1. DPH a nákup PHM v EU (2 replies)
 2. Čo so skladom? (9 replies)
 3. Uplatnenie práva na odpočítanie dane pri registrácii podľa § 55 (3 replies)
 4. Prijem za hracie automaty a DPH (21 replies)
 5. OS z BU; pokladna (6 replies)
 6. Dodanie tovaru platiteľom DPH neplatiteľovi v ČR (4 replies)
 7. Akvizičná činnosť do Čiech (1 replies)
 8. Účtovanie bez dokladu (29 replies)
 9. Súhrnný výkaz-zaokrúhlenie (1 replies)
 10. zásoby a dobropis (8 replies)
 11. vrátenie peňazí po reklamácii (8 replies)
 12. Štvrťročný prehľad - iba zrážková daň (7 replies)
 13. sluzba s miestom plnenia v CR (8 replies)
 14. Úhrada DPH (3 replies)
 15. sprostredkovanie zdravotneho poistenia (3 replies)
 16. Prenajom notebooku (2 replies)
 17. DPH pri nájme (16 replies)
 18. Nadmerný odpočet v daňovom priznaní (9 replies)
 19. Variabilny a konstatny symbol (2 replies)
 20. Leasing - dodávka a montáž HFsady ?? (7 replies)
 21. Preprava do Chorvátska (0 replies)
 22. DPH-cesky dodav.,platba v Sk (16 replies)
 23. Leasing a odpisy (6 replies)
 24. ERP a faktura, aka suma? (1 replies)
 25. auto - operativny leasing (1 replies)
 26. Peňažný denník (3 replies)
 27. Charitatívne linky (2 replies)
 28. Datum zdant. plnenia a datum vystavenia. (12 replies)
 29. rozpustenie OON (1 replies)
 30. DPH (3 replies)
 31. Faktúra z ČR bez DPH (4 replies)
 32. Platba v EURO . (3 replies)
 33. JU & DPH & % osobna spotreba (1 replies)
 34. Dobierka z EU a DPH (11 replies)
 35. faktura z ciech (9 replies)
 36. Automobil - zaradenie do používania (7 replies)
 37. Koeficien DPH - u platcu od 02/2006 (2 replies)
 38. Cestovná kancelária (2 replies)
 39. tlačivá z internetu (7 replies)
 40. cesky dodavatel-platba v SK (2 replies)
 41. Riadne alebo dodatočné DP? (14 replies)
 42. Zmena internetu (3 replies)
 43. Registrácia DPH (1 replies)
 44. Kde vpisat Fa (6 replies)
 45. refakturácia popl.za internet (2 replies)
 46. CCS (6 replies)
 47. odberatelska faktura do krajiny EU (2 replies)
 48. Leasing na N1 (2 replies)
 49. vyplnenie tlačiva - DPH (1 replies)
 50. Odpočítanie DPH pri prepravných službách (1 replies)
 51. Koeficientom aj PHM (1 replies)
 52. Nováčik v DPH (9 replies)
 53. Nadmerný odpocet a jeho zuctovanie (3 replies)
 54. minuly rok (7 replies)
 55. oprava auta a náhrada od poisťovne (2 replies)
 56. vydaj z pokladne alebo zavazok????? (13 replies)
 57. Bezodplatné stravovanie vo vlastnom zariadení (33 replies)
 58. Dovoz tovaru z EU od neregistr. osoby na DPH (1 replies)
 59. Predmet fakturácie (5 replies)
 60. Nevymožiteľná pohľadávka (3 replies)
 61. Nevymožiteľná pohľadávka (0 replies)
 62. Dovoz materiálu (10 replies)
 63. Odpoveď UDR na nárok stravných poukážok pre SZČO počas So a Ne (2 replies)
 64. Koeficient DPH ako na to ? (23 replies)
 65. Clenenie DPH pri nákupe výbavy do auta (1 replies)
 66. Začínam JÚ (18 replies)
 67. vozidlo a DPH (22 replies)
 68. Fa z Anglicka za licenciu - daňová povinnosť (4 replies)
 69. Interný doklad (2 replies)
 70. Koeficient (22 replies)
 71. vzorky z krajiny ktorá nie je v EU (2 replies)
 72. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku... (39 replies)
 73. výkon správy a fond opráv (11 replies)
 74. zúčtovanie rezervy-daňový N/V? (3 replies)
 75. sms do nákladov (7 replies)
 76. auto z pozicovne a sluz.cesta (3 replies)
 77. Faktúry v EUR (9 replies)
 78. Provízia a DPH (7 replies)
 79. zabudnuta DPH (7 replies)
 80. Účtovanie v JÚ - DPH (2 replies)
 81. prenájom prenajatého auta (2 replies)
 82. Fakturácia za prenájom auta (3 replies)
