1. odvod dan (2 replies)
 2. Fa za www priestor (1 replies)
 3. DP a fa. z Čiech (5 replies)
 4. Prenájom leasingovanej kuchyne (1 replies)
 5. Náhrada poistného (5 replies)
 6. Telefón v majetku? (10 replies)
 7. Ako zdaniť v s.r.o.? (3 replies)
 8. Odpisy po lopate (3 replies)
 9. Kúpa osobného auta-odpočet DPH? (1 replies)
 10. Faktúra za telefón na konateľa nie na s.r.o. (1 replies)
 11. odpočet DPH (8 replies)
 12. platba gastro lístkami (7 replies)
 13. Terénny motocykel vo firme (3 replies)
 14. el.energia (2 replies)
 15. Zmenárenská činnosť (0 replies)
 16. Čiastočná úhrada predfaktúry (5 replies)
 17. Uplatnenie paušálnych nákladov na os.auto v s.r.o. (6 replies)
 18. Daňové priznanie DPH (2 replies)
 19. Odložený daňový záväzok (5 replies)
 20. nákup motorky z EU (4 replies)
 21. Použitie kurzu (5 replies)
 22. Dovoz elektroniky z USA a clo (1 replies)
 23. Osobný automobil a DPH (8 replies)
 24. Dobitie telefónnej karty (8 replies)
 25. Nákladné auto v JU (13 replies)
 26. naturálne plnenie zo sociálneho fondu (1 replies)
 27. preddavkova faktúra (14 replies)
 28. Cestvný lístok ŽSR a DPH (23 replies)
 29. Treba účtovať zdrav. odvody (6 replies)
 30. DPH a lizing (1 replies)
 31. Ubytovanie dilerov (2 replies)
 32. Tlačivo na DPFO-dodatočné za rok 2001 (5 replies)
 33. združenie FO (1 replies)
 34. predaj majetku po predčasnom ukončení lízingu (2 replies)
 35. PHM (3 replies)
 36. DPH-nákup tovaru na dražbe (7 replies)
 37. Služby realizovaná pomocou subdodávateľskej firmy (2 replies)
 38. co vsetko ide do danoveho priznania (3 replies)
 39. PHM v zahranici (3 replies)
 40. Vydavkove doklady z CR (6 replies)
 41. Chybný doklad z RP (6 replies)
 42. DPH a oprava auta + spoluúčasť (5 replies)
 43. Dotácia na zamestnancov (5 replies)
 44. stravné lístky konateľ (1 replies)
 45. Poplatok za bankovú informáciu (3 replies)
 46. platby kartou- chybajuce bloky (1 replies)
 47. Dovoz auta (7 replies)
 48. DPH - predaj bytu (2 replies)
 49. Duplicitná platba cez ERP (1 replies)
 50. Grant občianskeho združenia pre SZČO (0 replies)
 51. Ochranná známka (3 replies)
 52. Prijata zálohová faktúra (2 replies)
 53. Rozpor medzi § 42odst.4 zákona o DP a §31odst.6 zákona o správe daní a poplatkov (2 replies)
 54. Výplata dividend do zahraničia (2 replies)
 55. cestna dan (4 replies)
 56. výnosy v reštaurácii (4 replies)
 57. Prenájom priestorov (7 replies)
 58. obstarávacia cena pri postúpení LZ (11 replies)
 59. Zmluvná pokuta (2 replies)
 60. zmluva o spolupráci (0 replies)
 61. dva účty? (3 replies)
 62. daňový bonus (8 replies)
 63. Materiál (4 replies)
 64. Faktúra za tovar do ČR (2 replies)
 65. SZČO v SR služby pre ČR (6 replies)
 66. Náležitosti k vybaveniu starobného dôchodku (1 replies)
 67. faktúra do zahraničia (1 replies)
 68. osobný vklad (5 replies)
 69. 2x v DPH (4 replies)
 70. poplatok za súťažné podklady (1 replies)
 71. ukončenie činnosti obč. združenia (0 replies)
 72. predajca motorových áut a dph (4 replies)
 73. stravné - zahran.prac. cesta (1 replies)
 74. Nákup nábytku kartou (37 replies)
 75. INTRASTAT (1 replies)
 76. Zahraničný dobropis - kurz (1 replies)
 77. Nadobudnutie tovaru- DP- Stanovisko DR (13 replies)
 78. leasing a dph u os.mot.vozidla M1 (11 replies)
 79. HM alebo prevádzková réžia (3 replies)
 80. Leasing zubnej súpravy (4 replies)
 81. náklad na ubytovanie (2 replies)
 82. učtovanie faktúr zo Slovnaftu (8 replies)
 83. Ako urcit koeficient DPH podľa % ? (9 replies)
 84. Nárok na odpočítanie a daňová povinnosť - DPH (14 replies)
 85. Reklamné tabule (2 replies)
