1. Pomôžte mi vypočíttať (8 replies)
 2. Paušálne výdavky-Súbeh SZČO a prenájom (6 replies)
 3. DPH z leas. splatky v eur. (5 replies)
 4. Odpisy - vysvetlenie (2 replies)
 5. 2% dane- typ pre nerozhodnutých (2 replies)
 6. Nákup saunovej pece (9 replies)
 7. Prenájom traktora (3 replies)
 8. upratovacia firma (5 replies)
 9. A aj B ??? (15 replies)
 10. Zdaňovanie v Belgicku (6 replies)
 11. Dôchodca a príjem za predaj dreva (7 replies)
 12. prenájom traktora (2 replies)
 13. Leasing - prosím o pomoc (8 replies)
 14. Zaučtovanie faktury (2 replies)
 15. Vypísanie DP FO B - strata z min. období (0 replies)
 16. Nákladné auto (11 replies)
 17. danove priznanie - dochodcovia (3 replies)
 18. Tabuľka B DP (3 replies)
 19. Ukončenie leasingu - po starom (4 replies)
 20. Odpočet životného poistenia na rod.prísl. (2 replies)
 21. Živnosť a Irsko bez potvrdenia (12 replies)
 22. dodatočné dańové priznanie (20 replies)
 23. Zverejnenie závierky na internete (3 replies)
 24. Ako by som mal postupovať (3 replies)
 25. Spotreba v KJ podla TP (1 replies)
 26. Daň z príjmu - 128,-Sk platiť? (6 replies)
 27. Odpustená časť pôžičky (1 replies)
 28. Odvody pri odpracovaní 2 mesiacov (1 replies)
 29. Debetné úroky (7 replies)
 30. Podnikateľský účet (5 replies)
 31. nakup PHM (1 replies)
 32. lízing kradež (2 replies)
 33. Úhrada DF - viac alebo menej (2 replies)
 34. DPH z benzínu z auta, ktoré nie je v majetku (59 replies)
 35. Príspevok na reklamu? (14 replies)
 36. Výkaz o P a V a DPFO (9 replies)
 37. vypocit. odvodov (2 replies)
 38. práca v USA (0 replies)
 39. Daň dôchodcu (2 replies)
 40. Auto z SRO na spoločníka (5 replies)
 41. DoVP a dôchodca (4 replies)
 42. internet ako daňový náklad (8 replies)
 43. Leasing upresnenie - účtovanie (0 replies)
 44. Skúsenosť S DÚ (5 replies)
 45. Povinný audit (4 replies)
 46. Opravné daňové priznanie za rok 2004 (5 replies)
 47. Opravné DP (2 replies)
 48. Aká je hranica (1 replies)
 49. MEZISPOTREBA (1 replies)
 50. odpisy auta a výdavky týkajúce sa auta (3 replies)
 51. odpisy auta a výdavky týkajúce sa auta (34 replies)
 52. DzPFO -nemecko (1 replies)
 53. vysoký zostatok na účte 211 (26 replies)
 54. uhrada faktury z osobneho uctu -PU - surne (1 replies)
 55. Dávka z garančného fondu. (1 replies)
 56. MD a živnosť (0 replies)
 57. fakturácia do ČR (14 replies)
 58. predaj odpisovaneho DHIM (2 replies)
 59. Stav zásob v JU (8 replies)
 60. Kontokorentný úver v JÚ (1 replies)
 61. SZČO a brigáda (1 replies)
 62. vedlajsi prijem (6 replies)
 63. Výkaz o majetku a záväzkoch-Bankové účty (1 replies)
 64. práca v Rakúsku (3 replies)
 65. Vzniká povinnosť registrácie alebo nie, súrne. (1 replies)
 66. Danové priznanie FO A príjem SR+ČR (8 replies)
 67. Účtovanie v OZ 2% z daní (0 replies)
 68. VOICE - neuhradené faktúry (4 replies)
 69. Termin platenia preddavkov (4 replies)
 70. Zaokruhlovanie DzPPO? (2 replies)
 71. DPPO r.2005 (2 replies)
 72. Os.vklad podnikateľa (4 replies)
 73. tlačivo P60 (0 replies)
 74. úhrada cez BÚ bez dokladu (19 replies)
 75. DHM do 30000,- (7 replies)
 76. Daňové priznanie PO (14 replies)
 77. 25% výdavky versus preukázateľné výdavky (5 replies)
 78. tlacivo pre stvrtrocny vykaz (2 replies)
 79. Dobrovolne nezamestnaný (3 replies)
 80. DPFO B - danový bonus vyplnenie (2 replies)
 81. DzPFO ? (5 replies)
 82. povinnosť platiť preddavky (12 replies)
 83. Účtovať v JU alebo v PU (6 replies)
 84. snežná freza (2 replies)
 85. vreckové na ZPC (1 replies)
 86. Ročné zúčtovanie v ČR a DP (5 replies)
