1. leasing a dph u os.mot.vozidla M1 (11 replies)
 2. HM alebo prevádzková réžia (3 replies)
 3. Leasing zubnej súpravy (4 replies)
 4. náklad na ubytovanie (2 replies)
 5. učtovanie faktúr zo Slovnaftu (8 replies)
 6. Ako urcit koeficient DPH podľa % ? (9 replies)
 7. Nárok na odpočítanie a daňová povinnosť - DPH (14 replies)
 8. Reklamné tabule (2 replies)
 9. pozicka zo ZI pred zapisom do OR (3 replies)
 10. Notebook + softvér a ich odpisy (9 replies)
 11. Zvýšenie lízingových splátok (16 replies)
 12. Vyúčtovacia faktúra (5 replies)
 13. preddavok (10 replies)
 14. Kedy a za koľko na dôchodok (3 replies)
 15. Sociálka a odvody (11 replies)
 16. koeficient dph (6 replies)
 17. Opravné alebo dodatočné? (3 replies)
 18. mesačný platca DPH (6 replies)
 19. Dan z prijmu pri prenajme bytu SZCO (19 replies)
 20. Daň z príjmu z predaja bytu (4 replies)
 21. Účet 964 a 965 (0 replies)
 22. havarijné poistenie prenajatého auta a DPH (1 replies)
 23. preplatok na dani z príjmov (1 replies)
 24. postúpenie (2 replies)
 25. odpis tovaru lekáreň (10 replies)
 26. Osobná spotreba (2 replies)
 27. Zahraničná fa (6 replies)
 28. Splátkový kalendár - úhrada pred dňom dodania služby - ako na to ? (7 replies)
 29. Vyučtovanie vody v uctonictve (1 replies)
 30. Účtovanie odbornej literatúry (10 replies)
 31. ES (2 replies)
 32. cena do súťaže (5 replies)
 33. ČR-dodanie služby (3 replies)
 34. Registrácia DPH z provízie (1 replies)
 35. priznanie k DPH (2 replies)
 36. Prenájom auta a PHM a parkovne refakturacia (2 replies)
 37. zásoby (6 replies)
 38. celková hmotnosť, zapožičanie MV (1 replies)
 39. DPH pri zahranicnej fakture (32 replies)
 40. dodávky sprostredkované firmou (1 replies)
 41. Predaj HIM - účtovanie (0 replies)
 42. Obraty - súvis (10 replies)
 43. Manželia-spolupracujúca osoba (8 replies)
 44. dátum zdanitelného plnenia pri nadobudnutí tovaru z členského štátu (15 replies)
 45. podnájom a faktúra? (3 replies)
 46. Mobilné teletóny - počet (2 replies)
 47. registračná pokladňa (1 replies)
 48. Oprava sluzobneho auta (2 replies)
 49. internetovy obchod (5 replies)
 50. technické zhodnotenie leasingu ? (8 replies)
 51. Leasing kuchyne (6 replies)
 52. Poraďte prosím (5 replies)
 53. Havarijné poistenie (5 replies)
 54. Zmenárenská činnosť (5 replies)
 55. FO - nákup oblečenia z ČR za účelom prenájmu (5 replies)
 56. fa (4 replies)
 57. DPH platca od 1.7. (25 replies)
 58. Základné imanie (9 replies)
 59. reprezentačné (9 replies)
 60. fakturacia nezmluvnej pokuty a dph (5 replies)
 61. Trovy z roku 1999 (2 replies)
 62. Verejné obstarávanie, finančné služby a DPH (1 replies)
 63. účtovanie s dańovým úradom (2 replies)
 64. Predaj tovaru do ČR s dopravou (2 replies)
 65. Druhé dodatočné priznanie k DPH. (1 replies)
 66. kniha jázd (4 replies)
 67. Faktúra eTel Slovensko s.r.o. (2 replies)
 68. certifikovaný účtovník (0 replies)
 69. parkovacia karta ročná (4 replies)
 70. Maloobchod - ako postupovať? (3 replies)
 71. zivotne poistenie (8 replies)
 72. Navigačný systém do auta (1 replies)
 73. DPH a súkromná osoba alebo neplatieľ DPH (8 replies)
 74. Dodávka náhr.dielov z ČR (7 replies)
 75. doklad o vybrati peňazí z banky (38 replies)
 76. DPH daňová kontrola (12 replies)
 77. Postúpenie pohľadávky (2 replies)
 78. cestovné náhrady (1 replies)
 79. nákup v Maďarsku (4 replies)
 80. secondhand a odpočet DPH? (1 replies)
 81. teleworking a dane (5 replies)
 82. Dovoz z tretej krajiny a navrat DPH? (2 replies)
 83. Používanie súkromného mobilu (8 replies)
 84. Pokuty - auto (6 replies)
 85. náklady na ubytovanie - zamestnanci obchod.partnera (8 replies)
 86. Parkovné (7 replies)
