1. Účtovanie DPH z osobného automobilu (7 replies)
 2. Rgistrácia na DPH. (1 replies)
 3. odpis dovezeného automobilu (3 replies)
 4. priznanie vs. platenie (13 replies)
 5. nadobudnutie tovaru z Eú (3 replies)
 6. Archivovanie blockov (elektronicky/kopia?) (2 replies)
 7. uctovanie v ALFE (0 replies)
 8. doplnky výživy pre zamestnancov (1 replies)
 9. doplatok ku mzde (4 replies)
 10. Predaj použitého osobného automobilu (6 replies)
 11. Daňové priznanie (2 replies)
 12. Daňové priznanie (1 replies)
 13. Poistné plnenie auta. (3 replies)
 14. DPH-odpočet (5 replies)
 15. Výkaz DPH (5 replies)
 16. Montáž na splátky a DPH (13 replies)
 17. FAKTURA ZA PRACE A REKLAMA (2 replies)
 18. Zrážková daň... (2 replies)
 19. Vznik daňovej povinnosti pri zapožičaní obchodnej vzorky z členského štátu EU (3 replies)
 20. Ubytovanie robotníkov (2 replies)
 21. Ukončenie živnosti a akcie (0 replies)
 22. účtovanie konateľa (43 replies)
 23. Smernice (6 replies)
 24. Obstaranie majetku (5 replies)
 25. nový byt-daň z nehnuteľnosti (1 replies)
 26. Dotácia z úradu práce (4 replies)
 27. predaj úžitkového vozidla do CZ (0 replies)
 28. ZIVNOST A TRVALE BYDLISKO (1 replies)
 29. Zmluva o výpožičke auta a uplatnenie nákladov (33 replies)
 30. Uhrada SK fa v EUR (3 replies)
 31. tlačivo PREHĽAD (17 replies)
 32. kam s kopírkou? (1 replies)
 33. Doklad z RP verzus faktúra (9 replies)
 34. Vyradenie časti IM (1 replies)
 35. Kúpa staršieho PC, jeho vyradenie a kúpa nového (10 replies)
 36. Podiely na zisku z roku 2002,2003,2004 (8 replies)
 37. Sklad (3 replies)
 38. Zamestnávanie rodinn.príslušn. (1 replies)
 39. Zmeny v social.poist. (1 replies)
 40. Predaj tovaru na splátky, DPH (9 replies)
 41. Podnikateľský úver (10 replies)
 42. Pozemky (1 replies)
 43. Tlakomer (2 replies)
 44. Preplatenie dovolenky (2 replies)
 45. ako zaúčtovat dan a bonus (1 replies)
 46. splatnost cestovnych nahrad zamestnancovi (3 replies)
 47. Danove konanie - poradte prosim! (31 replies)
 48. predaj nehnuteľnosti, v ktorej sa podnikalo (4 replies)
 49. DOHODA (13 replies)
 50. zaradenie auto (15 replies)
 51. Paušalne výdavky a problemy (9 replies)
 52. reklamné predmety nad 500,-Skk (1 replies)
 53. predaj uzitkoveho auta- Ukrajina (0 replies)
 54. Preprava osôb a DPH (17 replies)
 55. Prenájom pracovného stroja (1 replies)
 56. Ocenenie výrobkov (3 replies)
 57. Príjmy bez živnosti (6 replies)
 58. Prenajom kancelarskych priestorov a DPH (11 replies)
 59. Náklady na telefón (5 replies)
 60. Štvrťročný platca DPH počas roka (3 replies)
 61. Auto nie v majetku firmy (3 replies)
 62. Kancelaria (3 replies)
 63. Vyúčtovanie cestovných príkazov (4 replies)
 64. Poplatky (1 replies)
 65. Danove priznanie pre FO (26 replies)
 66. Sadzby dane v členských štátoch EÚ (1 replies)
 67. Konštrukcia IČ DPH v členských štátoch EÚ (1 replies)
 68. Kupna zmluva PC (3 replies)
 69. cash-flow (11 replies)
 70. Dodatočné daň.priznanie DPH (10 replies)
 71. Práca v zahraničí (0 replies)
 72. advokát (7 replies)
 73. zivnostnik v Anglicku-DP (1 replies)
 74. oprava vozidla (2 replies)
 75. pokuta (15 replies)
 76. Vnútorné žalúzie v prenajatej budove (3 replies)
 77. Základné imanie (3 replies)
 78. Registrácia a odpočet DPH (13 replies)
 79. Vývoz tovaru do EÚ - preddavková a ostrá fa (4 replies)
 80. Rezervy (22 replies)
 81. platba zahranicnemu dodavatelovi (7 replies)
 82. Obchod s ČR a DPH (4 replies)
 83. náklady za prenajom auta (14 replies)
 84. Upomienky (5 replies)
 85. Zodpovedný zástupca a cestovné náhrady (4 replies)
