PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 [410] 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Odpis záväzku
 2. Uplatnenie 12000,00 Sk z DDP - upozornenie
 3. Záväzok voči spoločníkovi - varianty zrušenia
 4. dotácia z ÚP
 5. Metódy eliminácie dvojitého zdanenia zo závislej činnosti
 6. Sankčný úrok
 7. kolky
 8. Dotácia z UP a pauš. výdavky
 9. oprava zaúčtovaného dokladu
 10. odhad daňovej povinnosti
 11. podať priznanie, či nie???
 12. Drobný majetok
 13. účtovanie stravných lístkov......
 14. FA vystavené v decembri
 15. SÚVAHA A VÝKAZ ZISKOV V EXCELI
 16. Nové tlačivo na DPH 2006???
 17. výpočet PHM
 18. Uplatnenie zakonnej poistky
 19. zaplatené záväzky v PU, ale nezaúčtované
 20. zásoby v mínuse
 21. Metódy eliminácie dvojitého zdanenia zo závislej činnosti
 22. Potvrdenie o zrazených preddavkoch
 23. Predčasne ukončený leasing
 24. Odpisovanie N a HIM
 25. Kurz. rozdiel alebo pen vyrovnanie
 26. Vernostný bonus
 27. alarm na prenajatom aute
 28. technické zhodnotenie pri ukončenom najme
 29. Benzín - priemerná cena za r.2005
 30. Daň z úroku na BV
 31. doklad taxi sluzba uctovanie
 32. Ostatné záväzky
 33. Vrátenie DPH
 34. Platca DPH - nákup a predaj od nepodnikateľa
 35. Zrážková daň a daňový bonus
 36. Manko
 37. Ako zaúčtovať ?
 38. Ako zaúčtovať ?
 39. Vrátena platba
 40. Auto z Čiech a DPH
 41. vydláždenie dvora a prístrešok
 42. Daňové priznanie typA a príjmy z ČR
 43. Musí byť majetok odpisovaný?
 44. mám povinnosť tvoriť rezervu na nevyčerpané dovolenky?
 45. Zaslanie odpovede z UDR na môj dotaz týkajúci sa prijatej preddavkovej platby .
 46. Súkromný účet podnikateľa a platby do fondov
 47. Služobná cesta na prelome rokov
 48. Príjem zo stálej prevádzkarne z ČR
 49. Príspevok na zamestnávanie
 50. Stratená zahr. DF
 51. Uplatnenie nezdaniteľnej časti
 52. Faktúra z 2004
 53. sklad-ceny
 54. Rodičovská rada
 55. Zmena odpisového plánu účtovných odpisov
 56. tlač súvahy na www.drsr.sk
 57. DPH a staré doklady
 58. Dohoda
 59. ročne zučtovanie s prijmom v Kč.
 60. Cestovné výdavky
 61. daňové odpisy
 62. daňové priznanie pri jednorazovom prijme
 63. SZCO-zdravotne poistenie-roc.zuctovanie-naklady
 64. Zákon o DPH v angličtine
 65. daňový bonus
 66. honorár
 67. certifikácia a POV
 68. živnostník a jeho odvody do SP
 69. Prehľad o zraz. a odvedených príd. na daň z príjmov...
 70. Pokladňa v Sk a valuty
 71. trojstranný obchod
 72. Mzda podnikatela
 73. Danove priznanie DPH - vyvoz sluzby do EU §15
 74. V ktorom štáte zdaniť
 75. životné poistenie a výsluhový dôchodok
 76. Dodatočné DP
 77. Daňové priznanie
 78. ceny PHM
 79. pohľadávka z roku 2003
 80. Úver v EUR
 81. Splatenie obchodného podielu v sro
 82. daň z predaja zdedeného majetku
 83. odložená daň z príjmu
 84. strata a DP
 85. Clo pri dovoze PC a notebookov z USA
 86. Software z Čiech - čo s DPH?
 87. ukončenie živnosti- čo s neuhradenými záväzkami
 88. ročné zúčtovanie - čestné prehlásenie o výške príjmu
 89. www.drsr.sk - info k RZD za rok 2005
 90. DP pre SZČO+zamestnanec
 91. Zdanenie podielov na zisku - ktorý riadok DP?
 92. cenová mapa pozemkov v BA
 93. odložená daň- súrne
 94. úrok z omeškania
 95. Strata
 96. DPH z diaľničnej nálepky?
 97. Kúpa technológie od fyzickej osoby.
 98. oznámenie hospodárdskeho výsledku
 99. Odpisy Softvéru pred novelou zákona o účte
 100. daňový základ
 101. dohodár-ročnézúčtovanie a daň.bonus
 102. este raz auto
 103. Zmena uplatn vydavkov
 104. smernice?
 105. Účtovné odpisy budovy
 106. Vystavenie preddavkovej faktúry a jej platba v ten istý deň v hotovosti .
 107. Daňový bonus
 108. Dedičské konanie
 109. Príjem modelov
 110. Odpustenie poplatkov
 111. záväzok alebo pohľadávka ?
