1. Ukončenie podnikania - zdanenie neuhradených faktúr (6 replies)
 2. Ročné vysporiadanie koeficientu DPH. (1 replies)
 3. Mozem rodinnemu prislusnikovi predat byt, ktory bol v OM pri prenajme, za zostatkovu cenu ? (0 replies)
 4. Daňový bonus-daňový rezident (9 replies)
 5. Zamestnanci na 60% (8 replies)
 6. daň z príjmov SZČO (6 replies)
 7. Prerušenie živnosti a úprava ZD o nespotr. zásoby pri paušálnych výdavkoch (0 replies)
 8. Nevyfakturovane dodavky a danove priznanie (2 replies)
 9. účtovanie mzdy v jednoduchom účtovníctve (8 replies)
 10. Neuhradeny zavazok vs. danove priznanie 2016 (6 replies)
 11. Zdanenie príjmu z prenájmu - lesy (1 replies)
 12. ako pocitat mesiace zivnosti pri Dan.priznani FO ? (2 replies)
 13. SZČO - jednoduché účtovníctvo platca DPH (7 replies)
 14. Príjem živnostníka (1 replies)
 15. Danove priznanie obcianske zdruzenie (0 replies)
 16. NČZD na manžela - príloha k DP (5 replies)
 17. Uctovannie zasob B - sklad k 31.12.2016 (1 replies)
 18. mzda vyplatená navyše-zrážka (3 replies)
 19. Zaradenie dlhodobého majetku a odpisy (3 replies)
 20. Danovy bonus a prijem zo závislej činnosti 2391eur (2 replies)
 21. rezervy na nevyfakt. služby - daňový výdavok? (11 replies)
 22. DPH koeficient vs. náklady (2 replies)
 23. Účtovanie PHM na 80% v MRP programe (1 replies)
 24. koeficient u nehnuteľnosti určenej na predaj (0 replies)
 25. Automobil nezahrnutý v OM (1 replies)
 26. Clo a prepravné náklady pri dovoze z Číny (priemysel.tovar) (0 replies)
 27. Zivnost popri zamestnani (2 replies)
 28. Splatnosť pohľadávky v poznámkach k účtovnej závierke (1 replies)
 29. Zostatková cena pre predaji osobného automoblu (8 replies)
 30. Zamestnanec a živnosť bez príjmu, zaplatené poistné (4 replies)
 31. poskytnuta pozicka (3 replies)
 32. vRP platby faktúr, uzávierka (4 replies)
 33. tab.D v DPPO pri opakovanej strate (1 replies)
 34. Daň z motorových vozidiel 2016 (3 replies)
 35. Ako vymyslieť zakrytie pece, ktorá je celý rok vonku? (2 replies)
 36. Ukončenie živnosti a lízing (1 replies)
 37. Vyrúbenie dane za nehnuteľnosť obcou (6 replies)
 38. Je daňovo uznaný náklad na pomocné obchodné práce ak je úhrada až v roku 2017? (5 replies)
 39. Dovoz a následny vývoz tovaru v EU (1 replies)
 40. Dôchodok z Rakúska (8 replies)
 41. odpis pohľadávky (5 replies)
 42. Ako fakturovat pri dodani sluzby do zahranicia? (0 replies)
 43. rozučtovanie zisku (5 replies)
 44. havarijné poistenie a JU (4 replies)
 45. zmena z mesačného na štvrťročného platcu dph (0 replies)
 46. tlačivo DPPO (0 replies)
 47. Daňové priznanie (3 replies)
 48. Ako sa uplatňuje zníženie základu dane u dôchodcu? (8 replies)
 49. Zahraničná faktúra a uvádzanie do daňového priznania (0 replies)
 50. Oneskorena FA od neplatcov DPH (0 replies)
 51. NČZD na manželku rok 2016 (20 replies)
 52. Vdovský dôchodok v daňovom priznaní (5 replies)
 53. Daňový bonus - nárok (6 replies)
 54. Osobná asistencia a DP (0 replies)
 55. Príležitostný príjem - zdanenie a odpočet súvisiacich výdavkov (4 replies)
 56. Ake su danove odpisy, ked sa byt prenajima len cast roka? (1 replies)
