1. DPH PFA mimosudne vymahanie pohl. (6 replies)
 2. ucet 389 (5 replies)
 3. Dovoz tovaru z Číny (3 replies)
 4. DPH pri službe zo zahraničia (4 replies)
 5. Ešte raz trovy exkúcie (70 replies)
 6. §4 odst.4 (5 replies)
 7. Preplácanie karty SAD na dopravu zamestnancovi (3 replies)
 8. Predaj obch. podielu (8 replies)
 9. úžitkové vozidlo a leasing (4 replies)
 10. Výkaz preddavkov (20 replies)
 11. stravné lístky (12 replies)
 12. Zdaňovanie zisku (11 replies)
 13. pohľadávkové spoločnosti (0 replies)
 14. Technické zhodnotenie prenajatej budovy a odpis (7 replies)
 15. výpočet cest.náhrad (8 replies)
 16. Neodvedená daň z DOVP (7 replies)
 17. Oprava budovy alebo TZ? (13 replies)
 18. Odpoc.položka a študent (4 replies)
 19. Automobil a dph (6 replies)
 20. technické zhodnotenie a kúpa budovy na leasing (7 replies)
 21. účtovanie - spôsob B (15 replies)
 22. Zmluva o dielo - zrážková daň? (9 replies)
 23. likvidačny list-kosielka (2 replies)
 24. Živnostník faktúruje cestovné náhrady (8 replies)
 25. lieh v spotrebitelskom baleni z EU (1 replies)
 26. DPH pri fakturacii z Rakuska (0 replies)
 27. začiatočník (5 replies)
 28. Daň z motorových vozidiel - EČV z Piešťan, firma v Prievidzi (0 replies)
 29. Odpisová skupina (6 replies)
 30. DPH - faktúra za výstavu Coneco (2 replies)
 31. Výkazy PÚ (2 replies)
 32. Casove rozlisenie nakladov pocas roka? (6 replies)
 33. registrácia DPH (0 replies)
 34. Platí alebo neplatí? (3 replies)
 35. Objednávka na stiahnutie (12 replies)
 36. stravné lístky a služobná cesta (1 replies)
 37. Nákup v EUR (13 replies)
 38. auto FO do najmu PO (4 replies)
 39. Aký účet? (14 replies)
 40. zamestnanec+szčo: soc.poit. (1 replies)
 41. US GAAP (4 replies)
 42. Fa za phm čerpané v PR (4 replies)
 43. Odpočet DPH pri registrácii platiteľa-opravy nehnuteľnosti. (2 replies)
 44. Vyradenie krátkodobého majetku / do 30000,-Sk / (8 replies)
 45. Výpis z DP (10 replies)
 46. daňové priznanie DPH (5 replies)
 47. Dátum dodania (24 replies)
 48. Valutová pokladňa -preddavok (1 replies)
 49. Obstaranie budovy (7 replies)
 50. začínajúca s r.o. (9 replies)
 51. Oprava automobilu a doklad (3 replies)
 52. Nákup tovaru cez exekútorský úrad (0 replies)
 53. Cestovné náhrady a DzP (4 replies)
 54. DPH §47 (1 replies)
 55. majetok vložený do podnikania (2 replies)
 56. Nárok na vrátenie čiastky z dane z MV (3 replies)
 57. Platca DPH a paušálne výdavky (16 replies)
 58. Aká bude pokuta za neskoré ohlásenie? (3 replies)
 59. urok ? (4 replies)
 60. Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (10 replies)
 61. Ako počítať daň? (7 replies)
 62. likvidačný list (3 replies)
 63. Náklady spojené s MV (29 replies)
 64. Opäť DPH pri nadobudnutí tovaru z EU (2 replies)
 65. podnikanie obcianskych zdruzeni (0 replies)
 66. čestné prehlásenie alebo oznam? (8 replies)
 67. Odpisy (18 replies)
 68. DP FO a PO (3 replies)
 69. vyúčtovanie preddavkov za energie za r. 2005 (0 replies)
 70. odpustené penále (4 replies)
 71. Kúpa stroja a predaj náhr.dielov (3 replies)
 72. kde vyznacit 25% vydavky? (7 replies)
 73. Krátenie dph v JU (0 replies)
 74. Ako zaokruhlit? surne (1 replies)
 75. danove priznanie - viac nejasnosti (15 replies)
 76. Príjem z ČR (7 replies)
 77. prerusene odpisovanie (5 replies)
 78. neodozdanie danoveho priznania do 31.3 (13 replies)
 79. prevod zo súkr.užívania do podnikania (0 replies)
 80. ucet na preradenie majetku z osobneho vlastnictva (0 replies)
 81. preddavky na daň (23 replies)
 82. daňové priznanie. (8 replies)
 83. Faktúra za službu - miesto dodanie je EU (4 replies)
 84. DPFO typ B - zamestnanec a SZČO (7 replies)
 85. Nová prevádzka a zamestnanci (3 replies)
