1. Ako zdaniť príjem lekára od úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (6 replies)
 2. Mám tvoriť rezervu v 2019 na spracovanie účtovníctva vrátane závierky a DP, ak je to malého rozsahu a reálne sa to uskutoční v 03/2020? (1 replies)
 3. kapitálový príjem v zahraničí - formulár IFT-1R "Information on revenue (income) derived by nonresident natural person" (0 replies)
 4. Vplyv riadku 07 z Potvrdenia o zdaniteľnom príjme 2019 na daňové priznanie B (2 replies)
 5. Platí znížená sadzba DPH 10% na papriku a melóny? (0 replies)
 6. nezdaniteľná čast na manželku (5 replies)
 7. preradenie neodpisaneho auta v JU (10 replies)
 8. chcem sa informovať, spoločnosť s.r.o. platitelia DPH idú predať firemné auto spoločnosti, ktorí sú tiež platitelia DPH. Mám vystaviť faktúru s DPH. Ďakujem (3 replies)
 9. Môže dostať odstupné konateľ s pracovným pomerom (4 replies)
 10. Ako správne zaúčtovať vystavenú faktúru odberateľovi za poskytnuté služby výrobného charakteru- oprava nábytku, montáž nábytku... (0 replies)
 11. Ako účtovať aktiváciu materiálu na výrobky- účtovanie spôsob B (1 replies)
 12. príležitostný predaj v ČR (0 replies)
 13. Preddavky na daň z príjmov FO v r. 2020 (1 replies)
 14. podnikanie v ČR (3 replies)
 15. DP typ B a dobrovoľne platené odvody na poistenie v nezamestnanosti (2 replies)
 16. Jak se účtují významné opravy účtování minulých let (0 replies)
 17. Inventarizácia pokladne - vysoký stav hotovosti (1 replies)
 18. Do akej odpisovej skupiny zaradiť nástennú klimatizáciu? (1 replies)
 19. Daňový bonus (24 replies)
 20. Predal som drevo firme, ktora podnika v lesnictve, povazuje sa to za prijem z prilezitostnej cinnosti. (9 replies)
 21. Inštalácia aplikácie eDane/Java (12 replies)
 22. Účtovanie daňového bonusu na zaplatené úroky (2 replies)
 23. Chystá sa niekto na kurz účtovník v Senici? (4 replies)
 24. ak umorujem stratu DPPO-výška zostatku (1 replies)
 25. Dôchodca - Zmluva o dielo (10 replies)
 26. 80% phm a diaľničná známka (9 replies)
 27. Čo urobiť s nezdaneným preplatkom z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie v daňovom priznaní? (9 replies)
 28. Účtovné odpisy (3 replies)
 29. SOZA-faktúra (0 replies)
 30. exekúcia SZČO (0 replies)
 31. Živnosť a časť roka na materskej (7 replies)
 32. Povinnosť podať daňové priznanie. (2 replies)
 33. Nutnost registracie na DU (1 replies)
 34. DP finančného sprostredkovateľa (13 replies)
 35. Podáva FO daňové priznanie za rok 2019 ak na Slovensku má trvalý pobyt len od októbra 2019? (7 replies)
 36. Kde sa účtuje v PÚ skladovanie odpadu+poplatok (0 replies)
 37. RZD u poberateľa dôchodku (vdovský a starobný dôchodok) (8 replies)
 38. Potvrdenie o príjme - kam dať riadok 01d a 07 do DP? (0 replies)
 39. Môžem uplatniť odpisy DM za 11mesiacov? (0 replies)
 40. dph (0 replies)
 41. kniha záväzkov (4 replies)
 42. Preplatok RZZP za rok 2018 a nezrazená daň (2 replies)
 43. Práca v zahraničí (1 replies)
 44. Odpisy auta na leasing (7 replies)
 45. Nezdaniteľná časť na manželku pri daň. priznaní typu A (10 replies)
