1. DPH a dialničné známky, havarijné poistné (3 replies)
 2. Ako začať? (4 replies)
 3. PHM (6 replies)
 4. Príves (1 replies)
 5. Help Please! (2 replies)
 6. Príves (1 replies)
 7. Vzajomny zapocet (14 replies)
 8. Zálohová faktúra z ČR (8 replies)
 9. DDS + RZ (1 replies)
 10. Prenájom auta a DPH (7 replies)
 11. Faktúra za telekom (5 replies)
 12. Dodanie tovaru+doprava Nemecko a DPH (1 replies)
 13. Kurzový rozdiel alebo halierové vyrovnanie (4 replies)
 14. štatistika (9 replies)
 15. montáž a výroba mreží (5 replies)
 16. zalohova faktura (0 replies)
 17. Nákup tovaru v cudzej mene (1 replies)
 18. rekonštrukcia (1 replies)
 19. správne rozdelenie? (1 replies)
 20. Neuznaný záväzok v roku 2005, uznanie až v 2006 (1 replies)
 21. Limit platieb faktúr v hotovosti (2 replies)
 22. Tlačívá - DP (2002, 2003) (4 replies)
 23. INTRASTAT - statisticka hodnota faktury (2 replies)
 24. zaradenie nebytového priestoru (3 replies)
 25. Škoda na majetku (12 replies)
 26. Daňová povinnosť (0 replies)
 27. zahraničná faktúra (2 replies)
 28. zaradenie budovy (11 replies)
 29. Kam s úhradou (13 replies)
 30. DPH z čerpania (2 replies)
 31. uhrada FA znížená o poplatok (17 replies)
 32. odpisovanie (14 replies)
 33. poistna udalosť a DPH (5 replies)
 34. preddavkové a vyúčtovacie fa-účtovanie (1 replies)
 35. Odpočet DPH (14 replies)
 36. Kto je povinný vystaviť zápočet pohľadávok? (15 replies)
 37. Faktúra z EU za službu a DPH (4 replies)
 38. Nákladné auto a príves (0 replies)
 39. Fakturacia spotreby plynu a dph (2 replies)
 40. Zákon O DPH (0 replies)
 41. platenie dane z príjmu (2 replies)
 42. Odpis pohľadávky (5 replies)
 43. Prevodový mostík (7 replies)
 44. Podiely zo zisku (1 replies)
 45. zmluva o zamedzeni dvojiteho zdanenie s VB (3 replies)
 46. Nákup auta a dph (10 replies)
 47. Stravné (9 replies)
 48. oprava motoroveho vozidla pre Madarsku firmu (2 replies)
 49. DPH ANO ČI NIE? (8 replies)
 50. cesťák (1 replies)
 51. Tvorba smerníc (7 replies)
 52. DP + prilohy??? (3 replies)
 53. Tlačivo (4 replies)
 54. obedy & SZCO & platca DPH & JU (16 replies)
 55. Časové rozlíšenie nákladov a výnosov (12 replies)
 56. Prefakturácia ubytovania a DPH (0 replies)
 57. Dátum (3 replies)
 58. Nákup PHM pre kamionovú dopravu do zásoby a koniec roka (0 replies)
 59. Platobná karta (1 replies)
 60. Dodatočné daňové priznanie a sankcie? (1 replies)
 61. prefakturacia (5 replies)
 62. Výpis z daňového priznania (4 replies)
 63. Postúpenie pohľadávky a DPH (3 replies)
 64. Recyklačný poplatok (3 replies)
 65. skoda spôsobena pri doprave (1 replies)
 66. Prenájom priestorov v prenajatých-DPH (72 replies)
 67. DPH a automobil (3 replies)
 68. Aké kurzy použiť??? (3 replies)
 69. Zamestnanec a výbery z účtu (2 replies)
 70. rezerva (9 replies)
 71. zaokruhlovanie (5 replies)
 72. sidlo firmy - byt v majetku spolocnosti (3 replies)
 73. pneumatiky kúpené v ČR (8 replies)
 74. Zúčtovanie leteniek (18 replies)
 75. Vysávač (7 replies)
 76. DPH stroje z ČR (1 replies)
 77. Rozdiel medzi účtami 323,326 a 381 (9 replies)
 78. rekonštrukcia budovy (13 replies)
 79. smernica o o poskytovaní pracovného oblečenia (5 replies)
 80. Daňové priznanie-r.23 (18 replies)
 81. dodanie stavby - zmluva o dielo (7 replies)
 82. Odpočet DPH (9 replies)
 83. telefon (1 replies)
 84. Súhrrný výkaz-podať? (2 replies)
 85. Daňové priznanie DPH (8 replies)
 86. poistná udalosť - kto má pravdu? (11 replies)
 87. Kupa vozidla bez DPH a nasledne zrusenie zivnosti (13 replies)