 87. naklady za zamestnanca (2 replies)
 88. inventarizácia - daňová kontrola (7 replies)
 89. Devízový účet (2 replies)
 90. vyplnenie tlaciva (2 replies)
 91. termín zúčtovania cestovných náhrad (11 replies)
 92. Evidencia tržieb na elektr. registr. pokladni (2 replies)
 93. odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov (10 replies)
 94. dobropis paliet (4 replies)
 95. dátumy na faktúrach (8 replies)
 96. Preplatok na DzP (7 replies)
 97. DPH tlacivo ????? (5 replies)
 98. Reklama (1 replies)
 99. 428 - aký zákon??? (2 replies)
 100. nerozdelený zisk minulých období (4 replies)
 101. DPH a 3 štáty (13 replies)
 102. DPH (1 replies)
 103. Precenenie majetku (8 replies)
 104. Dovoz z tretej krajiny a clo (1 replies)
 105. Obedy-opakované dodávky? (5 replies)
 106. nespravne zauctovana faktura (23 replies)
 107. Refundácia príspevku a DPH (2 replies)
 108. Prerušená živnosť (2 replies)
 109. Pojmy v zákone (5 replies)
 110. Zahraničná firma registrovaná na Slovensku (1 replies)
 111. odstupné a DPH (4 replies)
 112. cestovné pre splnomocnenca firmy (1 replies)
 113. Opravne hlasenie (1 replies)
 114. Nákup tovaru v Poľsku - čo s tým? (6 replies)
 115. Zverejnenie (4 replies)
 116. Dlžník v konkurze (9 replies)
 117. JU a dohoda o kompenzácii pohľadávok (6 replies)
 118. Paušálen výdavky a odvody (6 replies)
 119. Vydaná faktúra v EUR (4 replies)
 120. Predaj osobného auta (2 replies)
 121. Školenie o DPH (2 replies)
 122. vrátená dph (5 replies)
 123. odpisy pri likvidácii podniku (7 replies)
 124. prijem na sklad v cudzej mene (5 replies)
 125. Totem pri budove. (6 replies)
 126. Kúpa chladničky (11 replies)
 127. kancelarsky nabytok (7 replies)
 128. Autobazár (1 replies)
 129. IČO a IČ DPH - hľadanie na internete (23 replies)
 130. Živnostník a dva mobilné telefóny (4 replies)
 131. Zmluva o odkupeni v JU (9 replies)
 132. DPH - predaj prívesného vozíika (2 replies)
 133. stavebníctvo (4 replies)
 134. Súkromné auto na podnikanie (6 replies)
 135. Vyrovnanie valutovej pokladne a BÚ (2 replies)
 136. Daňové priznanie - študent,USA 2002 (14 replies)
 137. Znalecký posudok (4 replies)
 138. Zmeny v DPH od 1.7.2006 - viete niečo ? (2 replies)
 139. prepravné služby na prelome mesiaca (1 replies)
 140. Daňový bonus (7 replies)
 141. Ako to je s adresou firmy na fakturach (6 replies)
 142. Dotácia pre zamestnávateľa (0 replies)
 143. nenávratné finančné príspevky z ESF (5 replies)
 144. DP oprava žeriav (1 replies)
 145. Klimatizácia v predajni (6 replies)
 146. Depozit zložený v prospech karty. (3 replies)
 147. tovar ci nedokoncena vyroba (3 replies)
 148. učtovanie u advokáta (34 replies)
 149. Rozpracovaná výroba (1 replies)
 150. rozdiel na 321 (5 replies)
 151. exekúcia (3 replies)
 152. cerstvy platca DPH a zauctovanie platby za FA z minuleho obdobia (2 replies)
 153. nedokončená výroba (1 replies)
 154. dodanie tovaru alebo vývoz???? (3 replies)
 155. PLATBA ZA DF MIMO FIRMU! (3 replies)
 156. DPH-odmena za sprostredkovanie (2 replies)
 157. nová sadzba DPH (29 replies)
 158. Splátka finančnej výpomoci tovarom (3 replies)
 159. Platca DPH - SLovnaft alebo nájomnca čerp.stan.? (5 replies)
 160. Daňové priznanie - komb. príjem z viacerých štátov (4 replies)
 161. Nedoplatok zdrav. poist. a daňový odpočet (5 replies)
 162. odpisový plán (4 replies)
 163. clo za cigarety (8 replies)
 164. PHM-nákup materiálu alebo prevádzková réžia? (15 replies)
 165. DF z ČR vystavená v SKk (5 replies)
 166. DPH a nezaplatena pohladavka (1 replies)
 167. prefakturovanie (3 replies)
 168. platby do zahranicia (9 replies)
 169. Projekt na neuskutočnenú stavbu. (1 replies)
