1. Platca DPH - SLovnaft alebo nájomnca čerp.stan.? (5 replies)
 2. Daňové priznanie - komb. príjem z viacerých štátov (4 replies)
 3. Nedoplatok zdrav. poist. a daňový odpočet (5 replies)
 4. odpisový plán (4 replies)
 5. clo za cigarety (8 replies)
 6. PHM-nákup materiálu alebo prevádzková réžia? (15 replies)
 7. DF z ČR vystavená v SKk (5 replies)
 8. DPH a nezaplatena pohladavka (1 replies)
 9. prefakturovanie (3 replies)
 10. platby do zahranicia (9 replies)
 11. Projekt na neuskutočnenú stavbu. (1 replies)
 12. Oslobodené plnenie §38 zákona o dani z pridanej hodnoty (2 replies)
 13. deň úhrady (2 replies)
 14. Čiastočná úhrada fa (5 replies)
 15. Generalny pardon na trojdan (2 replies)
 16. Autorský honorár za hudobné diela. (1 replies)
 17. opäť trojstranný obchod (23 replies)
 18. naturálny bonus (1 replies)
 19. second hand (1 replies)
 20. Vyčerpanie sociálneho fondu.... (2 replies)
 21. Spoločenstvo vlastníkov bytov - je povinné dávať DP? (1 replies)
 22. SURNE PROSÍM!!! (5 replies)
 23. Presun tovaru do prevádzkárne a DPH. (5 replies)
 24. poisťovňa vrátila uhradené ZP (3 replies)
 25. Predaj nehnuteľnosti - daň z príjmu (0 replies)
 26. Licenčné poplatky do NSR a zrážková daň (1 replies)
 27. DPH nakup ojazdene mot.voz. užitkove z nemecka (6 replies)
 28. Dobrovoľná registrácia DPH (1 replies)
 29. Výhody a nevýhody (7 replies)
 30. Preddavok na daň (7 replies)
 31. Faktúra v JÚ so zľavou (2 replies)
 32. daniari (9 replies)
 33. Aký správny dátum dodania. (1 replies)
 34. Sankcie za oneskorenú uhradu DzP (4 replies)
 35. vyradenie auta z evidencie (18 replies)
 36. Výpočet dane z mot.vozidla (3 replies)
 37. DPH z provízie v CK (0 replies)
 38. Kurz NBS (3 replies)
 39. Zahraničná pracovná cesta (11 replies)
 40. PREPRAVA (3 replies)
 41. poskytnutá pôžička (5 replies)
 42. MAX. PLATBA V HOTOVOSTI BEZ DPH (3 replies)
 43. Učtovné odpisy (8 replies)
 44. Predaj autorských práv a DPH (2 replies)
 45. Zaradit pozemok do majetku alebo nie? (2 replies)
 46. Kúpa ojazdeného auta s DPH? (5 replies)
 47. registrácia SZČO v sociálnej poisťovni (9 replies)
 48. Prenájom nákladného vozidla z ČR (0 replies)
 49. Povinnost registracie SR platitela v Nemecku, kde vylucne vykonava podnikanie (3 replies)
 50. zahranicni umelci (6 replies)
 51. VYPLNENIE DP (2 replies)
 52. použitie súkromného vozidla pre sro-rôzne otázniky (4 replies)
 53. vydavky na zvysenie zakladneho imania (8 replies)
 54. Preprava v rámci EÚ (3 replies)
 55. Subor hnutelnych veci a odpisovanie (0 replies)
 56. Skúšobná prevádzka technológie a odpisovanie (5 replies)
 57. odpisy (13 replies)
 58. Diety (1 replies)
 59. Platenie preddavkov na daň z PPO (8 replies)
 60. Plat ekonómky (80 replies)
 61. vydavok ovplyvnujuci ZD (4 replies)
 62. účtovanie prenájmu (8 replies)
 63. Nárok na odpočet DPH (0 replies)
 64. nákup bez bloku (10 replies)
 65. Odpisy DM (14 replies)
 66. platca DPH kupuje tovar od neplatcu (8 replies)
 67. Stravné Sk alebo aj EUR (1 replies)
 68. Skladova cena pri odberatelskom dobropise. (1 replies)
 69. Pohľadávky a jednotné účtovníctvo (1 replies)
 70. vrátenie príspevkov na ZP (3 replies)
 71. prosím pomôžte (16 replies)
 72. Služba pre slov.odberateľa s miestom plnenia v EÚ (1 replies)
 73. Amortizácia (0 replies)
 74. kontrola daňového priznania (8 replies)
 75. stravné SK alebo EUR (1 replies)
 76. predaj nehnuteľností so stratou (2 replies)
 77. pomoc s danovym priznanim k DPH v BA (3 replies)
 78. Fakturácia za tovar z EU súkromnej osobe (5 replies)
 79. Svokr.kuchyňa (1 replies)
 80. fa z SPP za minulý rok (4 replies)
