaru z ČŠ EÚ § 20
 211. nájomné,záloha plyn a dph v JU
 212. Dobrovoľná registrácia na DPH
 213. Paušalna daň
 214. Ičo
 215. poznámky k DP
 216. Byt do podnikania
 217. EXEKUCIA A DPH
 218. Potvrdenie o zaplatení dane an poukázanie 2%
 219. osobný vklad
 220. Čo s takým dokladom?
 221. je alebo nie je nákladom?
 222. Daň z príjmu
 223. faktura na ocenitelne prava z ciech....dph???
 224. účet 429 - A alebo P ?
 225. Nákup materiálu z ČR
 226. Dátový projektor - ktorá odpisová skupina
 227. Halierové vyrovnanie
 228. Auto a odpisy
 229. Automobil a príslušenstvo
 230. Vrátenie zálohy
 231. Diéty pre šoféra kamiónu - SZČO
 232. Vystavenie faktúry pri prijatej platbe vopred za tovar v tuzemsku
 233. KNIHA OSTATNYCH ZAVAZKOV
 234. Zaloha a dph
 235. Dobré pomôcky
 236. Zdaňovanie príjmov zo zahraničia - doktorandov
 237. Vystavenie dobropisu
 238. Technické zhodnotenie - motor
 239. DPH pri službách pre zahr.firmu na území SR
 240. nadobudnutie tovaru EÚ
 241. DPH PFA mimosudne vymahanie pohl.
 242. ucet 389
 243. Dovoz tovaru z Číny
 244. DPH pri službe zo zahraničia
 245. Ešte raz trovy exkúcie
 246. §4 odst.4
 247. Preplácanie karty SAD na dopravu zamestnancovi
 248. Predaj obch. podielu
 249. úžitkové vozidlo a leasing
 250. Výkaz preddavkov