PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 [398] 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Vrátiť preplatok dane?
 2. DPH ČR za získanie osvedčenia
 3. dátum na fakture
 4. prenajaté auto a daň z mot. voz.
 5. Odpisový plán podľa IAS
 6. Faktúra v hotovosti a príjmový doklad
 7. Faktúra mesačne???
 8. Sukromne vozidlo na podnikanie.
 9. daň z predaja zdedeného bytu
 10. Refakturácia do EU
 11. Registrovaná osoba pre DPH
 12. pracovné oblečenie
 13. SZČO a bločky z reštaurácií
 14. kúpa úžitkového vozidla
 15. Kam zaradiť vysokozdvižnú plošinu?
 16. preprava tretie krajiny
 17. prenájom bytu
 18. Soc.fond-divadlo
 19. Vysokozdvižná plošina - Daň z MV
 20. Zaúčtovanie - preplatok dani z roku 2005
 21. počítačová zostava
 22. Fakturujeme zariad.,ktoré ostáva u nás
 23. začíname
 24. Majetok
 25. Predaj stavebného pozemku a DPH
 26. Vrátenie DPH v Čechách
 27. sofver, klavesnica a myš ako zaúčtovať
 28. Vyvoz služby do tretich krajin
 29. Daňový bonus
 30. zalohova platba
 31. dvojitý kurz v podkladničnom doklade
 32. Mylná platba v PU
 33. osobny automobil v JU
 34. Neplatca DPH a zakupenie majetku z CR
 35. účtovanie v peňažnom denníku-JÚ
 36. Prefakturacia dopravy do CR
 37. zbytočná cesta
 38. daň z poplatku z omeškania
 39. náhrada škody-cestovné
 40. Výstavba parkoviska,ako podmienka na investičný zámer
 41. tlačiareň
 42. Predmet činnosti
 43. vedenie a číslovanie valutových pokladníc
 44. Štvrťročné zľavy
 45. Predaj budovy
 46. Zaúčtovanie stravného a cestovného
 47. Stroj na tampónovú tlač aká OS???
 48. Vodičs.oprávnenie- výdavok ovp.základ dane?
 49. Danenie rekreácie
 50. sociálny fond
 51. Majetok alebo tovar?
 52. Intrastat - preprava
 53. §19 ods.2, § 26 Oneskorená faktúra za službu z EÚ
 54. mobil. telef.-konatel
 55. Záloha na auto a DPH
 56. §26, § 19 ods. 2 Kurz NBS pri službe dodanej z iného ČŠ
 57. DP - zlúčenie firiem
 58. Záloha na kúpu nákladného terénneho auta
 59. Pokuta
 60. zisťovanie ceny PHM???
 61. § 20 Dodatočné daňové priznanie pri nadobudnutí tovaru
 62. §26, §20 Kurz NBS pri nadobudnutí tovaru
 63. Zápisnica z VZ
 64. DPH na "výstupe"
 65. Použitie súkromného vozidla
 66. prechod z pausalu na riadne JU
 67. internet ako danovy naklad
 68. Kúpa ojazdeného MV z ČŠEÚ,3. krajín a DPH
 69. jednoduché účtovníctvo
 70. dobierka
 71. splátkový kalendár
 72. SZČO a rodičovská dovolenka
 73. Liecebny pobyt do vydavkov
 74. Sprostredkovateľ SDS
 75. dopravné a poštovné
 76. sprostredkovatelska zmluva
 77. Tvorba ceny pre neplatcu DPH
 78. Výmena okien do nákladov(?)
 79. účet 254 - účtovanie emisných kvót
 80. Minimálna doba leasingu
 81. Finančná činnosť?
 82. Nový plátca DPH
 83. Právo odpočítať daň
 84. fakturácia do Čiech
 85. Zmluva o obstaraní veci
 86. Neskolaudovaná budova a náklady
 87. Faktura z Činy
 88. Faktúra z Čiech v SK
 89. zúčtovanie daňového bonusu
 90. Ako zaúčtovať?
 91. pokladna...zamyslenie pre uctovnikov v PU
 92. vodičský kurz
 93. Koeficient DPH- som úplne mimo
 94. Povinnosť overenie účt. uzávierky auditorom
 95. Registračná pokladňa
 96. Daň zo mzdy
 97. Recyklačný fond
 98. DzP pri predaji chaty
 99. Cestna dan - zmena auta
 100. Účtovné kniha(y)
 101. Platba sukromnou VISA cez internet
 102. Software
 103. auto v podnikani
 104. Podpis na faktúre
 105. Faktúra do zahraničia - označenie dopravy
 106. Služba z EU - oneskorený doklad.
 107. staré doklady
 108. Odloženie splatnosti dodávateľských faktúr
 109. Daňové priznanie FO - typ A
 110. DPH
 111. Havarované auto na leasing - odpis
 112. Akreditív
 113. vývoz do tretích krajín
 114. účtovanie výroby
 115. Prenájom neplatcovi a koeficient
 116. baterka - prefakturácia
 117. SKONTO NA FA. Z EU
 118. Parkovne - potvrdenka hotel Carlton
 119. dodatočné DP
 120. spor nájomcov...
