1. Trojstranný obchod (3 replies)
 2. Technické zhodnotenie v roku obstarania (1 replies)
 3. Môžem si odpočítať skutočné výdavky? (3 replies)
 4. Zálohová fa a prelom rokov (9 replies)
 5. záručná oprava (1 replies)
 6. prihlásenie sa za platcu DPH v roku 2000 (2 replies)
 7. Prenájom nehnuteľností od FO pre s.r.o. - technické zhodnotenie s.r.o.-čkou (6 replies)
 8. registrácia prostredníctvom FDE (1 replies)
 9. Oprava Faktúry (1 replies)
 10. odpočet dane pri dodávke energie (5 replies)
 11. Potúpený lízing (1 replies)
 12. Dlhodobý bankový úver (4 replies)
 13. nové účto (4 replies)
 14. Obrat pre účely DPH (4 replies)
 15. Nadobudnutie tovaru z EU (19 replies)
 16. Ako vyhladať (5 replies)
 17. mínus na bankovom účte (19 replies)
 18. dotacia (15 replies)
 19. odpisy lízingových splátok z danového základu (3 replies)
 20. RELAX LÍSTKY (2 replies)
 21. Mám iba zálohovú faktúru k platbe vopred pri nadobudnutí tovaru. Čo s tým? (1 replies)
 22. Vratenie DPH pri nakupe tovaru v Rakusku. (11 replies)
 23. dodatočné daňové priznanie (1 replies)
 24. 100 % záloha na dodávku tovaru do EÚ - koľko faktúr vystaviť? (3 replies)
 25. Sociálny fond (1 replies)
 26. cestná daň v teréne??? (6 replies)
 27. rekl.predmety (7 replies)
 28. tovar /tzv.ležiak+po záruke/ (1 replies)
 29. lízing v JÚ (2 replies)
 30. osobná potreba (6 replies)
 31. časový sled (2 replies)
 32. Dátum na výpise z účtu (4 replies)
 33. Podanie opravného daňového priznania (1 replies)
 34. DPH pri vyradení nehnuteľnosti z majetku (0 replies)
 35. poštová poukážka U (4 replies)
 36. MoŽEM SČÍTAŤ? (5 replies)
 37. Združenie FO a vydavky. (18 replies)
 38. opakovaná daňová kontrola (4 replies)
 39. Clo pri dovoze (1 replies)
 40. Prenájom ako živnosť. (3 replies)
 41. Cestovné náhrady zamestnanca na dohodo o vykonaní práce (3 replies)
 42. DARY-prechod F.O. na P.O. (10 replies)
 43. Rada pri nájme nehnuteľnosti (1 replies)
 44. Súhrnný výkaz (7 replies)
 45. Sprostredkovanie a DPH (15 replies)
 46. PHM (4 replies)
 47. Daňový výdavok-stravné pri ubytovaní (1 replies)
 48. opravny vykaz SP- ako zauct. (3 replies)
 49. poplatky BEN (3 replies)
 50. ako zúčtovať úroky pri postupnom splácaní pôžičky (9 replies)
 51. registračná pokladnica a ZŤP (1 replies)
 52. daňové přiznání (4 replies)
 53. Zase to stravovanie! (7 replies)
 54. Stravné - fakturácia (8 replies)
 55. Vystavená faktúra do ČR (4 replies)
 56. zahr.fa (8 replies)
 57. DPH za poskytnute sluzby a DP k DPH (3 replies)
 58. DPH pri službách do EU (13 replies)
 59. kupa garáže (10 replies)
 60. Stavebný pozemok=zastavané plochy a nádvoria??? (23 replies)
 61. Stravovacie poukážky v JÚ (43 replies)
 62. faktura z ciech (11 replies)
 63. prijmy oslobodene od dane (3 replies)
 64. mesačná uzávierka (1 replies)
 65. sadzba základnej náhrady (1 replies)
 66. Reklamácia (10 replies)
 67. kontrola zo živnostenského úradu (15 replies)
 68. Faktura do Rakuska za sluzby (5 replies)
 69. Prijatie platby a den dodania (3 replies)
 70. kupa pocitaca (2 replies)
 71. danovy bonus a vek studenta-surne (18 replies)
 72. Oprava tovaru (5 replies)
 73. služba alebo tovar (4 replies)
 74. Výpis z DP (1 replies)
 75. ako zaúčtovať (5 replies)
 76. DPH a vystavba rodinneho domu (8 replies)
 77. zaokuhlovanie DPH (3 replies)
 78. zahraničné faktúry (21 replies)
 79. Predaj drobného majetku v JÚ (16 replies)
 80. Leasing v EUR (7 replies)
 81. Súhrnný výkaz DPH - kód štátu (6 replies)
 82. oprava účtovného obdobia (8 replies)
 83. Odpočítanie DPH (2 replies)
 84. Zdaňovanie zisku (3 replies)
 85. Cestovná agentúra - účtovanie v PÚ (31 replies)
 86. vedenie devíz.účtu a prepočet kurzom (10 replies)
