PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 [406] 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Nákup neh.majetku z Čiech
 2. prenajom v CR
 3. FO nepodnikateľ a príjem za sprostredkovanie z ČR
 4. Majetok alebo záväzok?
 5. Dlhodobý majetok a cena majetku
 6. Náklady, náklady...
 7. potrebujem poradiť
 8. Z. o účt. od 1.1.2005 - §17odst.8
 9. Interné doklady
 10. pohľadávky a záväzky
 11. časť starej pohľadávky - upustenie od vymáhania
 12. Daň z úrokov
 13. Štatistická hodnota faktúry
 14. odvody SZČO zdr.poisťov.
 15. DP za rok 2005 typ A
 16. poznámky k závierke
 17. Zákonné poistenie mot. vozidiel
 18. Faktúry od mobil. operátora
 19. Základ dane 48 248 Sk
 20. daňové priznanie
 21. DP za rok 2005 typ B
 22. postúpenie záväzku
 23. Strata z r.2000 na účte 429
 24. Základ dane 48 248 Sk
 25. rgr. DPH- 1 500000
 26. Účtovanie záloh-opäť
 27. Auto na leasing - odpisovanie
 28. Pokuta za súvahu?
 29. Predaj software do CR - mal som podat suhrnny vykaz
 30. Daňové priznanie B
 31. Najomne za priestor v rodinnom dome kde byvam...
 32. odpočet na manželku
 33. platby kartou sposoby uctovania
 34. Vrátenie tovaru
 35. BOZP
 36. podiel na zisku
 37. Paušálny mesačný poplatok Orange
 38. prenájom auta
 39. DM a účtovný softvér
 40. Odvody a zdravotné
 41. Prispevková organizácia
 42. DOBROPIS
 43. Leasing-nezaradené auto
 44. cestovné náhrady
 45. rozdelenie zisku
 46. odpisy - fotoaparát
 47. Predaj a kúpa podniku
 48. Dokladovanie nezdaniteľnej časti
 49. telefon
 50. ešte raz: Chyba minulých rokov
 51. Obstarávacia cena DM
 52. odpočíteľ. položka na manželku
 53. Prechod z neplatcu na platcu dph
 54. Vydavky pre autora/programatora
 55. Operácie k 31.12
 56. Kompenzácia faktúr
 57. valutová pokladňa
 58. faktúra z minulých rokov
 59. kurzy
 60. dph-zahranicie
 61. dôchodca a vyrovnanie dane
 62. ukončenie živnosti - majetok kúpený z dotácie
 63. Ešte raz: XIII. oddiel DP FO
 64. živnosť prvý rok
 65. kto podáva DP?
 66. Čo patrí do XIII. oddielu DP FO?
 67. Prechod z JÚ na paušálne výdavky - pohľadávky vo VMaZ
 68. mesačný plátca DPH?
 69. Záporný zostatok na účte
 70. Strata uplatnená 2002 - vrátenie
 71. Zápočet zahr.faktúr
 72. hlasenie o vyuctovani dane 2005
 73. DPH - advokát
 74. Príjem z kapitál.majetku
 75. DPH 9-2003
 76. odpustenie pohladavky
 77. Vznik daňovej povinnosti
 78. Faktúra z r. 2005
 79. hlásenie o vyúčtovaní daní
 80. DP prvýkrát a preddavky na dan
 81. Preúčtovanie DPH
 82. registrácia platitela DPH - § 55
 83. Výkazy
 84. Príjem 2 % z dane z príjmov
 85. Nakup cudzej meny a JU
 86. DP-predaj bytu
 87. Účtovanie zahraničnej faktúry
 88. zasa tá kreditka
 89. Totálna škoda
 90. ponukam pomoc
 91. účtovanie exek. zrážok zamestnancovi
 92. Datum vystavenia a datum plnenia
 93. daň z úrokov
 94. 2% kultúrny fond
 95. stanovenie hlavnej časti súboru hnuteľných vecí
 96. Zásoby sp. B
 97. obstaranie automobilu a "prislusenstva"
 98. Daňové priznanie FO typ.B
 99. Ročný odpis IM
 100. 381
 101. Chyba minulých rokov
 102. pohladavky v JU
 103. cestovné náhrady
 104. Spoločník,konateĺ nevyučtované zálohy
 105. Faktúra-aký nákladový účet?
 106. Oprava predchádz. roka
 107. ZC nedoodpisovaného hmot.majetku-ukončenie živnosti
 108. Paušalné výdavky za auto
 109. Školné a jeho zdanenie?
 110. Odpis automobilu
 111. Prerušenie živnosti-zamestnanie
 112. PRIJATY DAR
 113. poznámky DP a neobmedzené ručenie
 114. zákonná poistka
 115. DP -SZČO
 116. daňové priznanie A - ešte raz
 117. Poznámky - predloha v open office
 118. Dôchodca a DP, podať alebo nie??
 119. aj naďalej SZČO?
