1. trosjstranný obchod (2 replies)
 2. Stravné - živnostník (3 replies)
 3. Ojazdené auto - nákup, predaj (1 replies)
 4. preúčtovanie krátkodobých záväzkov (1 replies)
 5. Starobný dôchodca a nezd. časť? (16 replies)
 6. platenie leas.splatok zo sukr.uctu (2 replies)
 7. pouzivanie auta na sukr.ucely - zauctovanie (3 replies)
 8. výplatna páska z rakúska a pojmy (5 replies)
 9. Zásoby tovaru vo výkaze majetku a záv. (6 replies)
 10. Výkaz o príjmoch a výdavkoch (5 replies)
 11. preddavky na dan z prijmu FO - konkretne cisla (14 replies)
 12. JÚ - účtov.mat.alebo tovar? (7 replies)
 13. Výkaz o majetku a zavazkoch - surne! (28 replies)
 14. príjem zo živnosti i zo záv.činnosti (1 replies)
 15. nezdaniteľná časť pri dvoch typoch DP a daňový bonus (3 replies)
 16. DAŇOVÉ PRIZNANIE "A" (2 replies)
 17. príjem z nájmu nehnut-rozdelenie medzi manželov (4 replies)
 18. daň z nehmuteľnosti (0 replies)
 19. zmluva o pozicke (3 replies)
 20. príjem z pozemkového spoločenstva (1 replies)
 21. prenajimanie rd? (3 replies)
 22. zapocitanie dane CR (1 replies)
 23. účtovanie spoločnosti v konkurze (2 replies)
 24. Podať DP, ak s.r.o. nemá príjmy? (8 replies)
 25. Preplatok Platby do fondov a dan (7 replies)
 26. ako zvýšiť dph? (16 replies)
 27. Podať DP alebo nie ? (1 replies)
 28. Podať DP alebo nie ? (0 replies)
 29. Daňová strata (18 replies)
 30. Dedená nehnuteľnosť - predaj (10 replies)
 31. Najomné kam zaúčtovať (6 replies)
 32. živnostník a stravné?? (7 replies)
 33. Soft na JU vers. Excel (4 replies)
 34. Nákup počítač ako evidovať (2 replies)
 35. Zákony (29 replies)
 36. Odpis-dokončenie (0 replies)
 37. Výkaz o maj a záv. - vzor (11 replies)
 38. Daňové priznanie PO - súrne (12 replies)
 39. Vzorka nad 500 Sk - alkohol (3 replies)
 40. Danovo uznane naklady (16 replies)
 41. SF a výkazy (3 replies)
 42. leasing (23 replies)
 43. Príjem úveru na BÚ?? (3 replies)
 44. Nizke prijmy (7 replies)
 45. Bankový výpis. (4 replies)
 46. Preddavok PO (18 replies)
 47. Strata v DP PO (2 replies)
 48. strata v PU (2 replies)
 49. sprostredkovateľ staveb.sporenia a daň.priznanie (6 replies)
 50. Príjmy z prenájmu (5 replies)
 51. Zahraničný cesťák (2 replies)
 52. kreditné úroky (7 replies)
 53. ? riadok DP -nedaňové opr. položky (3 replies)
 54. daňový bonus zasa:) (10 replies)
 55. vreckové-opäť (14 replies)
 56. 431 v súvahe - Súrne (10 replies)
 57. pomoc - som zufala (40 replies)
 58. leasing - Money S3 (1 replies)
 59. Nezdaniteľná časť - zamestnanci (1 replies)
 60. vyučtovanie preddavkových platieb (0 replies)
 61. Tržba za lektorskú činnosť -648? (2 replies)
 62. DPFO - doklady (2 replies)
 63. Dokedy odpísať DS a ÚS ? (4 replies)
 64. Vyslaný zamestnanec a cestovné výdaje (1 replies)
 65. konštatný symbol (6 replies)
 66. MM (15 replies)
 67. nadobudnutie tovaru (2 replies)
 68. Rezident v CR. (0 replies)
 69. zaúčtovanie preddavku na daň - zaplatený v roku 2006 (19 replies)
 70. Ktoru dan zaplatit? (1 replies)
 71. Soc. fond (4 replies)
 72. danove priznanie B2 z roku 2002 (0 replies)
 73. Účtovná závierka v s.r.o. (13 replies)
 74. nesprávne vyčíslená DPH (4 replies)
 75. Záväzky (4 replies)
 76. súvaha a výkaz ziskov a strát (3 replies)
 77. Kupa PC a DPH (15 replies)
 78. Daňové priznanie Súvaha Výkaz ziskov a strát (1 replies)
 79. Skončenie poberania príjmov. (3 replies)
 80. Akceptovanie daň. priznania B (21 replies)
 81. paušálne výdavky (9 replies)
 82. Je to technické zhodnotenie (29 replies)
 83. Na aké číslo účtu to uhradiť? (10 replies)
 84. daňové priznanie a žena na MD (3 replies)
 85. doplatene najomne (3 replies)
 86. Daňový bonus (2 replies)
