1. spoločník a použitie súkromného auta (1 replies)
 2. Účtovanie PHM a jázd (1 replies)
 3. DP s príjmom v zahraničí (3 replies)
 4. Rocne vyuctovanie sluzieb spojenych s najmom (2 replies)
 5. Pohonné hmoty (4 replies)
 6. predaj z 1.vlny kuponovej privatizácie (10 replies)
 7. vypis z DP (18 replies)
 8. Prepočet dane u spoločnosti vzniknutej v priebehu r.2005 (3 replies)
 9. Daňové priznanie-združenie (4 replies)
 10. dan zo ziv.poist. (4 replies)
 11. DP FO typ B - nedoplatok 6,- Sk (11 replies)
 12. FO-umorovanie straty (6 replies)
 13. Daňový bonus-preplatok (4 replies)
 14. registračné pokladnice (10 replies)
 15. Poníženie nákladov na zaklade inventarizácie (2 replies)
 16. Tlačivo na vrátenie dane (19 replies)
 17. Strata 2004 - PO (2 replies)
 18. Príjem z tuzemska aj zo zahraničia (5 replies)
 19. Predčasné ukončenie leasingu (0 replies)
 20. auto do nakladov? (15 replies)
 21. Daňové priznanie SZČO a materský príspevok (7 replies)
 22. Valutová pokladňa (11 replies)
 23. stroje (3 replies)
 24. nezamestnaný - daňové priznanie (1 replies)
 25. výdaje za poistenie (2 replies)
 26. valutová pokladňa (13 replies)
 27. paušálne výdavky 60% (1 replies)
 28. pokladničné doklady (6 replies)
 29. dotacia z EF (2 replies)
 30. Dodanie služby z tretích krajín (9 replies)
 31. Platba kartou (42 replies)
 32. Ukončnie DPH člena v združení (9 replies)
 33. Prosím o odpoveď znalého kolegu v oblasti práva (33 replies)
 34. účtovanie výnosu k 31.12. (4 replies)
 35. Odpis pohľadávky (7 replies)
 36. Stratené bloky z karty (3 replies)
 37. Dobropis nezapočítany s fa (7 replies)
 38. DPH a cestovka (1 replies)
 39. Tovary a služby oslobodené od dane (3 replies)
 40. Absolventská prax a daň z príjmu (4 replies)
 41. Výkaz o majetku a závázkoch (1 replies)
 42. Nákladne auto a PHM (9 replies)
 43. vratenie preplatku dane este za rok 2004? (4 replies)
 44. ODPISY - jednoraz. odpis (3 replies)
 45. Nákladný automobil (5 replies)
 46. Kam sa vlastne uctuju platby do poistovni (SP, ZP) (7 replies)
 47. HIM a odpisy (2 replies)
 48. neodvedená DzP (3 replies)
 49. účtovanie stravného (28 replies)
 50. Veľa telefónov (78 replies)
 51. firemny automobil na sukromne ucely (15 replies)
 52. Vozidlo na leasing a cestaky - SURNE (50 replies)
 53. Strata z roku 2004 (5 replies)
 54. odpis v JU (4 replies)
 55. Poistenie (1 replies)
 56. Inventarizácia (3 replies)
 57. Čo zdaniť? (2 replies)
 58. Uctovnictvo pri prijmoch podla par.6,odst.2,pism.a)b) (1 replies)
 59. Nákup služieb v Nemecku (6 replies)
 60. PREDAJ NEHNUTELNOSTI (1 replies)
 61. skonto (0 replies)
 62. Predčasne ukončenie leasingu obstaraneho po 2004 (1 replies)
 63. Automobil a konces poplatky v učtovníctve (0 replies)
 64. 326 versus 321 na prelome rokov (3 replies)
 65. Prepočet leasingu v zahr. mene (17 replies)
 66. ZASE a opäť odpisy (3 replies)
 67. rezerva na odchodné (19 replies)
 68. rezerva na ročné zúčtovanie odvod.povinností (2 replies)
 69. Preúčtovanie zásob (6 replies)
 70. Valutová pokladňa (40 replies)
 71. Povinný audit? (54 replies)
 72. tlačivo (2 replies)
 73. Nezdanitelna ciastka na manzelku (25 replies)
 74. Počítač vo vlastnej réžii (3 replies)
 75. DPH z USA (2 replies)
 76. zníženie daňovej straty - vystavením predfaktúry (3 replies)
 77. Danove priznanie PO a danova strata (4 replies)
 78. Daň z úrokov (1 replies)
 79. Autor (4 replies)
 80. Faktura (43 replies)
 81. najom osob. auta - DPH (1 replies)
 82. účtovanie príjmu stravných lístkov (4 replies)
 83. ako na to (1 replies)