 57. Inkaso pohľadávky z predchadzajúcej živnosti (2 replies)
 58. Dobropis za starý rok (0 replies)
 59. Nadobudnutie tovaru z EÚ, DPH a neplatné IČDPH (0 replies)
 60. Uhradenie nedoplatku dane z RZD za rok 2016 (2 replies)
 61. Danovy bonus a potvrdenie príjmu (7 replies)
 62. Nadmerný odpočet dph použitý na úhradu daňovej povinnosti. (4 replies)
 63. riadky DP PO (2 replies)
 64. mozem nerozdeleny zisk z r.2015, 2014 a viac, zapocitat na stratu z roku 2016 ? podvojne uctovnictvo. (3 replies)
 65. Odpočet daňovej straty (0 replies)
 66. Kde mám do daňového priznania uviesť zdanené dividendy zo zahraničia? (0 replies)
 67. DP typ B a príjem v Nemecku (4 replies)
 68. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (8 replies)
 69. Zmena názvu sro rozhodnutie v cestine (0 replies)
 70. Denne zostane niekoľko kusov menu, ako účtovať v JU ? (0 replies)
 71. SZČO a príjem v Nemecku (14 replies)
 72. Zásoby PHM v podvojnom účtovníctve (6 replies)
 73. kupa hnutelnych veci (2 replies)
 74. Do akej odpis. skupiny a aká je klasifikácia produkcie traktorovej kosačky? (0 replies)
 75. prvotné účtovné zápisy pri založení s.r.o. (5 replies)
 76. Oddiel XIII v DP typu B (1 replies)
 77. Odpočítaná DPH ale neuplatnený odpis. (5 replies)
 78. Spotrebná daň ako daňový výdavok (5 replies)
 79. mzdové zostavy na konci roka (2 replies)
 80. Faktúra z roku 2016 (6 replies)
 81. Opatrovateľka v AT a DP (6 replies)
 82. daňové priznanie dôchodca živnostník 2016 (7 replies)
 83. kaucia za palubnú jednotku (1 replies)
 84. Premlčaná pohľadávka - odpis a vplyv na DP. (4 replies)
 85. Vysoké manko a podozrenie na trestný čin (5 replies)
 86. Je možné vystornovať zápis o úhrade straty spoločníkom? (0 replies)
 87. Povinnosti českej firmy (0 replies)
 88. Má osoba s mandátnou zmluvou nárok na cestovné náhrady (1 replies)
 89. Daňovo uznaný odpis nepremlčanej pohľadávky? (4 replies)
 90. Nezdaniteľná časť základu dane (2 replies)
 91. Samozdaniť kúpu ojazdeného auta z Nemecka? (2 replies)
 92. Zamestnanci na základe mandatnej zmluvy. (3 replies)
 93. zaradenie osvetlenia lyžiarskeho vleku do odpisovej skupiny (0 replies)
 94. daňový bonus (3 replies)
 95. DP FO "B" v § 6 v r.10 stĺpec výdavky sa mi nedá zadať vyššia suma ako suma príjmov vo prvom stĺpci ! (8 replies)
 96. Nákup materiálu V ČR a dodanie na SK až po následnom spracovaní - ako s DPH (3 replies)
 97. szco - prijem z pn (5 replies)
 98. Preddavky na daň z príjmu PO (5 replies)
 99. Môžem si dať do nákladov materiál pri práci pre rodinného príslušníka? (9 replies)
 100. nezisková organizácia prijatý peňažný dar (1 replies)
 101. zníženie vysokej /vysoká len papierovo/ pokladne v s.r.o. 428/211 (2 replies)
 102. Nesedia mi oprávky za rok 2016 v hlavnej knihe s oprávkami v účtovných odpisoch. Kde mohla vzniknúť chyba? (0 replies)
 103. VAT refund z Čiech - ubytovanie? (0 replies)
 104. Predaj bytu na SK a trvalý pobyt a práca v Rakúsku (1 replies)
 105. Cast roka som mala zivnost, ktoru som si zrusila, vyplnam DIC na danovom priznani? (0 replies)