 86. duplicitna uhrada (47 replies)
 87. príjem z predaja nehnuteľnosti (0 replies)
 88. aký dátum zostavenia účtovnej závierky PO (9 replies)
 89. Leasing v EUR (20 replies)
 90. dodatočné DPH (4 replies)
 91. Zahraničná pokladňa - nákup a výdaj v EUR (10 replies)
 92. Vlastné imanie (13 replies)
 93. DPH pre cestakoch (3 replies)
 94. Výkaz o príjmoch a výdavkoch - platby do fondov (3 replies)
 95. trosjstranný obchod (2 replies)
 96. Stravné - živnostník (3 replies)
 97. Ojazdené auto - nákup, predaj (1 replies)
 98. preúčtovanie krátkodobých záväzkov (1 replies)
 99. Starobný dôchodca a nezd. časť? (16 replies)
 100. platenie leas.splatok zo sukr.uctu (2 replies)
 101. pouzivanie auta na sukr.ucely - zauctovanie (3 replies)
 102. výplatna páska z rakúska a pojmy (5 replies)
 103. Zásoby tovaru vo výkaze majetku a záv. (6 replies)
 104. Výkaz o príjmoch a výdavkoch (5 replies)
 105. preddavky na dan z prijmu FO - konkretne cisla (14 replies)
 106. JÚ - účtov.mat.alebo tovar? (7 replies)
 107. Výkaz o majetku a zavazkoch - surne! (28 replies)
 108. príjem zo živnosti i zo záv.činnosti (1 replies)
 109. nezdaniteľná časť pri dvoch typoch DP a daňový bonus (3 replies)
 110. DAŇOVÉ PRIZNANIE "A" (2 replies)
 111. príjem z nájmu nehnut-rozdelenie medzi manželov (4 replies)
 112. daň z nehmuteľnosti (0 replies)
 113. zmluva o pozicke (3 replies)
 114. príjem z pozemkového spoločenstva (1 replies)
 115. prenajimanie rd? (3 replies)
 116. zapocitanie dane CR (1 replies)
 117. účtovanie spoločnosti v konkurze (2 replies)
 118. Podať DP, ak s.r.o. nemá príjmy? (8 replies)
 119. Preplatok Platby do fondov a dan (7 replies)
 120. ako zvýšiť dph? (16 replies)
 121. Podať DP alebo nie ? (1 replies)
 122. Podať DP alebo nie ? (0 replies)
 123. Daňová strata (18 replies)
 124. Dedená nehnuteľnosť - predaj (10 replies)
 125. Najomné kam zaúčtovať (6 replies)
 126. živnostník a stravné?? (7 replies)
 127. Soft na JU vers. Excel (4 replies)
 128. Nákup počítač ako evidovať (2 replies)
 129. Zákony (29 replies)
 130. Odpis-dokončenie (0 replies)
 131. Výkaz o maj a záv. - vzor (11 replies)
 132. Daňové priznanie PO - súrne (12 replies)
 133. Vzorka nad 500 Sk - alkohol (3 replies)
 134. Danovo uznane naklady (16 replies)
 135. SF a výkazy (3 replies)
 136. leasing (23 replies)
 137. Príjem úveru na BÚ?? (3 replies)
 138. Nizke prijmy (7 replies)
 139. Bankový výpis. (4 replies)
 140. Preddavok PO (18 replies)
 141. Strata v DP PO (2 replies)
 142. strata v PU (2 replies)
 143. sprostredkovateľ staveb.sporenia a daň.priznanie (6 replies)
 144. Príjmy z prenájmu (5 replies)
 145. Zahraničný cesťák (2 replies)
 146. kreditné úroky (7 replies)
 147. ? riadok DP -nedaňové opr. položky (3 replies)
 148. daňový bonus zasa:) (10 replies)
 149. vreckové-opäť (14 replies)
 150. 431 v súvahe - Súrne (10 replies)
 151. pomoc - som zufala (40 replies)
 152. leasing - Money S3 (1 replies)
 153. Nezdaniteľná časť - zamestnanci (1 replies)
 154. vyučtovanie preddavkových platieb (0 replies)
 155. Tržba za lektorskú činnosť -648? (2 replies)
 156. DPFO - doklady (2 replies)
 157. Dokedy odpísať DS a ÚS ? (4 replies)
 158. Vyslaný zamestnanec a cestovné výdaje (1 replies)
 159. konštatný symbol (6 replies)
 160. MM (15 replies)
 161. nadobudnutie tovaru (2 replies)
 162. Rezident v CR. (0 replies)
 163. zaúčtovanie preddavku na daň - zaplatený v roku 2006 (19 replies)
 164. Ktoru dan zaplatit? (1 replies)
 165. Soc. fond (4 replies)
 166. danove priznanie B2 z roku 2002 (0 replies)
 167. Účtovná závierka v s.r.o. (13 replies)
 168. nesprávne vyčíslená DPH (4 replies)
 169. Záväzky (4 replies)
