1. MRP účtovanie prijatej zálohovej faktúry a jej vyučtovanie (2 replies)
 2. Prenos DP a dph (0 replies)
 3. Daňový bonus na dieťa SZČO - vyplnenie riadkov DP typ B (2 replies)
 4. Uctovanie uveru na obnovu bytoveho domu v JU (2 replies)
 5. Zaradenie majetku (2 replies)
 6. Opravná faktúra od leasingovej spoločnosti v inom zdanovacom období. (0 replies)
 7. DPH-Má firma povinnosť registrovať sa v inom členskom štáte? (0 replies)
 8. Rozdelenie prijmu z prenajmu v BSM a DP manzeky (3 replies)
 9. Prechod splatok za telefon zo szco na sro (14 replies)
 10. Naklad na vybavenie cestov.pasu zamestnanca - danovy ci nedanovy naklad? (1 replies)
 11. Preplatok ZP v DP typ B (4 replies)
 12. Starobní dôchodcovia a nájom bytu (4 replies)
 13. Ako zaúčtovať vyplatenie úverov hypotékou (2 replies)
 14. Nezdaniteľná časť na manželku (1 replies)
 15. Ošetrovné (6 replies)
 16. Preddavky na daň z príjmov FO - 1. štvrťrok 2020 (0 replies)
 17. Preúčtovanie opravnej položky (0 replies)
 18. Platca DPH a prerušenie živnosti (5 replies)
 19. Ako účtovať záložňu v podvojnom účtovníctve? (0 replies)
 20. Finančná správa vyjde daňovníkom maximálne v ústrety – odklad daňového priznania (0 replies)
 21. Vyplatenie podielov na zisku 2019 (4 replies)
 22. Garancne poistenie a DP (2 replies)
 23. Pausalne vydavky (14 replies)
 24. Ročné zúčtovanie dane (1 replies)
 25. Daňové priznanie - zamestnanec + príjem Zmluva o dielo (6 replies)
 26. prenos daňovej povinnosti (7 replies)
 27. účtovanie úroku, poistného v JÚ (0 replies)
 28. účtovanie mesačného nájmu nehnuteľnosti (5 replies)
 29. Náklady nezahrnuté do základu dane (3 replies)
 30. Nizke prijmy zivnostnika v DP (2 replies)
 31. PPD nad 100 eur a neplatiteľ DPH (5 replies)
 32. Daňová licencia (3 replies)
 33. Co napísať do kolonky v DP? (6 replies)
 34. Volno v praci - karantena koronavirus (23 replies)
 35. Aký dátum účtovania nájomného na základe zmluvy použiť v internom doklade? (0 replies)
 36. SZČO PN - zakladá sa niečo do účtovníctva? (11 replies)
 37. MRP dodanie mesiac po uhrade zálohy. (3 replies)
 38. Krátenie výdavkov 80-20% v MRP (8 replies)
 39. Príloha č.3 v DPFO B (3 replies)
 40. ako podať DP A 2019,som dôchodca pracujem na dohodu (6 replies)
 41. Doplatenie DB v DP typu A (11 replies)
 42. Uplatnenie odpočítateľné položky základu dane na manželku študentku (2 replies)
 43. Mám možnosť účasti na kontrole, pokiaľ som ohlasovateľ? (5 replies)
 44. Je možné vyplatiť podiel na zisku, keď ešte nebolo podané daňové priznanie za rok 2019? (2 replies)
 45. Chcel by som vložiť súkromne peniaze do otcovej firmy na firemný účet.Otec má živnosť.Ako sa to dá legálne. (3 replies)
 46. Ako priložiť v DP prílohu (2 replies)
 47. Prílohy k DP B - príjem podľa autorského zákona (1 replies)
 48. daňový bonus a opatrovateľský príspevok (2 replies)
 49. Moje D.P typ B a Manzelkin prispevok na opatrovanie (7 replies)
 50. účtovanie s použitím účtu 325 (3 replies)
 51. Náhrada za stratu na zárobku po skončeni PN , alebo invalidite sa zdaňuje celá? (1 replies)