 88. Elektrická energia a odpočet DPH (27 replies)
 89. Zapůjčení vozidel ze SR do ČR (6 replies)
 90. Dohoda v JU (2 replies)
 91. Faktúra a jej zaevidovanie (26 replies)
 92. dph (23 replies)
 93. DPH a neziskova organizácia (5 replies)
 94. Kúpa a následne predaj (4 replies)
 95. inventúra záväzkov a majetku (9 replies)
 96. Odpočítateľná položka a cudzinec (2 replies)
 97. leasing u prenajímateľa (3 replies)
 98. čerpanie SF na regeneráciu prac. síl (7 replies)
 99. Oprava auta (37 replies)
 100. danova kontrola DPH (12 replies)
 101. z JU do PU (13 replies)
 102. Dobropis z iného členského štátu (5 replies)
 103. vizitky (11 replies)
 104. Predfaktúra-v EURO (1 replies)
 105. TLAČIVO - Potvrdenie o prevzatí dokumentu (89 replies)
 106. DPH registracia v inej členskej krajine (1 replies)
 107. Úhrada fa ČR (7 replies)
 108. granty EÚ a odpisy (4 replies)
 109. rezervy (28 replies)
 110. Kedy odpočítať - fatkúra za telefón (8 replies)
 111. Strav.poukážky u SZČO - platcu dph bez zamestnancov (58 replies)
 112. Nákup budovy a pozemku (12 replies)
 113. Predaj nehnuteľnosti - Daň z príjmu (1 replies)
 114. Rozhodnutie z národnej banky (18 replies)
 115. Repre oblečenie (7 replies)
 116. Obchodovanie so zahranicim (9 replies)
 117. stravne listky a uctovanie opat (11 replies)
 118. Nový plátca DPH (11 replies)
 119. Leasing - DPH (5 replies)
 120. DPH z provízie (7 replies)
 121. pokladňa a DPH (3 replies)
 122. koeficient -DPH (5 replies)
 123. Umytie automobilu (5 replies)
 124. Uvádzať v tlačive DPH? (15 replies)
 125. Dovoz tovaru (2 replies)
 126. Ťažba (4 replies)
 127. Pravidelné poplatky zo Slovak Telecom (16 replies)
 128. Strata dokladu o zaplatení (3 replies)
 129. auto a naklady (15 replies)
 130. úroky na bank.účte v zahraničí (2 replies)
 131. použitie 2 kurzov (1 replies)
 132. znalecký posudok (1 replies)
 133. Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí (22 replies)
 134. Zrušenie živnosti pri vedení jednoduchého účtovníctva (3 replies)
 135. zápisnica z VZ - obchodný register (10 replies)
 136. Iný hmotný majetok (2 replies)
 137. nájom bez DPH (9 replies)
 138. Vrátenie daňového bonusu (18 replies)
 139. Prefakturacia PHM (11 replies)
 140. Ako správne zaúčtovať (9 replies)
 141. Krádež auta a odpisy (9 replies)
 142. Osobná spotreba (4 replies)
 143. Neúplné faktúry-chýbajúce náležitosti (9 replies)
 144. Western Union (2 replies)
 145. DPH z kúpy majetku od a.s. v konkurze (1 replies)
 146. výplata zo sociálneho fondu (4 replies)
 147. Predaj bez DPH (6 replies)
 148. zaúčtovanie kúpy majetku od SKP (1 replies)
 149. správne zauctovanie -POMOC (9 replies)
 150. JU a kurzové rozdiely (2 replies)
 151. výpočet odvodov do SP a ZP (11 replies)
 152. Odpocitanie DPH (1 replies)
 153. začínam s DPH-prosím o radu (21 replies)
 154. Kúpa PC a DPH (36 replies)
 155. vyradenie majetku (2 replies)
 156. dodatocne DP (10 replies)
 157. Nový dopravný prostriedok a platca DPH (5 replies)
 158. Ako zaúčtovať... (1 replies)
 159. pôžička a záložná zmluva (11 replies)
 160. Pohľadnice do Švajčiarka (4 replies)
 161. Chápem § 55 dobre? (18 replies)
 162. faktura (63 replies)
 163. zrážková daň (14 replies)
 164. Diskusia k prijatým a hradeným preddavkom pri tovare v rámci EÚ (0 replies)
 165. Kúpa budovy (15 replies)
 166. Začínajúci dopravca-podvoj.účtov. (9 replies)
 167. Nárok na odpočet DPH (19 replies)
 168. fakturácia časti poplatku za odpad (3 replies)
 169. Prijatý preddavok-odvod DPH (53 replies)
 170. Cestovný lístok na vlak, DPH (4 replies)