 84. prevádzkové náklady (2 replies)
 85. Súvaha (25 replies)
 86. Tel. ucet, naklady 50%-50% a DPH (19 replies)
 87. Opravy IM vykonané v roku jeho obstarania (3 replies)
 88. Dovoz tovaru z členského štátu EU (5 replies)
 89. odklad podania DP (10 replies)
 90. Výdavky v par. 6 (55 replies)
 91. Uzavierka - jed.uctovnictvo (1 replies)
 92. povinnost podat danove priznanie PO (4 replies)
 93. Výnosy z podielových listov (2 replies)
 94. Ako zauctovat pohladavku - zaväzok ak vznikne danova povinnost za rok 2005? (6 replies)
 95. Faktúra do zahraničia (2 replies)
 96. lizing (3 replies)
 97. kolky a dph (71 replies)
 98. zákazková výroba (91 replies)
 99. VAT Reg. v GB (1 replies)
 100. definícia pojmu pri zákazk.výrobe (4 replies)
 101. Príjem z predaja úrody (4 replies)
 102. Odpisovanie meradiel (0 replies)
 103. DP typ A a daňová kontrola (2 replies)
 104. Daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti (10 replies)
 105. Odvod za nesplnenie povin. podielu počtu občanov so ZP (6 replies)
 106. Odpisy HIM (13 replies)
 107. Faktura do zahranicia (2 replies)
 108. strata z r. 2002 (4 replies)
 109. SZCO a cestaky (8 replies)
 110. priznanie (3 replies)
 111. zaniknuté záväzky (10 replies)
 112. Zopár otázok k ročnému zúčtovaniu (2 replies)
 113. Uctove a danove odpisy (32 replies)
 114. Dobrý výpočet cestovných náhrad? (13 replies)
 115. Účtovníctvo (5 replies)
 116. cestovné náhrady (36 replies)
 117. Príjmy zo závislej činnosti (2 replies)
 118. združenie FO a daňový úrad (2 replies)
 119. Dan z MV - otazka (6 replies)
 120. Likvidácia s.r.o. (1 replies)
 121. Odpis Sofwaru. (7 replies)
 122. združenie a mobilné telefóny (11 replies)
 123. Skladové hospodárstvo v PÚ (6 replies)
 124. Cenina alebo záasoba? (1 replies)
 125. odpis telefónnych účtov v združení (3 replies)
 126. fakturovanie energii (2 replies)
 127. SZČO + Iný príjem a odpočítateľná čiastka (3 replies)
 128. Strata dokladu. (12 replies)
 129. Zdanenie príjmu z podnájmu (10 replies)
 130. Stravne listky (2 replies)
 131. dan z MV (3 replies)
 132. preplatok (1 replies)
 133. reklamné predmety (4 replies)
 134. Odpočítateľná položka na manželku SZČO (7 replies)
 135. Faktúra zo zahraničia (26 replies)
 136. Odložená daň za minulé roky (3 replies)
 137. Dva príjmy (2 replies)
 138. Daňový výdavok pri predaji bytu (3 replies)
 139. DAŇOVÝ BONUS A PRÍJMY ZO ZAHRANIČIA (7 replies)
 140. nahlasovacia povinnosť (35 replies)
 141. tvorba rezervy (0 replies)
 142. poskytnutie podpory na znevýhodnené oblasti (4 replies)
 143. závislé "tuzemské osoby" (2 replies)
 144. Príspevková organizácia (8 replies)
 145. dotácia z ÚPSVaR, odvody, daňový bonus - ako spolu súvisia? (14 replies)
 146. priemerné ceny PHM (3 replies)
 147. Automobil nie v podnikani (2 replies)
 148. Oprava 343? (18 replies)
 149. Príloha - poznámky k DP (35 replies)
 150. odmena konateľa-účtovanie (9 replies)
 151. Zanedbaná registrácia k DPH (6 replies)
 152. odpisy predaného majetku (5 replies)
 153. Dodatočné DP za IV.Q.2005 (19 replies)
 154. prerušenie živnosti (0 replies)
 155. Zmena reálnej hodnoty podielov (21 replies)
 156. fa za službu do Čiech (2 replies)
 157. Preddavok (1 replies)
 158. preplatok preddavku (3 replies)
 159. Zučtovanie pracovnej cesty (6 replies)
 160. Zásoby (1 replies)
 161. Rezervy (12 replies)
 162. Poraďte (1 replies)
 163. Nemocenské dávky (3 replies)
 164. zahraničný úver-prepočet kurzom (3 replies)
 165. zákonný rezervný fond (36 replies)
 166. PHM na konci roka (25 replies)