 120. Predaj DM v JÚ
 121. Žiadosť o odklad podania DP
 122. Dodatočné priznanie.
 123. Vedenie evidencie
 124. Auto na leasing
 125. JCD
 126. kedy sa nemusi podať DP
 127. Služby- tržby.
 128. Ukončenie živnosti a % výdavky.
 129. Kurzová strata, zisk
 130. Nemčina
 131. znalci a realitná kancelária
 132. Zriadovacie výdavky - znova
 133. FAKTORING- naozaj nikoho nenajdem, kto mi pomoze.
 134. odpisy
 135. záväzky za rok 2005
 136. Preddavky SZCO
 137. Pokladničné bloky
 138. Platobný rozkaz na strane navrhovateľa - účtovanie
 139. Zaokruhľovanie
 140. Vyhlásenie o poukázaní podielu
 141. Hmotný majetok - predaj
 142. Zaúčtovanie dotácia od ÚP-nakúpené HIM
 143. Preddavky - PO
 144. auto v podnikaní
 145. preddavky SZCO
 146. Odborná spôsobilosť
 147. paušálne výdavky a poistné
 148. Ako fakturovat dopravu z tuzemska do zahranicia
 149. Prepravne sluzby
 150. Ako odpisovať
 151. Poukážkovy barter
 152. Služby do EU
 153. Nezaplatené odvody do soc.pois.-daň.priz
 154. Neuplatnený odpočet DPH - staré roky
 155. PHM a kniha jazd
 156. faktura za obedy
 157. Odvody do Socialnej poistovni
 158. prosim o poradenie,
 159. Kontrola účtovníctva
 160. jednoduché učtovníctvo
 161. Zaokruhlovanie celkoveho prijmu
 162. ZDRUZENIE VYKAZ PRIJMOV A VYDAVKOV
 163. Služba?
 164. Daň z prenájmu
 165. Výpis DP k dani z príjmov FO za rok 2005
 166. Prerušenie živnosti a DPFO
 167. Kurz pri prepočte valut
 168. kniha jazd + cestaky ; softwer A-Cory
 169. závierkové interné doklady v jedn.účt.
 170. Zdanitelny prijem
 171. opät PHM
 172. Súvaha - za obdobie od..... do......
 173. ID v JU platca DPH
 174. Poznámky - časť daň z príjmov
 175. Zápis do OR a účtovníctvo
 176. Dod. faktúra - dobropis
 177. tovar alebo materiál
 178. nezaplatená daň z MV
 179. Prijaté stravné lístky v tržbe
 180. PC na splátky a zaradenie do majetku
 181. Účet 052-kurz.rozdiel-daň.výdavok?
 182. Škoda
 183. fa od neplatcu DPH
 184. Zásoby-po 15.12-JÚ
 185. Software zo zahraničia
 186. PHM
 187. prerušenie živnosti a odvody do nákladov
 188. preddavky na dan platene popredu
 189. tovar?
 190. SOS-preddavky
 191. Nehmotný majetok-zaradenie.
 192. Tržba za služby na prelome rokov
 193. služobné auto a phm
 194. Daňové priznanie
 195. pripočítatelné a odpočítatelné položky
 196. CESŤÁK
 197. Malolety
 198. Stravné podnikateľ a zamestnanec
 199. preddavok - daňový výdavok
 200. leasing
 201. účet 111
 202. cvičenie pre tehotné
 203. uctovanie na 326 v cudzej mene
 204. Postup
 205. FA do ČR - (s)/(bez) DPH
 206. SZCO - prevadzka cudzieho mot.vozidla
 207. Účtovná závierka - kontrolné číslo
 208. účtovanie zahraničného konateľa
 209. Zaradenie HIM a odpisy
 210. Účtovná závierka - dokumenty pre Obchodný register
 211. koniec roka a vystavené faktúry v EUR
 212. účtovanie použ.mot.voz.
 213. DPH ako daňový náklad
 214. DAň.priznanie typu A + dávka v nezamestnanosti
 215. Odpisy - nesprávne uplatnené
 216. Majetok alebo tovar
 217. Spoločník a zahraničná služobná cesta
 218. Platba za iný podnikateľský subjekt v PÚ
 219. Účtovanie stravovacích poukážok
 220. Soc.fond-koniec roka
 221. Riadok 08 Výkazu o príjmoch a výdavkoch
 222. Príjmy z remeselných živností aj z ostatných
 223. Výkaz o M a Z
 224. preddavky na dan OSZC
 225. Kreditné úroky
 226. Úroky a zrážková daň
 227. Jednorázový príjem dôchodcu
 228. zalohova faktura
 229. Prijem z prenájmu bytu
 230. SZČO a cestovný príkaz polopatysticky
 231. Lehota na vrátenie rozdielu z dodatočného DP
 232. pozastavenie živnosti
 233. daňová kontrola a dodatočné DP
 234. Daňové výdavky ešte raz
 235. Postup pri účtovaní zálohy.
 236. Prechod z paušál výdavkov na jedn. účtovníctvo
 237. ako uctovat bankove uroky a dan z kapit.vynos.?
 238. Solárium- ktorá odpisová skupina?
 239. Je to remeselná živnosť
 240. dobropis z Čiech
 241. dan z urokov
 242. podielove listy a dan z prijmu
 243. paušálne výdavky
 244. know-how
 245. umorenie danovej straty roku 2000 v aktualnom DP
 246. hospodársy výsledok
 247. kúpa auta od FO
 248. Daň z príjmov PO a jej zaúčtovanie
 249. Daňový bonus a nezadaniteľná čiastka na daňovníka za rok 2005
 250. Kúpa nehnuteľnosti