 171. Sklad v JÚ (16 replies)
 172. Koeficient ? (8 replies)
 173. Predajca kolkov (5 replies)
 174. Aktivácia tovaru pri spôsobe účtovanie B (6 replies)
 175. Zásielkový predaj (0 replies)
 176. Daňové priznanie - OPRAVA ! (16 replies)
 177. Úhrada fa cez western union (2 replies)
 178. faktura za obedy (1 replies)
 179. kurz pre došlú fa z EU (21 replies)
 180. Daň - áno? a akú? (1 replies)
 181. Nákupný doklad (1 replies)
 182. odpisovanie pocitacovej siete (2 replies)
 183. Cestovné náhrady a týždňovky (16 replies)
 184. Dátum úhrady PPD (14 replies)
 185. Dodanie služby do zahraničia a DPH (11 replies)
 186. Dovoz z CR (0 replies)
 187. Faktúra od organizačnej zložky (1 replies)
 188. Doplatenie prddavkovej dane (5 replies)
 189. Majetok neodpisaný-predaj a následné zaradenie majetku v inej firme (2 replies)
 190. Operativny leasing (2 replies)
 191. Povinnosť kúpiť si stravné lístky´-živnostník (2 replies)
 192. Výpis z daňového priznania (12 replies)
 193. rekacia k téme http://www.porada.sk/t23885-preddavok-po.html (8 replies)
 194. úbytok zasob (3 replies)
 195. nezaplatenie dane (2 replies)
 196. Myš k PC (2 replies)
 197. zaradennie auta (2 replies)
 198. Vrátenie provízii z uzatvorených zmlúv, už po skončení podnikania, čo s tým? (7 replies)
 199. Výročná správa (20 replies)
 200. zrážková daň a daňový bonus (2 replies)
 201. Pokladnicny doklad (2 replies)
 202. tlacivo na dan (5 replies)
 203. pokuta Orange (4 replies)
 204. Sprostredkovateľská Zmluva (4 replies)
 205. Pozastavenie živnosti (7 replies)
 206. Odpočítateľná položka (2 replies)
 207. Reklamacia T-mobile (4 replies)
 208. Zdedený byt predaný drahšie a daň z príjmu ? (18 replies)
 209. Ako zaúčtovať (6 replies)
 210. Auto v podielovom spoluvlastnictve (1 replies)
 211. Pokladňa (2 replies)
 212. Faktúra z EU (2 replies)
 213. novoregistrovany platca-odpocet (3 replies)
 214. Doklad o uhrade, bez faktury (25 replies)
 215. zaokrúhlenie (1 replies)
 216. Leasing (14 replies)
 217. Prijatý dar (4 replies)
 218. prebraté účto a SF (4 replies)
 219. Nehnutelnost a dph. (5 replies)
 220. Byť alebo nebyť platcom DPH? (5 replies)
 221. Zisk pred a po zdanení (15 replies)
 222. Úprava leasingovej tabuľky-xls (0 replies)
 223. sankčný úrok (2 replies)
 224. oprava základu dane (11 replies)
 225. poistenie pred odcudzením (4 replies)
 226. prevádzka mot. vozidla (11 replies)
 227. Nákup tovaru v ČR (9 replies)
 228. Faktúra zo školenia (13 replies)
 229. predaj služobného bytu (6 replies)
 230. §5 Zákona o DzP? (4 replies)
 231. prevzatie úveru - účtovanie (1 replies)
 232. prijmovy doklad (7 replies)
 233. úhrada stravného zamestnancom (1 replies)
 234. zahraničná fa od platcu pre platcu s DPH (11 replies)
 235. Stravné lístky (67 replies)
 236. Spôsob odpisovania (6 replies)
 237. autoservis - poistná udalosť (27 replies)
 238. Preplatiť súkr.telefón zamestnancovi? (12 replies)
 239. Energia za r.2005 v januári (2 replies)
 240. Darovanie automobilu (0 replies)
 241. pokladničná kniha (7 replies)
 242. Odpredaj úžitkového automobilu zamestnancovi za zvýhodnenú cenu (0 replies)
 243. V akej výške do DPH? (3 replies)
 244. pokladnične doklady (3 replies)
 245. sponzorský dar (7 replies)
 246. Tankovanie kartou a DPH (23 replies)
 247. Kupón na zľavu pri predaji v hotovosti (0 replies)
 248. suvaha a vykaz ziskov a strat (2 replies)
 249. Dobrovoľný prechod z kvartálneho platiteľa DPH na mesačného (6 replies)
 250. nahrada dokladu cestnym prehlasenim (9 replies)