 81. Obchodná provízia a DPH (10 replies)
 82. Najpoužívanejšie odvolávky na faktúrach z EU (1 replies)
 83. Linky na aktuálne znenia zákonov platných v EÚ (5 replies)
 84. Ušlý zisk - jeho účtovanie (3 replies)
 85. výpis z dp (7 replies)
 86. odpočet DPH z úžitkového auta. (7 replies)
 87. Daň z výhry (4 replies)
 88. predajná akcia (7 replies)
 89. VPD (6 replies)
 90. Fakturácia do ČR. (8 replies)
 91. Bezodplatné plnenie alebo nie? (4 replies)
 92. Faktúra (2 replies)
 93. Účtovníctvo telovýchovnej jednoty (5 replies)
 94. Kúpa a prenájom nebytových priestorov (1 replies)
 95. osobna asistencia (1 replies)
 96. Notárske poplatky (7 replies)
 97. Odoslaná faktúra v dolároch (4 replies)
 98. Nezaúčtovaný náklad 2005 (8 replies)
 99. diety v nakladoch (1 replies)
 100. výplata (9 replies)
 101. DPH priznani zacatecnik (1 replies)
 102. Úplny začiatok (1 replies)
 103. Linky na aktuálne znenia zákonov o DPH členských štátov EÚ (8 replies)
 104. DPH za 5/2006 (4 replies)
 105. Treba viesť sklad? (32 replies)
 106. Pomoc so zaradovaním majetku. (6 replies)
 107. Dochádzka zamestnanca (5 replies)
 108. platba tovaru (3 replies)
 109. komisný predaj (4 replies)
 110. Tlačivo na schválenie nákupu majetku (0 replies)
 111. Cestovné a stravné náhrady SZČO pracujúcej v zahraničí (20 replies)
 112. Rozbor pitnej vody (6 replies)
 113. Zdanenie príjmov z Poľska (0 replies)
 114. Úžitkový automobil a DPH od 1.7.2006 (2 replies)
 115. Stratená CMR (1 replies)
 116. Faktura a ICO s cislom ziv. registra (2 replies)
 117. DPH a exekucia od DU (11 replies)
 118. Najpoužívanejšie odvolávky pri faktúrach z EÚ (35 replies)
 119. Prenájom bez zdanenia? (0 replies)
 120. tiché spoločenstvo (2 replies)
 121. výkaz z preddavkov na poistné (2 replies)
 122. Dôchodca a odvody (1 replies)
 123. 2. piler.... (9 replies)
 124. Ked bol tovar zadrzany ... (11 replies)
 125. JU + Autorsky zakon (0 replies)
 126. Predaj tovaru do zahranicia (0 replies)
 127. Fakurácia tovaru slovenskej firme, ktorý je v EU (1 replies)
 128. Poskytnutie stravneho v hoteli (7 replies)
 129. zahr.vylohy (2 replies)
 130. Oprava DPH po 4 rokoch (3 replies)
 131. Prenajímanie nehnuteľnosti na podnikanit: PO - FO nepodniktel - PO (7 replies)
 132. 549 alebo 582??? (2 replies)
 133. Dohoda o platbách za odobratú.... (2 replies)
 134. Technické zhodnotenie prenajatej budovy (11 replies)
 135. účtovanie náhrady príjmu pri dočasnej PN (1 replies)
 136. Náklady na auto (4 replies)
 137. Ake su vyhody a nevyhody byt platcom DPH? (7 replies)
 138. vyradenie mobil. telefónu (2 replies)
 139. Marža & Rabat (18 replies)
 140. vyradenie a znovuzaradenie auta v podnikaní (3 replies)
 141. Preprava tovaru (1 replies)
 142. Úhrada DPH (2 replies)
 143. DPH a najom nebytovych priestorov (4 replies)
 144. Vydaná faktúra a zľava (5 replies)
 145. Faktúra do zahraničia a DPH (5 replies)
 146. záväzok (17 replies)
 147. Faktúra (1 replies)
 148. Nákup ZP v príspevkovej org. (6 replies)
 149. Audit - ÁNO alebo NIE ? (2 replies)
 150. Priebežné položky (5 replies)
 151. Fa za služby s/ bez DPH? (4 replies)
 152. kurzovy listok (6 replies)
 153. Kreditné avízo - Tatra banka (1 replies)
 154. Autoplachta s logom firmy., (4 replies)
 155. reštaurácia-bar (10 replies)
 156. Lekárnička vo firme (1 replies)
 157. živnostník pracujúci v zahraničí (5 replies)
 158. jeden subjekt - dve IČ DPH (15 replies)
 159. duplicitná úhrada ORANGE (4 replies)
 160. Povinnosť registrácie?? (14 replies)
 161. Žiadosť (11 replies)
 162. Daňové priznanie USA (12 replies)
 163. Dobropis v daňovom priznaní DPH (1 replies)