 52. ako účtovať P2P /peer to peer/ pôžičky? (1 replies)
 53. dodatočné dph za rok 2019 (2 replies)
 54. faktúry zasielane na email (4 replies)
 55. Preddavky DzP PO 2020 - zaokrúhľovanie a celková suma (1 replies)
 56. Aká bude výška rodičovského príspevku po TPP? (1 replies)
 57. Mesačný preddavok DPPO za 12/19 zaplatený až v v 1/20. (3 replies)
 58. Daňové priznanie podávané elektronicky - forma prílohy (4 replies)
 59. Lízing a trojzápočet (0 replies)
 60. Preprava zo Švajčiarska na Slovensko fakturácia (0 replies)
 61. DPH za českú firmu - NO nevrátiteľný do 100 Kč (0 replies)
 62. ako to fakturovať? (11 replies)
 63. DPFO-A-r.44 (1 replies)
 64. Likvidácia vozidla - ávia (1 replies)
 65. aký je dobrý program na cestovné príkazy (9 replies)
 66. Faktúra za prieskum trhu Ukrajina (0 replies)
 67. Skytoll a NDS - mýto účtovanie (0 replies)
 68. daňové priznanie 17 ročnej osoby (9 replies)
 69. Je opakované prespávanie u rodičov považované za "bydlisko na území SR" podľa §2, písm. d) ZDP? (5 replies)
 70. Co sa rozumie pod zakladom dane v § 11 (2) zakona o dani z prijmov. (23 replies)
 71. výmena nábytku na recepcii - odpisovať? (9 replies)
 72. Zakladanie s.r.o. v trojici. Ako si rozdeliť posty pre čo najvýhodnejšie odvody. (5 replies)
 73. Nákup a predaj tovaru s 10% DPH (1 replies)
 74. Jedno auto v dvoch firmách (2štáty) (5 replies)
 75. Odklad daňového priznania (5 replies)
 76. Daňové priznanie SZČO 2019 - paušálne výdaje (6 replies)
 77. Preplatenie dovolenky ak nie je ukončený PP (3 replies)
 78. Do ktorého obdobia vystaviť dobropis? (8 replies)
 79. NČZD v DP u živnostníka a zamestnanca zároveň (1 replies)
 80. vyňať, alebo započítať príjem zamestnaneca v ČR, ktorý je aj živnostník s prijmom v SR (2 replies)
 81. Vyhra a dan (4 replies)
 82. predaj minerálky v plastovom pohári-účtovanie (1 replies)
 83. Daňové priznanie k DPH zahraničnej osoby registrovanej podľa § 5 elektronicky? (1 replies)
 84. Nezdaniteľna časť na manžela (14 replies)
 85. Ako na prelome rokov účtovať stravné lístky vydané po odpracovaní mesiaca? (4 replies)
 86. Čo tvorí prílohu k daňovému priznaniu (2 replies)
 87. Poistne FO+zamestnanec (12 replies)
 88. Oprava chýb minulých období - zámena nákladových účtov (1 replies)
 89. Dotacia na mzdu z Upsvar (1 replies)
 90. pracovná cesta SZČO (0 replies)
 91. Mzdy (2 replies)
 92. Poplatky z hypo uveru - ktore vydavky do DP? (1 replies)
 93. Živnostník bez príjmu a daňové priznanie (18 replies)
 94. zahraničný cestovný príkaz (3 replies)
 95. ako na daňové priznanie práve založenej s.r.o. -bez nákladov a výnosov (1 replies)
 96. Vyrovnanie rozdielu zaplatených preddavkov na daň do lehoty podania DP za rok 2019 (3 replies)
 97. Zahraničný študent a NČZD (1 replies)
 98. Danovy bonus na ucet alebo poukazkou (1 replies)
 99. Oprava chybných nákladov z r.2018 (7 replies)
 100. DP typ B a jednorázová zmluva o dielo (11 replies)
 101. učtovanie sro-príjem provízie za poistenie (1 replies)
 102. DP typ A (2 replies)
 103. Konstantny symbol (5 replies)
 104. oprava chýb min. obdobia (1 replies)