 87. pokuta za neskor[ FA (2 replies)
 88. odpočet na manžela/ku (2 replies)
 89. praca v CR (7 replies)
 90. výkazy pre JU v exceli (2 replies)
 91. preddavok? (1 replies)
 92. pausalne vydavky za 2006 (6 replies)
 93. Platenie dane v Českej republike (1 replies)
 94. Odklad predloženia daň. priznania (5 replies)
 95. Vysporiadanie tovaru (16 replies)
 96. Spätná fakturácia (1 replies)
 97. daň z úrokov v banke v DP (1 replies)
 98. 25 percentné pauš. výdavky a DP (1 replies)
 99. 25 percentné pauš. výdavky a DP (27 replies)
 100. Živnostník v Dánsku (19 replies)
 101. riadok 120 v DP "PO" (1 replies)
 102. Výkaz o majetku a záväzkoch, leasing (5 replies)
 103. Podať daňové priznaie? (6 replies)
 104. Daňové priznanie študenta+konateľa+zamestnanca na DVP (6 replies)
 105. Daňový bonus (12 replies)
 106. DPH - kedy sa počíta koeficient (4 replies)
 107. Odpočet na manželku ak prenajíma nehnuteľnosť (7 replies)
 108. kurzové rozdiely v JU a PU (15 replies)
 109. Umelecký výkon a DP (11 replies)
 110. Zmluva o vytvorení umeleckého diela podľa autorského zákona (8 replies)
 111. fondy zo zisku (12 replies)
 112. súvaha (1 replies)
 113. účtovná závierka v jú (1 replies)
 114. prevod cenných papierov a DP (1 replies)
 115. prístupová cesta (3 replies)
 116. doplnkové dôch. sporenie a DP (1 replies)
 117. Tlačivo "Príloha" v PÚ (11 replies)
 118. dodatočné DP (2 replies)
 119. Výkaz ziskov a strát v PÚ (21 replies)
 120. Výkazy v JU keď nie je pridelené IČO??? (3 replies)
 121. Učtovanie odstupného, náhradu PN (1 replies)
 122. leasing inak (3 replies)
 123. Americka firma a DPH (1 replies)
 124. Daňový bonus (1 replies)
 125. zmluva o dielo pre szco (6 replies)
 126. Auto - predaj (19 replies)
 127. dátum na výkazoch pre DP FO "B" (2 replies)
 128. dan a praca v zahranici CR (0 replies)
 129. tovar zaplateny 2005, dodaný 2006 (7 replies)
 130. uctovanie auta (2 replies)
 131. Prenájom hnutelnej veci (2 replies)
 132. Príjem výhradne od maďarského zamestnávateľa - danove priznanie? (1 replies)
 133. Preddavky DPFO (10 replies)
 134. Chybný výkaz o majetku a záväzkoch (4 replies)
 135. auto v podnikaní (1 replies)
 136. Refakturácia - súdne poplatky (1 replies)
 137. odstupné (0 replies)
 138. Výkaz o majetku a záväzkoch - DPH? (1 replies)
 139. Koľko výkazov k DPFO typ B (2 replies)
 140. zmenarenske sluzby (0 replies)
 141. DPH a stravne listky.... (14 replies)
 142. Danove priznanie (3 replies)
 143. Cestovné za minulý rok (2 replies)
 144. Živnostníci (1 replies)
 145. poistné v PU (2 replies)
 146. Hospodársky rok (2 replies)
 147. lízing - prvá zvýšená splátka (1 replies)
 148. Pokuta - zákon o účtovníctve (5 replies)
 149. Vrátená technológia (2 replies)
 150. sprostredkovanie (1 replies)
 151. dan.strata 2004 (27 replies)
 152. Predaj PC na splátky (21 replies)
 153. Danove priznanie a dan zrazena v banke (23 replies)
 154. Vyplnenie DP-B (19 replies)
 155. Poistné ZP a SP a daňové priznanie B (2 replies)
 156. Finančný spravodajca (7 replies)
 157. Vyhlásenie o pouk.sumy 2% zapl dane (3 replies)
 158. registrácia k 15. dňu v mesiaci (4 replies)
 159. Vratene poistne (13 replies)
 160. položky zvyšujúce základ dane (3 replies)
 161. Dodatočné DP - sankcia (1 replies)
 162. Čo je príjem z prenájmu? (7 replies)
 163. s. r. o čka - strata (1 replies)
 164. daň z príjmu (2 replies)
 165. vreckové pri ZPC (9 replies)
 166. Chyba v DP za r.2004 (8 replies)
 167. Zrážková daň (2 replies)
 168. Prenájom garáže (8 replies)
