PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 [400] 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Nákup tovaru cez exekútorský úrad
 2. Cestovné náhrady a DzP
 3. DPH §47
 4. majetok vložený do podnikania
 5. Nárok na vrátenie čiastky z dane z MV
 6. Platca DPH a paušálne výdavky
 7. Aká bude pokuta za neskoré ohlásenie?
 8. urok ?
 9. Vyhlásenie o poukázaní sumy 2%
 10. Ako počítať daň?
 11. likvidačný list
 12. Náklady spojené s MV
 13. Opäť DPH pri nadobudnutí tovaru z EU
 14. podnikanie obcianskych zdruzeni
 15. čestné prehlásenie alebo oznam?
 16. Odpisy
 17. DP FO a PO
 18. vyúčtovanie preddavkov za energie za r. 2005
 19. odpustené penále
 20. Kúpa stroja a predaj náhr.dielov
 21. kde vyznacit 25% vydavky?
 22. Krátenie dph v JU
 23. Ako zaokruhlit? surne
 24. danove priznanie - viac nejasnosti
 25. Príjem z ČR
 26. prerusene odpisovanie
 27. neodozdanie danoveho priznania do 31.3
 28. prevod zo súkr.užívania do podnikania
 29. ucet na preradenie majetku z osobneho vlastnictva
 30. preddavky na daň
 31. daňové priznanie.
 32. Faktúra za službu - miesto dodanie je EU
 33. DPFO typ B - zamestnanec a SZČO
 34. Nová prevádzka a zamestnanci
 35. duplicitna uhrada
 36. príjem z predaja nehnuteľnosti
 37. aký dátum zostavenia účtovnej závierky PO
 38. Leasing v EUR
 39. dodatočné DPH
 40. Zahraničná pokladňa - nákup a výdaj v EUR
 41. Vlastné imanie
 42. DPH pre cestakoch
 43. Výkaz o príjmoch a výdavkoch - platby do fondov
 44. trosjstranný obchod
 45. Stravné - živnostník
 46. Ojazdené auto - nákup, predaj
 47. preúčtovanie krátkodobých záväzkov
 48. Starobný dôchodca a nezd. časť?
 49. platenie leas.splatok zo sukr.uctu
 50. pouzivanie auta na sukr.ucely - zauctovanie
 51. výplatna páska z rakúska a pojmy
 52. Zásoby tovaru vo výkaze majetku a záv.
 53. Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 54. preddavky na dan z prijmu FO - konkretne cisla
 55. JÚ - účtov.mat.alebo tovar?
 56. Výkaz o majetku a zavazkoch - surne!
 57. príjem zo živnosti i zo záv.činnosti
 58. nezdaniteľná časť pri dvoch typoch DP a daňový bonus
 59. DAŇOVÉ PRIZNANIE "A"
 60. príjem z nájmu nehnut-rozdelenie medzi manželov
 61. daň z nehmuteľnosti
 62. zmluva o pozicke
 63. príjem z pozemkového spoločenstva
 64. prenajimanie rd?
 65. zapocitanie dane CR
 66. účtovanie spoločnosti v konkurze
 67. Podať DP, ak s.r.o. nemá príjmy?
 68. Preplatok Platby do fondov a dan
 69. ako zvýšiť dph?
 70. Podať DP alebo nie ?
 71. Podať DP alebo nie ?
 72. Daňová strata
 73. Dedená nehnuteľnosť - predaj
 74. Najomné kam zaúčtovať
 75. živnostník a stravné??
 76. Soft na JU vers. Excel
 77. Nákup počítač ako evidovať
 78. Zákony
 79. Odpis-dokončenie
 80. Výkaz o maj a záv. - vzor
 81. Daňové priznanie PO - súrne
 82. Vzorka nad 500 Sk - alkohol
 83. Danovo uznane naklady
 84. SF a výkazy
 85. leasing
 86. Príjem úveru na BÚ??
 87. Nizke prijmy
 88. Bankový výpis.
 89. Preddavok PO
 90. Strata v DP PO
 91. strata v PU
 92. sprostredkovateľ staveb.sporenia a daň.priznanie
 93. Príjmy z prenájmu
 94. Zahraničný cesťák
 95. kreditné úroky
 96. ? riadok DP -nedaňové opr. položky
 97. daňový bonus zasa:)
 98. vreckové-opäť
 99. 431 v súvahe - Súrne
 100. pomoc - som zufala
 101. leasing - Money S3
 102. Nezdaniteľná časť - zamestnanci
 103. vyučtovanie preddavkových platieb
 104. Tržba za lektorskú činnosť -648?
 105. DPFO - doklady
 106. Dokedy odpísať DS a ÚS ?
 107. Vyslaný zamestnanec a cestovné výdaje
 108. konštatný symbol
 109. MM
 110. nadobudnutie tovaru
 111. Rezident v CR.
 112. zaúčtovanie preddavku na daň - zaplatený v roku 2006
 113. Ktoru dan zaplatit?
 114. Soc. fond
 115. danove priznanie B2 z roku 2002
 116. Účtovná závierka v s.r.o.
 117. nesprávne vyčíslená DPH
 118. Záväzky
 119. súvaha a výkaz ziskov a strát
 120. Kupa PC a DPH
 121. Daňové priznanie Súvaha Výkaz ziskov a strát
 122. Skončenie poberania príjmov.
 123. Akceptovanie daň. priznania B
 124. paušálne výdavky
 125. Je to technické zhodnotenie
 126. Na aké číslo účtu to uhradiť?
 127. daňové priznanie a žena na MD
 128. doplatene najomne
 129. Daňový bonus
 130. Odpisy - súrne
 131. Účtovanie 341/591
 132. účtovanie zrážky za stravu
 133. sukromne nakladne auto do 3,5t a zivnost + nahrada za km
 134. kedy sa uctuje 591/341 a 593/341?
