PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 [408] 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Poradte ako zaúčtovať
 2. Faktúra od Centrálneho depozitára cenných papierov
 3. pokladňa a STK
 4. zahranicny slovak pracujuci v SR
 5. danova strata - umorenie v roku 2005
 6. Stolár- príjmy
 7. Podniíkanie s vozidlom
 8. Koľko vyhotovení
 9. Fakturovat s alebo bez DPH (§ 15/8 ZoDPH)
 10. Oprávnená osoba v DP
 11. Odpis
 12. vrátenie preplatku
 13. Čo z toho nepatrí do dlhodobého majetku?
 14. Dátum dodania služby
 15. Prílohy k daňovému priznaniu
 16. Dan z predaja bytu
 17. Rozdelenie základu dane na rodinných príslušníkov
 18. Členský príspevok
 19. služby?
 20. faktúra za prácu-bratovi
 21. Relaxpass
 22. uhrady pohľadávok
 23. Kniha záväzkov - mzdy
 24. zaradenie HM do používania
 25. Invalidný dôchodca vs. nezdaniteľná čiastka
 26. Bankový účet
 27. Záväzky voči Soc.poist. a zdr.poist
 28. Začínajúci podnikateľ
 29. kúpno predajná zmluva
 30. účtovanie v prevádzkárňach
 31. Správne vyplnené DP - A
 32. Nadobudnutie tovaru - faktúra vystavená po dodávke tovaru
 33. Daň z príjmu - práca v zahraničí
 34. Audit a tlačiva potrebné pre auditora
 35. pokuta z DU
 36. Odvody ZP, SP
 37. kam zaradiť príjem FO
 38. Odvod dane z DoVP
 39. Valutová pokladňa -výber metódy
 40. Platenie preddavkov - PO
 41. Rezerva a preplatok
 42. príkazná zmluva
 43. Audit
 44. ubytovanie
 45. Mzdová agenda na konci roka
 46. Technické zhodnotenie do 30.000,-Sk
 47. cestovné náhrady (pravidelne dochadzanie do prace)
 48. Vozidlo pronajaté do ČR a daň z MV
 49. Daň z prijmu - predaj bytu
 50. Príjmy z dohody študenta
 51. Daňový bonus
 52. Stará neuhradená faktúra
 53. Tvorba sociálneho fondu
 54. účtovanie leasingu - leasingový úrok
 55. Halierové vyrovnanie
 56. výkazy účtovnej závierky
 57. Odvody na zdravotné poistenie
 58. Novinový stánok
 59. penazny dennik - kontrola
 60. Kurzový rozdiel k 31.12
 61. Recyklačný poplatok - výpis z účtu
 62. Zaúčtovanie prepisu vozidla
 63. zabezpečenie dane
 64. Nadobudnutie tovaru - faktúra vystavená vopred
 65. Peňažný denník a odvody SP, ZP, DÚ
 66. Daňové priznanie - práca v Anglicku
 67. Ukončenie živnosti.
 68. Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
 69. Peňažný denník a odvody SP, ZP
 70. Vklad podnikateľa - Jednod. účt.
 71. oprava chýb z min. účt. období
 72. Daňové priznanie a pušálne výdavky
 73. DPH - faktúra z USA
 74. DDS a výber peňazí
 75. Prispevok lekarnickej komore
 76. moment užívania pri technologii so stavbou
 77. Počítačová sieť nezabudovaná v stavbe
 78. Podať, či nepodať.
 79. Miesto podania DP
 80. Daňové priznanie a preddavky
 81. Súrne-nájomná zmluva
 82. Podvojné účt. a daňové priznanie
 83. Trovy exekúcie
 84. Neporiadny daňovník
 85. Vyplatený finančný dar
 86. DP "A" - príjmy z ČR - prosím o pomoc
 87. Prefakturácia u platca DPH a oslobodená služba
 88. úhrada pohľadávky na devíz.účet
 89. Aky typ DP? A alebo B? Prosim poradte mi....
 90. spôsob účtovania
 91. Spotreba
 92. Vyplňanie výkazov JU
 93. Videopožičovňa
 94. Vyplnenie DP ?
 95. Dar do nákladov?
 96. vykaz majetku a zavazkov
 97. Nenahlásenie účtu - pokuta
 98. Zamestnanie v ČR - 6 mesiacov
 99. Zniženie základu dane
 100. Povinnosť podať DP
 101. SZCO
 102. SZCO
 103. Prispevok od uradu prace
 104. Poradte ako zo zásobami...
 105. 1. vlna privatizacie
 106. Daňové priznanie podané dôchodcom, ktorý nemá nárok na nezdaniteľnú čiastku
 107. podnikanie v ČR - ako účtovať?