 86. pozicka zo ZI pred zapisom do OR (3 replies)
 87. Notebook + softvér a ich odpisy (9 replies)
 88. Zvýšenie lízingových splátok (16 replies)
 89. Vyúčtovacia faktúra (5 replies)
 90. preddavok (10 replies)
 91. Kedy a za koľko na dôchodok (3 replies)
 92. Sociálka a odvody (11 replies)
 93. koeficient dph (6 replies)
 94. Opravné alebo dodatočné? (3 replies)
 95. mesačný platca DPH (6 replies)
 96. Dan z prijmu pri prenajme bytu SZCO (19 replies)
 97. Daň z príjmu z predaja bytu (4 replies)
 98. Účet 964 a 965 (0 replies)
 99. havarijné poistenie prenajatého auta a DPH (1 replies)
 100. preplatok na dani z príjmov (1 replies)
 101. postúpenie (2 replies)
 102. odpis tovaru lekáreň (10 replies)
 103. Osobná spotreba (2 replies)
 104. Zahraničná fa (6 replies)
 105. Splátkový kalendár - úhrada pred dňom dodania služby - ako na to ? (7 replies)
 106. Vyučtovanie vody v uctonictve (1 replies)
 107. Účtovanie odbornej literatúry (10 replies)
 108. ES (2 replies)
 109. cena do súťaže (5 replies)
 110. ČR-dodanie služby (3 replies)
 111. Registrácia DPH z provízie (1 replies)
 112. priznanie k DPH (2 replies)
 113. Prenájom auta a PHM a parkovne refakturacia (2 replies)
 114. zásoby (6 replies)
 115. celková hmotnosť, zapožičanie MV (1 replies)
 116. DPH pri zahranicnej fakture (32 replies)
 117. dodávky sprostredkované firmou (1 replies)
 118. Predaj HIM - účtovanie (0 replies)
 119. Obraty - súvis (10 replies)
 120. Manželia-spolupracujúca osoba (8 replies)
 121. dátum zdanitelného plnenia pri nadobudnutí tovaru z členského štátu (15 replies)
 122. podnájom a faktúra? (3 replies)
 123. Mobilné teletóny - počet (2 replies)
 124. registračná pokladňa (1 replies)
 125. Oprava sluzobneho auta (2 replies)
 126. internetovy obchod (5 replies)
 127. technické zhodnotenie leasingu ? (8 replies)
 128. Leasing kuchyne (6 replies)
 129. Poraďte prosím (5 replies)
 130. Havarijné poistenie (5 replies)
 131. Zmenárenská činnosť (5 replies)
 132. FO - nákup oblečenia z ČR za účelom prenájmu (5 replies)
 133. fa (4 replies)
 134. DPH platca od 1.7. (25 replies)
 135. Základné imanie (9 replies)
 136. reprezentačné (9 replies)
 137. fakturacia nezmluvnej pokuty a dph (5 replies)
 138. Trovy z roku 1999 (2 replies)
 139. Verejné obstarávanie, finančné služby a DPH (1 replies)
 140. účtovanie s dańovým úradom (2 replies)
 141. Predaj tovaru do ČR s dopravou (2 replies)
 142. Druhé dodatočné priznanie k DPH. (1 replies)
 143. kniha jázd (4 replies)
 144. Faktúra eTel Slovensko s.r.o. (2 replies)
 145. certifikovaný účtovník (0 replies)
 146. parkovacia karta ročná (4 replies)
 147. Maloobchod - ako postupovať? (3 replies)
 148. zivotne poistenie (8 replies)
 149. Navigačný systém do auta (1 replies)
 150. DPH a súkromná osoba alebo neplatieľ DPH (8 replies)
 151. Dodávka náhr.dielov z ČR (7 replies)
 152. doklad o vybrati peňazí z banky (38 replies)
 153. DPH daňová kontrola (12 replies)
 154. Postúpenie pohľadávky (2 replies)
 155. cestovné náhrady (1 replies)
 156. nákup v Maďarsku (4 replies)
 157. secondhand a odpočet DPH? (1 replies)
 158. teleworking a dane (5 replies)
 159. Dovoz z tretej krajiny a navrat DPH? (2 replies)
 160. Používanie súkromného mobilu (8 replies)
 161. Pokuty - auto (6 replies)
 162. náklady na ubytovanie - zamestnanci obchod.partnera (8 replies)
 163. Parkovné (7 replies)
 164. naklady za zamestnanca (2 replies)
 165. inventarizácia - daňová kontrola (7 replies)
 166. Devízový účet (2 replies)
 167. vyplnenie tlaciva (2 replies)
 168. termín zúčtovania cestovných náhrad (11 replies)
 169. Evidencia tržieb na elektr. registr. pokladni (2 replies)