 167. zdanenie príjmu z Veľkej Británie (7 replies)
 168. Preddavky 2005 v DP FO - B (13 replies)
 169. Leasing nákl.autom.v EUR (2 replies)
 170. Preddavok v JU (2 replies)
 171. Preddavky FO zaplatené 03.01.2006 (9 replies)
 172. Preddavky na daň PO na rok 2006 (4 replies)
 173. Nenávratný príspevok (5 replies)
 174. Materská dovolenka (8 replies)
 175. Príjmy z Nemecka a daňové priznanie (3 replies)
 176. danovy doklad alebo zaloha? (6 replies)
 177. Príjem z ČR a SR (98 replies)
 178. Daň z príjmu (3 replies)
 179. Sklad - manko (8 replies)
 180. Opakovane: kam dať doklad? (7 replies)
 181. Splatka za registracnu pokladnu (2 replies)
 182. Auto - postúpený leasing (0 replies)
 183. S.r.o. a kúpa bytu (13 replies)
 184. 1% z ceny služob.autom. do prijmu? (1 replies)
 185. Účtovanie prenájmu štand. tel. prístroja? (3 replies)
 186. Aký typ DP (16 replies)
 187. Úprava tovaru pre zahraničného odberateľa (3 replies)
 188. Daňový bónus (4 replies)
 189. vodné stočné (11 replies)
 190. SZČO a ČR (9 replies)
 191. Daňové priznanie "A" (5 replies)
 192. Zasoby k 31.12. (5 replies)
 193. Zrážková daň (6 replies)
 194. leasing a poistná udalosť (1 replies)
 195. DP a podielove fondy (1 replies)
 196. stravne a diety pre SZČO (1 replies)
 197. Daňovo uznateľné výdavky - stravné a cestovné (1 replies)
 198. Jednorázové spracovanie JÚ (2 replies)
 199. účtovanie pozemkového spoločenstva (5 replies)
 200. Dôchodca - DP (2 replies)
 201. odpisy (5 replies)
 202. Este raz združenie (12 replies)
 203. SF - vytvorenie (27 replies)
 204. Zmluva o spolupraci-DIČ (2 replies)
 205. platba odvodov SZČO poukážkou (14 replies)
 206. daň zo zmeniek (3 replies)
 207. zárobok na internete (1 replies)
 208. Daň z predaja nehnuteľnosti (0 replies)
 209. dodací list (4 replies)
 210. faktúra (39 replies)
 211. najomne v JU platene PO (9 replies)
 212. Daňové priznanie - doktorand v ČR (19 replies)
 213. Chyby v účtovaní za rok 2004 (10 replies)
 214. Nákladné auto a kniha jázd (38 replies)
 215. peciatka (54 replies)
 216. ukoncenie zivnosti a danove priznanie (2 replies)
 217. DP-zaokrúhľovanie (1 replies)
 218. AUTOMOBIL - zapožičanie SZČO od súkromnej osoby (2 replies)
 219. Faktúra od Telecomu za december 2005 (3 replies)
 220. stavba lode (1 replies)
 221. Príjem zo zahraničia (1 replies)
 222. Oznámenie o zrazkovej dani pre DU (24 replies)
 223. Dodatočné DP DPH (2 replies)
 224. Paušálne výdavky (35 replies)
 225. VYUČT.EXEKUČ.KONANIA (34 replies)
 226. preukazatelnost cestovných náhrad (4 replies)
 227. DPH kontrola (8 replies)
 228. Súkromná škôlka a všetko okolo toho (9 replies)
 229. pokuta za nedodržanie termínu DÚ (6 replies)
 230. vystavený dobropis (11 replies)
 231. zamestnanie+kapela (2 replies)
 232. Poistka, danovo uznatelna? (15 replies)
 233. poukázanie sumy 2 % zaplatenej dane (5 replies)
 234. koniec roka v združení FO (29 replies)
 235. Mzdové záväzky - posledná prosba o radu (2 replies)
 236. čo s majetkom? (3 replies)
 237. Kam zaúčtovať? (3 replies)
 238. 60% bonus na remeselnicke cinnosti. (3 replies)
 239. Kurz pre zaúčtovanie (168 replies)
 240. Predaj auta (3 replies)
 241. stavba lode (7 replies)
 242. Daňové priznanie - chodôdca a výdavky (4 replies)
 243. súdne poplatky (3 replies)
 244. Cisla PFA a materska ako danovy bonus .. (10 replies)
 245. daňový bonus za 11 mesiacov (5 replies)
 246. Odpisovanie N a HIM (1 replies)
 247. uznatelny vydavok? (4 replies)
 248. Úroky-daňový náklad (2 replies)
 249. Poplatok za účet v exekúcii (5 replies)
 250. Príloha k DP (6 replies)