 87. Aký kurz použiť? (12 replies)
 88. nakup v CR (4 replies)
 89. Prekontácie na výpisoch. (4 replies)
 90. Fakturovat bez ci s DPH? (11 replies)
 91. Dátum vystavenia (4 replies)
 92. platba kartou (5 replies)
 93. splátky Quatro (1 replies)
 94. Prefakturacia (7 replies)
 95. Cestovné lístky (4 replies)
 96. Neuplatnená DPH za 1/2005 (9 replies)
 97. DOKLAD Z 09/2005 A DPH (2 replies)
 98. súvaha a výkaz ziskov a strát - oprava ? (4 replies)
 99. Kniha drobného majetku (14 replies)
 100. Faktúra na tovar (10 replies)
 101. ako vypočítam preddavky fo (1 replies)
 102. Daňová povinnosť pri platbe vopred za tovar do iného členského štátu EÚ (0 replies)
 103. Ukončenie DPH (6 replies)
 104. Bankový účet podnikateľa (29 replies)
 105. Poskytnutie sluzby v zahranici prostrednictvom tretej osoby (7 replies)
 106. Dátum splatnosti faktúry (6 replies)
 107. Ako fakturovat prenajom+sluzby? (32 replies)
 108. nárok na čiastočné uplatnenie DPH (0 replies)
 109. Faktúra z EÚ - neplatca DPH (0 replies)
 110. Faktúra z EÚ - neplatca DPH (3 replies)
 111. pokladňa (22 replies)
 112. Faktúra DPH ??? - DPH (1 replies)
 113. Faktúra za poradenstvo občanovi z EÚ (0 replies)
 114. Čerpanie sociálneho fondu (68 replies)
 115. Uloženie závierky do zbierky listín (5 replies)
 116. Nadobudnutie tovaru z ČŠ EÚ § 20 (8 replies)
 117. nájomné,záloha plyn a dph v JU (8 replies)
 118. Dobrovoľná registrácia na DPH (9 replies)
 119. Paušalna daň (26 replies)
 120. Ičo (6 replies)
 121. poznámky k DP (2 replies)
 122. Byt do podnikania (5 replies)
 123. EXEKUCIA A DPH (6 replies)
 124. Potvrdenie o zaplatení dane an poukázanie 2% (0 replies)
 125. osobný vklad (4 replies)
 126. Čo s takým dokladom? (3 replies)
 127. je alebo nie je nákladom? (3 replies)
 128. Daň z príjmu (2 replies)
 129. faktura na ocenitelne prava z ciech....dph??? (2 replies)
 130. účet 429 - A alebo P ? (5 replies)
 131. Nákup materiálu z ČR (1 replies)
 132. Dátový projektor - ktorá odpisová skupina (1 replies)
 133. Halierové vyrovnanie (10 replies)
 134. Auto a odpisy (3 replies)
 135. Automobil a príslušenstvo (4 replies)
 136. Vrátenie zálohy (3 replies)
 137. Diéty pre šoféra kamiónu - SZČO (23 replies)
 138. Vystavenie faktúry pri prijatej platbe vopred za tovar v tuzemsku (0 replies)
 139. KNIHA OSTATNYCH ZAVAZKOV (2 replies)
 140. Zaloha a dph (8 replies)
 141. Dobré pomôcky (3 replies)
 142. Zdaňovanie príjmov zo zahraničia - doktorandov (6 replies)
 143. Vystavenie dobropisu (5 replies)
 144. Technické zhodnotenie - motor (5 replies)
 145. DPH pri službách pre zahr.firmu na území SR (4 replies)
 146. nadobudnutie tovaru EÚ (11 replies)
 147. DPH PFA mimosudne vymahanie pohl. (6 replies)
 148. ucet 389 (5 replies)
 149. Dovoz tovaru z Číny (3 replies)
 150. DPH pri službe zo zahraničia (4 replies)
 151. Ešte raz trovy exkúcie (70 replies)
 152. §4 odst.4 (5 replies)
 153. Preplácanie karty SAD na dopravu zamestnancovi (3 replies)
 154. Predaj obch. podielu (8 replies)
 155. úžitkové vozidlo a leasing (4 replies)
 156. Výkaz preddavkov (20 replies)
 157. stravné lístky (12 replies)
 158. Zdaňovanie zisku (11 replies)
 159. pohľadávkové spoločnosti (0 replies)
 160. Technické zhodnotenie prenajatej budovy a odpis (7 replies)
 161. výpočet cest.náhrad (8 replies)
 162. Neodvedená daň z DOVP (7 replies)
 163. Oprava budovy alebo TZ? (13 replies)
 164. Odpoc.položka a študent (4 replies)
 165. Automobil a dph (6 replies)
 166. technické zhodnotenie a kúpa budovy na leasing (7 replies)
 167. účtovanie - spôsob B (15 replies)
 168. Zmluva o dielo - zrážková daň? (9 replies)
 169. likvidačny list-kosielka (2 replies)