 46. Podnájomná zmluva - príjmy podľa §6 odst.1 alebo 3? (0 replies)
 47. Pracovné cesty (3 replies)
 48. danove zvyhodneni v čr na deti (2 replies)
 49. Živnosť bez príjmu, zamestnanie a daňové priznanie (3 replies)
 50. DzPFO Typ B za rok 2019 (2 replies)
 51. učtovanie preskripcie u lekára po kontrole z poisťovne (1 replies)
 52. refaktúracia myta CZ s dph alebo bez dph? (0 replies)
 53. typ DP (8 replies)
 54. Kam zahrnúť v daňovom priznaní predaj krojovej súčasti, na základe kúpnej zmluvy. (4 replies)
 55. faktúra s dph či bez dph (12 replies)
 56. Faktúra bez DPH od dodávateľa, ktorý je registrovaný ako platca (2 replies)
 57. danové priznanie typ A (2 replies)
 58. MRP inventarizácia účtov (0 replies)
 59. Aký typ Danoveho priznania podať ak počas roka SZCO ukončil živnosť? (3 replies)
 60. Sprostredkovateľská zmluva (1 replies)
 61. Uplatnenie rekreacneho poukazu v dp (5 replies)
 62. Je vyrubená DPH po daňovej kontrole daňovo uznateľným nákladom? Je potrebné posielať dodatočné priznanie na daň z príjmov? (5 replies)
 63. Príjmy z Islandu a daňové priznanie (3 replies)
 64. Započítanie kladného rozdielu daňovej licencie (2 replies)
 65. Čo je súčasťou obstarávacej ceny vozidla? (0 replies)
 66. Dobrovoľne DP podané za rok 2018 v 2020 (3 replies)
 67. Holandská výplatná páska - preklad (10 replies)
 68. Danovy preplatok ako prijem? (1 replies)
 69. Komplexné poistenie podnikateľov - Allianz (0 replies)
 70. dpfo-A potvrdenie z Rakúska (3 replies)
 71. Peňažný príjem lekárky za prednášku na kongrese (4 replies)
 72. Uplatnenie NZČ pri príjme z Nemecka (3 replies)
 73. Príjem z prenájmu (2 replies)
 74. Vysporiadanie dane za rok 2019 - zamestnanec + konateľ (2 replies)
 75. Preúčtovanie Dlhodobých záväzkov na krátkodobé (0 replies)
 76. účtovanie stravy vo vlastnom zariadení (0 replies)
 77. príjem z prenájmu bytu (4 replies)
 78. Je potrebné v DP v prílohe 3, riadok 13 uviesť nedoplatok zistený v RZ zdravotnej poisťovni 2,27€ kde nevznikla povinnosť odviesť nedoplatok (1 replies)
 79. RZD či DPFO ? dôchodca = konateľ (10 replies)
 80. Považuje sa podpora v nezamestnanosti za zdaniteľný príjem? (8 replies)
 81. Splatenie základného imania (10 replies)
 82. Účtovanie tovaru spôsob B - predaj na objednávku (0 replies)
 83. Daňové priznanie - príjem z SK a z Nemecka (1 replies)
 84. dan.priznanie B-dan (10 replies)
 85. Dividendy z urbáru (2 replies)
 86. ako sa zbaviť starých nevymožiteľných pohľadávok v učtovníctve (1 replies)
 87. DP A - invalidný dôchodca (4 replies)
 88. Nesprávne IČO vo vyšlej faktúre (6 replies)
 89. DF hradené v hotovosti v OMEGE (0 replies)
 90. Registrácia na daňovom úrade (10 replies)
 91. RZD alebo musi podať daňové priznanie (3 replies)
 92. Danove priznanie - zivnostnik ukoncil podnikanie prijmy nulove, odvody do ZP a SP uviest? (1 replies)
 93. Občianske združenie a VRP (1 replies)
 94. Danove priznanie - uroky z hypoteky (3 replies)
 95. NČZD na daňovníka (4 replies)
 96. Daňový bonus a RZD, prípadne DP (2 replies)
 97. Cestovné náhrady (3 replies)
 98. Prerušenie živnosti a úprava základu dane. (0 replies)
