1. Kúpa budovy (15 replies)
 2. Začínajúci dopravca-podvoj.účtov. (9 replies)
 3. Nárok na odpočet DPH (19 replies)
 4. fakturácia časti poplatku za odpad (3 replies)
 5. Prijatý preddavok-odvod DPH (53 replies)
 6. Cestovný lístok na vlak, DPH (4 replies)
 7. Sklad v JÚ (16 replies)
 8. Koeficient ? (8 replies)
 9. Predajca kolkov (5 replies)
 10. Aktivácia tovaru pri spôsobe účtovanie B (6 replies)
 11. Zásielkový predaj (0 replies)
 12. Daňové priznanie - OPRAVA ! (16 replies)
 13. Úhrada fa cez western union (2 replies)
 14. faktura za obedy (1 replies)
 15. kurz pre došlú fa z EU (21 replies)
 16. Daň - áno? a akú? (1 replies)
 17. Nákupný doklad (1 replies)
 18. odpisovanie pocitacovej siete (2 replies)
 19. Cestovné náhrady a týždňovky (16 replies)
 20. Dátum úhrady PPD (14 replies)
 21. Dodanie služby do zahraničia a DPH (11 replies)
 22. Dovoz z CR (0 replies)
 23. Faktúra od organizačnej zložky (1 replies)
 24. Doplatenie prddavkovej dane (5 replies)
 25. Majetok neodpisaný-predaj a následné zaradenie majetku v inej firme (2 replies)
 26. Operativny leasing (2 replies)
 27. Povinnosť kúpiť si stravné lístky´-živnostník (2 replies)
 28. Výpis z daňového priznania (12 replies)
 29. rekacia k téme http://www.porada.sk/t23885-preddavok-po.html (8 replies)
 30. úbytok zasob (3 replies)
 31. nezaplatenie dane (2 replies)
 32. Myš k PC (2 replies)
 33. zaradennie auta (2 replies)
 34. Vrátenie provízii z uzatvorených zmlúv, už po skončení podnikania, čo s tým? (7 replies)
 35. Výročná správa (20 replies)
 36. zrážková daň a daňový bonus (2 replies)
 37. Pokladnicny doklad (2 replies)
 38. tlacivo na dan (5 replies)
 39. pokuta Orange (4 replies)
 40. Sprostredkovateľská Zmluva (4 replies)
 41. Pozastavenie živnosti (7 replies)
 42. Odpočítateľná položka (2 replies)
 43. Reklamacia T-mobile (4 replies)
 44. Zdedený byt predaný drahšie a daň z príjmu ? (18 replies)
 45. Ako zaúčtovať (6 replies)
 46. Auto v podielovom spoluvlastnictve (1 replies)
 47. Pokladňa (2 replies)
 48. Faktúra z EU (2 replies)
 49. novoregistrovany platca-odpocet (3 replies)
 50. Doklad o uhrade, bez faktury (25 replies)
 51. zaokrúhlenie (1 replies)
 52. Leasing (14 replies)
 53. Prijatý dar (4 replies)
 54. prebraté účto a SF (4 replies)
 55. Nehnutelnost a dph. (5 replies)
 56. Byť alebo nebyť platcom DPH? (5 replies)
 57. Zisk pred a po zdanení (15 replies)
 58. Úprava leasingovej tabuľky-xls (0 replies)
 59. sankčný úrok (2 replies)
 60. oprava základu dane (11 replies)
 61. poistenie pred odcudzením (4 replies)
 62. prevádzka mot. vozidla (11 replies)
 63. Nákup tovaru v ČR (9 replies)
 64. Faktúra zo školenia (13 replies)
 65. predaj služobného bytu (6 replies)
 66. §5 Zákona o DzP? (4 replies)
 67. prevzatie úveru - účtovanie (1 replies)
 68. prijmovy doklad (7 replies)
 69. úhrada stravného zamestnancom (1 replies)
 70. zahraničná fa od platcu pre platcu s DPH (11 replies)
 71. Stravné lístky (67 replies)
 72. Spôsob odpisovania (6 replies)
 73. autoservis - poistná udalosť (27 replies)
 74. Preplatiť súkr.telefón zamestnancovi? (12 replies)
 75. Energia za r.2005 v januári (2 replies)
 76. Darovanie automobilu (0 replies)
 77. pokladničná kniha (7 replies)
 78. Odpredaj úžitkového automobilu zamestnancovi za zvýhodnenú cenu (0 replies)
 79. V akej výške do DPH? (3 replies)
 80. pokladnične doklady (3 replies)
 81. sponzorský dar (7 replies)
 82. Tankovanie kartou a DPH (23 replies)
 83. Kupón na zľavu pri predaji v hotovosti (0 replies)
 84. suvaha a vykaz ziskov a strat (2 replies)
 85. Dobrovoľný prechod z kvartálneho platiteľa DPH na mesačného (6 replies)
