PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 [409] 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Mandatna zmluva <-> Ekonomicky zamestnanec
 2. zostatok v pokladni po zruseni zivnosti
 3. Daň.priznanie a ročné zúčt.poistného
 4. zrusenie zivnosti a dan. priznanie
 5. Interný doklad - nesedí v peňažnom denníku
 6. Auto na leasing a manželia
 7. a znova daňový bonus
 8. stara DPH
 9. Podnikanie a záv. činnosť.
 10. starobný dôchodca a odpočítateľná položka
 11. Mimoriadna účtovná - označenie na výkazoch
 12. kolaudácia
 13. Daň z príjmu
 14. Daňové priznanie a preukazateľné výdavky
 15. auto preradené do osobné užívania
 16. Konatel a jeho sukromne auto.
 17. Výpočet dane u inv.dôchodcu
 18. kilometre
 19. Výpis z DP pre SP.
 20. Účtovný zisk, daňová strata
 21. zakon a nelegalnej praci
 22. Daňové výdavky??? a iné
 23. Prechod z preukaz.účtovníctva na paušál.výdaje
 24. Nákup mimo EÚ,Clo, DPH
 25. ostatný krátkod.fin.majetok
 26. Príjmy roku 2005
 27. lekáreň - účt.fa
 28. Práca v Nemecku pre Slovenskú firmu
 29. fa na prelome rokov
 30. vklad podnikateľa na účet
 31. Oprava chýb minulých účtovných období.
 32. Pokuta z Colného úradu - náklad roku 2005?
 33. DPH a koeficient.
 34. Vyplnanie DP-
 35. FA a preddavok v JU
 36. Vyradenie auta z podnikania do osobného vlastníctva
 37. ´ˇStudenti
 38. Dvere na prenajatej prevádzke -ODPIS ?
 39. Odpis budovy nezapisanej na liste vlastnictva
 40. Uznanie daňových nákladov?
 41. Platím či nie?
 42. Dôchodca - vrátenie zrazenej dane z príjmu
 43. trojstranny obchod to zrejme nie je...
 44. dobropis od elektrarni
 45. mineralna voda ako danovy vydavok
 46. Oprava účtovníctva
 47. Preddavok na daň štvrťročný do 31.03.2006
 48. uznateľný výdavok
 49. živnostník bez príjmu
 50. Daň z motorových vozdiel a manželia
 51. kniha došlých a vydaných faktúr
 52. výdavky k automobilu
 53. daž z úroku
 54. DP podnikateľa so živnosťou v ČR
 55. faktúry, pokladňa, interné doklady
 56. bloková pokuta
 57. PC odpis v roku 2005
 58. Tech.zhodnotenie
 59. Odvedená DPH za IV.Q.2005
 60. danové priznanie FO
 61. daňové priznanie B
 62. dobropis a casobe obmedzenie
 63. Parkovne
 64. Účtovanie stravných kuponov
 65. Odpsi motoroveho vozidla
 66. Prevádzka nákladného auta
 67. Nezdanený priíem a paušálne výdavky 25%
 68. naklady na kancelariu
 69. Tlačivo "Hlásenie"
 70. Bankový výpis
 71. Poplatok za uloženie do zbierky listín
 72. DP "A" a príjmy aj zo zahraničia
 73. Opravy nevýznamných nákladov min.období
 74. DPH - čerpanie PL v ČR
 75. Student prenajimatel a DP
 76. dátum zdaniteľného plnenia
 77. Dobropis na vráteny tovar vystavený 30.12.2005
 78. Počiatočné stavy súvah. účtov
 79. príspevok na DDP...
 80. Nákupné poukážky
 81. odvody za SZČO
 82. Daňové priznanie
 83. totálna škoda - leasing
 84. Súvaha k DPPO
 85. spoločník a použitie súkromného auta
 86. Účtovanie PHM a jázd
 87. DP s príjmom v zahraničí
 88. Rocne vyuctovanie sluzieb spojenych s najmom
 89. Pohonné hmoty
 90. predaj z 1.vlny kuponovej privatizácie
 91. vypis z DP
 92. Prepočet dane u spoločnosti vzniknutej v priebehu r.2005
 93. Daňové priznanie-združenie
 94. dan zo ziv.poist.
 95. DP FO typ B - nedoplatok 6,- Sk
 96. FO-umorovanie straty
 97. Daňový bonus-preplatok
 98. registračné pokladnice
 99. Poníženie nákladov na zaklade inventarizácie
 100. Tlačivo na vrátenie dane
 101. Strata 2004 - PO
 102. Príjem z tuzemska aj zo zahraničia
 103. Predčasné ukončenie leasingu
 104. auto do nakladov?
 105. Daňové priznanie SZČO a materský príspevok
 106. Valutová pokladňa
 107. stroje
 108. nezamestnaný - daňové priznanie
 109. výdaje za poistenie
 110. valutová pokladňa
 111. paušálne výdavky 60%
 112. pokladničné doklady
 113. dotacia z EF
 114. Dodanie služby z tretích krajín
 115. Platba kartou
 116. Ukončnie DPH člena v združení
 117. Prosím o odpoveď znalého kolegu v oblasti práva
 118. účtovanie výnosu k 31.12.
