PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 [406] 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. dobropis od elektrarni
 2. mineralna voda ako danovy vydavok
 3. Oprava účtovníctva
 4. Preddavok na daň štvrťročný do 31.03.2006
 5. uznateľný výdavok
 6. živnostník bez príjmu
 7. Daň z motorových vozdiel a manželia
 8. kniha došlých a vydaných faktúr
 9. výdavky k automobilu
 10. daž z úroku
 11. DP podnikateľa so živnosťou v ČR
 12. faktúry, pokladňa, interné doklady
 13. bloková pokuta
 14. PC odpis v roku 2005
 15. Tech.zhodnotenie
 16. Odvedená DPH za IV.Q.2005
 17. danové priznanie FO
 18. daňové priznanie B
 19. dobropis a casobe obmedzenie
 20. Parkovne
 21. Účtovanie stravných kuponov
 22. Odpsi motoroveho vozidla
 23. Prevádzka nákladného auta
 24. Nezdanený priíem a paušálne výdavky 25%
 25. naklady na kancelariu
 26. Tlačivo "Hlásenie"
 27. Bankový výpis
 28. Poplatok za uloženie do zbierky listín
 29. DP "A" a príjmy aj zo zahraničia
 30. Opravy nevýznamných nákladov min.období
 31. DPH - čerpanie PL v ČR
 32. Student prenajimatel a DP
 33. dátum zdaniteľného plnenia
 34. Dobropis na vráteny tovar vystavený 30.12.2005
 35. Počiatočné stavy súvah. účtov
 36. príspevok na DDP...
 37. Nákupné poukážky
 38. odvody za SZČO
 39. Daňové priznanie
 40. totálna škoda - leasing
 41. Súvaha k DPPO
 42. spoločník a použitie súkromného auta
 43. Účtovanie PHM a jázd
 44. DP s príjmom v zahraničí
 45. Rocne vyuctovanie sluzieb spojenych s najmom
 46. Pohonné hmoty
 47. predaj z 1.vlny kuponovej privatizácie
 48. vypis z DP
 49. Prepočet dane u spoločnosti vzniknutej v priebehu r.2005
 50. Daňové priznanie-združenie
 51. dan zo ziv.poist.
 52. DP FO typ B - nedoplatok 6,- Sk
 53. FO-umorovanie straty
 54. Daňový bonus-preplatok
 55. registračné pokladnice
 56. Poníženie nákladov na zaklade inventarizácie
 57. Tlačivo na vrátenie dane
 58. Strata 2004 - PO
 59. Príjem z tuzemska aj zo zahraničia
 60. Predčasné ukončenie leasingu
 61. auto do nakladov?
 62. Daňové priznanie SZČO a materský príspevok
 63. Valutová pokladňa
 64. stroje
 65. nezamestnaný - daňové priznanie
 66. výdaje za poistenie
 67. valutová pokladňa
 68. paušálne výdavky 60%
 69. pokladničné doklady
 70. dotacia z EF
 71. Dodanie služby z tretích krajín
 72. Platba kartou
 73. Ukončnie DPH člena v združení
 74. Prosím o odpoveď znalého kolegu v oblasti práva
 75. účtovanie výnosu k 31.12.
 76. Odpis pohľadávky
 77. Stratené bloky z karty
 78. Dobropis nezapočítany s fa
 79. DPH a cestovka
 80. Tovary a služby oslobodené od dane
 81. Absolventská prax a daň z príjmu
 82. Výkaz o majetku a závázkoch
 83. Nákladne auto a PHM
 84. vratenie preplatku dane este za rok 2004?
 85. ODPISY - jednoraz. odpis
 86. Nákladný automobil
 87. Kam sa vlastne uctuju platby do poistovni (SP, ZP)
 88. HIM a odpisy
 89. neodvedená DzP
 90. účtovanie stravného
 91. Veľa telefónov
 92. firemny automobil na sukromne ucely
 93. Vozidlo na leasing a cestaky - SURNE
 94. Strata z roku 2004
 95. odpis v JU
 96. Poistenie
 97. Inventarizácia
 98. Čo zdaniť?