 170. Oslobodené plnenie §38 zákona o dani z pridanej hodnoty (2 replies)
 171. deň úhrady (2 replies)
 172. Čiastočná úhrada fa (5 replies)
 173. Generalny pardon na trojdan (2 replies)
 174. Autorský honorár za hudobné diela. (1 replies)
 175. opäť trojstranný obchod (23 replies)
 176. naturálny bonus (1 replies)
 177. second hand (1 replies)
 178. Vyčerpanie sociálneho fondu.... (2 replies)
 179. Spoločenstvo vlastníkov bytov - je povinné dávať DP? (1 replies)
 180. SURNE PROSÍM!!! (5 replies)
 181. Presun tovaru do prevádzkárne a DPH. (5 replies)
 182. poisťovňa vrátila uhradené ZP (3 replies)
 183. Predaj nehnuteľnosti - daň z príjmu (0 replies)
 184. Licenčné poplatky do NSR a zrážková daň (1 replies)
 185. DPH nakup ojazdene mot.voz. užitkove z nemecka (6 replies)
 186. Dobrovoľná registrácia DPH (1 replies)
 187. Výhody a nevýhody (7 replies)
 188. Preddavok na daň (7 replies)
 189. Faktúra v JÚ so zľavou (2 replies)
 190. daniari (9 replies)
 191. Aký správny dátum dodania. (1 replies)
 192. Sankcie za oneskorenú uhradu DzP (4 replies)
 193. vyradenie auta z evidencie (18 replies)
 194. Výpočet dane z mot.vozidla (3 replies)
 195. DPH z provízie v CK (0 replies)
 196. Kurz NBS (3 replies)
 197. Zahraničná pracovná cesta (11 replies)
 198. PREPRAVA (3 replies)
 199. poskytnutá pôžička (5 replies)
 200. MAX. PLATBA V HOTOVOSTI BEZ DPH (3 replies)
 201. Učtovné odpisy (8 replies)
 202. Predaj autorských práv a DPH (2 replies)
 203. Zaradit pozemok do majetku alebo nie? (2 replies)
 204. Kúpa ojazdeného auta s DPH? (5 replies)
 205. registrácia SZČO v sociálnej poisťovni (9 replies)
 206. Prenájom nákladného vozidla z ČR (0 replies)
 207. Povinnost registracie SR platitela v Nemecku, kde vylucne vykonava podnikanie (3 replies)
 208. zahranicni umelci (6 replies)
 209. VYPLNENIE DP (2 replies)
 210. použitie súkromného vozidla pre sro-rôzne otázniky (4 replies)
 211. vydavky na zvysenie zakladneho imania (8 replies)
 212. Preprava v rámci EÚ (3 replies)
 213. Subor hnutelnych veci a odpisovanie (0 replies)
 214. Skúšobná prevádzka technológie a odpisovanie (5 replies)
 215. odpisy (13 replies)
 216. Diety (1 replies)
 217. Platenie preddavkov na daň z PPO (8 replies)
 218. Plat ekonómky (80 replies)
 219. vydavok ovplyvnujuci ZD (4 replies)
 220. účtovanie prenájmu (8 replies)
 221. Nárok na odpočet DPH (0 replies)
 222. nákup bez bloku (10 replies)
 223. Odpisy DM (14 replies)
 224. platca DPH kupuje tovar od neplatcu (8 replies)
 225. Stravné Sk alebo aj EUR (1 replies)
 226. Skladova cena pri odberatelskom dobropise. (1 replies)
 227. Pohľadávky a jednotné účtovníctvo (1 replies)
 228. vrátenie príspevkov na ZP (3 replies)
 229. prosím pomôžte (16 replies)
 230. Služba pre slov.odberateľa s miestom plnenia v EÚ (1 replies)
 231. Amortizácia (0 replies)
 232. kontrola daňového priznania (8 replies)
 233. stravné SK alebo EUR (1 replies)
 234. predaj nehnuteľností so stratou (2 replies)
 235. pomoc s danovym priznanim k DPH v BA (3 replies)
 236. Fakturácia za tovar z EU súkromnej osobe (5 replies)
 237. Svokr.kuchyňa (1 replies)
 238. fa z SPP za minulý rok (4 replies)
 239. Obchodná provízia a DPH (10 replies)
 240. Najpoužívanejšie odvolávky na faktúrach z EU (1 replies)
 241. Linky na aktuálne znenia zákonov platných v EÚ (5 replies)
 242. Ušlý zisk - jeho účtovanie (3 replies)
 243. výpis z dp (7 replies)
 244. odpočet DPH z úžitkového auta. (7 replies)
 245. Daň z výhry (4 replies)
 246. predajná akcia (7 replies)
 247. VPD (6 replies)
 248. Fakturácia do ČR. (8 replies)
 249. Bezodplatné plnenie alebo nie? (4 replies)
 250. Faktúra (2 replies)