PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 [410] 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. stravne a diety pre SZČO
 2. Daňovo uznateľné výdavky - stravné a cestovné
 3. Jednorázové spracovanie JÚ
 4. účtovanie pozemkového spoločenstva
 5. Dôchodca - DP
 6. odpisy
 7. Este raz združenie
 8. SF - vytvorenie
 9. Zmluva o spolupraci-DIČ
 10. platba odvodov SZČO poukážkou
 11. daň zo zmeniek
 12. zárobok na internete
 13. Daň z predaja nehnuteľnosti
 14. dodací list
 15. faktúra
 16. najomne v JU platene PO
 17. Daňové priznanie - doktorand v ČR
 18. Chyby v účtovaní za rok 2004
 19. Nákladné auto a kniha jázd
 20. peciatka
 21. ukoncenie zivnosti a danove priznanie
 22. DP-zaokrúhľovanie
 23. AUTOMOBIL - zapožičanie SZČO od súkromnej osoby
 24. Faktúra od Telecomu za december 2005
 25. stavba lode
 26. Príjem zo zahraničia
 27. Oznámenie o zrazkovej dani pre DU
 28. Dodatočné DP DPH
 29. Paušálne výdavky
 30. VYUČT.EXEKUČ.KONANIA
 31. preukazatelnost cestovných náhrad
 32. DPH kontrola
 33. Súkromná škôlka a všetko okolo toho
 34. pokuta za nedodržanie termínu DÚ
 35. vystavený dobropis
 36. zamestnanie+kapela
 37. Poistka, danovo uznatelna?
 38. poukázanie sumy 2 % zaplatenej dane
 39. koniec roka v združení FO
 40. Mzdové záväzky - posledná prosba o radu
 41. čo s majetkom?
 42. Kam zaúčtovať?
 43. 60% bonus na remeselnicke cinnosti.
 44. Kurz pre zaúčtovanie
 45. Predaj auta
 46. stavba lode
 47. Daňové priznanie - chodôdca a výdavky
 48. súdne poplatky
 49. Cisla PFA a materska ako danovy bonus ..
 50. daňový bonus za 11 mesiacov
 51. Odpisovanie N a HIM
 52. uznatelny vydavok?
 53. Úroky-daňový náklad
 54. Poplatok za účet v exekúcii
 55. Príloha k DP
 56. DPH ako daňový výdavok
 57. súrne paušálne výdavky a odvody
 58. Letenky - zahraniční spoločníci
 59. Nezdaneny prijem
 60. daňovo uznateľný výdavok ?
 61. Daň. priznanie 2005
 62. Prerušenie živnosti - DP alebo RZ
 63. Odvody pri paušálnych výdavkoch
 64. Prosím o radu
 65. Príjem z prenájmu
 66. SZČO a autobusová preprava - cesťáky?
 67. Sociálny fond-daňový výdavok
 68. dobropis
 69. daň z motorových vozidiel
 70. Vyučtovanie PHM za min.rok
 71. Nákup na kreditnú kartu na prelome roku
 72. Preddavky na daň
 73. POdnikateľ a odpočet nezdan.časti na manželku
 74. FO s príjmami v ČR a SR
 75. Opravné DPH za I/2006
 76. Odpočet zo všetkých vstupov?
 77. Uctovanie PHM
 78. úrok z pôžičky a daňové priznanie
 79. Co vstupuje do obratu advokata?
 80. Nákup a predaj HIM v jednom kal. roku
 81. Daňová strata+závislá činnosť
 82. Predaj darovanej nehnuteľnosti
 83. Odchodné do výsluhového dôchodku
 84. Daňové priznanie - advokát
 85. SBS a ošatenie
 86. Deň dodania - zahr. FA na tovar
 87. nadmerný odpočet
 88. SZCO-faktura
 89. Kopírujete si bloky?
 90. cestovne prikazy- zivnostnik SZO
 91. Prihlásenie auta (v majteku fimy) - čo do nákladov a čo do obstarávacej ceny
 92. Účtovanie preddavkov?
 93. Kam zaradiť doklad "Zúčtovanie tržieb"
 94. Zdanenie kurzovych strat
 95. preddavkova daň-kam zapísať
 96. Predaj licencie do zahr.
 97. práca v Írsku
 98. DPFO a podiely na zisku
 99. Úver a kontokorent
 100. Priemerné kurzy NBS
 101. SZČO a náklady
 102. zahraničná služobná cesta - vyúčtovanie
 103. Re: Poisťovací maklér
 104. Fo prijala dar
 105. 511 alebo 518?
 106. Zakladanie občianskeho združenia
 107. Kam to zmizlo?
 108. Dlhodobý majetok - zostatková cena
 109. Sociálny fond
 110. Paušálne výdavky
 111. Penále zo SP
 112. NEzaplatené odvody
 113. účtovanie záväzku-trovy právneho zastupovania
 114. Auto nezaradené do majetku v r. 2004
 115. Zrážková daň z úrokov
 116. Danove priznanie A
 117. Odpisy za rok 2004
 118. ukončenie živnosti
 119. dan z prijmov FO a zdravot. poist.
 120. Daňové priznanie - FO - začiatočník
 121. platba kartou ...