 105. Účtovanie preplatku na dani zo závislej činnosti (6 replies)
 106. daňový bonus (3 replies)
 107. SK NACE (2 replies)
 108. danove priznanie a znizenie dane na manzelku (2 replies)
 109. Ako vyzerá potvrdenie o príjme z nórska? (1 replies)
 110. Daň za 2019 (20 replies)
 111. Ako zdaniť príjem lekára od úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (6 replies)
 112. Mám tvoriť rezervu v 2019 na spracovanie účtovníctva vrátane závierky a DP, ak je to malého rozsahu a reálne sa to uskutoční v 03/2020? (1 replies)
 113. kapitálový príjem v zahraničí - formulár IFT-1R "Information on revenue (income) derived by nonresident natural person" (0 replies)
 114. Vplyv riadku 07 z Potvrdenia o zdaniteľnom príjme 2019 na daňové priznanie B (2 replies)
 115. Platí znížená sadzba DPH 10% na papriku a melóny? (0 replies)
 116. nezdaniteľná čast na manželku (5 replies)
 117. preradenie neodpisaneho auta v JU (10 replies)
 118. chcem sa informovať, spoločnosť s.r.o. platitelia DPH idú predať firemné auto spoločnosti, ktorí sú tiež platitelia DPH. Mám vystaviť faktúru s DPH. Ďakujem (3 replies)
 119. Môže dostať odstupné konateľ s pracovným pomerom (7 replies)
 120. Ako správne zaúčtovať vystavenú faktúru odberateľovi za poskytnuté služby výrobného charakteru- oprava nábytku, montáž nábytku... (0 replies)
 121. Ako účtovať aktiváciu materiálu na výrobky- účtovanie spôsob B (1 replies)
 122. príležitostný predaj v ČR (0 replies)
 123. Preddavky na daň z príjmov FO v r. 2020 (1 replies)
 124. podnikanie v ČR (3 replies)
 125. DP typ B a dobrovoľne platené odvody na poistenie v nezamestnanosti (2 replies)
 126. Jak se účtují významné opravy účtování minulých let (0 replies)
 127. Inventarizácia pokladne - vysoký stav hotovosti (1 replies)
 128. Do akej odpisovej skupiny zaradiť nástennú klimatizáciu? (1 replies)
 129. Daňový bonus (24 replies)
 130. Predal som drevo firme, ktora podnika v lesnictve, povazuje sa to za prijem z prilezitostnej cinnosti. (9 replies)
 131. Inštalácia aplikácie eDane/Java (12 replies)
 132. Účtovanie daňového bonusu na zaplatené úroky (2 replies)
 133. Chystá sa niekto na kurz účtovník v Senici? (4 replies)
 134. ak umorujem stratu DPPO-výška zostatku (1 replies)
 135. Dôchodca - Zmluva o dielo (10 replies)
 136. 80% phm a diaľničná známka (9 replies)
 137. Čo urobiť s nezdaneným preplatkom z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie v daňovom priznaní? (9 replies)
 138. Účtovné odpisy (3 replies)
 139. SOZA-faktúra (0 replies)
 140. exekúcia SZČO (0 replies)
 141. Živnosť a časť roka na materskej (7 replies)
 142. Povinnosť podať daňové priznanie. (2 replies)
 143. Nutnost registracie na DU (1 replies)
 144. DP finančného sprostredkovateľa (13 replies)
 145. Podáva FO daňové priznanie za rok 2019 ak na Slovensku má trvalý pobyt len od októbra 2019? (7 replies)
 146. Kde sa účtuje v PÚ skladovanie odpadu+poplatok (0 replies)
 147. RZD u poberateľa dôchodku (vdovský a starobný dôchodok) (8 replies)
 148. Potvrdenie o príjme - kam dať riadok 01d a 07 do DP? (0 replies)