 86. nahrada dokladu cestnym prehlasenim (9 replies)
 87. Faktúry T mobile a DPH (35 replies)
 88. Tovar za reklamu (3 replies)
 89. Aké kolky na daňový úrad? (27 replies)
 90. Kde by ste zaradili? (22 replies)
 91. Kde podat DP? (4 replies)
 92. Skoda alebo dar ? (1 replies)
 93. Tvorba serveru- daňová oblasť? (2 replies)
 94. lízing (2 replies)
 95. Platenie DPH pri dovoze tovaru z Maďarska (6 replies)
 96. Certifikát EUR. 1 ? (2 replies)
 97. Trojstranný obchod (3 replies)
 98. Technické zhodnotenie v roku obstarania (1 replies)
 99. Môžem si odpočítať skutočné výdavky? (3 replies)
 100. Zálohová fa a prelom rokov (9 replies)
 101. záručná oprava (1 replies)
 102. prihlásenie sa za platcu DPH v roku 2000 (2 replies)
 103. Prenájom nehnuteľností od FO pre s.r.o. - technické zhodnotenie s.r.o.-čkou (6 replies)
 104. registrácia prostredníctvom FDE (1 replies)
 105. Oprava Faktúry (1 replies)
 106. odpočet dane pri dodávke energie (5 replies)
 107. Potúpený lízing (1 replies)
 108. Dlhodobý bankový úver (4 replies)
 109. nové účto (4 replies)
 110. Obrat pre účely DPH (4 replies)
 111. Nadobudnutie tovaru z EU (19 replies)
 112. Ako vyhladať (5 replies)
 113. mínus na bankovom účte (19 replies)
 114. dotacia (15 replies)
 115. odpisy lízingových splátok z danového základu (3 replies)
 116. RELAX LÍSTKY (2 replies)
 117. Mám iba zálohovú faktúru k platbe vopred pri nadobudnutí tovaru. Čo s tým? (1 replies)
 118. Vratenie DPH pri nakupe tovaru v Rakusku. (11 replies)
 119. dodatočné daňové priznanie (1 replies)
 120. 100 % záloha na dodávku tovaru do EÚ - koľko faktúr vystaviť? (3 replies)
 121. Sociálny fond (1 replies)
 122. cestná daň v teréne??? (6 replies)
 123. rekl.predmety (7 replies)
 124. tovar /tzv.ležiak+po záruke/ (1 replies)
 125. lízing v JÚ (2 replies)
 126. osobná potreba (6 replies)
 127. časový sled (2 replies)
 128. Dátum na výpise z účtu (4 replies)
 129. Podanie opravného daňového priznania (1 replies)
 130. DPH pri vyradení nehnuteľnosti z majetku (0 replies)
 131. poštová poukážka U (4 replies)
 132. MoŽEM SČÍTAŤ? (5 replies)
 133. Združenie FO a vydavky. (18 replies)
 134. opakovaná daňová kontrola (4 replies)
 135. Clo pri dovoze (1 replies)
 136. Prenájom ako živnosť. (3 replies)
 137. Cestovné náhrady zamestnanca na dohodo o vykonaní práce (3 replies)
 138. DARY-prechod F.O. na P.O. (10 replies)
 139. Rada pri nájme nehnuteľnosti (1 replies)
 140. Súhrnný výkaz (7 replies)
 141. Sprostredkovanie a DPH (15 replies)
 142. PHM (4 replies)
 143. Daňový výdavok-stravné pri ubytovaní (1 replies)
 144. opravny vykaz SP- ako zauct. (3 replies)
 145. poplatky BEN (3 replies)
 146. ako zúčtovať úroky pri postupnom splácaní pôžičky (9 replies)
 147. registračná pokladnica a ZŤP (1 replies)
 148. daňové přiznání (4 replies)
 149. Zase to stravovanie! (7 replies)
 150. Stravné - fakturácia (8 replies)
 151. Vystavená faktúra do ČR (4 replies)
 152. zahr.fa (8 replies)
 153. DPH za poskytnute sluzby a DP k DPH (3 replies)
 154. DPH pri službách do EU (13 replies)
 155. kupa garáže (10 replies)
 156. Stavebný pozemok=zastavané plochy a nádvoria??? (23 replies)
 157. Stravovacie poukážky v JÚ (43 replies)
 158. faktura z ciech (11 replies)
 159. prijmy oslobodene od dane (3 replies)
 160. mesačná uzávierka (1 replies)
 161. sadzba základnej náhrady (1 replies)
 162. Reklamácia (10 replies)
 163. kontrola zo živnostenského úradu (15 replies)
 164. Faktura do Rakuska za sluzby (5 replies)
 165. Prijatie platby a den dodania (3 replies)
 166. kupa pocitaca (2 replies)
 167. danovy bonus a vek studenta-surne (18 replies)