 83. Dobropis zo zahraničia (3 replies)
 84. DPH a dial.známky+havarijné poistenie (1 replies)
 85. Ukradnutá PK (11 replies)
 86. Reprodukčné ocenenie v jed. účtovníctve. (6 replies)
 87. DPH a dialničné známky, havarijné poistné (3 replies)
 88. Ako začať? (4 replies)
 89. PHM (6 replies)
 90. Príves (1 replies)
 91. Help Please! (2 replies)
 92. Príves (1 replies)
 93. Vzajomny zapocet (14 replies)
 94. Zálohová faktúra z ČR (8 replies)
 95. DDS + RZ (1 replies)
 96. Prenájom auta a DPH (7 replies)
 97. Faktúra za telekom (5 replies)
 98. Dodanie tovaru+doprava Nemecko a DPH (1 replies)
 99. Kurzový rozdiel alebo halierové vyrovnanie (4 replies)
 100. štatistika (9 replies)
 101. montáž a výroba mreží (5 replies)
 102. zalohova faktura (0 replies)
 103. Nákup tovaru v cudzej mene (1 replies)
 104. rekonštrukcia (1 replies)
 105. správne rozdelenie? (1 replies)
 106. Neuznaný záväzok v roku 2005, uznanie až v 2006 (1 replies)
 107. Limit platieb faktúr v hotovosti (2 replies)
 108. Tlačívá - DP (2002, 2003) (4 replies)
 109. INTRASTAT - statisticka hodnota faktury (2 replies)
 110. zaradenie nebytového priestoru (3 replies)
 111. Škoda na majetku (12 replies)
 112. Daňová povinnosť (0 replies)
 113. zahraničná faktúra (2 replies)
 114. zaradenie budovy (11 replies)
 115. Kam s úhradou (13 replies)
 116. DPH z čerpania (2 replies)
 117. uhrada FA znížená o poplatok (17 replies)
 118. odpisovanie (14 replies)
 119. poistna udalosť a DPH (5 replies)
 120. preddavkové a vyúčtovacie fa-účtovanie (1 replies)
 121. Odpočet DPH (14 replies)
 122. Kto je povinný vystaviť zápočet pohľadávok? (15 replies)
 123. Faktúra z EU za službu a DPH (4 replies)
 124. Nákladné auto a príves (0 replies)
 125. Fakturacia spotreby plynu a dph (2 replies)
 126. Zákon O DPH (0 replies)
 127. platenie dane z príjmu (2 replies)
 128. Odpis pohľadávky (5 replies)
 129. Prevodový mostík (7 replies)
 130. Podiely zo zisku (1 replies)
 131. zmluva o zamedzeni dvojiteho zdanenie s VB (3 replies)
 132. Nákup auta a dph (10 replies)
 133. Stravné (9 replies)
 134. oprava motoroveho vozidla pre Madarsku firmu (2 replies)
 135. DPH ANO ČI NIE? (8 replies)
 136. cesťák (1 replies)
 137. Tvorba smerníc (7 replies)
 138. DP + prilohy??? (3 replies)
 139. Tlačivo (4 replies)
 140. obedy & SZCO & platca DPH & JU (16 replies)
 141. Časové rozlíšenie nákladov a výnosov (12 replies)
 142. Prefakturácia ubytovania a DPH (0 replies)
 143. Dátum (3 replies)
 144. Nákup PHM pre kamionovú dopravu do zásoby a koniec roka (0 replies)
 145. Platobná karta (1 replies)
 146. Dodatočné daňové priznanie a sankcie? (1 replies)
 147. prefakturacia (5 replies)
 148. Výpis z daňového priznania (4 replies)
 149. Postúpenie pohľadávky a DPH (3 replies)
 150. Recyklačný poplatok (3 replies)
 151. skoda spôsobena pri doprave (1 replies)
 152. Prenájom priestorov v prenajatých-DPH (72 replies)
 153. DPH a automobil (3 replies)
 154. Aké kurzy použiť??? (3 replies)
 155. Zamestnanec a výbery z účtu (2 replies)
 156. rezerva (9 replies)
 157. zaokruhlovanie (5 replies)
 158. sidlo firmy - byt v majetku spolocnosti (3 replies)
 159. pneumatiky kúpené v ČR (8 replies)
 160. Zúčtovanie leteniek (18 replies)
 161. Vysávač (7 replies)
 162. DPH stroje z ČR (1 replies)
 163. Rozdiel medzi účtami 323,326 a 381 (9 replies)
 164. rekonštrukcia budovy (13 replies)
 165. smernica o o poskytovaní pracovného oblečenia (5 replies)
 166. Daňové priznanie-r.23 (18 replies)
 167. dodanie stavby - zmluva o dielo (7 replies)
