PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 [399] 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Refakturácia telefónov
 2. Inzercia
 3. Oprava chybného zostatku
 4. Vyplnenie daňového priznania na DPH
 5. dvojmesacná výpovedná lehota
 6. Konštantný symbol pre DPH
 7. Odpočítanie DPH pri registrácii
 8. Koeficient?
 9. oblečenie a dph
 10. pokuta - registračná pokladňa
 11. nadobudnutie tovaru - kurz
 12. DDP z DzP PO
 13. kedy narokovat dph?
 14. daňový bonus
 15. Dovoz tovaru z USA
 16. nákup tovaru - RP,faktúra
 17. letenka
 18. staré faktúry a odpočet DPH
 19. finančné činnosti a koeficient
 20. Zaúčtovanie oneskorenej faktúry
 21. r.25 v DP
 22. fitness a ine zahrnute do nakladov
 23. Kam z konopí, alebo ako sa vyhrabať ...
 24. DPH a nákup PHM v EU
 25. Čo so skladom?
 26. Uplatnenie práva na odpočítanie dane pri registrácii podľa § 55
 27. Prijem za hracie automaty a DPH
 28. OS z BU; pokladna
 29. Dodanie tovaru platiteľom DPH neplatiteľovi v ČR
 30. Akvizičná činnosť do Čiech
 31. Účtovanie bez dokladu
 32. Súhrnný výkaz-zaokrúhlenie
 33. zásoby a dobropis
 34. vrátenie peňazí po reklamácii
 35. Štvrťročný prehľad - iba zrážková daň
 36. sluzba s miestom plnenia v CR
 37. Úhrada DPH
 38. sprostredkovanie zdravotneho poistenia
 39. Prenajom notebooku
 40. DPH pri nájme
 41. Nadmerný odpočet v daňovom priznaní
 42. Variabilny a konstatny symbol
 43. Leasing - dodávka a montáž HFsady ??
 44. Preprava do Chorvátska
 45. DPH-cesky dodav.,platba v Sk
 46. Leasing a odpisy
 47. ERP a faktura, aka suma?
 48. auto - operativny leasing
 49. Peňažný denník
 50. Charitatívne linky
 51. Datum zdant. plnenia a datum vystavenia.
 52. rozpustenie OON
 53. DPH
 54. Faktúra z ČR bez DPH
 55. Platba v EURO .
 56. JU & DPH & % osobna spotreba
 57. Dobierka z EU a DPH
 58. faktura z ciech
 59. Automobil - zaradenie do používania
 60. Koeficien DPH - u platcu od 02/2006
 61. Cestovná kancelária
 62. tlačivá z internetu
 63. cesky dodavatel-platba v SK
 64. Riadne alebo dodatočné DP?
 65. Zmena internetu
 66. Registrácia DPH
 67. Kde vpisat Fa
 68. refakturácia popl.za internet
 69. CCS
 70. odberatelska faktura do krajiny EU
 71. Leasing na N1
 72. vyplnenie tlačiva - DPH
 73. Odpočítanie DPH pri prepravných službách
 74. Koeficientom aj PHM
 75. Nováčik v DPH
 76. Nadmerný odpocet a jeho zuctovanie
 77. minuly rok
 78. oprava auta a náhrada od poisťovne
 79. vydaj z pokladne alebo zavazok?????
 80. Bezodplatné stravovanie vo vlastnom zariadení
 81. Dovoz tovaru z EU od neregistr. osoby na DPH
 82. Predmet fakturácie
 83. Nevymožiteľná pohľadávka
 84. Nevymožiteľná pohľadávka
 85. Dovoz materiálu
 86. Odpoveď UDR na nárok stravných poukážok pre SZČO počas So a Ne
 87. Koeficient DPH ako na to ?
 88. Clenenie DPH pri nákupe výbavy do auta
 89. Začínam JÚ
 90. vozidlo a DPH
 91. Fa z Anglicka za licenciu - daňová povinnosť
 92. Interný doklad
 93. Koeficient
 94. vzorky z krajiny ktorá nie je v EU
 95. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku...
 96. výkon správy a fond opráv
 97. zúčtovanie rezervy-daňový N/V?
 98. sms do nákladov
 99. auto z pozicovne a sluz.cesta
 100. Faktúry v EUR
 101. Provízia a DPH
 102. zabudnuta DPH
 103. Účtovanie v JÚ - DPH
 104. prenájom prenajatého auta
 105. Fakturácia za prenájom auta
 106. Dobropis zo zahraničia
 107. DPH a dial.známky+havarijné poistenie
 108. Ukradnutá PK
 109. Reprodukčné ocenenie v jed. účtovníctve.
 110. DPH a dialničné známky, havarijné poistné
 111. Ako začať?
 112. PHM
 113. Príves
 114. Help Please!
 115. Príves
 116. Vzajomny zapocet
 117. Zálohová faktúra z ČR
 118. DDS + RZ
 119. Prenájom auta a DPH
 120. Faktúra za telekom
 121. Dodanie tovaru+doprava Nemecko a DPH
 122. Kurzový rozdiel alebo halierové vyrovnanie
 123. štatistika
 124. montáž a výroba mreží
 125. zalohova faktura
 126. Nákup tovaru v cudzej mene
 127. rekonštrukcia
 128. správne rozdelenie?
