PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 [401] 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Nákup materiálu z ČR
 2. Dátový projektor - ktorá odpisová skupina
 3. Halierové vyrovnanie
 4. Auto a odpisy
 5. Automobil a príslušenstvo
 6. Vrátenie zálohy
 7. Diéty pre šoféra kamiónu - SZČO
 8. Vystavenie faktúry pri prijatej platbe vopred za tovar v tuzemsku
 9. KNIHA OSTATNYCH ZAVAZKOV
 10. Zaloha a dph
 11. Dobré pomôcky
 12. Zdaňovanie príjmov zo zahraničia - doktorandov
 13. Vystavenie dobropisu
 14. Technické zhodnotenie - motor
 15. DPH pri službách pre zahr.firmu na území SR
 16. nadobudnutie tovaru EÚ
 17. DPH PFA mimosudne vymahanie pohl.
 18. ucet 389
 19. Dovoz tovaru z Číny
 20. DPH pri službe zo zahraničia
 21. Ešte raz trovy exkúcie
 22. §4 odst.4
 23. Preplácanie karty SAD na dopravu zamestnancovi
 24. Predaj obch. podielu
 25. úžitkové vozidlo a leasing
 26. Výkaz preddavkov
 27. stravné lístky
 28. Zdaňovanie zisku
 29. pohľadávkové spoločnosti
 30. Technické zhodnotenie prenajatej budovy a odpis
 31. výpočet cest.náhrad
 32. Neodvedená daň z DOVP
 33. Oprava budovy alebo TZ?
 34. Odpoc.položka a študent
 35. Automobil a dph
 36. technické zhodnotenie a kúpa budovy na leasing
 37. účtovanie - spôsob B
 38. Zmluva o dielo - zrážková daň?
 39. likvidačny list-kosielka
 40. Živnostník faktúruje cestovné náhrady
 41. lieh v spotrebitelskom baleni z EU
 42. DPH pri fakturacii z Rakuska
 43. začiatočník
 44. Daň z motorových vozidiel - EČV z Piešťan, firma v Prievidzi
 45. Odpisová skupina
 46. DPH - faktúra za výstavu Coneco
 47. Výkazy PÚ
 48. Casove rozlisenie nakladov pocas roka?
 49. registrácia DPH
 50. Platí alebo neplatí?
 51. Objednávka na stiahnutie
 52. stravné lístky a služobná cesta
 53. Nákup v EUR
 54. auto FO do najmu PO
 55. Aký účet?
 56. zamestnanec+szčo: soc.poit.
 57. US GAAP
 58. Fa za phm čerpané v PR
 59. Odpočet DPH pri registrácii platiteľa-opravy nehnuteľnosti.
 60. Vyradenie krátkodobého majetku / do 30000,-Sk /
 61. Výpis z DP
 62. daňové priznanie DPH
 63. Dátum dodania
 64. Valutová pokladňa -preddavok
 65. Obstaranie budovy
 66. začínajúca s r.o.
 67. Oprava automobilu a doklad
 68. Nákup tovaru cez exekútorský úrad
 69. Cestovné náhrady a DzP
 70. DPH §47
 71. majetok vložený do podnikania
 72. Nárok na vrátenie čiastky z dane z MV
 73. Platca DPH a paušálne výdavky
 74. Aká bude pokuta za neskoré ohlásenie?
 75. urok ?
 76. Vyhlásenie o poukázaní sumy 2%
 77. Ako počítať daň?
 78. likvidačný list
 79. Náklady spojené s MV
 80. Opäť DPH pri nadobudnutí tovaru z EU
 81. podnikanie obcianskych zdruzeni
 82. čestné prehlásenie alebo oznam?
 83. Odpisy
 84. DP FO a PO
 85. vyúčtovanie preddavkov za energie za r. 2005
 86. odpustené penále
 87. Kúpa stroja a predaj náhr.dielov
 88. kde vyznacit 25% vydavky?
 89. Krátenie dph v JU
 90. Ako zaokruhlit? surne
 91. danove priznanie - viac nejasnosti
 92. Príjem z ČR
 93. prerusene odpisovanie
 94. neodozdanie danoveho priznania do 31.3
 95. prevod zo súkr.užívania do podnikania
 96. ucet na preradenie majetku z osobneho vlastnictva
 97. preddavky na daň
 98. daňové priznanie.
 99. Faktúra za službu - miesto dodanie je EU
 100. DPFO typ B - zamestnanec a SZČO
 101. Nová prevádzka a zamestnanci
 102. duplicitna uhrada
 103. príjem z predaja nehnuteľnosti
 104. aký dátum zostavenia účtovnej závierky PO
 105. Leasing v EUR
 106. dodatočné DPH
 107. Zahraničná pokladňa - nákup a výdaj v EUR
 108. Vlastné imanie
 109. DPH pre cestakoch
 110. Výkaz o príjmoch a výdavkoch - platby do fondov
 111. trosjstranný obchod
 112. Stravné - živnostník
 113. Ojazdené auto - nákup, predaj
 114. preúčtovanie krátkodobých záväzkov
 115. Starobný dôchodca a nezd. časť?
 116. platenie leas.splatok zo sukr.uctu
 117. pouzivanie auta na sukr.ucely - zauctovanie
 118. výplatna páska z rakúska a pojmy
 119. Zásoby tovaru vo výkaze majetku a záv.
 120. Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 121. preddavky na dan z prijmu FO - konkretne cisla
 122. JÚ - účtov.mat.alebo tovar?
 123. Výkaz o majetku a zavazkoch - surne!
 124. príjem zo živnosti i zo záv.činnosti
 125. nezdaniteľná časť pri dvoch typoch DP a daňový bonus
 126. DAŇOVÉ PRIZNANIE "A"
 127. príjem z nájmu nehnut-rozdelenie medzi manželov
 128. daň z nehmuteľnosti
 129. zmluva o pozicke
 130. príjem z pozemkového spoločenstva
 131. prenajimanie rd?