 168. Oprava tovaru (5 replies)
 169. služba alebo tovar (4 replies)
 170. Výpis z DP (1 replies)
 171. ako zaúčtovať (5 replies)
 172. DPH a vystavba rodinneho domu (8 replies)
 173. zaokuhlovanie DPH (3 replies)
 174. zahraničné faktúry (21 replies)
 175. Predaj drobného majetku v JÚ (16 replies)
 176. Leasing v EUR (7 replies)
 177. Súhrnný výkaz DPH - kód štátu (6 replies)
 178. oprava účtovného obdobia (8 replies)
 179. Odpočítanie DPH (2 replies)
 180. Zdaňovanie zisku (3 replies)
 181. Cestovná agentúra - účtovanie v PÚ (31 replies)
 182. vedenie devíz.účtu a prepočet kurzom (10 replies)
 183. Aký kurz použiť? (12 replies)
 184. nakup v CR (4 replies)
 185. Prekontácie na výpisoch. (4 replies)
 186. Fakturovat bez ci s DPH? (11 replies)
 187. Dátum vystavenia (4 replies)
 188. platba kartou (5 replies)
 189. splátky Quatro (1 replies)
 190. Prefakturacia (7 replies)
 191. Cestovné lístky (4 replies)
 192. Neuplatnená DPH za 1/2005 (9 replies)
 193. DOKLAD Z 09/2005 A DPH (2 replies)
 194. súvaha a výkaz ziskov a strát - oprava ? (4 replies)
 195. Kniha drobného majetku (14 replies)
 196. Faktúra na tovar (10 replies)
 197. ako vypočítam preddavky fo (1 replies)
 198. Daňová povinnosť pri platbe vopred za tovar do iného členského štátu EÚ (0 replies)
 199. Ukončenie DPH (6 replies)
 200. Bankový účet podnikateľa (29 replies)
 201. Poskytnutie sluzby v zahranici prostrednictvom tretej osoby (7 replies)
 202. Dátum splatnosti faktúry (6 replies)
 203. Ako fakturovat prenajom+sluzby? (32 replies)
 204. nárok na čiastočné uplatnenie DPH (0 replies)
 205. Faktúra z EÚ - neplatca DPH (0 replies)
 206. Faktúra z EÚ - neplatca DPH (3 replies)
 207. pokladňa (22 replies)
 208. Faktúra DPH ??? - DPH (1 replies)
 209. Faktúra za poradenstvo občanovi z EÚ (0 replies)
 210. Čerpanie sociálneho fondu (68 replies)
 211. Uloženie závierky do zbierky listín (5 replies)
 212. Nadobudnutie tovaru z ČŠ EÚ § 20 (8 replies)
 213. nájomné,záloha plyn a dph v JU (8 replies)
 214. Dobrovoľná registrácia na DPH (9 replies)
 215. Paušalna daň (26 replies)
 216. Ičo (6 replies)
 217. poznámky k DP (2 replies)
 218. Byt do podnikania (5 replies)
 219. EXEKUCIA A DPH (6 replies)
 220. Potvrdenie o zaplatení dane an poukázanie 2% (0 replies)
 221. osobný vklad (4 replies)
 222. Čo s takým dokladom? (3 replies)
 223. je alebo nie je nákladom? (3 replies)
 224. Daň z príjmu (2 replies)
 225. faktura na ocenitelne prava z ciech....dph??? (2 replies)
 226. účet 429 - A alebo P ? (5 replies)
 227. Nákup materiálu z ČR (1 replies)
 228. Dátový projektor - ktorá odpisová skupina (1 replies)
 229. Halierové vyrovnanie (10 replies)
 230. Auto a odpisy (3 replies)
 231. Automobil a príslušenstvo (4 replies)
 232. Vrátenie zálohy (3 replies)
 233. Diéty pre šoféra kamiónu - SZČO (23 replies)
 234. Vystavenie faktúry pri prijatej platbe vopred za tovar v tuzemsku (0 replies)
 235. KNIHA OSTATNYCH ZAVAZKOV (2 replies)
 236. Zaloha a dph (8 replies)
 237. Dobré pomôcky (3 replies)
 238. Zdaňovanie príjmov zo zahraničia - doktorandov (6 replies)
 239. Vystavenie dobropisu (5 replies)
 240. Technické zhodnotenie - motor (5 replies)
 241. DPH pri službách pre zahr.firmu na území SR (4 replies)
 242. nadobudnutie tovaru EÚ (11 replies)
 243. DPH PFA mimosudne vymahanie pohl. (6 replies)
 244. ucet 389 (5 replies)
 245. Dovoz tovaru z Číny (3 replies)
 246. DPH pri službe zo zahraničia (4 replies)
 247. Ešte raz trovy exkúcie (70 replies)
 248. §4 odst.4 (5 replies)
 249. Preplácanie karty SAD na dopravu zamestnancovi (3 replies)
 250. Predaj obch. podielu (8 replies)