1. Oneskorená registrácia k DPH (44 replies)
 2. http://www.porada.sk/images/icons/icon15.gifPaušálne výd.60% -remesené živnost? (0 replies)
 3. Prechod z JU do PU (3 replies)
 4. FA z Poľska (40 replies)
 5. BÚ EUR (91 replies)
 6. Pohľadávky z minulých rokov (4 replies)
 7. Účet 341 (3 replies)
 8. ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU (4 replies)
 9. Nákup neh.majetku z Čiech (7 replies)
 10. prenajom v CR (1 replies)
 11. FO nepodnikateľ a príjem za sprostredkovanie z ČR (9 replies)
 12. Majetok alebo záväzok? (2 replies)
 13. Dlhodobý majetok a cena majetku (11 replies)
 14. Náklady, náklady... (5 replies)
 15. potrebujem poradiť (4 replies)
 16. Z. o účt. od 1.1.2005 - §17odst.8 (3 replies)
 17. Interné doklady (39 replies)
 18. pohľadávky a záväzky (5 replies)
 19. časť starej pohľadávky - upustenie od vymáhania (11 replies)
 20. Daň z úrokov (4 replies)
 21. Štatistická hodnota faktúry (2 replies)
 22. odvody SZČO zdr.poisťov. (6 replies)
 23. DP za rok 2005 typ A (4 replies)
 24. poznámky k závierke (14 replies)
 25. Zákonné poistenie mot. vozidiel (2 replies)
 26. Faktúry od mobil. operátora (5 replies)
 27. Základ dane 48 248 Sk (1 replies)
 28. daňové priznanie (5 replies)
 29. DP za rok 2005 typ B (14 replies)
 30. postúpenie záväzku (12 replies)
 31. Strata z r.2000 na účte 429 (3 replies)
 32. Základ dane 48 248 Sk (2 replies)
 33. rgr. DPH- 1 500000 (5 replies)
 34. Účtovanie záloh-opäť (25 replies)
 35. Auto na leasing - odpisovanie (0 replies)
 36. Pokuta za súvahu? (2 replies)
 37. Predaj software do CR - mal som podat suhrnny vykaz (4 replies)
 38. Daňové priznanie B (1 replies)
 39. Najomne za priestor v rodinnom dome kde byvam... (1 replies)
 40. odpočet na manželku (11 replies)
 41. platby kartou sposoby uctovania (1 replies)
 42. Vrátenie tovaru (8 replies)
 43. BOZP (2 replies)
 44. podiel na zisku (0 replies)
 45. Paušálny mesačný poplatok Orange (2 replies)
 46. prenájom auta (1 replies)
 47. DM a účtovný softvér (4 replies)
 48. Odvody a zdravotné (2 replies)
 49. Prispevková organizácia (1 replies)
 50. DOBROPIS (0 replies)
 51. Leasing-nezaradené auto (1 replies)
 52. cestovné náhrady (1 replies)
 53. rozdelenie zisku (8 replies)
 54. odpisy - fotoaparát (2 replies)
 55. Predaj a kúpa podniku (1 replies)
 56. Dokladovanie nezdaniteľnej časti (76 replies)
 57. telefon (10 replies)
 58. ešte raz: Chyba minulých rokov (1 replies)
 59. Obstarávacia cena DM (2 replies)
 60. odpočíteľ. položka na manželku (11 replies)
 61. Prechod z neplatcu na platcu dph (2 replies)
 62. Vydavky pre autora/programatora (12 replies)
 63. Operácie k 31.12 (1 replies)
 64. Kompenzácia faktúr (4 replies)
 65. valutová pokladňa (7 replies)
 66. faktúra z minulých rokov (2 replies)
 67. kurzy (2 replies)
 68. dph-zahranicie (14 replies)
 69. dôchodca a vyrovnanie dane (18 replies)
 70. ukončenie živnosti - majetok kúpený z dotácie (0 replies)
 71. Ešte raz: XIII. oddiel DP FO (0 replies)
 72. živnosť prvý rok (5 replies)
 73. kto podáva DP? (3 replies)
 74. Čo patrí do XIII. oddielu DP FO? (0 replies)
 75. Prechod z JÚ na paušálne výdavky - pohľadávky vo VMaZ (3 replies)
 76. mesačný plátca DPH? (2 replies)
 77. Záporný zostatok na účte (7 replies)
 78. Strata uplatnená 2002 - vrátenie (1 replies)
 79. Zápočet zahr.faktúr (3 replies)
 80. hlasenie o vyuctovani dane 2005 (1 replies)
 81. DPH - advokát (5 replies)
 82. Príjem z kapitál.majetku (8 replies)
 83. DPH 9-2003 (4 replies)
 84. odpustenie pohladavky (2 replies)
 85. Vznik daňovej povinnosti (9 replies)