 99. Uctovnictvo pri prijmoch podla par.6,odst.2,pism.a)b)
 100. Nákup služieb v Nemecku
 101. PREDAJ NEHNUTELNOSTI
 102. skonto
 103. Predčasne ukončenie leasingu obstaraneho po 2004
 104. Automobil a konces poplatky v učtovníctve
 105. 326 versus 321 na prelome rokov
 106. Prepočet leasingu v zahr. mene
 107. ZASE a opäť odpisy
 108. rezerva na odchodné
 109. rezerva na ročné zúčtovanie odvod.povinností
 110. Preúčtovanie zásob
 111. Valutová pokladňa
 112. Povinný audit?
 113. tlačivo
 114. Nezdanitelna ciastka na manzelku
 115. Počítač vo vlastnej réžii
 116. DPH z USA
 117. zníženie daňovej straty - vystavením predfaktúry
 118. Danove priznanie PO a danova strata
 119. Daň z úrokov
 120. Autor
 121. Faktura
 122. najom osob. auta - DPH
 123. účtovanie príjmu stravných lístkov
 124. ako na to
 125. prevádzkové náklady
 126. Súvaha
 127. Tel. ucet, naklady 50%-50% a DPH
 128. Opravy IM vykonané v roku jeho obstarania
 129. Dovoz tovaru z členského štátu EU
 130. odklad podania DP
 131. Výdavky v par. 6
 132. Uzavierka - jed.uctovnictvo
 133. povinnost podat danove priznanie PO
 134. Výnosy z podielových listov
 135. Ako zauctovat pohladavku - zaväzok ak vznikne danova povinnost za rok 2005?
 136. Faktúra do zahraničia
 137. lizing
 138. kolky a dph
 139. zákazková výroba
 140. VAT Reg. v GB
 141. definícia pojmu pri zákazk.výrobe
 142. Príjem z predaja úrody
 143. Odpisovanie meradiel
 144. DP typ A a daňová kontrola
 145. Daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti
 146. Odvod za nesplnenie povin. podielu počtu občanov so ZP
 147. Odpisy HIM
 148. Faktura do zahranicia
 149. strata z r. 2002
 150. SZCO a cestaky
 151. priznanie
 152. zaniknuté záväzky
 153. Zopár otázok k ročnému zúčtovaniu
 154. Uctove a danove odpisy
 155. Dobrý výpočet cestovných náhrad?
 156. Účtovníctvo
 157. cestovné náhrady
 158. Príjmy zo závislej činnosti
 159. združenie FO a daňový úrad
 160. Dan z MV - otazka
 161. Likvidácia s.r.o.
 162. Odpis Sofwaru.
 163. združenie a mobilné telefóny
 164. Skladové hospodárstvo v PÚ
 165. Cenina alebo záasoba?
 166. odpis telefónnych účtov v združení
 167. fakturovanie energii
 168. SZČO + Iný príjem a odpočítateľná čiastka
 169. Strata dokladu.
 170. Zdanenie príjmu z podnájmu
 171. Stravne listky
 172. dan z MV
 173. preplatok
 174. reklamné predmety
 175. Odpočítateľná položka na manželku SZČO
 176. Faktúra zo zahraničia
 177. Odložená daň za minulé roky
 178. Dva príjmy
 179. Daňový výdavok pri predaji bytu
 180. DAŇOVÝ BONUS A PRÍJMY ZO ZAHRANIČIA
 181. nahlasovacia povinnosť
 182. tvorba rezervy
 183. poskytnutie podpory na znevýhodnené oblasti
 184. závislé "tuzemské osoby"
 185. Príspevková organizácia
 186. dotácia z ÚPSVaR, odvody, daňový bonus - ako spolu súvisia?
 187. priemerné ceny PHM
 188. Automobil nie v podnikani
 189. Oprava 343?
 190. Príloha - poznámky k DP
 191. odmena konateľa-účtovanie
 192. Zanedbaná registrácia k DPH
 193. odpisy predaného majetku
 194. Dodatočné DP za IV.Q.2005
 195. prerušenie živnosti
 196. Zmena reálnej hodnoty podielov
 197. fa za službu do Čiech
 198. Preddavok
 199. preplatok preddavku
 200. Zučtovanie pracovnej cesty
 201. Zásoby
 202. Rezervy
 203. Poraďte
 204. Nemocenské dávky
 205. zahraničný úver-prepočet kurzom
 206. zákonný rezervný fond
 207. PHM na konci roka
 208. zdanenie príjmu z Veľkej Británie
 209. Preddavky 2005 v DP FO - B
 210. Leasing nákl.autom.v EUR
 211. Preddavok v JU
 212. Preddavky FO zaplatené 03.01.2006
 213. Preddavky na daň PO na rok 2006
 214. Nenávratný príspevok
 215. Materská dovolenka
 216. Príjmy z Nemecka a daňové priznanie
 217. danovy doklad alebo zaloha?
 218. Príjem z ČR a SR
 219. Daň z príjmu
 220. Sklad - manko
 221. Opakovane: kam dať doklad?
 222. Splatka za registracnu pokladnu
 223. Auto - postúpený leasing
 224. S.r.o. a kúpa bytu
 225. 1% z ceny služob.autom. do prijmu?
 226. Účtovanie prenájmu štand. tel. prístroja?
 227. Aký typ DP
 228. Úprava tovaru pre zahraničného odberateľa
 229. Daňový bónus
 230. vodné stočné
 231. SZČO a ČR
 232. Daňové priznanie "A"
 233. Zasoby k 31.12.
 234. Zrážková daň
 235. leasing a poistná udalosť
 236. DP a podielove fondy
 237. stravne a diety pre SZČO
 238. Daňovo uznateľné výdavky - stravné a cestovné
 239. Jednorázové spracovanie JÚ
 240. účtovanie pozemkového spoločenstva
 241. Dôchodca - DP
 242. odpisy
 243. Este raz združenie
 244. SF - vytvorenie
 245. Zmluva o spolupraci-DIČ
 246. platba odvodov SZČO poukážkou
 247. daň zo zmeniek
 248. zárobok na internete
 249. Daň z predaja nehnuteľnosti
 250. dodací list