 106. Majetok zaradený do nesprávnej odpisovej skupiny - ako opraviť? (3 replies)
 107. Fotenie strojov a prevádzky pre web stránku firmu. (1 replies)
 108. DP "B" , príloha č. 2, r. 15 (13 replies)
 109. Príjmy z Veľkej Británie a DP (0 replies)
 110. paušálne výdavky a príjem aj zo zamestnania (4 replies)
 111. Pohľadávka z roku 2010 - súdime sa o uznateľnosť - je to aktívna alebo premlčená pohľadávka ? (2 replies)
 112. nárok na odchodné (1 replies)
 113. DP A a zrazená daň z preplatku ZP (5 replies)
 114. Môže súkromný nákup platený z firemného účtu-kartou vrátiť do firmy v hotovosti? (2 replies)
 115. na aký účet účtovať spoznorský dar? (3 replies)
 116. materská výpočet (szčo) - máte niekto skúsenosti? (9 replies)
 117. Prenájom nákladného auta (0 replies)
 118. Potvrdenie o zdaniteľnom príjme z Belgicka a DP FO (0 replies)
 119. Nezaúčtovaný (ne) prijatý dobropis z minulého obdobia. (2 replies)
 120. daňový odpis motorových vozidiel (0 replies)
 121. Vrátia mi preddavky, ktoré mi boli strhnuté, ak som zarobila 2842 €? (6 replies)
 122. odpis pohľadávky v JÚ (3 replies)
 123. Osobná asistencia a skutočne vynaložené výdavky (4 replies)
 124. Konatelia a PN (6 replies)
 125. Záloha na obratový bonus v JÚ, je zdaniteľný príjem? (2 replies)
 126. potvrdenie z o prijme z nemecka + potvrdenie zo slovenska. (2 replies)
 127. danove priznanie na slovensku, práca v rakúsku (7 replies)
 128. hostessing - daňový výdavok? (1 replies)
 129. odovzdanie ročnej účtovnej závierky MUJ osobne na DÚ-neplatieľ dph (3 replies)
 130. Záloha za prístupový čip na plaváreň cez registračnú pokladňu a DPH (2 replies)
 131. Colno-deklaračné služby (0 replies)
 132. Ako spravne vybrať odpis.skupinu? (0 replies)
 133. Čo robiť v prípade zabudnutia vytvorenia dokladu o úhrade faktúry vo VRP? (1 replies)
 134. Preplatok faktúry - vysporiadanie v novom roku (1 replies)
 135. práca v ČR od 15.8.2016 a odpočítateľná položka na priznanie k dani z príjmov (8 replies)
 136. Je možné využívanie osob.motor.vozidla nezaradeného do podnikania FO aj vo vzťahu druh-družka ? (1 replies)
 137. Odpočitateľná položka? (8 replies)
 138. účtovanie darčekových poukážok - účt. prípad (13 replies)
 139. Ako zaúčtovať sponzorské poskytnuté športovému klubu? (0 replies)
 140. Daňové odpisy (2 replies)
 141. Faktúra v decembri 2016, príjem v januári 2017 (2 replies)
 142. prenájom bez DPH (2 replies)
 143. Akú NčZD môžem odpočítať (10 replies)
 144. Dovoz tovaru z 3Š (8 replies)
 145. opatrovateľka v Rakusku a DP za rok 2016 (6 replies)
 146. nepodane danove priznanie za 2014 a 2015 - co mi hrozi? (1 replies)
 147. kupa sro a účtovanie (1 replies)
 148. Ako zaúčtovať úhradu dobierky, ak v balíku nebola faktúra? (2 replies)
 149. faktúra za vyúčtovanie služieb - daňovo, nedaňovo? (0 replies)
 150. Aký účet mám použiť pri predaji vysokozdvižného vozíka? (2 replies)
 151. vystavená faktúra a DPH neodvedená (6 replies)
 152. Dodanenie životného poistenia z rokov 2006 - 2010? (0 replies)
 153. Daňový bonus-SZČO+zamestnanec (2 replies)
 154. Určenie stratného v predajni potravín (0 replies)
