1. ODPOČET DAŇOVEJ STRATY (3 replies)
 2. Odpisy v JÚ (2 replies)
 3. Predaj auta a kúpa nového (15 replies)
 4. a este raz leasing... :( (4 replies)
 5. SZČO - žiadne príjmy ani výdavky (11 replies)
 6. Odpoči.položka - dan. priznanie nezamestnanej (17 replies)
 7. zahraničná pracovná cesta (2 replies)
 8. Hlásenie na DU (4 replies)
 9. Pozastavená živnosť (6 replies)
 10. Daň a preddavky (7 replies)
 11. nahradne bločky (2 replies)
 12. DAŇOVÉ PRIZNANIE A DAŇ. BONUS. (6 replies)
 13. Úprava základu dane pri zmene spôsobu uplatňovania výdavkov (62 replies)
 14. Prispevok na dietne stravovanie dietata (4 replies)
 15. uctovanie v zahr. menach (12 replies)
 16. Lízing po starom (6 replies)
 17. Úradná skúška (2 replies)
 18. Chyba v roku 2004 - dodatočné DPPO (13 replies)
 19. Prevod obchodného podielu v s.r.o. (39 replies)
 20. prerušenie živnosti (11 replies)
 21. ešte raz tá nešťastná amortizácia (3 replies)
 22. stravné len 40% do daňových výdavkov (15 replies)
 23. kurzové rozdiely - overenie (23 replies)
 24. zaokrúhľovanie v DPFO (1 replies)
 25. preddavky na služby a daň (1 replies)
 26. Výkaz o majetku z DP (4 replies)
 27. daňový bonus pre SZČO (2 replies)
 28. Kto mi poradí? (9 replies)
 29. Dlzka pracovnej cesty (1 replies)
 30. podpisy na Výkaze o MaZ a PaV (17 replies)
 31. Pár otázok (10 replies)
 32. leasing v EUR (14 replies)
 33. Vykaz o majetku a zavazkoch a debet (5 replies)
 34. predaj nehnuteľnosti (5 replies)
 35. Zamestnanec z ČR (11 replies)
 36. Leaising kamiónu-ťahač+náves (19 replies)
 37. ALFA a daňové preddavky (15 replies)
 38. Koeficient DPH (2 replies)
 39. Nadobudnutie z EU (3 replies)
 40. Registrácia v ČR (10 replies)
 41. Daňový poradca (3 replies)
 42. Dôchodca a daňové priznanie (12 replies)
 43. letáky (0 replies)
 44. Registrácia na DPH (40 replies)
 45. DPH k osobnému automobilu (7 replies)
 46. DP 2005 z viac druhov príjmu (3 replies)
 47. Tržby v maloobchode (4 replies)
 48. dan na ucely platenia preddavkov.... (10 replies)
 49. podvojné účtovníctvo (2 replies)
 50. zmena odpisovej skupiny (2 replies)
 51. Účtovná a daňová zostatková cena (9 replies)
 52. POKUTA? (8 replies)
 53. znalecký posudok (6 replies)
 54. Prerušenie odpisovania (25 replies)
 55. szco dar (4 replies)
 56. Náklad alebo nadobúdacia hodnota (2 replies)
 57. Fa z Polska -refakturácia prepravy (1 replies)
 58. Odpisy - Klimazon (8 replies)
 59. Dan.priznanie FO typ B - ako zapocitat dan zaplatenu v zahranici? (1 replies)
 60. DP v ČR (0 replies)
 61. Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (4 replies)
 62. Predpis uhrady straty spoločníkom (1 replies)
 63. Daňové priznanie a prerušenie živnosti (1 replies)
 64. Ako na daňové priznanie (25 replies)
 65. DPH - predaj auta autobazaru (2 replies)
 66. Kúpa a predaj lesa (1 replies)
 67. zahraničná prac.cesta (1 replies)
 68. Zmluva o dielo (4 replies)
 69. správne zaúčtovanie (10 replies)
 70. Predaj zvyškov - dielov OA (11 replies)
 71. ukoncenie leasingu -havaria (2 replies)
 72. ukoncenie leasingu -havaria (0 replies)
 73. účtovanie FA (2 replies)
 74. dovoz tovaru z CZ (4 replies)
 75. škoda a účtovanie (5 replies)
 76. ziadost o znizenie preddavkovej dani (7 replies)
 77. živnostníci a daňový úrad (5 replies)
 78. Otváracia súvaha (13 replies)
 79. Nástroje do CNC? (7 replies)
 80. Daňový výdavok? (0 replies)
 81. paušálne výdavky kam do výkazov? (17 replies)
 82. Dovolenka pre szčo (10 replies)
 83. chyba v DP?? (1 replies)
 84. A zasa preddavky (80 replies)
 85. SZČO a zahraničie (4 replies)
