1. Učtovat DPH alebo NIE (2 replies)
 2. odpocet DPH pri kupe auta (17 replies)
 3. Fakturovať s DPH? (6 replies)
 4. Živnostník (5 replies)
 5. zahranicna osoba (1 replies)
 6. zdruzenie FO (3 replies)
 7. Aká odpisová skupina-poradte. (4 replies)
 8. uctovanie zasob (7 replies)
 9. Tlač letákov (31 replies)
 10. fakturácia služby do ČR (19 replies)
 11. dodatočné DPH (2 replies)
 12. Postup pri dohode o budúcej kúpnej zmluve (2 replies)
 13. Ubytovanie ako daňový výdavok pri dohodároch? (6 replies)
 14. pokyn MF SR (2 replies)
 15. Postúpenie leasingovej zmluvy (0 replies)
 16. Stavebná firma (5 replies)
 17. Nove sidlo firmy = nove DIC??? (1 replies)
 18. zas tie rezervy - likvidácia odpadu (13 replies)
 19. Peniaze u ÚP (5 replies)
 20. Zaokrúhlenie základu DPH v SKK (4 replies)
 21. Klasifikácia produkcie (5 replies)
 22. sklad v omege (0 replies)
 23. Dodatočné daňové priznanie (7 replies)
 24. zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia (3 replies)
 25. daň zo zavislej činnosti (2 replies)
 26. Odkúpenie s.r.o. (1 replies)
 27. Chýbajúce platby-zaplatiť znova??? (9 replies)
 28. Opravné položky podľa IFRS (2 replies)
 29. Tovar,montáž,doprava? (3 replies)
 30. položky vo fakture (1 replies)
 31. Určenie obstarávacej ceny (12 replies)
 32. 3 pokuty naraz?! (22 replies)
 33. Prevzatie dlhu v JU-zaúčtovanie (5 replies)
 34. nárok na daňový bonus (4 replies)
 35. Daňová kontrola-zvláštna pokuta (2 replies)
 36. DAňová kontrola-zvláštna pokuta (1 replies)
 37. nájom za osob.automobil (7 replies)
 38. Vzorky z EÚ (2 replies)
 39. DPH nad 200 000 Sk - kontrola (3 replies)
 40. daň zo zavislej činnosti (0 replies)
 41. faktúra za opravy (3 replies)
 42. Oslobodený príjem. (4 replies)
 43. Nákup tlačiarne+kopírka v jednom. (3 replies)
 44. fakturácia škody (1 replies)
 45. Nájomné za byt pre ZC (5 replies)
 46. Používanie kurzov NBS a colnej správy (4 replies)
 47. kniha záväzkov a pohľadávok (14 replies)
 48. Leasing a DPH-umývacia linka ČS PHM (2 replies)
 49. Bezodplatne dodaný tovar do ČR (3 replies)
 50. Oznámenie platitela dane (17 replies)
 51. škoda na zásobách (4 replies)
 52. Nevýh. hracie automaty a DPH (0 replies)
 53. striebro (0 replies)
 54. Nákup majetku v CZ a DPH (2 replies)
 55. Cestovné kancelárie - účtovanie (4 replies)
 56. Preprava pre zahr.odberateľa - v rámci SR (1 replies)
 57. Postúpenie pohľadávky v CM (1 replies)
 58. Vybavenie kancelárie (2 replies)
 59. Daňové priznanie - tlačivo P60 (5 replies)
 60. DPH z poplatkov v Tatra Banke_ (6 replies)
 61. Nákup letieniek na SC do zahraničia (4 replies)
 62. Refakturácia repre a ubytka (4 replies)
 63. bezny obcan a DPH pri dodávke tovaru zo zahranicia (0 replies)
 64. som FO a prevadzkujem server v inom state z coho mam prijmy.... (1 replies)
 65. Prenájom prenájmu (4 replies)
 66. úhrada faktúry vystavenej na inú spoločnosť (8 replies)
 67. vývoz tovaru (5 replies)
 68. Preprava do zahraničia (1 replies)
 69. Odstupné za leasingové auto (5 replies)
 70. predaj budovy (27 replies)
 71. interná smernica-zásoby (1 replies)
 72. Provízia (2 replies)
 73. Odmena spoločníka bez pracovného pomeru (20 replies)
 74. Duplicitné DPH (12 replies)
 75. vratenie DPH (1 replies)
 76. SZČO a faktúry vystavené v cudzom jazyku (5 replies)
 77. Zamestnanecké akcie-nákup (1 replies)
 78. DPH-cechy (18 replies)
 79. zdruzenie a pn (12 replies)
 80. Aktivácia vo vlastnej réžii + techn. zhodnotenie (1 replies)
 81. prevádzkovanie baru (9 replies)
 82. Faktúra opravný doklad k dobropisu? (0 replies)
 83. Konecny vs. Zaciatocny stav devizoveho uctu (1 replies)
 84. FA za služby - Rumunsko (13 replies)
 85. Penále (8 replies)
 86. PHM (3 replies)
 87. DPH pri dobierke z ČR (13 replies)