 86. DPH na služby (oprava,servis) do čl.štátu EÚ (7 replies)
 87. Zapisaná budova (2 replies)
 88. Odstupné a odchodné (2 replies)
 89. Zmluva o kúpe prenajatej veci - z pohľadu odpisov (3 replies)
 90. Kúpa budovy uhradená fin.pôžičkou konateľa (2 replies)
 91. zaradenie počítača - softvér (7 replies)
 92. Leasing ojazdeného vozidla §66 (2 replies)
 93. prehľad o zraz. a odv. preddavkoch (13 replies)
 94. DPH pri fa do CR (2 replies)
 95. ukončenie živnosti, dph a dobropis (4 replies)
 96. Tlacivo (9 replies)
 97. Oslobodené od DPH? (5 replies)
 98. Priemerné ceny palív (3 replies)
 99. účty DPH (4 replies)
 100. Chyba v daň. priznaní r. 2004 (4 replies)
 101. Daňové priznanie (1 replies)
 102. dobropis (1 replies)
 103. Na bloku k PHM aj časopis (3 replies)
 104. Štatistický úrad. (3 replies)
 105. Vypracovanie havarijného plánu. (0 replies)
 106. Palubný lístok (1 replies)
 107. Školenie v ČR - DPH (1 replies)
 108. Účtovanie predaja nábytku (3 replies)
 109. Kurz - zaúčtovanie (5 replies)
 110. Neskorá faktúra zo zahraničia (57 replies)
 111. Odstávka informačného systému daňovej správy (10 replies)
 112. Výdavky (2 replies)
 113. zriadenie internetu (32 replies)
 114. PC v účtovnictve (4 replies)
 115. Refakturacia... (7 replies)
 116. Haliere (4 replies)
 117. fa za službu vykonanú v zahraničí (49 replies)
 118. Rozúčtovanie miezd na ID (22 replies)
 119. živnostník a dohoda (2 replies)
 120. Príspevok z úradu práce (3 replies)
 121. Bezodplatné postúpenie leasingu (10 replies)
 122. leasing predpis (2 replies)
 123. Cestovné náhrady (2 replies)
 124. FO služobná cesta (5 replies)
 125. Valutová pokladňa (35 replies)
 126. Manko v JU (1 replies)
 127. Poplatok za kúpnu opciu (0 replies)
 128. Preprava osôb (22 replies)
 129. Evidencia DPH - súrne (4 replies)
 130. zamestnanec a dan z prijmu z inej cinnosti (3 replies)
 131. Záloha? (2 replies)
 132. živnosť a DoVP (1 replies)
 133. JU a DPH (11 replies)
 134. cestovné náhrady pre zahraničného zamestnanca (1 replies)
 135. tlačivo cash - flow (5 replies)
 136. Konsignacnz sklad (3 replies)
 137. Nočné smeny (1 replies)
 138. platobne karty-smernica (0 replies)
 139. nenablokovaný tovar (18 replies)
 140. Architekt (15 replies)
 141. registracia za platitela v Anglicku (5 replies)
 142. DPH pri preplateni cestovnych nakladov (13 replies)
 143. DPH a predplatne (21 replies)
 144. garáž (3 replies)
 145. zriadenie tel. ústredne (2 replies)
 146. TV - fa na ine meno (1 replies)
 147. Daň z predaja nehnuteľnosti (5 replies)
 148. Faktúra pri prijatí preddavku (4 replies)
 149. Prepočet úrokov (2 replies)
 150. odmena (6 replies)
 151. Paušálne výdavky (1168 replies)
 152. Cash flow - nepriama (0 replies)
 153. predčasné ukončenie leasingu (1 replies)
 154. sprostredkovanie poistenia a sporenia (4 replies)
 155. Predaj PC (13 replies)
 156. Rastlinná výroba-pest.pšenice (4 replies)
 157. Nedoplatok z ročného zúčtovania ZP (1 replies)
 158. Inventarizácia - používanie osobného majetku (1 replies)
 159. Jak zaúčtovat provizi ze zprostředkování gastolístků? (3 replies)
 160. Nákup DHM z iného čl. štátu a DPH (4 replies)
 161. Ocenenie dielne (2 replies)
 162. Účtovanie prevodu voľného obchodného podielu (11 replies)
 163. Stavebné práve vykonávané v ČR viac ako 183 dní (0 replies)
 164. Preúčtovanie DPH (2 replies)
 165. balné a DPH (1 replies)
 166. Uznatelne vydavky (3 replies)
 167. individuálna účtovná závierka (5 replies)
 168. Pokladničná kniha (10 replies)