 86. Faktúra z r. 2005 (0 replies)
 87. hlásenie o vyúčtovaní daní (0 replies)
 88. DP prvýkrát a preddavky na dan (15 replies)
 89. Preúčtovanie DPH (11 replies)
 90. registrácia platitela DPH - § 55 (16 replies)
 91. Výkazy (1 replies)
 92. Príjem 2 % z dane z príjmov (2 replies)
 93. Nakup cudzej meny a JU (2 replies)
 94. DP-predaj bytu (1 replies)
 95. Účtovanie zahraničnej faktúry (2 replies)
 96. zasa tá kreditka (6 replies)
 97. Totálna škoda (3 replies)
 98. ponukam pomoc (5 replies)
 99. účtovanie exek. zrážok zamestnancovi (7 replies)
 100. Datum vystavenia a datum plnenia (7 replies)
 101. daň z úrokov (5 replies)
 102. 2% kultúrny fond (0 replies)
 103. stanovenie hlavnej časti súboru hnuteľných vecí (1 replies)
 104. Zásoby sp. B (7 replies)
 105. obstaranie automobilu a "prislusenstva" (22 replies)
 106. Daňové priznanie FO typ.B (5 replies)
 107. Ročný odpis IM (11 replies)
 108. 381 (8 replies)
 109. Chyba minulých rokov (0 replies)
 110. pohladavky v JU (3 replies)
 111. cestovné náhrady (2 replies)
 112. Spoločník,konateĺ nevyučtované zálohy (11 replies)
 113. Faktúra-aký nákladový účet? (2 replies)
 114. Oprava predchádz. roka (1 replies)
 115. ZC nedoodpisovaného hmot.majetku-ukončenie živnosti (4 replies)
 116. Paušalné výdavky za auto (4 replies)
 117. Školné a jeho zdanenie? (3 replies)
 118. Odpis automobilu (5 replies)
 119. Prerušenie živnosti-zamestnanie (2 replies)
 120. PRIJATY DAR (0 replies)
 121. poznámky DP a neobmedzené ručenie (3 replies)
 122. zákonná poistka (23 replies)
 123. DP -SZČO (12 replies)
 124. daňové priznanie A - ešte raz (7 replies)
 125. Poznámky - predloha v open office (5 replies)
 126. Dôchodca a DP, podať alebo nie?? (4 replies)
 127. aj naďalej SZČO? (2 replies)
 128. Predaj DM v JÚ (3 replies)
 129. Žiadosť o odklad podania DP (3 replies)
 130. Dodatočné priznanie. (12 replies)
 131. Vedenie evidencie (8 replies)
 132. Auto na leasing (2 replies)
 133. JCD (3 replies)
 134. kedy sa nemusi podať DP (13 replies)
 135. Služby- tržby. (1 replies)
 136. Ukončenie živnosti a % výdavky. (4 replies)
 137. Kurzová strata, zisk (2 replies)
 138. Nemčina (18 replies)
 139. znalci a realitná kancelária (0 replies)
 140. Zriadovacie výdavky - znova (16 replies)
 141. FAKTORING- naozaj nikoho nenajdem, kto mi pomoze. (1 replies)
 142. odpisy (18 replies)
 143. záväzky za rok 2005 (3 replies)
 144. Preddavky SZCO (1 replies)
 145. Pokladničné bloky (1 replies)
 146. Platobný rozkaz na strane navrhovateľa - účtovanie (15 replies)
 147. Zaokruhľovanie (3 replies)
 148. Vyhlásenie o poukázaní podielu (2 replies)
 149. Hmotný majetok - predaj (7 replies)
 150. Zaúčtovanie dotácia od ÚP-nakúpené HIM (18 replies)
 151. Preddavky - PO (6 replies)
 152. auto v podnikaní (13 replies)
 153. preddavky SZCO (20 replies)
 154. Odborná spôsobilosť (7 replies)
 155. paušálne výdavky a poistné (14 replies)
 156. Ako fakturovat dopravu z tuzemska do zahranicia (0 replies)
 157. Prepravne sluzby (0 replies)
 158. Ako odpisovať (1 replies)
 159. Poukážkovy barter (15 replies)
 160. Služby do EU (2 replies)
 161. Nezaplatené odvody do soc.pois.-daň.priz (3 replies)
 162. Neuplatnený odpočet DPH - staré roky (7 replies)
 163. PHM a kniha jazd (0 replies)
 164. faktura za obedy (2 replies)
 165. Odvody do Socialnej poistovni (2 replies)
 166. prosim o poradenie, (0 replies)
 167. Kontrola účtovníctva (3 replies)
 168. jednoduché učtovníctvo (10 replies)
 169. Zaokruhlovanie celkoveho prijmu (1 replies)
 170. ZDRUZENIE VYKAZ PRIJMOV A VYDAVKOV (10 replies)