 155. Opatrovateľský na dcéru a dohoda o VP (0 replies)
 156. Započítava sa výhra do príjmu manželky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku? (2 replies)
 157. Vklady konateľov a spoločníkov / s.r.o./ do pokladne (6 replies)
 158. Poistka profesná zodpovednosť (1 replies)
 159. ako pocitat prilohy k DP FO typ B? (2 replies)
 160. uplatnenie pausalnych a preukazatelnych vydavkov (1 replies)
 161. započítava sa do daňového priznania A aj jeden deň odrobený na zmluvu? (6 replies)
 162. DPH pri obstaraní HM formou finančného lízingu (2 replies)
 163. celý rok pracoval v UK ako ZC - podáva DP aj na Slovensku? (1 replies)
 164. ako ukončiť PP so zamestnancom, ak firma nemá peniaze na výplatu? (1 replies)
 165. Daň.evidencia §6 odst. 11 pri prenájme a ZC nehnuteľnosti (1 replies)
 166. Stravné pri zahraničnej ceste (7 replies)
 167. príjem zo Slovenska i Dánska - daňové priznanie (2 replies)
 168. vyňaté príjmy (5 replies)
 169. Sporenie k osobnemu uctu (2 replies)
 170. Ako učtovať vydavky na firemny ples (0 replies)
 171. Stanovenie ceny auta (0 replies)
 172. Paušálne výdavky a evidencia (4 replies)
 173. účtovanie zľavy PU (0 replies)
 174. Vrátenie dane - dôchodca (6 replies)
 175. SZČO a vydaná Fa do zahraničia (1 replies)
 176. Doprava ako obstarávací náklad a následný predaj tovaru. (0 replies)
 177. Úroky z pôžičky na RČ (0 replies)
 178. Aká bude NčZD u živnostníka, ktorý bol aj zamestnancom? (3 replies)
 179. Príjem na základe "príkaznej zmluvy" (8 replies)
 180. FO ma živnosť od 1.6. (5 replies)
 181. Ako zaúčtovať začiatočné stavy v Pohode? (1 replies)
 182. na aký účet zaúčtovať stratu z účtu 431 v organizačnej zložke. Zisk účtujem na 379. (2 replies)
 183. organizačná zložka (0 replies)
 184. Musim podat danove priznanie? (4 replies)
 185. 431 VH (5 replies)
 186. DPH za ubytovanie poskytnuté v Českej republike (1 replies)
 187. ušlá mzda - daňové priznanie (2 replies)
 188. SZČO, ktorá využíva súkr. auto, účtuje cestovné náhrady ako peňažný alebo nepeňažný výdavok? (2 replies)
 189. Opravné položky, vyradenie pohľadávky - účtujú sa v priebehu roka alebo k 31.12 ?? (6 replies)
 190. Ako zauctovat spravne v Omege prijatu platbu kartou ? (2 replies)
 191. SZČO v Nemecku. pobyt dlhší ako 183dní- stravné a cestovné na vlastnom aute (7 replies)
 192. Kúpa ojazdeného vozidla z ČR neplatiteľom DPH (2 replies)
 193. Aky doklad musim predlozit na danovy urad ak pracujem v CR (1 replies)
 194. Daň. priznanie PO - Transakcie závislých osôb (0 replies)
 195. Obstarávacie náklady alebo náhradný diel? (0 replies)
 196. HIM alebo DHIM? (3 replies)
 197. Registrácia DPH na stavebné práce v Belgicku (3 replies)
 198. DP typu A a zmluva o dielo (12 replies)
 199. Ako zaúčtovať úhrady faktúr bez dokladu? (1 replies)
 200. ako učtovat v Pohode ked mam rozhadzane čisla položiek v učtovnom denniku? (4 replies)
 201. Ktoré DP podá FO živnosť bez príjmu,príjem zo záv. činn. (2 replies)
 202. uplatnovanie urokov z uveru - nehnutelnost v OM (0 replies)
 203. Záporné vlastné imanie-neuhradená strata minulých rokov (0 replies)