 169. Vypisovanie tlačiva DP DPH-novinka ? (10 replies)
 170. Daň z predaja záhradky (2 replies)
 171. číslo pre DPH (2 replies)
 172. Objednanie prepravy "treťou osobou" (3 replies)
 173. Vystavenie fa za služby do Anglicka a DPH (11 replies)
 174. daň z príjmu f.o. (0 replies)
 175. Ohrozenie príkazných, mandátnych a podobných zmlúv. (32 replies)
 176. Fa do Anglicka (12 replies)
 177. Faktúra za elektr.-vyúčtovanie (4 replies)
 178. vymena pozemkov (11 replies)
 179. uctovanie pneuservisu (0 replies)
 180. Zápočet faktúr (2 replies)
 181. Úhrada nájomného na základe zmluvy (2 replies)
 182. DPH a dočasné pridelenie zamestnanca (1 replies)
 183. minulorocna faktura (3 replies)
 184. nákup software z USA (5 replies)
 185. Overenie zahraničnej firmy (10 replies)
 186. Vrátený preplatok za odvoz komunál. odpadu (3 replies)
 187. Faktúra -dovoz (8 replies)
 188. Daňové povinnosti pri dedičstve z cudziny (0 replies)
 189. náklady (12 replies)
 190. Absolvenská prax (3 replies)
 191. Daňový - nedaňový náklad ? (7 replies)
 192. oneskorená došlá fa (37 replies)
 193. DPH do nákladov? (10 replies)
 194. DPH do nákladov? (1 replies)
 195. odmena prokuristu (0 replies)
 196. uctovnictvo v cechach (2 replies)
 197. Predaj tovaru pod skladovú cenu - súrne (13 replies)
 198. Súrne (11 replies)
 199. Kostým - daň. náklad? (29 replies)
 200. Cestovný príkaz a SZČO (2 replies)
 201. nájom alebo lizing (3 replies)
 202. rozdelenie zisku z r. 2005 (4 replies)
 203. odstupné - služba? (4 replies)
 204. interný účtovný doklad.... (2 replies)
 205. Ohranovaci stroj na leasing cez banku (8 replies)
 206. Postúpenie leasingu z roku 2003 (0 replies)
 207. Zruženie SZČO - vznik s.r.o. (3 replies)
 208. Poplatok za komunalny odpad (33 replies)
 209. Prenájom časti pozemku - nájomná zmluva (0 replies)
 210. 042 - co vsetko tak mozem uctovat (1 replies)
 211. Rezerva na opravu HIM? (4 replies)
 212. vybavenie tranzitného povolenia (0 replies)
 213. DP zahraničie (19 replies)
 214. 512 / 518 (5 replies)
 215. Náležitosti obch.transakcie (1 replies)
 216. dovezeny tovar z USA (9 replies)
 217. Cestovný príkaz (8 replies)
 218. pracovný úraz (8 replies)
 219. Odmena konateľa s.r.o. (4 replies)
 220. Náležitosti skladu (0 replies)
 221. HIM-leasing (0 replies)
 222. Opäť prenájom domu! (30 replies)
 223. Úver (2 replies)
 224. írsko a dane (2 replies)
 225. Pokladna v CZK (12 replies)
 226. Prirážka k vstupenke na kult. podujatie (1 replies)
 227. dodanie sluzby - DPH (9 replies)
 228. zlá úhrada na bankovom účte... (10 replies)
 229. Náhrada za používanie sukr.auta (10 replies)
 230. Náhrada škody od poisťovne (4 replies)
 231. Ostatne dane (27 replies)
 232. leasing + vzájomný zápočet + cudzie meny (1 replies)
 233. poplatok za registráciu a likvidáciu odpadu (3 replies)
 234. Stavba-budova a montáž žalúzii. (7 replies)
 235. Daň z daru - orná pôda (3 replies)
 236. Predaj vozidla do 5 rokov (2 replies)
 237. Vplyv precenenia na zisk spolocnosti (1 replies)
 238. DU postih - DPH - zahranicie (2 replies)
 239. Zmena uctovneho programu (3 replies)
 240. DPH pri predaji bytov (5 replies)
 241. miesto podnikania (8 replies)
 242. Obchod s textilom (6 replies)
 243. Účtovanie poskytnutého rabatu (2 replies)
 244. "Zamestnanec na živnosť" a pracovná cesta (3 replies)
 245. Vyhotovenie dokladu (17 replies)
 246. praca v čr a dph (10 replies)
 247. odkupná cena (4 replies)
 248. Daň z motorových vozidiel (5 replies)
 249. DPH a sprostredkovanie poistenia v CK. (0 replies)
 250. Pracovný odev a DPH. (1 replies)