 121. refakturácia
 122. prenajom v zahraničí
 123. SZČO alebo SRO?
 124. Chyby minulých rokov
 125. Danove priznanie v SR z prijmov v USA
 126. penale
 127. Predaj auta do zahraničia.
 128. Krytie úrokov
 129. Intrastat - oprava kódu Nafta
 130. obstarávacie náklady?
 131. vysavač
 132. Druhé dodatočné DP DPH
 133. Zaradenie auta do podnikania
 134. Došlá faktúra a úhrada plat.kartou
 135. Likvidacna sprava
 136. Uctovanie v jednoduchom uctovnictve
 137. účtovné odpisy
 138. Čo s takými mobilmi?
 139. Material na výrobu nábytku iným dodávateľom
 140. Dodanie tovaru do ČR
 141. Čiastočný odpočet DPH?
 142. leasing
 143. PHM čerpane v cudzine.
 144. zálohová faktúra
 145. úhrada straty
 146. vystavenie fa
 147. žeriavová dráha
 148. Kúpa časti podniku
 149. who is who
 150. Trojstranný obchod
 151. Preddavky na daň z príjmu SZČO.
 152. Mimoriadne náklady
 153. Samozdanenie
 154. penajaty bager z CR a zabezpecenie dane
 155. Termin na vratenie preplatku z RZD
 156. Prenájom priestorov
 157. Banka a platby do Čiech
 158. Faktúra v nemčine.
 159. Aká zmluva pri účtovníctve?
 160. kurz vystavenia faktury
 161. Predaj automobilu - SÚRNE
 162. prenájom bytu a DPH
 163. Nová SRO a DPH
 164. odpustenie záväzku voči materskej firme
 165. Prijatý preddavok v jednoduchom učtovníctve
 166. Kúpa zariadenia z Nemecka
 167. Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmu
 168. OPRAVA VYSKLADNENIA
 169. DPH a autoalarm na osobné auto
 170. Cesťák
 171. Zostaok sociálneho fondu
 172. kupa auta
 173. nakup ojazdeneho auta v zahranici
 174. Podnikanie z nehnuteľnosťami
 175. Zivnostnik - second hand shop a pausalne vydavky
 176. Začiatok dôchodcovania a pracovný pomer
 177. Nájomná zmluva
 178. Zuctovat preplatok na dani z prijmov FO ?
 179. Odpis vozidla
 180. Zle zauctovana / rozuctovana FA 2004, co s tym?
 181. opravne vykazy-ako zauctovat?
 182. kúpa pozemku
 183. platby prijaté v hotovosti
 184. Dialničná známka - vlastný autumobil
 185. Učtovanie spotreby PH
 186. FAKTÚRA - predaj tovaru s montážou
 187. Odpisy vozidla(leasing alebo uver)
 188. Práca v Rak.a náš daň.úrad
 189. Dohodár
 190. Kedy a ako účtovať o odpisoch majetku?
 191. Oznámenie o zrážkovej dani
 192. dotacia
 193. Živnosť + DPH + byt
 194. vyplatenie danoveho bonusu
 195. Vklad vlastného autorského software podnikateľa do majetku s.r.o.
 196. Dodanie sluzby v tuzemsku pre japonsku firmu
 197. Vrátenie DPH pri nákupu v ČR
 198. Dodací list ako danovy doklad
 199. Predčasné ukončenie leasingu
 200. zaokruhlovanie dph
 201. zhodnotenie majetku
 202. Bezhotovostný prevod
 203. Zaradenie auta
 204. DP z motor. vozidiel-vyplnenie
 205. Rozdelenie výdavkov na podnikanie
 206. Pôžička spoločníka v cudzej mene
 207. Refakturácia telefónov do ČR
 208. banka 0300
 209. VPD
 210. Lekárska prehliadka na spôsobilosť viesť MV
 211. Povinnosti SZČO
 212. Zaciatok-aku pokladnu??? Poradte
 213. Začiatočník - byť platcom DPH alebo nie???
 214. postup uctovania
 215. Odklad DP-zaplatenie?
 216. Vývoz tovaru do Maďarska
 217. Dar prijatý právnickou osobou
 218. poradca predplatne
 219. Konsolidovaná uzávierka
 220. odpisy
 221. dátum účtovania
 222. Nájom auta od fyz.osoby z Francúzska
 223. Navigačný prístroj
 224. Vnútropodnikové riadenie - rozpočty
 225. Podať dodatočné DPH?
 226. Hi-fi veža
 227. vedenie JU
 228. Kolko za uctovnictvo?
 229. Od kedy platiteľ DPH?
 230. Pobytové školenie lekárov
 231. Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru
 232. Služby zo zahraničia
 233. Laminátová podlaha do kancelárie
 234. Bager a dan z mot. vozidiel
 235. Otázky
 236. nadmerný odpočet
 237. Faktúra z CZ
 238. nazov prevádzky
 239. pevná linka
 240. Úhrada zaväzku v CZK z bežného účtu SKK
 241. Prefakturácia dopravy
 242. Prosím pomóc........ Leasing
 243. ako vystavit fakturu v CZK
 244. Podnikatel-zacunajuci ako ZAMESTNAVATEL
 245. sluzobna cesta na aute z pozicovne
 246. Kto je platca DPH?
 247. podiely x spolocenska zmluva
 248. platba zo sukromnej kreditnej karty
 249. vodičský
 250. vodičský