 87. Odpisy - súrne (18 replies)
 88. Účtovanie 341/591 (63 replies)
 89. účtovanie zrážky za stravu (1 replies)
 90. sukromne nakladne auto do 3,5t a zivnost + nahrada za km (1 replies)
 91. kedy sa uctuje 591/341 a 593/341? (3 replies)
 92. práca v zahraničí-Anglicko (1 replies)
 93. odpočítatelná položka??? (4 replies)
 94. autorský honorár-zdedený (1 replies)
 95. ako zaúčtovať (11 replies)
 96. Účet 342 (4 replies)
 97. Paušálne výdavky - vyplnenie DP (3 replies)
 98. Sprostredkovanie poistenia a pauš. výdavky (16 replies)
 99. zvýšená splátka lízingu v JU (6 replies)
 100. Príjmy zo zahraničia - CYPRUS (4 replies)
 101. Prehľad podaný neskôr-hrozí pokuta? (2 replies)
 102. Daň PO (3 replies)
 103. Odvody do ZP (4 replies)
 104. Komu 2% zo zaplatenej dane ? (3 replies)
 105. odpisovať, či nie? (10 replies)
 106. Zmluva o dielo - vytvorenie internetovej stranky - student (3 replies)
 107. preddavková faktúra? (10 replies)
 108. Prosím o radu (4 replies)
 109. rada-surne (5 replies)
 110. paušál. výdavky a jednorázový príjem (4 replies)
 111. Kúpa auta na leasing (7 replies)
 112. odpočítatelná položka (3 replies)
 113. Nakup hmot. invest.majetku (2 replies)
 114. Nakup hmotneho majetku (23 replies)
 115. FO a príjem zo Zmluvy o dielo (3 replies)
 116. DPH - kúpené PHM v ČR ??? (6 replies)
 117. Zmluva o podnájme (1 replies)
 118. príjem študenta (0 replies)
 119. vklad reg.pokladne do podnikania (JU) (3 replies)
 120. Zrušenie živnosti (185 replies)
 121. Poisťovák bez registrácie -čo s ním ? (59 replies)
 122. Vrátenie preplatkov (1 replies)
 123. dohody o vykonaní práce (2 replies)
 124. Spravcovska spolocnost (0 replies)
 125. Udržiavaci poplatok za účt.soft (4 replies)
 126. DPH v cudzej mene (3 replies)
 127. Ročné zúčtovanie časť III (9 replies)
 128. výdavky počas prerušenia živnosti (0 replies)
 129. Príjem zo zahraničia+prenájom v SR (3 replies)
 130. Zápočet pohľadávok (1 replies)
 131. ukradnute auto - leasing (2 replies)
 132. zahraničná pracovná cesta (6 replies)
 133. Zúčtovanie výkonov za december (1 replies)
 134. Odpočet straty a paušálne výdaje FO (0 replies)
 135. DPFO 2005 dotácia z poľnohospodárstva (0 replies)
 136. pozastavená živnosť a DSS (6 replies)
 137. Učtovanie miezd v JU (13 replies)
 138. Poznámky - ako na to? (0 replies)
 139. ako je to s preplacanim strav. poukazok (1 replies)
 140. Konateľ - ubytovanie, stravne (1 replies)
 141. ukončenie živnosti a hmotný majetok (10 replies)
 142. Záloha na auto. (2 replies)
 143. stravné a dph (21 replies)
 144. zákonné pois.vozidla (5 replies)
 145. dan zo zakladu dane- vypocet (7 replies)
 146. Fakturácia služieb do EU (2 replies)
 147. Dohoda o vykonani diela s dochodcom, resp. so studentom (5 replies)
 148. Nedaňové odpisy riadok (5 replies)
 149. dodatočné DP FO-ako na to? (1 replies)
 150. Učtovanie odvodu za nezamestnávanie ZTP (11 replies)
 151. prenajom nehnutelnosti - jednoduche uctovnictvo? (17 replies)
 152. Dobropis (4 replies)
 153. uplatnenie dobrovolne plateneho poistneho v DP? (1 replies)
 154. Oznámenie-zrážková daň (3 replies)
 155. vykaz preddavkov...?pomôžete? (2 replies)
 156. registračná pokladňa (3 replies)
 157. Tlačivo na dodatočné DP 2004 (2 replies)
 158. DP - pomoc (5 replies)
 159. Ročné zúčtovanie aj DP (8 replies)
 160. Výkaz majetku a záväzkov (2 replies)
 161. DP A alebo B (3 replies)
 162. preddavky pomoc (7 replies)
 163. Spotreba PHM v JÚ (3 replies)
 164. SOS (12 replies)
 165. Osobne platby na podnikatelskom ucte (12 replies)
 166. Priebežné položky vo výkaze... (16 replies)
 167. Úhrada zahraničnej faktúry (3 replies)