 168. Odpočet DPH (9 replies)
 169. telefon (1 replies)
 170. Súhrrný výkaz-podať? (2 replies)
 171. Daňové priznanie DPH (8 replies)
 172. poistná udalosť - kto má pravdu? (11 replies)
 173. Kupa vozidla bez DPH a nasledne zrusenie zivnosti (13 replies)
 174. Elektrická energia a odpočet DPH (27 replies)
 175. Zapůjčení vozidel ze SR do ČR (6 replies)
 176. Dohoda v JU (2 replies)
 177. Faktúra a jej zaevidovanie (26 replies)
 178. dph (23 replies)
 179. DPH a neziskova organizácia (5 replies)
 180. Kúpa a následne predaj (4 replies)
 181. inventúra záväzkov a majetku (9 replies)
 182. Odpočítateľná položka a cudzinec (2 replies)
 183. leasing u prenajímateľa (3 replies)
 184. čerpanie SF na regeneráciu prac. síl (7 replies)
 185. Oprava auta (37 replies)
 186. danova kontrola DPH (12 replies)
 187. z JU do PU (13 replies)
 188. Dobropis z iného členského štátu (5 replies)
 189. vizitky (11 replies)
 190. Predfaktúra-v EURO (1 replies)
 191. TLAČIVO - Potvrdenie o prevzatí dokumentu (89 replies)
 192. DPH registracia v inej členskej krajine (1 replies)
 193. Úhrada fa ČR (7 replies)
 194. granty EÚ a odpisy (4 replies)
 195. rezervy (28 replies)
 196. Kedy odpočítať - fatkúra za telefón (8 replies)
 197. Strav.poukážky u SZČO - platcu dph bez zamestnancov (58 replies)
 198. Nákup budovy a pozemku (12 replies)
 199. Predaj nehnuteľnosti - Daň z príjmu (1 replies)
 200. Rozhodnutie z národnej banky (18 replies)
 201. Repre oblečenie (7 replies)
 202. Obchodovanie so zahranicim (9 replies)
 203. stravne listky a uctovanie opat (11 replies)
 204. Nový plátca DPH (11 replies)
 205. Leasing - DPH (5 replies)
 206. DPH z provízie (7 replies)
 207. pokladňa a DPH (3 replies)
 208. koeficient -DPH (5 replies)
 209. Umytie automobilu (5 replies)
 210. Uvádzať v tlačive DPH? (15 replies)
 211. Dovoz tovaru (2 replies)
 212. Ťažba (4 replies)
 213. Pravidelné poplatky zo Slovak Telecom (16 replies)
 214. Strata dokladu o zaplatení (3 replies)
 215. auto a naklady (15 replies)
 216. úroky na bank.účte v zahraničí (2 replies)
 217. použitie 2 kurzov (1 replies)
 218. znalecký posudok (1 replies)
 219. Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí (22 replies)
 220. Zrušenie živnosti pri vedení jednoduchého účtovníctva (3 replies)
 221. zápisnica z VZ - obchodný register (10 replies)
 222. Iný hmotný majetok (2 replies)
 223. nájom bez DPH (9 replies)
 224. Vrátenie daňového bonusu (18 replies)
 225. Prefakturacia PHM (11 replies)
 226. Ako správne zaúčtovať (9 replies)
 227. Krádež auta a odpisy (9 replies)
 228. Osobná spotreba (4 replies)
 229. Neúplné faktúry-chýbajúce náležitosti (9 replies)
 230. Western Union (2 replies)
 231. DPH z kúpy majetku od a.s. v konkurze (1 replies)
 232. výplata zo sociálneho fondu (4 replies)
 233. Predaj bez DPH (6 replies)
 234. zaúčtovanie kúpy majetku od SKP (1 replies)
 235. správne zauctovanie -POMOC (9 replies)
 236. JU a kurzové rozdiely (2 replies)
 237. výpočet odvodov do SP a ZP (11 replies)
 238. Odpocitanie DPH (1 replies)
 239. začínam s DPH-prosím o radu (21 replies)
 240. Kúpa PC a DPH (36 replies)
 241. vyradenie majetku (2 replies)
 242. dodatocne DP (10 replies)
 243. Nový dopravný prostriedok a platca DPH (5 replies)
 244. Ako zaúčtovať... (1 replies)
 245. pôžička a záložná zmluva (11 replies)
 246. Pohľadnice do Švajčiarka (4 replies)
 247. Chápem § 55 dobre? (18 replies)
 248. faktura (63 replies)
 249. zrážková daň (14 replies)
 250. Diskusia k prijatým a hradeným preddavkom pri tovare v rámci EÚ (0 replies)