 108. Dôchodca - daň. priznanie
 109. Daňové priznanie a paušalne výdavky
 110. FO podnikatel a kupa nehnutelnosti
 111. Daňové priznanie
 112. Dialničná známka ako faktúra od 1.1.2006
 113. Prerušenie živnosti a možnosť zúčtovať stratu v budúcnosti
 114. prihlásenie do poisťovní
 115. Osobná spotreba
 116. Nová registrácia DPH a zásoby tovaru
 117. služobné cesty
 118. Ďaň. priznanie-úplný nováčik
 119. Pokladničné bločky
 120. Dovoz v EU - neplatca DPH
 121. Nezaplatená faktúru
 122. BU - uroky a dan z urokov
 123. Odberateľ platca DPH-dodávateľ neplatca
 124. Odpisy HIM
 125. Mínusové vyšlé faktúry, nie dobropisy
 126. Auto leasing - zaplatenie dane z MV
 127. Nedoplatok na dani, zmena vozidla
 128. Cash Flow
 129. Upomienka
 130. kurz -spotova transakcia
 131. Nezdanené príjmy
 132. Sociálny fond v jednoduchom účtovníctve
 133. DP a výpis zo stavebného sporenia
 134. SZČO
 135. riadok 23,24 DPH priznania
 136. SZČO a "stravné" rok 2005
 137. Predaj auta
 138. DP A
 139. Dan z prijmu
 140. SZČO, stravné a cestovné náhrady
 141. dôchodok a prenájom auta
 142. Peňažný denník - jednoduché účt.
 143. Vstupenky cez terminal
 144. Navýšenie ZD po ukončení živnosti
 145. Materiál alebo réžia
 146. Drobný majetok do zásob ?
 147. nezdaniteľná časť
 148. Platby z účtu 31.12.2005
 149. Dohodári-roč.zúčtovanie
 150. devízový účet
 151. Daň z príjmov FO "A"-príjmy z ČR
 152. skladové hospodárstvo
 153. Môžem si uplatniť stravné do nákladov
 154. cenina - poštové známky
 155. Predaj odpisovaného majetku
 156. Ubytovanie konatela
 157. Vysporiadanie rozdielov z ročného zúčtovania
 158. nevysporiadané pohľadávky
 159. Ubytovanie v CZ
 160. Nedoplatok-hlásenie, prehľad
 161. Výroba kalendárov.
 162. Prestavba rodinného domu
 163. lekaren
 164. Ukončenie živnosti- čo s majetkom?
 165. krádež tovaru
 166. krádež tovaru
 167. nadspotreba PHL podľa TP
 168. chýbajúce dodávateľské doklady
 169. Problém s tlačou na str.DRSR
 170. DHIM napísaný na manželku
 171. Reprodukčná obstarávacia cena a odpisy
 172. časové rozlíšenie reklamy
 173. Vydaná zálohová Fa
 174. nejasne platby
 175. poistna udalosť
 176. Vyradenie nedoodpisovaného majetku z evidencie
 177. Skončenie podnikania
 178. Lízing v roku 2005
 179. DPFO-závis.činnosť,prenájom a úver
 180. stačí kniha došlých a vyšlých fa?
 181. Povinnosti SZČO
 182. Živnostník a pracovná zmluva v Rakúsku
 183. čo s tým?
 184. Cestovné náhrady-druh dokladu
 185. doprava pre zamestnancov
 186. Stolárstvo+príjmy z prenájmu nehnuteľností
 187. DP FO
 188. Cesták FO-SZCO a správne účtovanie
 189. Trovy právneho zastupovania
 190. Cestovné náhrady
 191. metóda???
 192. DPH na zálohovej faktúre z IČŠ EÚ
 193. danové priznanie DzPFO
 194. Daňové priznanie, nezávislá činosť
 195. nevyplatená mzda
 196. zdokladovanie dotacie
 197. Pausalne vydavky
 198. dochodkove doplnkove poistenie
 199. socialny fond
 200. dôležité
 201. Firemné auto + konateľ zamestnanec + cesta z bydliska do práce
 202. Náklady zahr. osoba
 203. trojstranny obchod
 204. opravna polozka
 205. spôsobená škoda zamestnancom
 206. pohľadávky-premlčanie
 207. dodaniť, či nie?
 208. Ešte raz cestovné náhrady
 209. Zálohové platby
 210. Dôchodkové pripoistenie
 211. Daňová strata za rok 2004
 212. cestovné SZČO
 213. Daň z príjmov za rok 2005 u osob, ktore sprostredkovali klientov DSS
 214. účtovanie odvodu ZP - neplatené voľno
 215. preprava mimo územia SR
 216. odvod ZP neplatené voľno
 217. daňový bonus
 218. Sociálny fond v JÚ
 219. cestovné lístky
 220. Drobný majetok
 221. Faktúra+dobropis naraz
 222. Kniha pohladavok a zavazkov a zalohove FA
 223. Sadzby stravného pri zahran.služ.ceste za rok 2005
 224. vreckové k služ.cestám
 225. Daňové priznanie a nezdaniteľná mzda
 226. Technické zhodnotenie DHM
 227. Účtovanie u spoločnosti podliehajúcej auditu
 228. odpisy HIM
 229. zamestnanec v ČR
 230. daňová povinnosť
 231. prijem v CR + spolocne zdanenie manzelov
 232. daňový bonus u inv.dochodcu
 233. Škoda
 234. DPH pri kúpe diaľničnej známky
 235. Dokladovanie nákupu PHM
 236. Ako vyplniť DP??
 237. Technické zhodnotenie budovy a náklady
 238. Mínus pokladni
 239. Občianské združenie
 240. VOZD alebo VNZD
 241. Nehnuteľnosť a DPH
 242. aká adresa na dokladoch
 243. rezerva na audit
 244. ročné zúčtovanie dane
 245. Bankové poplatky
 246. platby zdravotnej poisťovni v JÚ
 247. Účtovanie inventarizačného rozdielu
 248. účtovanie dobropisu k poskytnutej službe v roku 2004
 249. DPFO - daň na úhradu
 250. Odvody do socialnej poistovne