PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 [410] 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Leasing nákl.autom.v EUR
 2. Preddavok v JU
 3. Preddavky FO zaplatené 03.01.2006
 4. Preddavky na daň PO na rok 2006
 5. Nenávratný príspevok
 6. Materská dovolenka
 7. Príjmy z Nemecka a daňové priznanie
 8. danovy doklad alebo zaloha?
 9. Príjem z ČR a SR
 10. Daň z príjmu
 11. Sklad - manko
 12. Opakovane: kam dať doklad?
 13. Splatka za registracnu pokladnu
 14. Auto - postúpený leasing
 15. S.r.o. a kúpa bytu
 16. 1% z ceny služob.autom. do prijmu?
 17. Účtovanie prenájmu štand. tel. prístroja?
 18. Aký typ DP
 19. Úprava tovaru pre zahraničného odberateľa
 20. Daňový bónus
 21. vodné stočné
 22. SZČO a ČR
 23. Daňové priznanie "A"
 24. Zasoby k 31.12.
 25. Zrážková daň
 26. leasing a poistná udalosť
 27. DP a podielove fondy
 28. stravne a diety pre SZČO
 29. Daňovo uznateľné výdavky - stravné a cestovné
 30. Jednorázové spracovanie JÚ
 31. účtovanie pozemkového spoločenstva
 32. Dôchodca - DP
 33. odpisy
 34. Este raz združenie
 35. SF - vytvorenie
 36. Zmluva o spolupraci-DIČ
 37. platba odvodov SZČO poukážkou
 38. daň zo zmeniek
 39. zárobok na internete
 40. Daň z predaja nehnuteľnosti
 41. dodací list
 42. faktúra
 43. najomne v JU platene PO
 44. Daňové priznanie - doktorand v ČR
 45. Chyby v účtovaní za rok 2004
 46. Nákladné auto a kniha jázd
 47. peciatka
 48. ukoncenie zivnosti a danove priznanie
 49. DP-zaokrúhľovanie
 50. AUTOMOBIL - zapožičanie SZČO od súkromnej osoby
 51. Faktúra od Telecomu za december 2005
 52. stavba lode
 53. Príjem zo zahraničia
 54. Oznámenie o zrazkovej dani pre DU
 55. Dodatočné DP DPH
 56. Paušálne výdavky
 57. VYUČT.EXEKUČ.KONANIA
 58. preukazatelnost cestovných náhrad
 59. DPH kontrola
 60. Súkromná škôlka a všetko okolo toho
 61. pokuta za nedodržanie termínu DÚ
 62. vystavený dobropis
 63. zamestnanie+kapela
 64. Poistka, danovo uznatelna?
 65. poukázanie sumy 2 % zaplatenej dane
 66. koniec roka v združení FO
 67. Mzdové záväzky - posledná prosba o radu
 68. čo s majetkom?
 69. Kam zaúčtovať?
 70. 60% bonus na remeselnicke cinnosti.
 71. Kurz pre zaúčtovanie
 72. Predaj auta
 73. stavba lode
 74. Daňové priznanie - chodôdca a výdavky
 75. súdne poplatky
 76. Cisla PFA a materska ako danovy bonus ..
 77. daňový bonus za 11 mesiacov
 78. Odpisovanie N a HIM
 79. uznatelny vydavok?
 80. Úroky-daňový náklad
 81. Poplatok za účet v exekúcii
 82. Príloha k DP
 83. DPH ako daňový výdavok
 84. súrne paušálne výdavky a odvody
 85. Letenky - zahraniční spoločníci
 86. Nezdaneny prijem
 87. daňovo uznateľný výdavok ?
 88. Daň. priznanie 2005
 89. Prerušenie živnosti - DP alebo RZ
 90. Odvody pri paušálnych výdavkoch
 91. Prosím o radu
 92. Príjem z prenájmu
 93. SZČO a autobusová preprava - cesťáky?
 94. Sociálny fond-daňový výdavok
 95. dobropis
 96. daň z motorových vozidiel
 97. Vyučtovanie PHM za min.rok
 98. Nákup na kreditnú kartu na prelome roku
 99. Preddavky na daň
 100. POdnikateľ a odpočet nezdan.časti na manželku
 101. FO s príjmami v ČR a SR
 102. Opravné DPH za I/2006
 103. Odpočet zo všetkých vstupov?
 104. Uctovanie PHM
 105. úrok z pôžičky a daňové priznanie
 106. Co vstupuje do obratu advokata?
 107. Nákup a predaj HIM v jednom kal. roku
 108. Daňová strata+závislá činnosť
 109. Predaj darovanej nehnuteľnosti
 110. Odchodné do výsluhového dôchodku
 111. Daňové priznanie - advokát
 112. SBS a ošatenie
 113. Deň dodania - zahr. FA na tovar
 114. nadmerný odpočet
 115. SZCO-faktura
 116. Kopírujete si bloky?
 117. cestovne prikazy- zivnostnik SZO
 118. Prihlásenie auta (v majteku fimy) - čo do nákladov a čo do obstarávacej ceny
 119. Účtovanie preddavkov?