 170. súvaha a výkaz ziskov a strát (3 replies)
 171. Kupa PC a DPH (15 replies)
 172. Daňové priznanie Súvaha Výkaz ziskov a strát (1 replies)
 173. Skončenie poberania príjmov. (3 replies)
 174. Akceptovanie daň. priznania B (21 replies)
 175. paušálne výdavky (9 replies)
 176. Je to technické zhodnotenie (29 replies)
 177. Na aké číslo účtu to uhradiť? (10 replies)
 178. daňové priznanie a žena na MD (3 replies)
 179. doplatene najomne (3 replies)
 180. Daňový bonus (2 replies)
 181. Odpisy - súrne (18 replies)
 182. Účtovanie 341/591 (63 replies)
 183. účtovanie zrážky za stravu (1 replies)
 184. sukromne nakladne auto do 3,5t a zivnost + nahrada za km (1 replies)
 185. kedy sa uctuje 591/341 a 593/341? (3 replies)
 186. práca v zahraničí-Anglicko (1 replies)
 187. odpočítatelná položka??? (4 replies)
 188. autorský honorár-zdedený (1 replies)
 189. ako zaúčtovať (11 replies)
 190. Účet 342 (4 replies)
 191. Paušálne výdavky - vyplnenie DP (3 replies)
 192. Sprostredkovanie poistenia a pauš. výdavky (16 replies)
 193. zvýšená splátka lízingu v JU (6 replies)
 194. Príjmy zo zahraničia - CYPRUS (4 replies)
 195. Prehľad podaný neskôr-hrozí pokuta? (2 replies)
 196. Daň PO (3 replies)
 197. Odvody do ZP (4 replies)
 198. Komu 2% zo zaplatenej dane ? (3 replies)
 199. odpisovať, či nie? (10 replies)
 200. Zmluva o dielo - vytvorenie internetovej stranky - student (3 replies)
 201. preddavková faktúra? (10 replies)
 202. Prosím o radu (4 replies)
 203. rada-surne (5 replies)
 204. paušál. výdavky a jednorázový príjem (4 replies)
 205. Kúpa auta na leasing (7 replies)
 206. odpočítatelná položka (3 replies)
 207. Nakup hmot. invest.majetku (2 replies)
 208. Nakup hmotneho majetku (23 replies)
 209. FO a príjem zo Zmluvy o dielo (3 replies)
 210. DPH - kúpené PHM v ČR ??? (6 replies)
 211. Zmluva o podnájme (1 replies)
 212. príjem študenta (0 replies)
 213. vklad reg.pokladne do podnikania (JU) (3 replies)
 214. Zrušenie živnosti (185 replies)
 215. Poisťovák bez registrácie -čo s ním ? (59 replies)
 216. Vrátenie preplatkov (1 replies)
 217. dohody o vykonaní práce (2 replies)
 218. Spravcovska spolocnost (0 replies)
 219. Udržiavaci poplatok za účt.soft (4 replies)
 220. DPH v cudzej mene (3 replies)
 221. Ročné zúčtovanie časť III (9 replies)
 222. výdavky počas prerušenia živnosti (0 replies)
 223. Príjem zo zahraničia+prenájom v SR (3 replies)
 224. Zápočet pohľadávok (1 replies)
 225. ukradnute auto - leasing (2 replies)
 226. zahraničná pracovná cesta (6 replies)
 227. Zúčtovanie výkonov za december (1 replies)
 228. Odpočet straty a paušálne výdaje FO (0 replies)
 229. DPFO 2005 dotácia z poľnohospodárstva (0 replies)
 230. pozastavená živnosť a DSS (6 replies)
 231. Učtovanie miezd v JU (13 replies)
 232. Poznámky - ako na to? (0 replies)
 233. ako je to s preplacanim strav. poukazok (1 replies)
 234. Konateľ - ubytovanie, stravne (1 replies)
 235. ukončenie živnosti a hmotný majetok (10 replies)
 236. Záloha na auto. (2 replies)
 237. stravné a dph (21 replies)
 238. zákonné pois.vozidla (5 replies)
 239. dan zo zakladu dane- vypocet (7 replies)
 240. Fakturácia služieb do EU (2 replies)
 241. Dohoda o vykonani diela s dochodcom, resp. so studentom (5 replies)
 242. Nedaňové odpisy riadok (5 replies)
 243. dodatočné DP FO-ako na to? (1 replies)
 244. Učtovanie odvodu za nezamestnávanie ZTP (11 replies)
 245. prenajom nehnutelnosti - jednoduche uctovnictvo? (17 replies)
 246. Dobropis (4 replies)
 247. uplatnenie dobrovolne plateneho poistneho v DP? (1 replies)
 248. Oznámenie-zrážková daň (3 replies)
 249. vykaz preddavkov...?pomôžete? (2 replies)
 250. registračná pokladňa (3 replies)