 168. Odpocitatelne polozky - praca v USA (1 replies)
 169. Ešte raz leasing -veľmi súrne (4 replies)
 170. Justičná pokladnica (4 replies)
 171. O aky prijem ide? (0 replies)
 172. Odpisovanie auta na leasing len 1 rok. (1 replies)
 173. Paušálna daň 2006 (3 replies)
 174. Lehota splatnosti pohľadávok a záväzkov??? (2 replies)
 175. Co su to "vlastne prijmy" manzelky ? (8 replies)
 176. Preplatok z dodatočného daň. priznania (2 replies)
 177. dph pri leasingu (13 replies)
 178. Podvojné účtovníctvo - DPPO (9 replies)
 179. leasing po novom (9 replies)
 180. zivnost - platenie odvodov (1 replies)
 181. ešte raz príjem ČR (1 replies)
 182. Dobrovoľná účasť (0 replies)
 183. Škoda na tovare. (2 replies)
 184. Nákup HIM od súkromnej osoby (8 replies)
 185. ako zauctovat? (0 replies)
 186. Prenájom bytu (1 replies)
 187. Nová prevádzka a zamestnaci (0 replies)
 188. VZOR DP PO (1 replies)
 189. príspevok na začatie podnikania a DzP (20 replies)
 190. opravné daňové priznanie (12 replies)
 191. FO zúčtovanie preddavkov na daň (1 replies)
 192. dobropis (1 replies)
 193. daňové odpisy DHM obstararaného z prostriedkov EÚ a ŠR (1 replies)
 194. Musím podať daňové priznanie? (1 replies)
 195. Ako je to z odpisom MV? (4 replies)
 196. nájom-príjem roku 2005,2006??? (4 replies)
 197. prerušenie živnosti (10 replies)
 198. výkaz o majetku (6 replies)
 199. Dodatocne priznanie (3 replies)
 200. Výkazy jednoduche učtovníctvo (4 replies)
 201. kam zapisat v DP prijem za predaj auta vo firme? (2 replies)
 202. odpisovanie nepeňažného vkladu (5 replies)
 203. bankové poplatky - nedaňové (4 replies)
 204. Faktúra od neplatcu DPH pre platcu DPH (9 replies)
 205. Majetok v jednoduchom účtovníctve (4 replies)
 206. hlásenie - ako? (5 replies)
 207. Pomôžte mi vypočíttať (8 replies)
 208. Paušálne výdavky-Súbeh SZČO a prenájom (6 replies)
 209. DPH z leas. splatky v eur. (5 replies)
 210. Odpisy - vysvetlenie (2 replies)
 211. 2% dane- typ pre nerozhodnutých (2 replies)
 212. Nákup saunovej pece (9 replies)
 213. Prenájom traktora (3 replies)
 214. upratovacia firma (5 replies)
 215. A aj B ??? (15 replies)
 216. Zdaňovanie v Belgicku (6 replies)
 217. Dôchodca a príjem za predaj dreva (7 replies)
 218. prenájom traktora (2 replies)
 219. Leasing - prosím o pomoc (8 replies)
 220. Zaučtovanie faktury (2 replies)
 221. Vypísanie DP FO B - strata z min. období (0 replies)
 222. Nákladné auto (11 replies)
 223. danove priznanie - dochodcovia (3 replies)
 224. Tabuľka B DP (3 replies)
 225. Ukončenie leasingu - po starom (4 replies)
 226. Odpočet životného poistenia na rod.prísl. (2 replies)
 227. Živnosť a Irsko bez potvrdenia (12 replies)
 228. dodatočné dańové priznanie (20 replies)
 229. Zverejnenie závierky na internete (3 replies)
 230. Ako by som mal postupovať (3 replies)
 231. Spotreba v KJ podla TP (1 replies)
 232. Daň z príjmu - 128,-Sk platiť? (6 replies)
 233. Odpustená časť pôžičky (1 replies)
 234. Odvody pri odpracovaní 2 mesiacov (1 replies)
 235. Debetné úroky (7 replies)
 236. Podnikateľský účet (5 replies)
 237. nakup PHM (1 replies)
 238. lízing kradež (2 replies)
 239. Úhrada DF - viac alebo menej (2 replies)
 240. DPH z benzínu z auta, ktoré nie je v majetku (59 replies)
 241. Príspevok na reklamu? (14 replies)
 242. Výkaz o P a V a DPFO (9 replies)
 243. vypocit. odvodov (2 replies)
 244. práca v USA (0 replies)
 245. Daň dôchodcu (2 replies)
 246. Auto z SRO na spoločníka (5 replies)
 247. DoVP a dôchodca (4 replies)
 248. internet ako daňový náklad (8 replies)
 249. Leasing upresnenie - účtovanie (0 replies)
 250. Skúsenosť S DÚ (5 replies)