PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 [407] 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Peňažný denník a odvody SP, ZP, DÚ
 2. Daňové priznanie - práca v Anglicku
 3. Ukončenie živnosti.
 4. Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
 5. Peňažný denník a odvody SP, ZP
 6. Vklad podnikateľa - Jednod. účt.
 7. oprava chýb z min. účt. období
 8. Daňové priznanie a pušálne výdavky
 9. DPH - faktúra z USA
 10. DDS a výber peňazí
 11. Prispevok lekarnickej komore
 12. moment užívania pri technologii so stavbou
 13. Počítačová sieť nezabudovaná v stavbe
 14. Podať, či nepodať.
 15. Miesto podania DP
 16. Daňové priznanie a preddavky
 17. Súrne-nájomná zmluva
 18. Podvojné účt. a daňové priznanie
 19. Trovy exekúcie
 20. Neporiadny daňovník
 21. Vyplatený finančný dar
 22. DP "A" - príjmy z ČR - prosím o pomoc
 23. Prefakturácia u platca DPH a oslobodená služba
 24. úhrada pohľadávky na devíz.účet
 25. Aky typ DP? A alebo B? Prosim poradte mi....
 26. spôsob účtovania
 27. Spotreba
 28. Vyplňanie výkazov JU
 29. Videopožičovňa
 30. Vyplnenie DP ?
 31. Dar do nákladov?
 32. vykaz majetku a zavazkov
 33. Nenahlásenie účtu - pokuta
 34. Zamestnanie v ČR - 6 mesiacov
 35. Zniženie základu dane
 36. Povinnosť podať DP
 37. SZCO
 38. SZCO
 39. Prispevok od uradu prace
 40. Poradte ako zo zásobami...
 41. 1. vlna privatizacie
 42. Daňové priznanie podané dôchodcom, ktorý nemá nárok na nezdaniteľnú čiastku
 43. podnikanie v ČR - ako účtovať?
 44. Dôchodca - daň. priznanie
 45. Daňové priznanie a paušalne výdavky
 46. FO podnikatel a kupa nehnutelnosti
 47. Daňové priznanie
 48. Dialničná známka ako faktúra od 1.1.2006
 49. Prerušenie živnosti a možnosť zúčtovať stratu v budúcnosti
 50. prihlásenie do poisťovní
 51. Osobná spotreba
 52. Nová registrácia DPH a zásoby tovaru
 53. služobné cesty
 54. Ďaň. priznanie-úplný nováčik
 55. Pokladničné bločky
 56. Dovoz v EU - neplatca DPH
 57. Nezaplatená faktúru
 58. BU - uroky a dan z urokov
 59. Odberateľ platca DPH-dodávateľ neplatca
 60. Odpisy HIM
 61. Mínusové vyšlé faktúry, nie dobropisy
 62. Auto leasing - zaplatenie dane z MV
 63. Nedoplatok na dani, zmena vozidla
 64. Cash Flow
 65. Upomienka
 66. kurz -spotova transakcia
 67. Nezdanené príjmy
 68. Sociálny fond v jednoduchom účtovníctve
 69. DP a výpis zo stavebného sporenia
 70. SZČO
 71. riadok 23,24 DPH priznania
 72. SZČO a "stravné" rok 2005
 73. Predaj auta
 74. DP A
 75. Dan z prijmu
 76. SZČO, stravné a cestovné náhrady
 77. dôchodok a prenájom auta
 78. Peňažný denník - jednoduché účt.
 79. Vstupenky cez terminal
 80. Navýšenie ZD po ukončení živnosti
 81. Materiál alebo réžia
 82. Drobný majetok do zásob ?
 83. nezdaniteľná časť
 84. Platby z účtu 31.12.2005
 85. Dohodári-roč.zúčtovanie
 86. devízový účet
 87. Daň z príjmov FO "A"-príjmy z ČR
 88. skladové hospodárstvo
 89. Môžem si uplatniť stravné do nákladov
 90. cenina - poštové známky
 91. Predaj odpisovaného majetku
 92. Ubytovanie konatela
 93. Vysporiadanie rozdielov z ročného zúčtovania
 94. nevysporiadané pohľadávky
 95. Ubytovanie v CZ
 96. Nedoplatok-hlásenie, prehľad
 97. Výroba kalendárov.
 98. Prestavba rodinného domu
 99. lekaren
 100. Ukončenie živnosti- čo s majetkom?
 101. krádež tovaru
 102. krádež tovaru
 103. nadspotreba PHL podľa TP
 104. chýbajúce dodávateľské doklady
 105. Problém s tlačou na str.DRSR
 106. DHIM napísaný na manželku
 107. Reprodukčná obstarávacia cena a odpisy
 108. časové rozlíšenie reklamy
 109. Vydaná zálohová Fa
 110. nejasne platby
 111. poistna udalosť
 112. Vyradenie nedoodpisovaného majetku z evidencie
 113. Skončenie podnikania
 114. Lízing v roku 2005
 115. DPFO-závis.činnosť,prenájom a úver
 116. stačí kniha došlých a vyšlých fa?
 117. Povinnosti SZČO
 118. Živnostník a pracovná zmluva v Rakúsku
 119. čo s tým?
 120. Cestovné náhrady-druh dokladu
 121. doprava pre zamestnancov
 122. Stolárstvo+príjmy z prenájmu nehnuteľností
 123. DP FO
 124. Cesták FO-SZCO a správne účtovanie
 125. Trovy právneho zastupovania
 126. Cestovné náhrady
 127. metóda???