 86. Dotácie pre žiakov v HN (7 replies)
 87. Dodatočný súhrnný výkaz DPH (7 replies)
 88. DP a dávka v nezamestnanosti (6 replies)
 89. Pripočítateľna položka? (5 replies)
 90. Prenájom + opravy, rekonštrukcia (2 replies)
 91. preddavky DzP 2005 (3 replies)
 92. paušál autora (3 replies)
 93. Odpisy nehnuteľného majetku - pomôžte prosím (16 replies)
 94. DP PO v Českej republike (0 replies)
 95. uplatnenie daňovej straty (2 replies)
 96. zastupca, ktory podava DP (10 replies)
 97. odpis pohľadávky po zrušení živnosti (11 replies)
 98. uaúčtovanie straty v PÚ (1 replies)
 99. Nenávratný paušálny príspevok - zdanenie (1 replies)
 100. ročné zúčtovanie ...zo závislej činnosti (3 replies)
 101. Príjem v Maďarsku (4 replies)
 102. predaj chalupy a bezpodielové spoluvlastníctvo (12 replies)
 103. podávať daňové? (13 replies)
 104. záporné vlastné imanie (30 replies)
 105. ucinnost (2 replies)
 106. Strážny pes v PÚ (3 replies)
 107. Poistenie za zodpovednosť (3 replies)
 108. predaj predmetu lízingu a zaúčtovanie (4 replies)
 109. vyradenie z nákladov do daň.priznanie (7 replies)
 110. Preradenie kresla z osobného užívania do podnikania. (14 replies)
 111. pista (7 replies)
 112. Strážny pes- nezaplatená daň za psa (18 replies)
 113. Daňové priznanie (14 replies)
 114. Nárok na odpočítanie, kedy? (3 replies)
 115. Opravná súvaha a výkaz ziskov a strát (2 replies)
 116. Hlásenie o vyúčtovaní dane (2 replies)
 117. Statisticka hodnota faktury (0 replies)
 118. Dodávateľská faktúra bez podpisu (19 replies)
 119. Kumulácia príjmov a DP (3 replies)
 120. Predaj rozostavanej stavby (3 replies)
 121. Účet 413 (7 replies)
 122. predmet leasingu v cudzine (2 replies)
 123. Odpočet DPH na malé úžitkové autá (1 replies)
 124. dedičstvo a daň z predaja nehnutelnosti (4 replies)
 125. cudzinec na DOVP (2 replies)
 126. Riadok 2 PO (4 replies)
 127. odpisovanie NM a HM v JU (6 replies)
 128. HIM a opravy (4 replies)
 129. Prepočet? (8 replies)
 130. PRACOVNÉ STROJE A POHONNÉ HMOTY (5 replies)
 131. Musím podať daňové priznanie? (2 replies)
 132. DP -SZČO (7 replies)
 133. Preddavky na daň z príjmu (3 replies)
 134. Opraviť to ešte? (3 replies)
 135. Individuálne precenenie majetku pre účely odpisovania (3 replies)
 136. Preddavky (17 replies)
 137. predaj zahrady a dan z prijmu (1 replies)
 138. Kúpa na splátky z Zepteru-účtovať záväzok? (3 replies)
 139. Príležitostný príjem? (2 replies)
 140. Vyrovnanie debetu II. časť (5 replies)
 141. prerušená živnosť - daň z príjmu (1 replies)
 142. Strata z minuleho roka a uplatnenie v DP FO B (4 replies)
 143. výhra a nezdaniteľná časť (1 replies)
 144. Nárok na daňový bonus a ročné zúčt.zdravotného poistenia (1 replies)
 145. Dar zo zahraničia (0 replies)
 146. FO SZČO a ukončenie živnosti (2 replies)
 147. predkontácia (3 replies)
 148. Ako zaúčtovať? (12 replies)
 149. Ako zaučtovať PHL (6 replies)
 150. asi som draha? (56 replies)
 151. Doklady na PHL (3 replies)
 152. odpisy (6 replies)
 153. tržby - komplet (3 replies)
 154. vymeriavací základ pre odvody do ZP a SP pre r. 2005 (26 replies)
 155. preddavky na dan SZCO (2 replies)
 156. repre (11 replies)
 157. Príjem zo SR a z Bosny/nezdanený/ (3 replies)
 158. úver... (2 replies)
 159. Je to záväzok? (0 replies)
 160. odpočet straty za (7 replies)
 161. vzory vyplnených tlačív (4 replies)
 162. Úhrada faktúry a halierové vyrovnanie (15 replies)
 163. Zlikvidovanie starych zavazkov (19 replies)
 164. Pomoc pri vypísaní DP PO (4 replies)
 165. Predaj tovaru alebo služba (2 replies)