 164. Auto prihllásené v CZ (9 replies)
 165. zmena majiteľa (1 replies)
 166. položky vo faktúre (3 replies)
 167. materiál (1 replies)
 168. rada (2 replies)
 169. zverejňovanie závierky (3 replies)
 170. Fakturacia sluzby do CR (1 replies)
 171. vreckove (2 replies)
 172. Zákonný rezervný fond (11 replies)
 173. Zálohované prepravky a fľaše. (1 replies)
 174. preúčtovanie prenájmu (3 replies)
 175. sluz.cesta do ciech (1 replies)
 176. príjem na sklad (8 replies)
 177. Zmluva na vykonavanie služieb (1 replies)
 178. Dovoz z Číny (3 replies)
 179. Účtovanie sprostredkovania predaja (2 replies)
 180. Prenájom nehnuteľnosti a jej dokončenie (6 replies)
 181. Vystavenie fa za sluzby do zahranicia s dph alebo bez? (5 replies)
 182. Smútočný venec (3 replies)
 183. Fakturacia sluzby do CR (11 replies)
 184. telefon zo zahraničia (3 replies)
 185. SZČO a materská (0 replies)
 186. overenie podpisov (4 replies)
 187. Kód ZP pri ročnom zúčtovaní (1 replies)
 188. Účtovanie dobropisu z EÚ (1 replies)
 189. nákup v Maďarsku a DPH (3 replies)
 190. prikazna zmluva (2 replies)
 191. DPH a ojazdene auto z NDR (57 replies)
 192. Platba kaucie kartou, vrátenie kaucie v hotovosti (4 replies)
 193. SZČO a hospitalizácia (6 replies)
 194. Vrátenie DPH z ČR. (1 replies)
 195. Akcie a daň z príjmu (2 replies)
 196. prevod zivnosti? (1 replies)
 197. Akcie a daň z príjmu (0 replies)
 198. účtovanie v reštaurácii (13 replies)
 199. Prenájom reštaurácie s ubytovaním (2 replies)
 200. pomôž my (2 replies)
 201. predaj domu (6 replies)
 202. pomoc (7 replies)
 203. podpisy na dokladoch (3 replies)
 204. Kúpa motorového vozidla (1 replies)
 205. Oprava budovy (8 replies)
 206. DP DPH !!! (4 replies)
 207. Predaj auta do ZA (1 replies)
 208. Predaj auta do ZA (0 replies)
 209. vznik daňovej povinnosti - daň z motorových vozidiel (3 replies)
 210. Nákup z 3. krajín - platba na ostrú faktúru predom (1 replies)
 211. Darovacia zmluvy (1 replies)
 212. číslovanie VPD a PPD (4 replies)
 213. DPH a úžitkové vozidlo (6 replies)
 214. MHD - cesta do prace (1 replies)
 215. Faktúry prijaté v tuzemsku v CM (7 replies)
 216. "pôžička" z SRO (12 replies)
 217. predčasné ukončenie leasingu (1 replies)
 218. Daňové priznanie (5 replies)
 219. vlastnícto pozemku - prevod (9 replies)
 220. szco a DDP (1 replies)
 221. Nákup tovaru v Metre a SC. (1 replies)
 222. vrátená dph (12 replies)
 223. Tovar-pivo,fľaše, a prepravky na pivo. (1 replies)
 224. Účtovanie príspevkov zo ŠFRB (0 replies)
 225. pneumatiky (1 replies)
 226. Valutova pokladna (7 replies)
 227. predaj majetku a DPH (8 replies)
 228. Stavebné práce v ČR a DPH (2 replies)
 229. Tovar-material-výrobok (0 replies)
 230. náklady (7 replies)
 231. barter (0 replies)
 232. Leasing-odpisy (2 replies)
 233. zrušenie živnosti (10 replies)
 234. náležitosti dokladov (3 replies)
 235. Výkazy pre banku. (3 replies)
 236. kávovar v kancelárii (3 replies)
 237. vnútropodniková smernica pre odpisovanie majetku (2 replies)
 238. Cestovná kancelária (3 replies)
 239. sukromne auto zamestnanca a cestovne nahrady v praxi (11 replies)
 240. Začínames reg.pokladňou. (6 replies)
 241. DPH faktury preklad (6 replies)
 242. Karty CCS ako darček (2 replies)
 243. Stravné lístky spätne (6 replies)
 244. DPH pri nakupe z CR (5 replies)
 245. Futbalový rozhodca a zdanenie príjmov (2 replies)
 246. Zmluva o pripojení (2 replies)
 247. úhrada colneho dlhu (24 replies)
 248. Účtovanie sprostredkovat. agentúry (2 replies)
 249. CMR (5 replies)
 250. Opravné daňové priznanie k DPH (13 replies)