 170. odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov (10 replies)
 171. dobropis paliet (4 replies)
 172. dátumy na faktúrach (8 replies)
 173. Preplatok na DzP (7 replies)
 174. DPH tlacivo ????? (5 replies)
 175. Reklama (1 replies)
 176. 428 - aký zákon??? (2 replies)
 177. nerozdelený zisk minulých období (4 replies)
 178. DPH a 3 štáty (13 replies)
 179. DPH (1 replies)
 180. Precenenie majetku (8 replies)
 181. Dovoz z tretej krajiny a clo (1 replies)
 182. Obedy-opakované dodávky? (5 replies)
 183. nespravne zauctovana faktura (23 replies)
 184. Refundácia príspevku a DPH (2 replies)
 185. Prerušená živnosť (2 replies)
 186. Pojmy v zákone (5 replies)
 187. Zahraničná firma registrovaná na Slovensku (1 replies)
 188. odstupné a DPH (4 replies)
 189. cestovné pre splnomocnenca firmy (1 replies)
 190. Opravne hlasenie (1 replies)
 191. Nákup tovaru v Poľsku - čo s tým? (6 replies)
 192. Zverejnenie (4 replies)
 193. Dlžník v konkurze (9 replies)
 194. JU a dohoda o kompenzácii pohľadávok (6 replies)
 195. Paušálen výdavky a odvody (6 replies)
 196. Vydaná faktúra v EUR (4 replies)
 197. Predaj osobného auta (2 replies)
 198. Školenie o DPH (2 replies)
 199. vrátená dph (5 replies)
 200. odpisy pri likvidácii podniku (7 replies)
 201. prijem na sklad v cudzej mene (5 replies)
 202. Totem pri budove. (6 replies)
 203. Kúpa chladničky (11 replies)
 204. kancelarsky nabytok (7 replies)
 205. Autobazár (1 replies)
 206. IČO a IČ DPH - hľadanie na internete (23 replies)
 207. Živnostník a dva mobilné telefóny (4 replies)
 208. Zmluva o odkupeni v JU (9 replies)
 209. DPH - predaj prívesného vozíika (2 replies)
 210. stavebníctvo (4 replies)
 211. Súkromné auto na podnikanie (6 replies)
 212. Vyrovnanie valutovej pokladne a BÚ (2 replies)
 213. Daňové priznanie - študent,USA 2002 (14 replies)
 214. Znalecký posudok (4 replies)
 215. Zmeny v DPH od 1.7.2006 - viete niečo ? (2 replies)
 216. prepravné služby na prelome mesiaca (1 replies)
 217. Daňový bonus (7 replies)
 218. Ako to je s adresou firmy na fakturach (6 replies)
 219. Dotácia pre zamestnávateľa (0 replies)
 220. nenávratné finančné príspevky z ESF (5 replies)
 221. DP oprava žeriav (1 replies)
 222. Klimatizácia v predajni (6 replies)
 223. Depozit zložený v prospech karty. (3 replies)
 224. tovar ci nedokoncena vyroba (3 replies)
 225. učtovanie u advokáta (34 replies)
 226. Rozpracovaná výroba (1 replies)
 227. rozdiel na 321 (5 replies)
 228. exekúcia (3 replies)
 229. cerstvy platca DPH a zauctovanie platby za FA z minuleho obdobia (2 replies)
 230. nedokončená výroba (1 replies)
 231. dodanie tovaru alebo vývoz???? (3 replies)
 232. PLATBA ZA DF MIMO FIRMU! (3 replies)
 233. DPH-odmena za sprostredkovanie (2 replies)
 234. nová sadzba DPH (29 replies)
 235. Splátka finančnej výpomoci tovarom (3 replies)
 236. Platca DPH - SLovnaft alebo nájomnca čerp.stan.? (5 replies)
 237. Daňové priznanie - komb. príjem z viacerých štátov (4 replies)
 238. Nedoplatok zdrav. poist. a daňový odpočet (5 replies)
 239. odpisový plán (4 replies)
 240. clo za cigarety (8 replies)
 241. PHM-nákup materiálu alebo prevádzková réžia? (15 replies)
 242. DF z ČR vystavená v SKk (5 replies)
 243. DPH a nezaplatena pohladavka (1 replies)
 244. prefakturovanie (3 replies)
 245. platby do zahranicia (9 replies)
 246. Projekt na neuskutočnenú stavbu. (1 replies)
 247. Oslobodené plnenie §38 zákona o dani z pridanej hodnoty (2 replies)
 248. deň úhrady (2 replies)
 249. Čiastočná úhrada fa (5 replies)
 250. Generalny pardon na trojdan (2 replies)