PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 [407] 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Odvody- dalsie otazky -pan Mihal ste tu?
 2. záporné úroky
 3. Daň z prenájmu
 4. Príjem tovaru na sklad
 5. Riadok 23 DDP
 6. Poskytnutie stravovania návštevníkom z USA cez CK
 7. daňové výdavky
 8. Dar a DPH
 9. paušálne výdavky/pohľadávky
 10. Preplatok dane
 11. záporné úroky na bežnom účte
 12. Odvod DPH
 13. Reklama ako 100% daňový výdavok
 14. príjem zo závislej činnosti-Česko
 15. Aky VPD, PPD (tlacivo pouzit)?
 16. Ako zauctovat Bus, MHD do PD - spolu, samostatne...?
 17. Zmluva o obchodnom zastúpení
 18. Príjem z CR a SR
 19. Mandátna zmluva - vyjadrenie DR SR
 20. Dobropis a dph
 21. faktoring-clearing. prostriedky
 22. daňová povinnosť v PU
 23. Poskytnutie služby
 24. Odkúpenie pohľadávky a DPH
 25. Daň do 500 Sk
 26. fakturacia
 27. Postúpenie leasingu
 28. Postúpenie pohľadávky a DPH
 29. nakup na splatky
 30. cestovné
 31. Daňové priznanie
 32. Preplatok z minuleho roku
 33. daňove priznanie
 34. Neorazené bločky
 35. prilohy k DP FO B
 36. Neuhradené pohľadávky
 37. Rôzne
 38. Kúpa podniku
 39. Zásoby a dobropisy k tovaru
 40. výkaz o majetku a záväzkoch
 41. vratné fľaše
 42. DP - bez príjmu
 43. up grade
 44. Refakturácia služby z EU
 45. Ako dlho môže byť FO v strate?
 46. Ukončenie zivnosti k 31.3.2005
 47. Byť platiteľom DPH alebo nie
 48. daňová strata - preplatok PO
 49. Dohoda
 50. Daňový bonus a SZČO
 51. nulové daňové priznanie
 52. Preúčtovanie medzi stĺpcami peň.denníka ako uzávier.oper.
 53. typ DP A
 54. rezerva na nevyčerpanú dovolenku
 55. Peňažný denník a pokladničná kniha
 56. faktoring
 57. príjem za prenájom pôdy
 58. akontácia pri leasingu
 59. potvrdenie o materskej dovolenke
 60. Zmena spôsobu uplatňvania výdavkov
 61. VW Transporter - spotreba
 62. minimum učtovníctva
 63. Predčasné ukončenie leasingu
 64. daňové priznanie
 65. Splátka pôžičky a daň z príjmu
 66. prerušenie živnosti
 67. NAVIAC Platba do zdravotnej poisťovne.
 68. SZČO:2 mobily od jedného operátora
 69. Daňové priznanie a príjmy zo zahraničia v EU
 70. majetok do spotreby
 71. Zaokrúhľovanie OC DM
 72. Zistenie DIČ
 73. Vreckové pri zahr.služ. ceste
 74. danový bonus
 75. preventivna prehliadka
 76. záruka
 77. Fakturovanie medzi manželmi SZČO
 78. Výdavky na leasing
 79. Pracovná cesta
 80. Vyradenie budovy z obchodného majetku v dôsl.ukončenia podnikania
 81. výpočet cest.náhrad v exceli?
 82. Povinosť slovenského SZČO
 83. Overujem kurz EUR
 84. 60% výdavky
 85. Prenájom byt.priestorov a FO nepodnilkateľ
 86. zaradenie IM do podnikania
 87. poplatok za zverejnenie účtovnej závierky
 88. Prerušenie živnosti na 25 rokov
 89. výkaz majetku a záväzkkov
 90. cestaky a uctovanie
 91. HPH pri lízingu
 92. mzda-hrubá alebo čistá?
 93. Sú odpisy správne ?
 94. Súrne!!! - Podnikanie na základe osobit. predpisov a ŽL
 95. Sociálny fond
 96. Zaokrouhleni
 97. Auto na leasing a spotreba
 98. ako účtujete cesťáky?
 99. Príkazná zmluva
 100. DPH a sprostredkovateľ stavebného sporenia
 101. výkaz o majetku a záväzkoch
 102. Opravna položka a daňový náklad
 103. ukradnutý automobil
 104. Umorenie straty
 105. spotreba nafty-praca v lese
 106. Diéty pri zahr.ceste do Bulharska.
 107. rozdiel
 108. uroky z pozicky - ako sucast OC
 109. Daňové priznanie FO - výkaz o príjmoch a výdajoch
 110. Daňové priznanie FO - výkaz o príjmoch a výdajoch
 111. DP FO-B versus pohľadávky a záväzky
 112. výdavkový doklad pre platcu DPH
 113. prispevok v nezamestanosti- prijem manzelky?
 114. Otazky ohladne DP + ZP
 115. Skončenie FO a drobný hmotný majetok
 116. Danove priznanie
 117. Vratena DPH / pokuta
 118. Zamestnanie v Česku
 119. lehota na podanie daňového priznania
 120. Daňový bonus
 121. daňové bonusy
 122. Účtovné odpisy
 123. cestovné-ubytovanie obch.partnera
 124. stačí raz týždenne ?
 125. Dańový bonus a výše pojistného
 126. Práca v zahraničí
 127. leasing auta-konces.poplatky za autorádio
 128. koľko?
