PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 [400] 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Umytie automobilu
 2. Uvádzať v tlačive DPH?
 3. Dovoz tovaru
 4. Ťažba
 5. Pravidelné poplatky zo Slovak Telecom
 6. Strata dokladu o zaplatení
 7. auto a naklady
 8. úroky na bank.účte v zahraničí
 9. použitie 2 kurzov
 10. znalecký posudok
 11. Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí
 12. Zrušenie živnosti pri vedení jednoduchého účtovníctva
 13. zápisnica z VZ - obchodný register
 14. Iný hmotný majetok
 15. nájom bez DPH
 16. Vrátenie daňového bonusu
 17. Prefakturacia PHM
 18. Ako správne zaúčtovať
 19. Krádež auta a odpisy
 20. Osobná spotreba
 21. Neúplné faktúry-chýbajúce náležitosti
 22. Western Union
 23. DPH z kúpy majetku od a.s. v konkurze
 24. výplata zo sociálneho fondu
 25. Predaj bez DPH
 26. zaúčtovanie kúpy majetku od SKP
 27. správne zauctovanie -POMOC
 28. JU a kurzové rozdiely
 29. výpočet odvodov do SP a ZP
 30. Odpocitanie DPH
 31. začínam s DPH-prosím o radu
 32. Kúpa PC a DPH
 33. vyradenie majetku
 34. dodatocne DP
 35. Nový dopravný prostriedok a platca DPH
 36. Ako zaúčtovať...
 37. pôžička a záložná zmluva
 38. Pohľadnice do Švajčiarka
 39. Chápem § 55 dobre?
 40. faktura
 41. zrážková daň
 42. Diskusia k prijatým a hradeným preddavkom pri tovare v rámci EÚ
 43. Kúpa budovy
 44. Začínajúci dopravca-podvoj.účtov.
 45. Nárok na odpočet DPH
 46. fakturácia časti poplatku za odpad
 47. Prijatý preddavok-odvod DPH
 48. Cestovný lístok na vlak, DPH
 49. Sklad v JÚ
 50. Koeficient ?
 51. Predajca kolkov
 52. Aktivácia tovaru pri spôsobe účtovanie B
 53. Zásielkový predaj
 54. Daňové priznanie - OPRAVA !
 55. Úhrada fa cez western union
 56. faktura za obedy
 57. kurz pre došlú fa z EU
 58. Daň - áno? a akú?
 59. Nákupný doklad
 60. odpisovanie pocitacovej siete
 61. Cestovné náhrady a týždňovky
 62. Dátum úhrady PPD
 63. Dodanie služby do zahraničia a DPH
 64. Dovoz z CR
 65. Faktúra od organizačnej zložky
 66. Doplatenie prddavkovej dane
 67. Majetok neodpisaný-predaj a následné zaradenie majetku v inej firme
 68. Operativny leasing
 69. Povinnosť kúpiť si stravné lístky´-živnostník
 70. Výpis z daňového priznania
 71. rekacia k téme http://www.porada.sk/t23885-preddavok-po.html
 72. úbytok zasob
 73. nezaplatenie dane
 74. Myš k PC
 75. zaradennie auta
 76. Vrátenie provízii z uzatvorených zmlúv, už po skončení podnikania, čo s tým?
 77. Výročná správa
 78. zrážková daň a daňový bonus
 79. Pokladnicny doklad
 80. tlacivo na dan
 81. pokuta Orange
 82. Sprostredkovateľská Zmluva
 83. Pozastavenie živnosti
 84. Odpočítateľná položka
 85. Reklamacia T-mobile
 86. Zdedený byt predaný drahšie a daň z príjmu ?
 87. Ako zaúčtovať
 88. Auto v podielovom spoluvlastnictve
 89. Pokladňa
 90. Faktúra z EU
 91. novoregistrovany platca-odpocet
 92. Doklad o uhrade, bez faktury
 93. zaokrúhlenie
 94. Leasing
 95. Prijatý dar
 96. prebraté účto a SF
 97. Nehnutelnost a dph.
 98. Byť alebo nebyť platcom DPH?
 99. Zisk pred a po zdanení
 100. Úprava leasingovej tabuľky-xls
 101. sankčný úrok
 102. oprava základu dane
 103. poistenie pred odcudzením
 104. prevádzka mot. vozidla
 105. Nákup tovaru v ČR
 106. Faktúra zo školenia
 107. predaj služobného bytu
 108. §5 Zákona o DzP?