 170. Živnostník faktúruje cestovné náhrady (8 replies)
 171. lieh v spotrebitelskom baleni z EU (1 replies)
 172. DPH pri fakturacii z Rakuska (0 replies)
 173. začiatočník (5 replies)
 174. Daň z motorových vozidiel - EČV z Piešťan, firma v Prievidzi (0 replies)
 175. Odpisová skupina (6 replies)
 176. DPH - faktúra za výstavu Coneco (2 replies)
 177. Výkazy PÚ (2 replies)
 178. Casove rozlisenie nakladov pocas roka? (6 replies)
 179. registrácia DPH (0 replies)
 180. Platí alebo neplatí? (3 replies)
 181. Objednávka na stiahnutie (12 replies)
 182. stravné lístky a služobná cesta (1 replies)
 183. Nákup v EUR (13 replies)
 184. auto FO do najmu PO (4 replies)
 185. Aký účet? (14 replies)
 186. zamestnanec+szčo: soc.poit. (1 replies)
 187. US GAAP (4 replies)
 188. Fa za phm čerpané v PR (4 replies)
 189. Odpočet DPH pri registrácii platiteľa-opravy nehnuteľnosti. (2 replies)
 190. Vyradenie krátkodobého majetku / do 30000,-Sk / (8 replies)
 191. Výpis z DP (10 replies)
 192. daňové priznanie DPH (5 replies)
 193. Dátum dodania (24 replies)
 194. Valutová pokladňa -preddavok (1 replies)
 195. Obstaranie budovy (7 replies)
 196. začínajúca s r.o. (9 replies)
 197. Oprava automobilu a doklad (3 replies)
 198. Nákup tovaru cez exekútorský úrad (0 replies)
 199. Cestovné náhrady a DzP (4 replies)
 200. DPH §47 (1 replies)
 201. majetok vložený do podnikania (2 replies)
 202. Nárok na vrátenie čiastky z dane z MV (3 replies)
 203. Platca DPH a paušálne výdavky (16 replies)
 204. Aká bude pokuta za neskoré ohlásenie? (3 replies)
 205. urok ? (4 replies)
 206. Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (10 replies)
 207. Ako počítať daň? (7 replies)
 208. likvidačný list (3 replies)
 209. Náklady spojené s MV (29 replies)
 210. Opäť DPH pri nadobudnutí tovaru z EU (2 replies)
 211. podnikanie obcianskych zdruzeni (0 replies)
 212. čestné prehlásenie alebo oznam? (8 replies)
 213. Odpisy (18 replies)
 214. DP FO a PO (3 replies)
 215. vyúčtovanie preddavkov za energie za r. 2005 (0 replies)
 216. odpustené penále (4 replies)
 217. Kúpa stroja a predaj náhr.dielov (3 replies)
 218. kde vyznacit 25% vydavky? (7 replies)
 219. Krátenie dph v JU (0 replies)
 220. Ako zaokruhlit? surne (1 replies)
 221. danove priznanie - viac nejasnosti (15 replies)
 222. Príjem z ČR (7 replies)
 223. prerusene odpisovanie (5 replies)
 224. neodozdanie danoveho priznania do 31.3 (13 replies)
 225. prevod zo súkr.užívania do podnikania (0 replies)
 226. ucet na preradenie majetku z osobneho vlastnictva (0 replies)
 227. preddavky na daň (23 replies)
 228. daňové priznanie. (8 replies)
 229. Faktúra za službu - miesto dodanie je EU (4 replies)
 230. DPFO typ B - zamestnanec a SZČO (7 replies)
 231. Nová prevádzka a zamestnanci (3 replies)
 232. duplicitna uhrada (47 replies)
 233. príjem z predaja nehnuteľnosti (0 replies)
 234. aký dátum zostavenia účtovnej závierky PO (9 replies)
 235. Leasing v EUR (20 replies)
 236. dodatočné DPH (4 replies)
 237. Zahraničná pokladňa - nákup a výdaj v EUR (10 replies)
 238. Vlastné imanie (13 replies)
 239. DPH pre cestakoch (3 replies)
 240. Výkaz o príjmoch a výdavkoch - platby do fondov (3 replies)
 241. trosjstranný obchod (2 replies)
 242. Stravné - živnostník (3 replies)
 243. Ojazdené auto - nákup, predaj (1 replies)
 244. preúčtovanie krátkodobých záväzkov (1 replies)
 245. Starobný dôchodca a nezd. časť? (16 replies)
 246. platenie leas.splatok zo sukr.uctu (2 replies)
 247. pouzivanie auta na sukr.ucely - zauctovanie (3 replies)
 248. výplatna páska z rakúska a pojmy (5 replies)
 249. Zásoby tovaru vo výkaze majetku a záv. (6 replies)
 250. Výkaz o príjmoch a výdavkoch (5 replies)