 88. Spôsobená škoda a dobropis (1 replies)
 89. Duplicitná faktúra (2 replies)
 90. Účtovanie nákladov spojených s prejednaním colného deliktu paušálnou sumou (2 replies)
 91. Evidencia -sklad (2 replies)
 92. daň z motorových vozidiel (13 replies)
 93. zápočet daň.povinnosti a nad.odpočtu (0 replies)
 94. cestovné (2 replies)
 95. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (4 replies)
 96. výpočet koeficientu (13 replies)
 97. Dodatočné DP (18 replies)
 98. zrušenie združenia (8 replies)
 99. Poistenie nehnuteľnosti. (6 replies)
 100. Návrh splátkového kalendára (1 replies)
 101. Poplatok za komunalny odpad (6 replies)
 102. dovoz tovaru u neplatcu DPH (3 replies)
 103. Vrátenie cestnej dane na mot.vozidlo (9 replies)
 104. hasiaci prístroj (2 replies)
 105. vystavená faktúra na pokutu, resp. škodu a DPH (8 replies)
 106. Faktura za stravné (4 replies)
 107. mame vydavat prijmove doklady?? (0 replies)
 108. zaúčtovanie stravovania zamestnancom vo vlastnom zariadení (4 replies)
 109. z ktorého dokladu uplatniť DPH (5 replies)
 110. zaúčtovanie stravovania zamestnancom vo vlastnom zariadení (2 replies)
 111. Zálohová faktúra - odpočet DPH (13 replies)
 112. Dialničná známka-predaj a koeficient?? (4 replies)
 113. registrácia platiteľa DPH v ČR - vysvetlenie (9 replies)
 114. Preddavky na DP FO 2005 (8 replies)
 115. trojstranný obchod - ZÁZNAMY (6 replies)
 116. Narok na DPH ? (3 replies)
 117. DPH a dovoz ojazd.mot.vozidla z EU (5 replies)
 118. Vyvoz tovaru do Rumunska (5 replies)
 119. Likvidačný list (4 replies)
 120. Faktúra-reklamný nápis (3 replies)
 121. Vývoz služieb (10 replies)
 122. Neuplatnená DPH - účtovanie (2 replies)
 123. Majetok-nákup a aj predaj v r.2006 (13 replies)
 124. registračná pokladňa (5 replies)
 125. Vyúčtovanie preddavku v cudzej mene u tuzem. partnera (5 replies)
 126. DPH pri predaji auta (2 replies)
 127. čo všetko vstupuje do koeficientu (5 replies)
 128. účet 326 zdedený (2 replies)
 129. uctujeme s DPH? (1 replies)
 130. kolky (15 replies)
 131. Ako s DPH? (4 replies)
 132. plánovaná súvaha (3 replies)
 133. Daň z bytu - dedičstvo (7 replies)
 134. prerusenie zivnosti (4 replies)
 135. oslobodenie od dane (6 replies)
 136. Neplatca DPH a dovoz z EU za hotové. (1 replies)
 137. Nerozumiem už tomu - ročné zúčtovanie (2 replies)
 138. Rozdiel DPH vo výkaze DPH a v účtovníctve na 343-ke (17 replies)
 139. Vratenie DPH z nemecka (4 replies)
 140. Prepočet DPH v cudzej mene na SKK (2 replies)
 141. pokladna, platba kartou, halierove vyrovnania (11 replies)
 142. Učtovanie - pozemkové spoločenstvo (26 replies)
 143. Oprava auta zakaznika!!! (6 replies)
 144. Nákup materialu a obstaranie DHM. (4 replies)
 145. Variabilný symbol v oznámení o zrážkovej dani (2 replies)
 146. zmluva o sprostredkovaní (1 replies)
 147. Fondy v banke (0 replies)
 148. Vyradenie nehnutelnosti a pozemku z majetku pri predaji (2 replies)
 149. A ešte banka v mínuse (5 replies)
 150. rozložené náklady (1 replies)
 151. čítačka (3 replies)
 152. Účtovanie v cudzej mene trochu inak (6 replies)
 153. Prihláška k registrácii daňovníka (1 replies)
 154. príjmy (2 replies)
 155. krádež auta... (3 replies)
 156. Odpisovanie majetku na lízing (10 replies)
 157. Kompenzácia nadmerneho odpočtu (1 replies)
 158. Faktúra od Bentley (6 replies)
 159. MÍNUS NA BU (10 replies)
 160. dobropisy - ID (10 replies)
 161. Sponzorský príspevok a DPH (1 replies)
 162. DPH a koniec obdobia (1 replies)
 163. Ako zaevidovať (3 replies)
 164. Zmluva o zapožičaní auta (2 replies)
 165. otvorenie účtovných kníh novovzniknutej sro (1 replies)
 166. cenník pre zamestnancov, spoločníkov a obchodných partnerov (1 replies)
 167. daňová povinnosť-nadobudnutie tovaru EU (26 replies)