 149. Môžem uplatniť odpisy DM za 11mesiacov? (0 replies)
 150. dph (0 replies)
 151. kniha záväzkov (4 replies)
 152. Preplatok RZZP za rok 2018 a nezrazená daň (2 replies)
 153. Práca v zahraničí (1 replies)
 154. Odpisy auta na leasing (7 replies)
 155. Nezdaniteľná časť na manželku pri daň. priznaní typu A (10 replies)
 156. Podnájomná zmluva - príjmy podľa §6 odst.1 alebo 3? (0 replies)
 157. Pracovné cesty (3 replies)
 158. danove zvyhodneni v čr na deti (2 replies)
 159. Živnosť bez príjmu, zamestnanie a daňové priznanie (3 replies)
 160. DzPFO Typ B za rok 2019 (2 replies)
 161. učtovanie preskripcie u lekára po kontrole z poisťovne (1 replies)
 162. refaktúracia myta CZ s dph alebo bez dph? (0 replies)
 163. typ DP (8 replies)
 164. Kam zahrnúť v daňovom priznaní predaj krojovej súčasti, na základe kúpnej zmluvy. (4 replies)
 165. faktúra s dph či bez dph (12 replies)
 166. Faktúra bez DPH od dodávateľa, ktorý je registrovaný ako platca (2 replies)
 167. danové priznanie typ A (2 replies)
 168. MRP inventarizácia účtov (0 replies)
 169. Aký typ Danoveho priznania podať ak počas roka SZCO ukončil živnosť? (3 replies)
 170. Sprostredkovateľská zmluva (1 replies)
 171. Uplatnenie rekreacneho poukazu v dp (5 replies)
 172. Je vyrubená DPH po daňovej kontrole daňovo uznateľným nákladom? Je potrebné posielať dodatočné priznanie na daň z príjmov? (5 replies)
 173. Príjmy z Islandu a daňové priznanie (3 replies)
 174. Započítanie kladného rozdielu daňovej licencie (2 replies)
 175. Čo je súčasťou obstarávacej ceny vozidla? (0 replies)
 176. Dobrovoľne DP podané za rok 2018 v 2020 (3 replies)
 177. Holandská výplatná páska - preklad (10 replies)
 178. Danovy preplatok ako prijem? (1 replies)
 179. Komplexné poistenie podnikateľov - Allianz (0 replies)
 180. dpfo-A potvrdenie z Rakúska (3 replies)
 181. Peňažný príjem lekárky za prednášku na kongrese (4 replies)
 182. Uplatnenie NZČ pri príjme z Nemecka (3 replies)
 183. Príjem z prenájmu (2 replies)
 184. Vysporiadanie dane za rok 2019 - zamestnanec + konateľ (2 replies)
 185. Preúčtovanie Dlhodobých záväzkov na krátkodobé (0 replies)
 186. účtovanie stravy vo vlastnom zariadení (0 replies)
 187. príjem z prenájmu bytu (4 replies)
 188. Je potrebné v DP v prílohe 3, riadok 13 uviesť nedoplatok zistený v RZ zdravotnej poisťovni 2,27€ kde nevznikla povinnosť odviesť nedoplatok (1 replies)
 189. RZD či DPFO ? dôchodca = konateľ (10 replies)
 190. Považuje sa podpora v nezamestnanosti za zdaniteľný príjem? (8 replies)
 191. Splatenie základného imania (10 replies)
 192. Účtovanie tovaru spôsob B - predaj na objednávku (0 replies)
 193. Daňové priznanie - príjem z SK a z Nemecka (1 replies)
 194. dan.priznanie B-dan (10 replies)
 195. Dividendy z urbáru (2 replies)
 196. ako sa zbaviť starých nevymožiteľných pohľadávok v učtovníctve (1 replies)
 197. DP A - invalidný dôchodca (4 replies)
 198. Nesprávne IČO vo vyšlej faktúre (6 replies)
 199. DF hradené v hotovosti v OMEGE (0 replies)
 200. Registrácia na daňovom úrade (10 replies)