 129. Neuznaný záväzok v roku 2005, uznanie až v 2006
 130. Limit platieb faktúr v hotovosti
 131. Tlačívá - DP (2002, 2003)
 132. INTRASTAT - statisticka hodnota faktury
 133. zaradenie nebytového priestoru
 134. Škoda na majetku
 135. Daňová povinnosť
 136. zahraničná faktúra
 137. zaradenie budovy
 138. Kam s úhradou
 139. DPH z čerpania
 140. uhrada FA znížená o poplatok
 141. odpisovanie
 142. poistna udalosť a DPH
 143. preddavkové a vyúčtovacie fa-účtovanie
 144. Odpočet DPH
 145. Kto je povinný vystaviť zápočet pohľadávok?
 146. Faktúra z EU za službu a DPH
 147. Nákladné auto a príves
 148. Fakturacia spotreby plynu a dph
 149. Zákon O DPH
 150. platenie dane z príjmu
 151. Odpis pohľadávky
 152. Prevodový mostík
 153. Podiely zo zisku
 154. zmluva o zamedzeni dvojiteho zdanenie s VB
 155. Nákup auta a dph
 156. Stravné
 157. oprava motoroveho vozidla pre Madarsku firmu
 158. DPH ANO ČI NIE?
 159. cesťák
 160. Tvorba smerníc
 161. DP + prilohy???
 162. Tlačivo
 163. obedy & SZCO & platca DPH & JU
 164. Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
 165. Prefakturácia ubytovania a DPH
 166. Dátum
 167. Nákup PHM pre kamionovú dopravu do zásoby a koniec roka
 168. Platobná karta
 169. Dodatočné daňové priznanie a sankcie?
 170. prefakturacia
 171. Výpis z daňového priznania
 172. Postúpenie pohľadávky a DPH
 173. Recyklačný poplatok
 174. skoda spôsobena pri doprave
 175. Prenájom priestorov v prenajatých-DPH
 176. DPH a automobil
 177. Aké kurzy použiť???
 178. Zamestnanec a výbery z účtu
 179. rezerva
 180. zaokruhlovanie
 181. sidlo firmy - byt v majetku spolocnosti
 182. pneumatiky kúpené v ČR
 183. Zúčtovanie leteniek
 184. Vysávač
 185. DPH stroje z ČR
 186. Rozdiel medzi účtami 323,326 a 381
 187. rekonštrukcia budovy
 188. smernica o o poskytovaní pracovného oblečenia
 189. Daňové priznanie-r.23
 190. dodanie stavby - zmluva o dielo
 191. Odpočet DPH
 192. telefon
 193. Súhrrný výkaz-podať?
 194. Daňové priznanie DPH
 195. poistná udalosť - kto má pravdu?
 196. Kupa vozidla bez DPH a nasledne zrusenie zivnosti
 197. Elektrická energia a odpočet DPH
 198. Zapůjčení vozidel ze SR do ČR
 199. Dohoda v JU
 200. Faktúra a jej zaevidovanie
 201. dph
 202. DPH a neziskova organizácia
 203. Kúpa a následne predaj
 204. inventúra záväzkov a majetku
 205. Odpočítateľná položka a cudzinec
 206. leasing u prenajímateľa
 207. čerpanie SF na regeneráciu prac. síl
 208. Oprava auta
 209. danova kontrola DPH
 210. z JU do PU
 211. Dobropis z iného členského štátu
 212. vizitky
 213. Predfaktúra-v EURO
 214. TLAČIVO - Potvrdenie o prevzatí dokumentu
 215. DPH registracia v inej členskej krajine
 216. Úhrada fa ČR
 217. granty EÚ a odpisy
 218. rezervy
 219. Kedy odpočítať - fatkúra za telefón
 220. Strav.poukážky u SZČO - platcu dph bez zamestnancov
 221. Nákup budovy a pozemku
 222. Predaj nehnuteľnosti - Daň z príjmu
 223. Rozhodnutie z národnej banky
 224. Repre oblečenie
 225. Obchodovanie so zahranicim
 226. stravne listky a uctovanie opat
 227. Nový plátca DPH
 228. Leasing - DPH
 229. DPH z provízie
 230. pokladňa a DPH
 231. koeficient -DPH
 232. Umytie automobilu
 233. Uvádzať v tlačive DPH?
 234. Dovoz tovaru
 235. Ťažba
 236. Pravidelné poplatky zo Slovak Telecom
 237. Strata dokladu o zaplatení
 238. auto a naklady
 239. úroky na bank.účte v zahraničí
 240. použitie 2 kurzov
 241. znalecký posudok
 242. Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí
 243. Zrušenie živnosti pri vedení jednoduchého účtovníctva
 244. zápisnica z VZ - obchodný register
 245. Iný hmotný majetok
 246. nájom bez DPH
 247. Vrátenie daňového bonusu
 248. Prefakturacia PHM
 249. Ako správne zaúčtovať
 250. Krádež auta a odpisy