 120. Kam zaradiť doklad "Zúčtovanie tržieb"
 121. Zdanenie kurzovych strat
 122. preddavkova daň-kam zapísať
 123. Predaj licencie do zahr.
 124. práca v Írsku
 125. DPFO a podiely na zisku
 126. Úver a kontokorent
 127. Priemerné kurzy NBS
 128. SZČO a náklady
 129. zahraničná služobná cesta - vyúčtovanie
 130. Re: Poisťovací maklér
 131. Fo prijala dar
 132. 511 alebo 518?
 133. Zakladanie občianskeho združenia
 134. Kam to zmizlo?
 135. Dlhodobý majetok - zostatková cena
 136. Sociálny fond
 137. Paušálne výdavky
 138. Penále zo SP
 139. NEzaplatené odvody
 140. účtovanie záväzku-trovy právneho zastupovania
 141. Auto nezaradené do majetku v r. 2004
 142. Zrážková daň z úrokov
 143. Danove priznanie A
 144. Odpisy za rok 2004
 145. ukončenie živnosti
 146. dan z prijmov FO a zdravot. poist.
 147. Daňové priznanie - FO - začiatočník
 148. platba kartou ...
 149. Nezdaniteľná časť
 150. dôchodca a daňové priznanie
 151. na manželku
 152. Daňové priznanie FO typ B SZČO
 153. Výkazy o MaZ a PaV ako prílohy k DP - FO
 154. výkazy k daňovému priznaniu
 155. Úradný preklad potvrdení od zamestnávateľa
 156. Predaj osobného automobilu
 157. naklady SZCO
 158. Vývoz - neplatca DPH v ČR
 159. študent - RZ alebo DP
 160. Plátca DPH
 161. Nesprávna úhrada
 162. pokuta z DÚ
 163. vykázanie účtu 429 v súvahe
 164. Vystavovanie faktúr do zahraničia
 165. Doloženie dokladov k daň.priznaniu
 166. Úhrada nájomného v hotovosti
 167. Zápočty
 168. DPH pri dovoze
 169. Čo je EBITA ?
 170. nakup zo zahranicia
 171. Práca v ČR
 172. výpis z banky
 173. cestovné listky - odpocitanie DPH
 174. Začínam účtovať
 175. cestovna kancelária
 176. Odpisovanie N a HIM
 177. Prechod na paušalne výdavky
 178. Koeficient pri úroku z pôžičky
 179. moznost alebo povinnost odpoctu DPH
 180. dovoz ojazdených vozidiel ako tovar
 181. Požička v r.2005, 2006
 182. Leasing 2003 - platí podmienka zaplatenia ?
 183. DPH ako daň. výdavok §19
 184. DP DPH 1/2006
 185. Daňová povinnosť
 186. Dlhodobý majetok na splátky v JÚ
 187. Oslobodenie od dane?
 188. Nevyfakturované dodávky
 189. príjem zálohy z r.2002 a DHIM z r.2003
 190. Daňové priznanie
 191. Kam zaúčtovať?
 192. DP z prijmu fyzickych ososb
 193. SZČO - taxikár
 194. súkromné auto a daňové výdavky
 195. tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky v JU
 196. Pasienky, luky
 197. štátny fond rozvoja bývania
 198. odpočítanie dane - prevádzkareň
 199. Daňový výdavok-príkazná zmluva
 200. pečiatky na dokladoch
 201. Čerpanie SF- znova !
 202. Prenájom
 203. Uctovna osnova
 204. Živnostenský list
 205. DAŇOVÉ PRIZNANIE
 206. Výkazy a paušálne výdavky
 207. cestovný príkaz
 208. Výpis z registra trestov
 209. Daň z príjmu-DPH pri registrácii
 210. invalidná SZČO a daň z príjmu
 211. Daň z lektorských a prednáškových služieb
 212. Aké zdaňovacie obdobie uviesť na DP?
 213. náklady na obchodného partnera
 214. Kedy mesačný plátca DPH?
 215. Škoda na majetku
 216. Nárok na stravné lístky
 217. SZCO + zavisla cinnost => odpoc.polozky?
 218. a toto je správne?
 219. FO-SZČo a nákup pozemku
 220. Osobná spotreba PHM
 221. Ubytovanie PPD stačí?
 222. Podielove listy-obcan
 223. Mám to správne
 224. konzultačné dni DÚ
 225. Daňové priznanie
 226. Zriadovacie vydavky este raz
 227. Daň z predaja bytu a príjem za poskytnuté služby
 228. Príjmy podľa §6 ods.2 písm. b
 229. zamestnanie + dochodok + spätne vyplatenie dochodku
 230. štátna pomoc
 231. vysoký zostatok v pokladni v JU
 232. Učtovanie bankového výpisu
 233. Opravne alebo dodatocne danove priznanie?
 234. Prijmy z prenajmu
 235. Dobropis a sklady A
 236. preddavok uhradený z ČR
 237. Paušálne výdavky
 238. DPH zo stravného lístka
 239. Zahraničný odberateľ?..
 240. kreditné avízo-faktúra a poplatky
 241. konkurz - mater.na sklade
 242. Daň z predaja bytu
 243. Odvody do zdravotnej poisťovne
 244. Dodatočné daňové priznanie
 245. zmena šp na as počas mesiaca a DPH
 246. DP A:príjem v SR a ČR
 247. VOZD?
 248. dan na konci roka
 249. ročné zúčtovanie a autorský honorár
 250. Dobropis z ČR