 171. Služba? (3 replies)
 172. Daň z prenájmu (1 replies)
 173. Výpis DP k dani z príjmov FO za rok 2005 (12 replies)
 174. Prerušenie živnosti a DPFO (6 replies)
 175. Kurz pri prepočte valut (12 replies)
 176. kniha jazd + cestaky ; softwer A-Cory (2 replies)
 177. závierkové interné doklady v jedn.účt. (0 replies)
 178. Zdanitelny prijem (15 replies)
 179. opät PHM (3 replies)
 180. Súvaha - za obdobie od..... do...... (3 replies)
 181. ID v JU platca DPH (4 replies)
 182. Poznámky - časť daň z príjmov (0 replies)
 183. Zápis do OR a účtovníctvo (15 replies)
 184. Dod. faktúra - dobropis (7 replies)
 185. tovar alebo materiál (6 replies)
 186. nezaplatená daň z MV (2 replies)
 187. Prijaté stravné lístky v tržbe (5 replies)
 188. PC na splátky a zaradenie do majetku (7 replies)
 189. Účet 052-kurz.rozdiel-daň.výdavok? (4 replies)
 190. Škoda (1 replies)
 191. fa od neplatcu DPH (3 replies)
 192. Zásoby-po 15.12-JÚ (9 replies)
 193. Software zo zahraničia (8 replies)
 194. PHM (7 replies)
 195. prerušenie živnosti a odvody do nákladov (1 replies)
 196. preddavky na dan platene popredu (1 replies)
 197. tovar? (7 replies)
 198. SOS-preddavky (1 replies)
 199. Nehmotný majetok-zaradenie. (1 replies)
 200. Tržba za služby na prelome rokov (2 replies)
 201. služobné auto a phm (10 replies)
 202. Daňové priznanie (3 replies)
 203. pripočítatelné a odpočítatelné položky (1 replies)
 204. CESŤÁK (5 replies)
 205. Malolety (10 replies)
 206. Stravné podnikateľ a zamestnanec (5 replies)
 207. preddavok - daňový výdavok (3 replies)
 208. leasing (2 replies)
 209. účet 111 (15 replies)
 210. cvičenie pre tehotné (5 replies)
 211. uctovanie na 326 v cudzej mene (2 replies)
 212. Postup (1 replies)
 213. FA do ČR - (s)/(bez) DPH (0 replies)
 214. SZCO - prevadzka cudzieho mot.vozidla (18 replies)
 215. Účtovná závierka - kontrolné číslo (8 replies)
 216. účtovanie zahraničného konateľa (1 replies)
 217. Zaradenie HIM a odpisy (59 replies)
 218. Účtovná závierka - dokumenty pre Obchodný register (15 replies)
 219. koniec roka a vystavené faktúry v EUR (2 replies)
 220. účtovanie použ.mot.voz. (0 replies)
 221. DPH ako daňový náklad (2 replies)
 222. DAň.priznanie typu A + dávka v nezamestnanosti (3 replies)
 223. Odpisy - nesprávne uplatnené (1 replies)
 224. Majetok alebo tovar (2 replies)
 225. Spoločník a zahraničná služobná cesta (1 replies)
 226. Platba za iný podnikateľský subjekt v PÚ (17 replies)
 227. Účtovanie stravovacích poukážok (1 replies)
 228. Soc.fond-koniec roka (9 replies)
 229. Riadok 08 Výkazu o príjmoch a výdavkoch (8 replies)
 230. Príjmy z remeselných živností aj z ostatných (2 replies)
 231. Výkaz o M a Z (24 replies)
 232. preddavky na dan OSZC (13 replies)
 233. Kreditné úroky (4 replies)
 234. Úroky a zrážková daň (3 replies)
 235. Jednorázový príjem dôchodcu (2 replies)
 236. zalohova faktura (0 replies)
 237. Prijem z prenájmu bytu (1 replies)
 238. SZČO a cestovný príkaz polopatysticky (26 replies)
 239. Lehota na vrátenie rozdielu z dodatočného DP (1 replies)
 240. pozastavenie živnosti (3 replies)
 241. daňová kontrola a dodatočné DP (8 replies)
 242. Daňové výdavky ešte raz (2 replies)
 243. Postup pri účtovaní zálohy. (9 replies)
 244. Prechod z paušál výdavkov na jedn. účtovníctvo (6 replies)
 245. ako uctovat bankove uroky a dan z kapit.vynos.? (5 replies)
 246. Solárium- ktorá odpisová skupina? (4 replies)
 247. Je to remeselná živnosť (1 replies)
 248. dobropis z Čiech (3 replies)
 249. dan z urokov (1 replies)
 250. podielove listy a dan z prijmu (24 replies)