 204. Dobrovolne NP a DPvNZ kam do DP typu A? (5 replies)
 205. Paušálne výdavky SZČO - účtovník (1 replies)
 206. Účtovanie Stravných lístkov v JÚ z príspevku VÚC v občianskom združení (0 replies)
 207. Priznanie OZ (2 replies)
 208. Sociálny fond a mesačná mzda (1 replies)
 209. Odpočet na manželku v DP 2016 (2 replies)
 210. Účtovanie preplatku dane (1 replies)
 211. Odmena za vypracovanie znaleckého posudku na zriadenie záložného práva je daňový náklad alebo ide do obstarávacej ceny nehnuteľnosti? (0 replies)
 212. Sprostredkovanie bez určenia provízie v % (0 replies)
 213. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku za rok 2016 (4 replies)
 214. NČ ZD na manželku, koľko mesiacov si môže uplatniť? (3 replies)
 215. dohoda a RZD za rok 2016 (2 replies)
 216. Ako zaučtujem vrátenie poistky - zodpov. za škodu spôs. motor. vozidlom - auto ktoré bolo predané v JU ? (0 replies)
 217. Leasing v Money s3 PÚ (4 replies)
 218. príjmy zo SR aj ČR - ako? (0 replies)
 219. Depozit a prenajom bytu (2 replies)
 220. Rodičovský príspevok a DP v Rakúsku (0 replies)
 221. práca na DOVP, DOPČ (0 replies)
 222. ako vyplniť DP FO B pri závislej činnosti v Rakúsku + slovenská živnosť ? (1 replies)
 223. Zamestnanecká prémia (1 replies)
 224. vrátenie DPH zo zahraničnej FA (0 replies)
 225. Môžem si ako fyzická osoba odpočítať náklady na zveľadenie nehnuteľnosti v daňovom priznaní? (1 replies)
 226. Ako správne prijať hotovosť za tovar oslobodený od dane? (1 replies)
 227. Základné imanie pri zlúčení s.r.o. (1 replies)
 228. Ako mám v jednoduchom účtovníctve zaúčtovať tablet na splátky od mobilného operatóra? (0 replies)
 229. Skladová evidencia - kadernícke služby a oprava strojov (0 replies)
 230. Ako učtujete ekonomicke služby za rok 2016 nezaplatene ? (2 replies)
 231. Ako sa brániť pri neoprávnenej pokute za nepodanie priznania dane z nehnuteľnosti? (19 replies)
 232. Vystavenie faktúry po zrušení registrácie DPH (0 replies)
 233. musím podať danové v Nemecku ked som tam pracoval 250 dní? (2 replies)
 234. príspevok z úradu práce pri paušálnych výdavkoch som zahrnula do príjmu zo živnosti. je to dobré? (1 replies)
 235. účtovanie gastrolístkov-szčo (0 replies)
 236. Prepočet PHM podľa TP na konci roka- veľký rozdiel (4 replies)
 237. opatrovateľka a DP , aké prílohy ? (2 replies)
 238. Ako podať daňove za rok 2016, keď pracovala v Irsku 6 mesiacov? (1 replies)
 239. RZ preddavkov na daň (5 replies)
 240. autorská zmluva - daň (6 replies)
 241. podiely na zisku - účtovanie (4 replies)
 242. účet 381 (2 replies)
 243. Stravné na tuzemskej pracovnej ceste v roku 2017 (1 replies)
 244. Fa na prelome rokov za recyklaciu baterii, akumulatorov a obalov envi-pak - kedy náklad, kedy odpocet DPH. (1 replies)
 245. SZČO na SR, TPP v Nemecku a daňové (7 replies)
 246. Suma vyplateného DB za 2 mesiace (2 replies)
 247. Registračná pokladnica pre CZ firmu na Slovensku (0 replies)
 248. PHM v percentách verzus kniha jázd (1 replies)
 249. Prijata zaloha od obcana (1 replies)
 250. Vyradenie nedoodpisovaného HIM r.2016 (2 replies)