 168. doklady z ERP (8 replies)
 169. Účtovanie zálohových platieb + vratné obaly (4 replies)
 170. DPH zo sprostredkovateľ. provízie za stravenky pre živnost. (2 replies)
 171. Zaokrúhlovanie zahraničných faktúr (1 replies)
 172. Nákup cigariet neplatcu od platcu (3 replies)
 173. Cestovny prikaz (1 replies)
 174. Dodatočné DP a pokuta 3x sadzba NBS (61 replies)
 175. platobná karta (3 replies)
 176. fa z ČR prefakturovaná ďalej (1 replies)
 177. predaj pozemku (5 replies)
 178. Žiadosť pre MÚ (1 replies)
 179. Rozdelenie zisku - tichý spoločník (2 replies)
 180. Intrastat (2 replies)
 181. Problem s uctovanim PC??? (3 replies)
 182. Vysoká škola - DPH (0 replies)
 183. Studenti a nezdanitelna cast (4 replies)
 184. Montáž ťažného zariadenia (4 replies)
 185. odpis DPH pri platbe reklamy (1 replies)
 186. Dan z prijmu...kazdy mesiac tlacivo??? (9 replies)
 187. obst.nákl. (2 replies)
 188. Vybrala som spravne? (9 replies)
 189. auto, úver, odpis (6 replies)
 190. Ocenenie výrobkov a tovaru (0 replies)
 191. preinvestovanie straty (2 replies)
 192. Sukromné auto - manželkyne používané na podnikanie (11 replies)
 193. kurz ZAH faktúry v účtovníctve (1 replies)
 194. pôžička spoločníka (39 replies)
 195. Ako správne zaúčtovcať. (6 replies)
 196. odberatel - konecny prijemca (1 replies)
 197. Sluzba v CR, fakturacia do Nemecka (3 replies)
 198. Postúpený lízing v JÚ (2 replies)
 199. Potupenie pohladavky (3 replies)
 200. kontola účtu 343 (6 replies)
 201. Prepravné služby (2 replies)
 202. Náhrada 6,20 sk/km (12 replies)
 203. dobropis z EU (0 replies)
 204. DPH pri cestovnom lístku hrom. dopravy (6 replies)
 205. služobné vozidlo použité na súkromné účeli súrne (2 replies)
 206. uctovanie fy v konkurze (0 replies)
 207. lesing-počítače (7 replies)
 208. legálny účt. softvér (3 replies)
 209. nezdaniteľná časť pre študenta bez podpísania vyhlásenia (3 replies)
 210. Nájomná zmluva (2 replies)
 211. Taniere-daň.náklad? (3 replies)
 212. Problém v združení FO. (3 replies)
 213. Problém v združení FO. (16 replies)
 214. fakturacia CK firme v SR - zdan. pln. v zahranici (3 replies)
 215. dohoda o vykonani prace a starobny dochodok (1 replies)
 216. Príjmy a výdaje (1 replies)
 217. naklady za internet (2 replies)
 218. CD do nákladov (1 replies)
 219. Fakturacia/ na zaklade coho? (14 replies)
 220. záloha a tovar z EU s inštaláciou (9 replies)
 221. nové predpisy v Rakúsku (10 replies)
 222. DPH pre SK firmu:nakup tovaru v ČR+(medzi)dodanie v ČR (5 replies)
 223. Neuvedený názov odberateľa na faktúre (7 replies)
 224. prac.oblečenie (10 replies)
 225. HACCP +prevádzkový poriadok (0 replies)
 226. pracovné oblecenie (1 replies)
 227. nákup nehnuteľnosti so zastavanou plochou (3 replies)
 228. Zmluva o používaní súkr.vozidla (2 replies)
 229. zmluva o použ.súkr.vozidla (0 replies)
 230. prilezitostný predaj - povinnost registracie? (5 replies)
 231. Spotreba PHM pri použití prívesného vozíka (3 replies)
 232. uhrada faktúry (5 replies)
 233. Ubytovanie bez cesťáku (10 replies)
 234. Telefóny - zamestnanci (15 replies)
 235. Tovar z ČR bez faktúry (6 replies)
 236. Ubytovacie naklady + dane (1 replies)
 237. Tlačiareň (9 replies)
 238. dodanie tovaru s inštaláciou (3 replies)
 239. platca DPH (3 replies)
 240. dohodár a mesačný výkaz poistného (5 replies)
 241. vklad nehnutelnosti ako ZI (4 replies)
 242. niečo zdarma (4 replies)
 243. Motorka (0 replies)
 244. dialničné známky (3 replies)
 245. DPH (1 replies)
 246. údržba kopírky (3 replies)
 247. Zálohová fa za prepr. tovaru do ČR (4 replies)
 248. účto zahraničných faktúr (11 replies)
 249. Ušlý zisk a DPH (15 replies)
 250. Náklady na výnosy minulých rokov. (8 replies)