 132. zapocitanie dane CR
 133. účtovanie spoločnosti v konkurze
 134. Podať DP, ak s.r.o. nemá príjmy?
 135. Preplatok Platby do fondov a dan
 136. ako zvýšiť dph?
 137. Podať DP alebo nie ?
 138. Podať DP alebo nie ?
 139. Daňová strata
 140. Dedená nehnuteľnosť - predaj
 141. Najomné kam zaúčtovať
 142. živnostník a stravné??
 143. Soft na JU vers. Excel
 144. Nákup počítač ako evidovať
 145. Zákony
 146. Odpis-dokončenie
 147. Výkaz o maj a záv. - vzor
 148. Daňové priznanie PO - súrne
 149. Vzorka nad 500 Sk - alkohol
 150. Danovo uznane naklady
 151. SF a výkazy
 152. leasing
 153. Príjem úveru na BÚ??
 154. Nizke prijmy
 155. Bankový výpis.
 156. Preddavok PO
 157. Strata v DP PO
 158. strata v PU
 159. sprostredkovateľ staveb.sporenia a daň.priznanie
 160. Príjmy z prenájmu
 161. Zahraničný cesťák
 162. kreditné úroky
 163. ? riadok DP -nedaňové opr. položky
 164. daňový bonus zasa:)
 165. vreckové-opäť
 166. 431 v súvahe - Súrne
 167. pomoc - som zufala
 168. leasing - Money S3
 169. Nezdaniteľná časť - zamestnanci
 170. vyučtovanie preddavkových platieb
 171. Tržba za lektorskú činnosť -648?
 172. DPFO - doklady
 173. Dokedy odpísať DS a ÚS ?
 174. Vyslaný zamestnanec a cestovné výdaje
 175. konštatný symbol
 176. MM
 177. nadobudnutie tovaru
 178. Rezident v CR.
 179. zaúčtovanie preddavku na daň - zaplatený v roku 2006
 180. Ktoru dan zaplatit?
 181. Soc. fond
 182. danove priznanie B2 z roku 2002
 183. Účtovná závierka v s.r.o.
 184. nesprávne vyčíslená DPH
 185. Záväzky
 186. súvaha a výkaz ziskov a strát
 187. Kupa PC a DPH
 188. Daňové priznanie Súvaha Výkaz ziskov a strát
 189. Skončenie poberania príjmov.
 190. Akceptovanie daň. priznania B
 191. paušálne výdavky
 192. Je to technické zhodnotenie
 193. Na aké číslo účtu to uhradiť?
 194. daňové priznanie a žena na MD
 195. doplatene najomne
 196. Daňový bonus
 197. Odpisy - súrne
 198. Účtovanie 341/591
 199. účtovanie zrážky za stravu
 200. sukromne nakladne auto do 3,5t a zivnost + nahrada za km
 201. kedy sa uctuje 591/341 a 593/341?
 202. práca v zahraničí-Anglicko
 203. odpočítatelná položka???
 204. autorský honorár-zdedený
 205. ako zaúčtovať
 206. Účet 342
 207. Paušálne výdavky - vyplnenie DP
 208. Sprostredkovanie poistenia a pauš. výdavky
 209. zvýšená splátka lízingu v JU
 210. Príjmy zo zahraničia - CYPRUS
 211. Prehľad podaný neskôr-hrozí pokuta?
 212. Daň PO
 213. Odvody do ZP
 214. Komu 2% zo zaplatenej dane ?
 215. odpisovať, či nie?
 216. Zmluva o dielo - vytvorenie internetovej stranky - student
 217. preddavková faktúra?
 218. Prosím o radu
 219. rada-surne
 220. paušál. výdavky a jednorázový príjem
 221. Kúpa auta na leasing
 222. odpočítatelná položka
 223. Nakup hmot. invest.majetku
 224. Nakup hmotneho majetku
 225. FO a príjem zo Zmluvy o dielo
 226. DPH - kúpené PHM v ČR ???
 227. Zmluva o podnájme
 228. príjem študenta
 229. vklad reg.pokladne do podnikania (JU)
 230. Zrušenie živnosti
 231. Poisťovák bez registrácie -čo s ním ?
 232. Vrátenie preplatkov
 233. dohody o vykonaní práce
 234. Spravcovska spolocnost
 235. Udržiavaci poplatok za účt.soft
 236. DPH v cudzej mene
 237. Ročné zúčtovanie časť III
 238. výdavky počas prerušenia živnosti
 239. Príjem zo zahraničia+prenájom v SR
 240. Zápočet pohľadávok
 241. ukradnute auto - leasing
 242. zahraničná pracovná cesta
 243. Zúčtovanie výkonov za december
 244. Odpočet straty a paušálne výdaje FO
 245. DPFO 2005 dotácia z poľnohospodárstva
 246. pozastavená živnosť a DSS
 247. Učtovanie miezd v JU
 248. Poznámky - ako na to?
 249. ako je to s preplacanim strav. poukazok
 250. Konateľ - ubytovanie, stravne