 99. Leasing s dph, ale neplatca dph? (3 replies)
 100. Zaplatená záloha pred začatím podnikania (2 replies)
 101. MRP - dá sa prepísať poradové číslo faktúr? Zabudla som zmeniť číselný rad z 19 na 20 (0 replies)
 102. NČZD na manželku (1 replies)
 103. Novy nedoplatok na zdravotnom poisteni z roku 2006 a zamietnuta dotacia na elektromobil (1 replies)
 104. DP a príjem z kupnej zmluvy (13 replies)
 105. RP+zivnost a NCZD na manzelku (2 replies)
 106. Úhrada cez súkromný účet (1 replies)
 107. Kópia bločkov (1 replies)
 108. kontrolný výkaz 2020 sa nedá podať? (10 replies)
 109. Má zamestnanec nárok na preplatenie pracovnej cesty v mieste trvalého bydliska, ak aktuálne býva mimo trvalého bydliska? (4 replies)
 110. Prenesenie DP (0 replies)
 111. Eurowag (0 replies)
 112. Účtovanie tržby v hotovosti aj bankomatovou kartou? (2 replies)
 113. štvorzápočet v POHODE (3 replies)
 114. Ako mám v POHODE zaúčtovať platbu v banke za úhradu faktúry? (1 replies)
 115. Zaradenie a odpisy základného stáda (0 replies)
 116. ktorý dôchodok počítať na nezdan.časť zd pri DP Ačku (8 replies)
 117. Poberanie DB na Slovensku a zároven v Českej republike. (4 replies)
 118. Zamestnanec a od decembra živnostník (1 replies)
 119. účtovanie pri prerušení činnosti (0 replies)
 120. Ako vytiahnem bloček z ekasy? (0 replies)
 121. DP a starobný dôchodca (zamestnanec) (20 replies)
 122. Faktúry od EUROWAGu (0 replies)
 123. VS a výkaz DPH k 25.02.2020 pri zrušení registrácie (6 replies)
 124. Nákup pneumatík - účtovanie (8 replies)
 125. Kam uhradit dan z prijmu? (4 replies)
 126. Dotácia na mzdu na prelome rokov jednoduché účtovníctvo (0 replies)
 127. Odvod do umeleckých fondov (0 replies)
 128. evidované doklady na FS (0 replies)
 129. Paušál na pranie prac. oblečenia - vyplácaný v mzde (2 replies)
 130. Zaúčtovanie mzdy zamestnanca, ktorý je konateľom a spoločníkom v s.r.o,. (7 replies)
 131. Prečo prišiel živnostníkovi po podpísaní dohody o ele.komunikácii pri registrácii cez ID a heslo e-mail, v ktorom sa píše, že je potrebné byť držiteľom kvalifikovaného certifikátu? (9 replies)
 132. fréza zvisla je odpis.skupina 2 -položka 2-29? (1 replies)
 133. Ktorý zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie? (5 replies)
 134. Uctovanie novej sro (0 replies)
 135. Poukázanie 2% daní pri daňovom preplatku (5 replies)
 136. DP typu A (6 replies)
 137. Prenájom lešenia - Dôchodca (18 replies)
 138. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP - a DP podané do 31.3.2020 (12 replies)
 139. úhrn príspevkov na rekreáciu (2 replies)
 140. príjmový pokladničný doklad-daňový doklad (4 replies)
 141. NCZD na manželku (6 replies)
 142. Práca za SK firmu vykonávaná v DE a DP typ A (1 replies)
 143. Prečo nejde elektronicky podať DP ? (4 replies)
 144. Sro poskytla pozicku FO - nepodnikatelovi (7 replies)
 145. Účtujete podielové listy?? (0 replies)
 146. DP typ A - iné priezvisko na potvrdení o zdaniteľnom príjme ako v čase podania DP (8 replies)
 147. Fa za stravu a účtovanie (1 replies)
 148. Dialnicná známka na vozdilo, ktoré bolo na operatívny leasing (1 replies)