 128. DPH na zálohovej faktúre z IČŠ EÚ
 129. danové priznanie DzPFO
 130. Daňové priznanie, nezávislá činosť
 131. nevyplatená mzda
 132. zdokladovanie dotacie
 133. Pausalne vydavky
 134. dochodkove doplnkove poistenie
 135. socialny fond
 136. dôležité
 137. Firemné auto + konateľ zamestnanec + cesta z bydliska do práce
 138. Náklady zahr. osoba
 139. trojstranny obchod
 140. opravna polozka
 141. spôsobená škoda zamestnancom
 142. pohľadávky-premlčanie
 143. dodaniť, či nie?
 144. Ešte raz cestovné náhrady
 145. Zálohové platby
 146. Dôchodkové pripoistenie
 147. Daňová strata za rok 2004
 148. cestovné SZČO
 149. Daň z príjmov za rok 2005 u osob, ktore sprostredkovali klientov DSS
 150. účtovanie odvodu ZP - neplatené voľno
 151. preprava mimo územia SR
 152. odvod ZP neplatené voľno
 153. daňový bonus
 154. Sociálny fond v JÚ
 155. cestovné lístky
 156. Drobný majetok
 157. Faktúra+dobropis naraz
 158. Kniha pohladavok a zavazkov a zalohove FA
 159. Sadzby stravného pri zahran.služ.ceste za rok 2005
 160. vreckové k služ.cestám
 161. Daňové priznanie a nezdaniteľná mzda
 162. Technické zhodnotenie DHM
 163. Účtovanie u spoločnosti podliehajúcej auditu
 164. odpisy HIM
 165. zamestnanec v ČR
 166. daňová povinnosť
 167. prijem v CR + spolocne zdanenie manzelov
 168. daňový bonus u inv.dochodcu
 169. Škoda
 170. DPH pri kúpe diaľničnej známky
 171. Dokladovanie nákupu PHM
 172. Ako vyplniť DP??
 173. Technické zhodnotenie budovy a náklady
 174. Mínus pokladni
 175. Občianské združenie
 176. VOZD alebo VNZD
 177. Nehnuteľnosť a DPH
 178. aká adresa na dokladoch
 179. rezerva na audit
 180. ročné zúčtovanie dane
 181. Bankové poplatky
 182. platby zdravotnej poisťovni v JÚ
 183. Účtovanie inventarizačného rozdielu
 184. účtovanie dobropisu k poskytnutej službe v roku 2004
 185. DPFO - daň na úhradu
 186. Odvody do socialnej poistovne
 187. Príjmy z činností ktoré nie sú živnosťou / Položky znižujúce základ dane
 188. Podiely na zisku
 189. Mandatna zmluva <-> Ekonomicky zamestnanec
 190. zostatok v pokladni po zruseni zivnosti
 191. Daň.priznanie a ročné zúčt.poistného
 192. zrusenie zivnosti a dan. priznanie
 193. Interný doklad - nesedí v peňažnom denníku
 194. Auto na leasing a manželia
 195. a znova daňový bonus
 196. stara DPH
 197. Podnikanie a záv. činnosť.
 198. starobný dôchodca a odpočítateľná položka
 199. Mimoriadna účtovná - označenie na výkazoch
 200. kolaudácia
 201. Daň z príjmu
 202. Daňové priznanie a preukazateľné výdavky
 203. auto preradené do osobné užívania
 204. Konatel a jeho sukromne auto.
 205. Výpočet dane u inv.dôchodcu
 206. kilometre
 207. Výpis z DP pre SP.
 208. Účtovný zisk, daňová strata
 209. zakon a nelegalnej praci
 210. Daňové výdavky??? a iné
 211. Prechod z preukaz.účtovníctva na paušál.výdaje
 212. Nákup mimo EÚ,Clo, DPH
 213. ostatný krátkod.fin.majetok
 214. Príjmy roku 2005
 215. lekáreň - účt.fa
 216. Práca v Nemecku pre Slovenskú firmu
 217. fa na prelome rokov
 218. vklad podnikateľa na účet
 219. Oprava chýb minulých účtovných období.
 220. Pokuta z Colného úradu - náklad roku 2005?
 221. DPH a koeficient.
 222. Vyplnanie DP-
 223. FA a preddavok v JU
 224. Vyradenie auta z podnikania do osobného vlastníctva
 225. ´ˇStudenti
 226. Dvere na prenajatej prevádzke -ODPIS ?
 227. Odpis budovy nezapisanej na liste vlastnictva
 228. Uznanie daňových nákladov?
 229. Platím či nie?
 230. Dôchodca - vrátenie zrazenej dane z príjmu
 231. trojstranny obchod to zrejme nie je...
 232. dobropis od elektrarni
 233. mineralna voda ako danovy vydavok
 234. Oprava účtovníctva
 235. Preddavok na daň štvrťročný do 31.03.2006
 236. uznateľný výdavok
 237. živnostník bez príjmu
 238. Daň z motorových vozdiel a manželia
 239. kniha došlých a vydaných faktúr
 240. výdavky k automobilu
 241. daž z úroku
 242. DP podnikateľa so živnosťou v ČR
 243. faktúry, pokladňa, interné doklady
 244. bloková pokuta
 245. PC odpis v roku 2005
 246. Tech.zhodnotenie
 247. Odvedená DPH za IV.Q.2005
 248. danové priznanie FO
 249. daňové priznanie B
 250. dobropis a casobe obmedzenie