 112. Zdaňovacie obdobie
 113. Vklad nehnuteľnosti do ZI od FO - nepodnikateľa
 114. Prac.zmluva s dohodárom/vyradeným z ev.ÚP/
 115. Kam účtovať?
 116. Kontokorentný účet v JÚ
 117. Účtovanie CCS kariet
 118. priemerná spotreba
 119. Uchovávanie pokladničných blokov
 120. Príjem zo závislej činnosti z ČR + živnosť
 121. Kurzové rozdiely z úveru
 122. Tlačivo "Výpis z daňového priznania FO za rok 2005"
 123. Rozdiel medzi "účelové sporenie" a "poistné na životné poistenie"
 124. Bezpečnosť práce
 125. Zabezpečenie dane
 126. Faktura
 127. neukončený leasing a ukončenie živnosti
 128. ojazdene vozidlo a DPH
 129. Nepodanie DP-sankcie?
 130. Spracovanie miezd a účtovníctva pre organizáciu.
 131. odpočítateľná položka-poistenie
 132. DP a príjem zo zahraničia-Írsko
 133. prerušenie živnosti
 134. Registrácia podľa obratu "Ako počítať obrat?"
 135. príjem zo zahraničia
 136. Prekladateľ a daňové priznanie
 137. Prenájom nehnuteľností a daň
 138. Kúpnopredajné zmluvy
 139. konatel a odmena
 140. leasing v JU
 141. mzdy v JU vyplatené po 31.12.2005
 142. Dohoda o vykonaní práce
 143. Nakup na ico v zahranici
 144. Skartacia
 145. Uhrady a záväzky
 146. leasing a danova strata
 147. Pomoc
 148. bankový výpis pred vznikom živnosti
 149. Životné poistenie
 150. SZČO popri zamestnaní, MD a daňové priznanie
 151. SŽČO+zamestnanec - nulový zisk a preddavky zo závislej činnosti
 152. kurzove rozdiely
 153. Zodpovednosť za účtovníctvo
 154. zálohová faktúra
 155. Faktura bez pečiatky
 156. Príjmy z prenájmu a bezpodielové vlastníctvo
 157. Dve živnosti r.2005
 158. Predmet podnikania
 159. Co poradite?
 160. výsluchový dôchodok od DDP a daň z príjmov
 161. 60%+odvody
 162. Preddavky na daň
 163. Inventarizácia drobného hmotného majetku
 164. Čo je to obrat?
 165. Dôchodca na nezd.čať 12000
 166. Základ dane pri predaji umeleckých diel
 167. náhrada od poisťovne
 168. SZČO+sprostredkovateľ DSS
 169. auto-elegantné vyradenie z majetku
 170. rucna vyroba
 171. dieťa+odpočitatelná položka?
 172. Daň z príjmu
 173. VYSIELANIE ZAMESTNANCOV DO TALIANSKA A ŠPANIELSKA
 174. zahraničné cesťáky v Alfe
 175. nezaplatené nájomné
 176. DVP + TPP + STAV.SPORENIE DAN
 177. Odvod do zdrav. poist. v sume 1285,- Sk-SZČO
 178. odpis pohľadávky
 179. výkaz o majetku a záväzkoch
 180. súkromný účet
 181. Zamestnanci 331
 182. "biblia uctovnikov"a leasing
 183. Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z EÚ
 184. zdaňovanie rozdeleného zisku
 185. Zálohová faktúra v JU
 186. Zápočet príjmu s výdavkom
 187. Predaj 50% elektrickej rozvodne SSE
 188. zálohová faktúra
 189. Príjem z Nemecka a RZD
 190. prílohy k daňovému priznaniu
 191. Nezdanitelne minimum
 192. zaloha
 193. Odpisy
 194. darovaný dom
 195. odpočitateľná položka r. 2006
 196. manzelka na rodic.dovolenke ako odpocitatelna polozka
 197. §8 ods1a) čo sú príjmy z príležitosntých činnsotí?
 198. Haliere v CZK-pokladni
 199. Oznámenie na coný úrad a percentá alkoholu
 200. Účtovanie DDP
 201. seminare
 202. Odpis NEHMOTNÉHO majetku na lízing
 203. Ako zaučtovať zasoby?
 204. Kurz NBS
 205. Hodnoverný doklad
 206. šek ako doklad
 207. vlastné valuty
 208. DPH a školenia v zahraničí
 209. Športová akcia a sociálny fond
 210. PREDDAVKY DZP PO - 1,2,3/2006 platiť ???
 211. platba PO=>FO
 212. Poplatok za komunálne odpady
 213. podielove listy
 214. mobil zamestnanca v s.r.o.
 215. Vyradenie výpočtovej techniky
 216. Zamestnanec + živnost
 217. Slovenská sro a organizačná zložka v ČR
 218. Prerušenie živnosti a daň.priznanie
 219. zamestnany v Norsku
 220. Poštové pukážky a poštovné
 221. Lízing v roku 2005 v Eurách
 222. slovensku alebo česku živnosť ?
 223. Zostatok hotovosti v pokladnici
 224. poštovné za dobierku bez DPH - dodatocne priznanie ?
 225. náhrada
 226. Aký správny účet použiť na zaúčtovanie
 227. FO-SZČO a tvorb Soc.fondu zo zisku
 228. Ako zapísať paušalné km za auto
 229. Konateľ-SZČO a preddavky ZP
 230. Ako zdanit prijem z predaja pozemku
 231. Dotácia z úradu práce
 232. Paušálne cestovné náhrady
 233. Možnosť uplatniť si preplatok na dani
 234. Služby a uplatnenie DPH
 235. rocne zuctovanie 7 mesiacov CR
 236. úhrada dane z príjmov FO
 237. Ako zaúčtovať?
 238. Zrážková daň
 239. Sociálny fond
 240. Rozdelenie príjmu z výher. automatov na manželov
 241. Nákup pzemku na splátky s úrokom
 242. DPH vo Švajčiarsku
 243. Prenájom vozidla a výdavky
 244. Daňové a účtovné odpisy a ich rozdiel
 245. Dan z prijmu - praca vo Velkej Britanii
 246. Fakturace dopředu
 247. Daň.priznanie FO - DDP
 248. Odpisy HIM
 249. Zmluvná pokuta
 250. Preprava z EU