 149. planujem kupit notebook od FO nepodnikatela cez inzerat, mozem si ho na zaklade kupnej zmluvy dat do nakladov - som srocka? (12 replies)
 150. NCZD v daňovom priznaní za rok 2019 (2 replies)
 151. Spôsob účtovania pri nepokračovaní v činnosti ÚJ (0 replies)
 152. Cudzinci(ukrajinci ) pracujuci na Slovensku a daňové priznanie (5 replies)
 153. Príkazná zmluva a zmluva o dielo - smerovanie do DPFO B. (1 replies)
 154. Daňové Ostatný príjem - daňové priznanie (4 replies)
 155. oprava majetku (účtovaný na 501) (1 replies)
 156. Poistné plnenie - účtovanie v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 157. Záväzok na účte 365 voči bývalému spoločníkovi (6 replies)
 158. Danove priznanie a nezamestnaná manželka (5 replies)
 159. Nárok na DB ak nežiju danovnici v spoločnej domácnosti. (4 replies)
 160. pokuta DZ (1 replies)
 161. Duálne vzdelávanie a dane (4 replies)
 162. aká sadzba dane pri predaji džúsu (0 replies)
 163. Chyba minulého obdobia (3 replies)
 164. Kontrolný výkaz neberie rok 2020 (5 replies)
 165. Nadmerný odpočet (2 replies)
 166. Je potrebné sa registrovať na §7a - prijatá služba od Sumup (0 replies)
 167. Je potrebné podať nulový súhrnný výkaz? (2 replies)
 168. Nepeňažný príjem zamestnanca -ako zaúčtovať? (4 replies)
 169. v akej cene zaradiť auto ktoré je už odpísané ale bude sa používať (5 replies)
 170. Prechod z minuleho roka ako preučtovať? (0 replies)
 171. Budova vo výstavbe a dph z nákladov energie (2 replies)
 172. Daňové priznanie typ A - príjmy SK, CZ + dochodok? (18 replies)
 173. dodatočný KV dph a kód opravy (0 replies)
 174. szčo pracuje v česku vystavil fakturu českému dodavatelovi môže dať odklad DP do 30.9.2020? (3 replies)
 175. Prenájom nehnuteľnosti - nie celých 12 mesiacov (0 replies)
 176. 3% z dane člen DHZ (2 replies)
 177. Je predfaktúra pohľadávkou? (1 replies)
 178. DP - Český občan zamestnaný v SR (0 replies)
 179. Časové rozlíšenie aj nedaňového výdavku (1 replies)
 180. poberateľ starobného dôchodku a iné príjmy - NČZD (21 replies)
 181. elektronická komunikácia s finančnou správou - splnomocnenie (9 replies)
 182. Osobný asistent (10 replies)
 183. Je potrebná inventúra pri drobnej handmade tvorbe? (12 replies)
 184. DP a príspevok na rekreáciu (1 replies)
 185. skladové zásoby (2 replies)
 186. Daňový bonus a potvrdenia DPFO B (1 replies)
 187. Práca v ČR a starobný dôchodca (2 replies)
 188. Danovy bonus z ČR a aj zo SR (1 replies)
 189. Daňové priznanie za rok 2019 pri pozastavenej živnosti od roku 2018 (6 replies)
 190. živnosť 4 mesiace (9 replies)
 191. Ako platí preddavky FO po zmene zákona o platení preddavkov? (5 replies)
 192. Príspevok na vzdelávanie zaplatené v Maďarsku (0 replies)
 193. Povinnosť podať daňové priznanie (3 replies)
 194. Pôžička od materskej spoločnosti na základe rozhodnutie jediného spoločníka vložená do spoločnosti ako ZI (2 replies)
 195. Zahraničná fa - osobná spotreba - DPH? (2 replies)
 196. Pripočítateľná položka - odpočítateľnou (2 replies)
 197. SZČO a daň.bonus (10 replies)
 198. SZČO, trvalý PP a DP (3 replies)