 169. Prerušenie odpisovania (15 replies)
 170. Socialny fond (10 replies)
 171. nezdaň.časť manželka (1 replies)
 172. refakturácia repre (0 replies)
 173. Daň z príjmov zo ZČ v zahraničí (1 replies)
 174. vzorky do JAR (1 replies)
 175. nezap. poradenstvo (9 replies)
 176. vklad spoločníka (1 replies)
 177. Vlastný vklad (5 replies)
 178. Prílohy k opravnému DP (1 replies)
 179. Na aký riadok sa zapíšu do DP (3 replies)
 180. Odpočet straty (2 replies)
 181. Výdavky pred vznikom živnosti (13 replies)
 182. Strata - ako zaúčtovať (14 replies)
 183. Starý rok DPH (3 replies)
 184. Ceny PHm (9 replies)
 185. DPH-za prepravu (2 replies)
 186. DP FO ,,B" (15 replies)
 187. predčasne ukončený leasing (1 replies)
 188. Zahrnut do vykazu? (4 replies)
 189. daň z príjmu (2 replies)
 190. výpočet pre sociálnu poisťovňu (1 replies)
 191. Družstevné podiel. listy a daňové priznanie (1 replies)
 192. daňový bonus (5 replies)
 193. auto -zaradenie (2 replies)
 194. Akú metódu na Cash flow zvoliť? (1 replies)
 195. Podpora v nezamestnanosti (3 replies)
 196. Odložená daňová pohľadávka - musí sa účtovať? (11 replies)
 197. DzP za november 2005 zaplatená vo februári 2006 (7 replies)
 198. Fa z EÚ - kurz pre dph (3 replies)
 199. Zápočet dane z ČR (10 replies)
 200. odpisy (5 replies)
 201. DP typ A a B (4 replies)
 202. Ešte raz práca v Írsku (8 replies)
 203. Kto mi urobi danove priznanie? (20 replies)
 204. DPH v optike (1 replies)
 205. Odvody v DP (6 replies)
 206. 2 FA a 1 VPD (5 replies)
 207. cestovne nahrady v ČR (0 replies)
 208. Ako zdaniť príjem študenta v Čechách (1 replies)
 209. FO - podnikateľ náhle zomrel- ako ďalej (3 replies)
 210. zárobok v Čechách - ako na to? (5 replies)
 211. poškodený tovar (1 replies)
 212. slovenska a ceska zivnost a DPH (0 replies)
 213. VIP miesta do nakladov?? (6 replies)
 214. Vyplnenie DP (6 replies)
 215. Výkaz o majetku a záväzkoch- neúplný (4 replies)
 216. Podanie DP k DzP PO (16 replies)
 217. DP FO typ A (3 replies)
 218. dvojmesačná splatnosť ako náhrady? (1 replies)
 219. Vdovksy dochodok - zaratava sa do prijmu v VIII. oddieli, tab. c. 3, na riadku 8? (3 replies)
 220. Zaradenie IM (7 replies)
 221. Sankcia za neodovzdanie DP ??? - aká je ?? (4 replies)
 222. leasing a spracovateľský poplatok (6 replies)
 223. PHM v dopravnej firme (19 replies)
 224. daňovník a výdavky % (3 replies)
 225. Pracovné oblečenie (5 replies)
 226. Vyradenie a opätovné zaradenie auta do podnikania (25 replies)
 227. príjem z odpredaja (2 replies)
 228. mobilný telefon SZČ0 (5 replies)
 229. odpisy- leasing (2 replies)
 230. živnosť a prenajímanie chaty (22 replies)
 231. Odpisy (2 replies)
 232. Nehnuteľnosť v podnikaní (20 replies)
 233. daň z príjmu (2 replies)
 234. kupno predajna zmluva (8 replies)
 235. Prijmy podľa § 6, odst.2 písm. b a d (1 replies)
 236. dary-čerpanie prostriedkov (2 replies)
 237. Dan z prijmu - dohoda o brigadnickej praci + zmluva o dielo (0 replies)
 238. Lahôdka ohladom DP FO (19 replies)
 239. PHL-súrne (2 replies)
 240. prepočet PHM a zostatok v nádrži (4 replies)
 241. Faktúra v eurách (2 replies)
 242. odvody (11 replies)
 243. DP a nízky príjem SZČO (4 replies)
 244. Rezervy na reklamacie (3 replies)
 245. VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU (9 replies)
 246. Práca na živnosť a TPP zároveň (1 replies)
 247. inspekcna kniha (6 replies)
 248. Strata a narok na dan.bonus (4 replies)
 249. leasing/osob.MV na fyz.osobu (0 replies)
 250. Odklad zaplatenia DP (1 replies)