 129. Odvody dane a preddavkov - kde ?
 130. nájomné
 131. Príjem FO!
 132. Čo s preddavkom zaplateným v Nemecku
 133. Položka vo výpise z účtu
 134. daň z príjmu za opatrovanie
 135. SZČO a pracovná cesta
 136. vratene preddavky na dan
 137. účtovanie vratných obalov
 138. platobna karta
 139. Výkup a predaj železného šrotu
 140. JU - začiatočník - faktury
 141. začiatočníčka-pohľ. a záv. v rám. konsol. celku
 142. Daň.poradenstvo - uznateľné ?
 143. bankové poplatky- special
 144. DOBRÝ TYP na informáciu
 145. Preplacanie nakladov za chod kancelarie
 146. Odpočet daň. straty
 147. Preplatok zdravotného poistenia
 148. Kam na daňový úrad s vyplneným tlačivom?
 149. opravné položky k pohľadávkam
 150. Organizačná zložka
 151. zuctovanie zp - dan
 152. vratený daňový bonus z DÚ
 153. Starobný dôchodok a príjem z prenájmu
 154. Záporná daňová povinnosť
 155. Faktúry!!!!!
 156. Príslušenstvo k osobnému autu
 157. Štvrťročný prehľad a viac odvedené ako odvodová povinnosť
 158. zaciatocník-fakturácia a reg. pokladna
 159. skladové hospod.v JU
 160. Živnostník - stravné lístky / stravné ???
 161. daňový bonus vrátený z DÚ
 162. Zaúčtovanie splatnej dane
 163. ZŤP a nezdeniteľná čiastka
 164. Účtovanie na účte 681
 165. Zmluva o poradenstve v doprave
 166. Doplnkový dôchodok
 167. zaradenie do odpisových skupín
 168. Tlač zo stránky DRSR
 169. Nákup pohľadávok a DPH
 170. Poistné
 171. Faktúra z ČR
 172. valuty a kurz
 173. este zopar otazok
 174. materske centrum a dan z prijmu
 175. Ročné zúčtovanie
 176. Ešte raz PHM
 177. Zúčtovanie rezerv, ktoré neboli vytvorené
 178. veriteľ
 179. Cestovné a stravné
 180. Uzavierka
 181. Lízing Trochu inak - ???
 182. DPH zahraničie jednoduché účtovníctvo
 183. Strata
 184. § 11 zákona alebo §69 ods.2 až 4 a 9 DPH ?
 185. preplatok zamestnancovi
 186. Predčasný dôchodok
 187. Kam zaradiť preklad zmluvy?
 188. Zaokrúhlenie výdavkov v daňovom priznaní
 189. T.Com - DPH obdobie
 190. Honorár a dane
 191. Inerné doklady = nepeňažné operácie?
 192. Potvrdenie zo ZČ v cudzej reči
 193. došla fa aky datum
 194. Chyba minulého roka
 195. Daňové výdavky??
 196. zmestnanes+práceneschopný
 197. Sprostredkovatel popri hl. zamestnani
 198. daň z príjmu
 199. Karion-splátkový systém
 200. SZČO a cestovné
 201. prenájom OA a DPH
 202. Odpočítateľná položka
 203. Príde nám daňová kontrola???
 204. SZČO a zahraničná pracovná cesta
 205. Nezdanitelna ciastka na manzelku
 206. Faktúra za prijatú platbu a ďaľšia za tovar
 207. Jednoduché účtovníctvo-účtovanie v zahr.mene
 208. Predaj podniku
 209. Poľovnícke združenie a daňové priznanie
 210. FA za služby spojené s nájmom.
 211. Platby zo sociálnej poisťovne
 212. šek
 213. Sweiz a dane na SK
 214. Danové priznanie a príjem na základe dohody o vykonaní práce
 215. odpisy
 216. zaúčtovanie HV
 217. zauctovanie nahrady PN
 218. prenajom nehnutelnosti a inv.dôchodca
 219. Odvody 2004
 220. Sprostredkovateľská činnosť
 221. Účtovanie registračnej pokladne
 222. kupa tovaru od neplatcu DPH v EU
 223. Výhody - študent
 224. Paušálne náhrady za os. automobil
 225. DPH a samozdanenie
 226. Auto v súkromno vlastníctve na spotreba PHM
 227. Pohľadávky a záväzky v JÚ
 228. dlžné poistné ako daňovo uznateľný výdavok
 229. Poistenie zodpovednosti za škodu
 230. Poradte ako zaúčtovať
 231. Faktúra od Centrálneho depozitára cenných papierov
 232. pokladňa a STK
 233. zahranicny slovak pracujuci v SR
 234. danova strata - umorenie v roku 2005
 235. Stolár- príjmy
 236. Podniíkanie s vozidlom
 237. Koľko vyhotovení
 238. Fakturovat s alebo bez DPH (§ 15/8 ZoDPH)
 239. Oprávnená osoba v DP
 240. Odpis
 241. vrátenie preplatku
 242. Čo z toho nepatrí do dlhodobého majetku?
 243. Dátum dodania služby
 244. Prílohy k daňovému priznaniu
 245. Dan z predaja bytu
 246. Rozdelenie základu dane na rodinných príslušníkov
 247. Členský príspevok
 248. služby?
 249. faktúra za prácu-bratovi
 250. Relaxpass