 199. Bol som zamestnaný mesiac (5 replies)
 200. Cestovné náhrady - začiatok a koniec CP pri tuzemskej ceste (4 replies)
 201. faktúry s rovnakým číslom (3 replies)
 202. dodatočný odvod DPH z využívania firemného auta (0 replies)
 203. Na základe čoho je spochybňovaný odpočet DPH z faktúr, ktoré uhradil spoločník zo súkromného účtu? (1 replies)
 204. Môže konateľ vrátiť do pokladne poskytnutú zálohu v hotovosti? (6 replies)
 205. Dobrovoľne členské príspevky (1 replies)
 206. Neuhradené pohľadávky (0 replies)
 207. Ako má riešiť dane/odvody človek žijúci na Slovensku, ale zamestnaný v zahraničnej spoločnosti? (7 replies)
 208. Paušálne výdavky 2019 (9 replies)
 209. SK nace výroba výrobkov z kovu (0 replies)
 210. Call-off stock (0 replies)
 211. Spotreba alebo predaný tovar? (2 replies)
 212. auto na leasing nezaradené do účtovníctva sro (1 replies)
 213. remeselna zivnost...pausal (2 replies)
 214. Stravovanie zamestnancov (8 replies)
 215. Transferové oceňovanie (2 replies)
 216. Ktore prijmy patria do danoveho priznanie typu B (PN+invalidny doch.)? (4 replies)
 217. Paušálne výdavky (11 replies)
 218. Rakúske DP opatrovateľka (1 replies)
 219. Ako vysporiadať úhradu faktúry, ktorá bola zaplatená z bankového účtu druhej firmy? (2 replies)
 220. Prevod zásob z jedného SHR na druhé SHR (2 replies)
 221. Faktúra z Telekomu za mobilný telefón - kúpna cena - splátkovanie (2 replies)
 222. Administratívny poplatok - kam v DPH? (0 replies)
 223. VŠ a daňový bonus (13 replies)
 224. smernica (0 replies)
 225. Prerušenie daňových odpisov na auto (6 replies)
 226. Omega - typ pohybu 501, 504 (0 replies)
 227. preplatok na poistnom (2 replies)
 228. Výsluhový dôchodok + zamestnanie (3 replies)
 229. Ako na DPH pri zahraničných subdodávateľoch na stavbe v zahraničí? (4 replies)
 230. Faktúra za služby s odpočítaním ubytovania (2 replies)
 231. Môže si manžel uplatniť odpočitateľnú položku na manželku aj po skončení platenej 3r., resp. 2,5 ročnej RD? (4 replies)
 232. DPH (2 replies)
 233. Výsluhový dôchodok + zamestnanie (9 replies)
 234. Pracovná cesta a stravné lístky (10 replies)
 235. Prílohy k daňovému priznaniu typu A (6 replies)
 236. Prenájom a pravidelná výmena rohoží - podmienka zaplatenia...? (2 replies)
 237. Lohzeettel (1 replies)
 238. DPH a nákup nového auta z Nemecka (0 replies)
 239. Treba podať dodatočný kontrolný výkaz ak je nesprávne uvedené číslo externého dokladu v sekcii B2? (3 replies)
 240. Nedanove vydavky v DP (3 replies)
 241. Musí byť vyúčtovacia faktúra s nulovou hodnotou v KV ak je tam už faktúra na prijatú platbu? (2 replies)
 242. Nezdaniteľná časť na manželku- otec poberá materskú (0 replies)
 243. Chýbajúci doklad o úhrade faktúry (2 replies)
 244. DP zamestnaneho dochodcu a zivnostnika (5 replies)
 245. Odpredaj majetku (0 replies)
 246. Daň z prijmu z predaja domu -výpočet (2 replies)
 247. Ukončenie živnosti v priebehu roka (1 replies)
 248. oprava minulých chýb (0 replies)
 249. Narok na DB pri ukonceni studia (2 replies)
 250. DP FO typu B a preplatky(nedoplatky) z ročného zúčtovania ZP (4 replies)