 135. práca v zahraničí-Anglicko
 136. odpočítatelná položka???
 137. autorský honorár-zdedený
 138. ako zaúčtovať
 139. Účet 342
 140. Paušálne výdavky - vyplnenie DP
 141. Sprostredkovanie poistenia a pauš. výdavky
 142. zvýšená splátka lízingu v JU
 143. Príjmy zo zahraničia - CYPRUS
 144. Prehľad podaný neskôr-hrozí pokuta?
 145. Daň PO
 146. Odvody do ZP
 147. Komu 2% zo zaplatenej dane ?
 148. odpisovať, či nie?
 149. Zmluva o dielo - vytvorenie internetovej stranky - student
 150. preddavková faktúra?
 151. Prosím o radu
 152. rada-surne
 153. paušál. výdavky a jednorázový príjem
 154. Kúpa auta na leasing
 155. odpočítatelná položka
 156. Nakup hmot. invest.majetku
 157. Nakup hmotneho majetku
 158. FO a príjem zo Zmluvy o dielo
 159. DPH - kúpené PHM v ČR ???
 160. Zmluva o podnájme
 161. príjem študenta
 162. vklad reg.pokladne do podnikania (JU)
 163. Zrušenie živnosti
 164. Poisťovák bez registrácie -čo s ním ?
 165. Vrátenie preplatkov
 166. dohody o vykonaní práce
 167. Spravcovska spolocnost
 168. Udržiavaci poplatok za účt.soft
 169. DPH v cudzej mene
 170. Ročné zúčtovanie časť III
 171. výdavky počas prerušenia živnosti
 172. Príjem zo zahraničia+prenájom v SR
 173. Zápočet pohľadávok
 174. ukradnute auto - leasing
 175. zahraničná pracovná cesta
 176. Zúčtovanie výkonov za december
 177. Odpočet straty a paušálne výdaje FO
 178. DPFO 2005 dotácia z poľnohospodárstva
 179. pozastavená živnosť a DSS
 180. Učtovanie miezd v JU
 181. Poznámky - ako na to?
 182. ako je to s preplacanim strav. poukazok
 183. Konateľ - ubytovanie, stravne
 184. ukončenie živnosti a hmotný majetok
 185. Záloha na auto.
 186. stravné a dph
 187. zákonné pois.vozidla
 188. dan zo zakladu dane- vypocet
 189. Fakturácia služieb do EU
 190. Dohoda o vykonani diela s dochodcom, resp. so studentom
 191. Nedaňové odpisy riadok
 192. dodatočné DP FO-ako na to?
 193. Učtovanie odvodu za nezamestnávanie ZTP
 194. prenajom nehnutelnosti - jednoduche uctovnictvo?
 195. Dobropis
 196. uplatnenie dobrovolne plateneho poistneho v DP?
 197. Oznámenie-zrážková daň
 198. vykaz preddavkov...?pomôžete?
 199. registračná pokladňa
 200. Tlačivo na dodatočné DP 2004
 201. DP - pomoc
 202. Ročné zúčtovanie aj DP
 203. Výkaz majetku a záväzkov
 204. DP A alebo B
 205. preddavky pomoc
 206. Spotreba PHM v JÚ
 207. SOS
 208. Osobne platby na podnikatelskom ucte
 209. Priebežné položky vo výkaze...
 210. Úhrada zahraničnej faktúry
 211. Odpocitatelne polozky - praca v USA
 212. Ešte raz leasing -veľmi súrne
 213. Justičná pokladnica
 214. O aky prijem ide?
 215. Odpisovanie auta na leasing len 1 rok.
 216. Paušálna daň 2006
 217. Lehota splatnosti pohľadávok a záväzkov???
 218. Co su to "vlastne prijmy" manzelky ?
 219. Preplatok z dodatočného daň. priznania
 220. dph pri leasingu
 221. Podvojné účtovníctvo - DPPO
 222. leasing po novom
 223. zivnost - platenie odvodov
 224. ešte raz príjem ČR
 225. Dobrovoľná účasť
 226. Škoda na tovare.
 227. Nákup HIM od súkromnej osoby
 228. ako zauctovat?
 229. Prenájom bytu
 230. Nová prevádzka a zamestnaci
 231. VZOR DP PO
 232. príspevok na začatie podnikania a DzP
 233. opravné daňové priznanie
 234. FO zúčtovanie preddavkov na daň
 235. dobropis
 236. daňové odpisy DHM obstararaného z prostriedkov EÚ a ŠR
 237. Musím podať daňové priznanie?
 238. Ako je to z odpisom MV?
 239. nájom-príjem roku 2005,2006???
 240. prerušenie živnosti
 241. výkaz o majetku
 242. Dodatocne priznanie
 243. Výkazy jednoduche učtovníctvo
 244. kam zapisat v DP prijem za predaj auta vo firme?
 245. odpisovanie nepeňažného vkladu
 246. bankové poplatky - nedaňové
 247. Faktúra od neplatcu DPH pre platcu DPH
 248. Majetok v jednoduchom účtovníctve
 249. hlásenie - ako?
 250. Pomôžte mi vypočíttať