 166. vysluhovy dochodca - vratenie dane (1 replies)
 167. odpisy (6 replies)
 168. SPOTREBA PHM A PRÍVES (3 replies)
 169. Drobný hmotný majetok (5 replies)
 170. Preradenie vozidla (1 replies)
 171. predaj auta a dph (1 replies)
 172. zrušenie živnosti (5 replies)
 173. PHM nakupene v Cechach (8 replies)
 174. preplatok na dani z min. roka (9 replies)
 175. Výpis z DP (1 replies)
 176. ako zauctovať? (19 replies)
 177. Obchod v rade a DPH (0 replies)
 178. DzMV a SZČO s paušálnymi výdavkami (2 replies)
 179. Prefakturácia (2 replies)
 180. auto na lizing (4 replies)
 181. Tlačivo DP (35 replies)
 182. Poistenie - prosím súrne (3 replies)
 183. paušálne výdavky (2 replies)
 184. poznámky k uzávierke (6 replies)
 185. OZ - predaj reklamnych predmetov v zahranici (0 replies)
 186. Odovzdané DP a možný problém (7 replies)
 187. paušálne výdavky "zmena" počas roka (8 replies)
 188. postúpenie leasingu (0 replies)
 189. PORAĎTE, MÁM PRERUŠENIE ŽIVNOSTI (1 replies)
 190. preinvestovanie straty (1 replies)
 191. Daňové versus účtovné odpisy. (1 replies)
 192. Daň na účely platenia preddavkov na daň (16 replies)
 193. Mobilný telefón (0 replies)
 194. Príjem v Anglicku (5 replies)
 195. práca v zahraničí (4 replies)
 196. Predaj bytu a daň (23 replies)
 197. Prechod z paušálu na výdavky (4 replies)
 198. Operatívny leasing a zrážková daň ??? (2 replies)
 199. Daňové priznanie - SZČO a predaj bytu (9 replies)
 200. Povinnost podat danove priznanie (6 replies)
 201. Faktúra do zahraničia - aj dodací list ? (1 replies)
 202. Stravné SZČO SRN (16 replies)
 203. Daňové priznanie počas prerušenia činnosti (0 replies)
 204. Predaj dlhodobých cenných papierov (1 replies)
 205. Dobropis z EÚ-kurzy (9 replies)
 206. uraz (6 replies)
 207. Kam zaúčtovať? (4 replies)
 208. ešte ráz prosím Írsko (2 replies)
 209. Prefaktúrácie cez rok (1 replies)
 210. odpisy (18 replies)
 211. kde zacat (5 replies)
 212. hlásenie (10 replies)
 213. vnútropodnikové účtovníctvo (3 replies)
 214. umorovanie straty - zauctovanie (3 replies)
 215. danove priznanie FO-A a VIII. oddiel (3 replies)
 216. cestna dan ?? (6 replies)
 217. doprava a DPH (2 replies)
 218. Kniha záväzkov (2 replies)
 219. životne poistenie (21 replies)
 220. zdaňovanie dividend (5 replies)
 221. zamestnanec a podnikanie podľa osobitých predpisov (1 replies)
 222. DP FO-A a uroky na ucte (2 replies)
 223. Sadzba DzP PO v ČR (2 replies)
 224. PHM (5 replies)
 225. úver na konci roka (9 replies)
 226. Odpisy v DP (2 replies)
 227. oprávky do N - a čo odpis pohľadávky ? (26 replies)
 228. Daňovník (1 replies)
 229. ako zauctovat pobyt v cesku (3 replies)
 230. DPH pri finančnom lízingu (2 replies)
 231. tlacivo DP (12 replies)
 232. Náhrada za škodu (1 replies)
 233. nezaradené auto a spotreba (2 replies)
 234. Samozdanenie ? (10 replies)
 235. 10% zrážková daň (5 replies)
 236. prenájom reklamnej plochy (2 replies)
 237. poistovak (2 replies)
 238. Chyba v účtovaní SF (10 replies)
 239. Oznámenie o postúpení finančnej výpomoci (1 replies)
 240. Daňové priznanie konateľa (3 replies)
 241. Nákup OA neplatcom DPH (12 replies)
 242. dôchodca!!! (3 replies)
 243. Osobná spotreba (3 replies)
 244. Vyrovnanie debetu (6 replies)
 245. odpisy (5 replies)
 246. Dobrovoľne nezamestnaný - len čestné prehlásenie? (6 replies)
 247. nevystavená faktúra (21 replies)
 248. Trovy konania u advokata (5 replies)
 249. Neprerušená, no nevykonávaná činnosť/živnosť (3 replies)
 250. Zaplatená DZP je daňový náklad? (4 replies)