 119. Odpis pohľadávky
 120. Stratené bloky z karty
 121. Dobropis nezapočítany s fa
 122. DPH a cestovka
 123. Tovary a služby oslobodené od dane
 124. Absolventská prax a daň z príjmu
 125. Výkaz o majetku a závázkoch
 126. Nákladne auto a PHM
 127. vratenie preplatku dane este za rok 2004?
 128. ODPISY - jednoraz. odpis
 129. Nákladný automobil
 130. Kam sa vlastne uctuju platby do poistovni (SP, ZP)
 131. HIM a odpisy
 132. neodvedená DzP
 133. účtovanie stravného
 134. Veľa telefónov
 135. firemny automobil na sukromne ucely
 136. Vozidlo na leasing a cestaky - SURNE
 137. Strata z roku 2004
 138. odpis v JU
 139. Poistenie
 140. Inventarizácia
 141. Čo zdaniť?
 142. Uctovnictvo pri prijmoch podla par.6,odst.2,pism.a)b)
 143. Nákup služieb v Nemecku
 144. PREDAJ NEHNUTELNOSTI
 145. skonto
 146. Predčasne ukončenie leasingu obstaraneho po 2004
 147. Automobil a konces poplatky v učtovníctve
 148. 326 versus 321 na prelome rokov
 149. Prepočet leasingu v zahr. mene
 150. ZASE a opäť odpisy
 151. rezerva na odchodné
 152. rezerva na ročné zúčtovanie odvod.povinností
 153. Preúčtovanie zásob
 154. Valutová pokladňa
 155. Povinný audit?
 156. tlačivo
 157. Nezdanitelna ciastka na manzelku
 158. Počítač vo vlastnej réžii
 159. DPH z USA
 160. zníženie daňovej straty - vystavením predfaktúry
 161. Danove priznanie PO a danova strata
 162. Daň z úrokov
 163. Autor
 164. Faktura
 165. najom osob. auta - DPH
 166. účtovanie príjmu stravných lístkov
 167. ako na to
 168. prevádzkové náklady
 169. Súvaha
 170. Tel. ucet, naklady 50%-50% a DPH
 171. Opravy IM vykonané v roku jeho obstarania
 172. Dovoz tovaru z členského štátu EU
 173. odklad podania DP
 174. Výdavky v par. 6
 175. Uzavierka - jed.uctovnictvo
 176. povinnost podat danove priznanie PO
 177. Výnosy z podielových listov
 178. Ako zauctovat pohladavku - zaväzok ak vznikne danova povinnost za rok 2005?
 179. Faktúra do zahraničia
 180. lizing
 181. kolky a dph
 182. zákazková výroba
 183. VAT Reg. v GB
 184. definícia pojmu pri zákazk.výrobe
 185. Príjem z predaja úrody
 186. Odpisovanie meradiel
 187. DP typ A a daňová kontrola
 188. Daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti
 189. Odvod za nesplnenie povin. podielu počtu občanov so ZP
 190. Odpisy HIM
 191. Faktura do zahranicia
 192. strata z r. 2002
 193. SZCO a cestaky
 194. priznanie
 195. zaniknuté záväzky
 196. Zopár otázok k ročnému zúčtovaniu
 197. Uctove a danove odpisy
 198. Dobrý výpočet cestovných náhrad?
 199. Účtovníctvo
 200. cestovné náhrady
 201. Príjmy zo závislej činnosti
 202. združenie FO a daňový úrad
 203. Dan z MV - otazka
 204. Likvidácia s.r.o.
 205. Odpis Sofwaru.
 206. združenie a mobilné telefóny
 207. Skladové hospodárstvo v PÚ
 208. Cenina alebo záasoba?
 209. odpis telefónnych účtov v združení
 210. fakturovanie energii
 211. SZČO + Iný príjem a odpočítateľná čiastka
 212. Strata dokladu.
 213. Zdanenie príjmu z podnájmu
 214. Stravne listky
 215. dan z MV
 216. preplatok
 217. reklamné predmety
 218. Odpočítateľná položka na manželku SZČO
 219. Faktúra zo zahraničia
 220. Odložená daň za minulé roky
 221. Dva príjmy
 222. Daňový výdavok pri predaji bytu
 223. DAŇOVÝ BONUS A PRÍJMY ZO ZAHRANIČIA
 224. nahlasovacia povinnosť
 225. tvorba rezervy
 226. poskytnutie podpory na znevýhodnené oblasti
 227. závislé "tuzemské osoby"
 228. Príspevková organizácia
 229. dotácia z ÚPSVaR, odvody, daňový bonus - ako spolu súvisia?
 230. priemerné ceny PHM
 231. Automobil nie v podnikani
 232. Oprava 343?
 233. Príloha - poznámky k DP
 234. odmena konateľa-účtovanie
 235. Zanedbaná registrácia k DPH
 236. odpisy predaného majetku
 237. Dodatočné DP za IV.Q.2005
 238. prerušenie živnosti
 239. Zmena reálnej hodnoty podielov
 240. fa za službu do Čiech
 241. Preddavok
 242. preplatok preddavku
 243. Zučtovanie pracovnej cesty
 244. Zásoby
 245. Rezervy
 246. Poraďte
 247. Nemocenské dávky
 248. zahraničný úver-prepočet kurzom
 249. zákonný rezervný fond
 250. PHM na konci roka