 122. Nezdaniteľná časť
 123. dôchodca a daňové priznanie
 124. na manželku
 125. Daňové priznanie FO typ B SZČO
 126. Výkazy o MaZ a PaV ako prílohy k DP - FO
 127. výkazy k daňovému priznaniu
 128. Úradný preklad potvrdení od zamestnávateľa
 129. Predaj osobného automobilu
 130. naklady SZCO
 131. Vývoz - neplatca DPH v ČR
 132. študent - RZ alebo DP
 133. Plátca DPH
 134. Nesprávna úhrada
 135. pokuta z DÚ
 136. vykázanie účtu 429 v súvahe
 137. Vystavovanie faktúr do zahraničia
 138. Doloženie dokladov k daň.priznaniu
 139. Úhrada nájomného v hotovosti
 140. Zápočty
 141. DPH pri dovoze
 142. Čo je EBITA ?
 143. nakup zo zahranicia
 144. Práca v ČR
 145. výpis z banky
 146. cestovné listky - odpocitanie DPH
 147. Začínam účtovať
 148. cestovna kancelária
 149. Odpisovanie N a HIM
 150. Prechod na paušalne výdavky
 151. Koeficient pri úroku z pôžičky
 152. moznost alebo povinnost odpoctu DPH
 153. dovoz ojazdených vozidiel ako tovar
 154. Požička v r.2005, 2006
 155. Leasing 2003 - platí podmienka zaplatenia ?
 156. DPH ako daň. výdavok §19
 157. DP DPH 1/2006
 158. Daňová povinnosť
 159. Dlhodobý majetok na splátky v JÚ
 160. Oslobodenie od dane?
 161. Nevyfakturované dodávky
 162. príjem zálohy z r.2002 a DHIM z r.2003
 163. Daňové priznanie
 164. Kam zaúčtovať?
 165. DP z prijmu fyzickych ososb
 166. SZČO - taxikár
 167. súkromné auto a daňové výdavky
 168. tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky v JU
 169. Pasienky, luky
 170. štátny fond rozvoja bývania
 171. odpočítanie dane - prevádzkareň
 172. Daňový výdavok-príkazná zmluva
 173. pečiatky na dokladoch
 174. Čerpanie SF- znova !
 175. Prenájom
 176. Uctovna osnova
 177. Živnostenský list
 178. DAŇOVÉ PRIZNANIE
 179. Výkazy a paušálne výdavky
 180. cestovný príkaz
 181. Výpis z registra trestov
 182. Daň z príjmu-DPH pri registrácii
 183. invalidná SZČO a daň z príjmu
 184. Daň z lektorských a prednáškových služieb
 185. Aké zdaňovacie obdobie uviesť na DP?
 186. náklady na obchodného partnera
 187. Kedy mesačný plátca DPH?
 188. Škoda na majetku
 189. Nárok na stravné lístky
 190. SZCO + zavisla cinnost => odpoc.polozky?
 191. a toto je správne?
 192. FO-SZČo a nákup pozemku
 193. Osobná spotreba PHM
 194. Ubytovanie PPD stačí?
 195. Podielove listy-obcan
 196. Mám to správne
 197. konzultačné dni DÚ
 198. Daňové priznanie
 199. Zriadovacie vydavky este raz
 200. Daň z predaja bytu a príjem za poskytnuté služby
 201. Príjmy podľa §6 ods.2 písm. b
 202. zamestnanie + dochodok + spätne vyplatenie dochodku
 203. štátna pomoc
 204. vysoký zostatok v pokladni v JU
 205. Učtovanie bankového výpisu
 206. Opravne alebo dodatocne danove priznanie?
 207. Prijmy z prenajmu
 208. Dobropis a sklady A
 209. preddavok uhradený z ČR
 210. Paušálne výdavky
 211. DPH zo stravného lístka
 212. Zahraničný odberateľ?..
 213. kreditné avízo-faktúra a poplatky
 214. konkurz - mater.na sklade
 215. Daň z predaja bytu
 216. Odvody do zdravotnej poisťovne
 217. Dodatočné daňové priznanie
 218. zmena šp na as počas mesiaca a DPH
 219. DP A:príjem v SR a ČR
 220. VOZD?
 221. dan na konci roka
 222. ročné zúčtovanie a autorský honorár
 223. Dobropis z ČR
 224. 2%
 225. Preddavky 2005.
 226. Ak nedoslo k zdanitelnemu plneniu...
 227. Drobný majetok do nákladov?
 228. Kontrola
 229. dovoz auta z Nemecka
 230. Odvody do ZP a SP
 231. odhad daňovej povinnosti
 232. Platby za VF na osobnom účte
 233. vyplnenie dan priznania
 234. Predaj tovaru z colného skladu
 235. zamestnanie + kapela
 236. daňové priznanie - príjem v zahraničí
 237. odvod zrážkovej dane do 15. ???
 238. sociálny fond
 239. Inventarizácia pohľadávok
 240. oslobodenie od dane pri predaji novostavby RD
 241. Vydavky v DPFO typ B
 242. Žiadosť o vrátenie preplatku
 243. Sprostredkovateľ dôchodkového sporenia
 244. Záväzky
 245. inventarizacia
 246. zahr.prac.cesta
 247. 1.riadna splátka lízingu a neprevzatie predmetu
 248. Mam dobre DP typ A, praca v zahranici
 249. daňové priznanie
 250. Dotácia a jej zdanenie