 109. prevzatie úveru - účtovanie
 110. prijmovy doklad
 111. úhrada stravného zamestnancom
 112. zahraničná fa od platcu pre platcu s DPH
 113. Stravné lístky
 114. Spôsob odpisovania
 115. autoservis - poistná udalosť
 116. Preplatiť súkr.telefón zamestnancovi?
 117. Energia za r.2005 v januári
 118. Darovanie automobilu
 119. pokladničná kniha
 120. Odpredaj úžitkového automobilu zamestnancovi za zvýhodnenú cenu
 121. V akej výške do DPH?
 122. pokladnične doklady
 123. sponzorský dar
 124. Tankovanie kartou a DPH
 125. Kupón na zľavu pri predaji v hotovosti
 126. suvaha a vykaz ziskov a strat
 127. Dobrovoľný prechod z kvartálneho platiteľa DPH na mesačného
 128. nahrada dokladu cestnym prehlasenim
 129. Faktúry T mobile a DPH
 130. Tovar za reklamu
 131. Aké kolky na daňový úrad?
 132. Kde by ste zaradili?
 133. Kde podat DP?
 134. Skoda alebo dar ?
 135. Tvorba serveru- daňová oblasť?
 136. lízing
 137. Platenie DPH pri dovoze tovaru z Maďarska
 138. Certifikát EUR. 1 ?
 139. Trojstranný obchod
 140. Technické zhodnotenie v roku obstarania
 141. Môžem si odpočítať skutočné výdavky?
 142. Zálohová fa a prelom rokov
 143. záručná oprava
 144. prihlásenie sa za platcu DPH v roku 2000
 145. Prenájom nehnuteľností od FO pre s.r.o. - technické zhodnotenie s.r.o.-čkou
 146. registrácia prostredníctvom FDE
 147. Oprava Faktúry
 148. odpočet dane pri dodávke energie
 149. Potúpený lízing
 150. Dlhodobý bankový úver
 151. nové účto
 152. Obrat pre účely DPH
 153. Nadobudnutie tovaru z EU
 154. Ako vyhladať
 155. mínus na bankovom účte
 156. dotacia
 157. odpisy lízingových splátok z danového základu
 158. RELAX LÍSTKY
 159. Mám iba zálohovú faktúru k platbe vopred pri nadobudnutí tovaru. Čo s tým?
 160. Vratenie DPH pri nakupe tovaru v Rakusku.
 161. dodatočné daňové priznanie
 162. 100 % záloha na dodávku tovaru do EÚ - koľko faktúr vystaviť?
 163. Sociálny fond
 164. cestná daň v teréne???
 165. rekl.predmety
 166. tovar /tzv.ležiak+po záruke/
 167. lízing v JÚ
 168. osobná potreba
 169. časový sled
 170. Dátum na výpise z účtu
 171. Podanie opravného daňového priznania
 172. DPH pri vyradení nehnuteľnosti z majetku
 173. poštová poukážka U
 174. MoŽEM SČÍTAŤ?
 175. Združenie FO a vydavky.
 176. opakovaná daňová kontrola
 177. Clo pri dovoze
 178. Prenájom ako živnosť.
 179. Cestovné náhrady zamestnanca na dohodo o vykonaní práce
 180. DARY-prechod F.O. na P.O.
 181. Rada pri nájme nehnuteľnosti
 182. Súhrnný výkaz
 183. Sprostredkovanie a DPH
 184. PHM
 185. Daňový výdavok-stravné pri ubytovaní
 186. opravny vykaz SP- ako zauct.
 187. poplatky BEN
 188. ako zúčtovať úroky pri postupnom splácaní pôžičky
 189. registračná pokladnica a ZŤP
 190. daňové přiznání
 191. Zase to stravovanie!
 192. Stravné - fakturácia
 193. Vystavená faktúra do ČR
 194. zahr.fa
 195. DPH za poskytnute sluzby a DP k DPH
 196. DPH pri službách do EU
 197. kupa garáže
 198. Stavebný pozemok=zastavané plochy a nádvoria???
 199. Stravovacie poukážky v JÚ
 200. faktura z ciech
 201. prijmy oslobodene od dane
 202. mesačná uzávierka
 203. sadzba základnej náhrady
 204. Reklamácia
 205. kontrola zo živnostenského úradu
 206. Faktura do Rakuska za sluzby
 207. Prijatie platby a den dodania
 208. kupa pocitaca
 209. danovy bonus a vek studenta-surne
 210. Oprava tovaru
 211. služba alebo tovar
 212. Výpis z DP
 213. ako zaúčtovať
 214. DPH a vystavba rodinneho domu
 215. zaokuhlovanie DPH
 216. zahraničné faktúry
 217. Predaj drobného majetku v JÚ
 218. Leasing v EUR
 219. Súhrnný výkaz DPH - kód štátu
 220. oprava účtovného obdobia
 221. Odpočítanie DPH
 222. Zdaňovanie zisku
 223. Cestovná agentúra - účtovanie v PÚ
 224. vedenie devíz.účtu a prepočet kurzom
 225. Aký kurz použiť?
 226. nakup v CR
 227. Prekontácie na výpisoch.
 228. Fakturovat bez ci s DPH?
 229. Dátum vystavenia
 230. platba kartou
 231. splátky Quatro
 232. Prefakturacia
 233. Cestovné lístky
 234. Neuplatnená DPH za 1/2005
 235. DOKLAD Z 09/2005 A DPH
 236. súvaha a výkaz ziskov a strát - oprava ?
 237. Kniha drobného majetku
 238. Faktúra na tovar
 239. ako vypočítam preddavky fo
 240. Daňová povinnosť pri platbe vopred za tovar do iného členského štátu EÚ
 241. Ukončenie DPH
 242. Bankový účet podnikateľa
 243. Poskytnutie sluzby v zahranici prostrednictvom tretej osoby
 244. Dátum splatnosti faktúry
 245. Ako fakturovat prenajom+sluzby?
 246. nárok na čiastočné uplatnenie DPH
 247. Faktúra z EÚ - neplatca DPH
 248. Faktúra z EÚ - neplatca DPH
 249. pokladňa
 250. Faktúra DPH ??? - DPH