 201. RZD alebo musi podať daňové priznanie (3 replies)
 202. Danove priznanie - zivnostnik ukoncil podnikanie prijmy nulove, odvody do ZP a SP uviest? (1 replies)
 203. Občianske združenie a VRP (1 replies)
 204. Danove priznanie - uroky z hypoteky (3 replies)
 205. NČZD na daňovníka (4 replies)
 206. Daňový bonus a RZD, prípadne DP (2 replies)
 207. Cestovné náhrady (3 replies)
 208. Prerušenie živnosti a úprava základu dane. (0 replies)
 209. Leasing s dph, ale neplatca dph? (3 replies)
 210. Zaplatená záloha pred začatím podnikania (2 replies)
 211. MRP - dá sa prepísať poradové číslo faktúr? Zabudla som zmeniť číselný rad z 19 na 20 (0 replies)
 212. NČZD na manželku (1 replies)
 213. Novy nedoplatok na zdravotnom poisteni z roku 2006 a zamietnuta dotacia na elektromobil (1 replies)
 214. DP a príjem z kupnej zmluvy (13 replies)
 215. RP+zivnost a NCZD na manzelku (2 replies)
 216. Úhrada cez súkromný účet (1 replies)
 217. Kópia bločkov (1 replies)
 218. kontrolný výkaz 2020 sa nedá podať? (10 replies)
 219. Má zamestnanec nárok na preplatenie pracovnej cesty v mieste trvalého bydliska, ak aktuálne býva mimo trvalého bydliska? (4 replies)
 220. Prenesenie DP (0 replies)
 221. Eurowag (0 replies)
 222. Účtovanie tržby v hotovosti aj bankomatovou kartou? (2 replies)
 223. štvorzápočet v POHODE (3 replies)
 224. Ako mám v POHODE zaúčtovať platbu v banke za úhradu faktúry? (1 replies)
 225. Zaradenie a odpisy základného stáda (0 replies)
 226. ktorý dôchodok počítať na nezdan.časť zd pri DP Ačku (8 replies)
 227. Poberanie DB na Slovensku a zároven v Českej republike. (4 replies)
 228. Zamestnanec a od decembra živnostník (1 replies)
 229. účtovanie pri prerušení činnosti (0 replies)
 230. Ako vytiahnem bloček z ekasy? (0 replies)
 231. DP a starobný dôchodca (zamestnanec) (20 replies)
 232. Faktúry od EUROWAGu (0 replies)
 233. VS a výkaz DPH k 25.02.2020 pri zrušení registrácie (6 replies)
 234. Nákup pneumatík - účtovanie (8 replies)
 235. Kam uhradit dan z prijmu? (4 replies)
 236. Dotácia na mzdu na prelome rokov jednoduché účtovníctvo (0 replies)
 237. Odvod do umeleckých fondov (0 replies)
 238. evidované doklady na FS (0 replies)
 239. Paušál na pranie prac. oblečenia - vyplácaný v mzde (2 replies)
 240. Zaúčtovanie mzdy zamestnanca, ktorý je konateľom a spoločníkom v s.r.o,. (7 replies)
 241. Prečo prišiel živnostníkovi po podpísaní dohody o ele.komunikácii pri registrácii cez ID a heslo e-mail, v ktorom sa píše, že je potrebné byť držiteľom kvalifikovaného certifikátu? (9 replies)
 242. fréza zvisla je odpis.skupina 2 -položka 2-29? (1 replies)
 243. Ktorý zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie? (5 replies)
 244. Uctovanie novej sro (0 replies)
 245. Poukázanie 2% daní pri daňovom preplatku (5 replies)
 246. DP typu A (6 replies)
 247. Prenájom lešenia - Dôchodca (18 replies)
 248. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP - a DP podané do 31.3.2020 (12 replies)
 249. úhrn príspevkov na rekreáciu (2 replies)
 250. príjmový pokladničný doklad-daňový doklad (4 replies)