PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 [411] 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. oslobodenie od dane pri predaji novostavby RD
 2. Vydavky v DPFO typ B
 3. Žiadosť o vrátenie preplatku
 4. Sprostredkovateľ dôchodkového sporenia
 5. Záväzky
 6. inventarizacia
 7. zahr.prac.cesta
 8. 1.riadna splátka lízingu a neprevzatie predmetu
 9. Mam dobre DP typ A, praca v zahranici
 10. daňové priznanie
 11. Dotácia a jej zdanenie
 12. Reklamácia a všetko okolo toho
 13. NHM a odpisy
 14. otazky na JU
 15. Zviazanie dokladov
 16. leaing na auto z r.2003
 17. Vydavky
 18. zahraničná faktúra
 19. Storno dobropisu
 20. Povinnost platit odvody
 21. zostatková doba splatnosti
 22. Rekonštrukcia-stavebný materiál
 23. Opravný výkaz o majetku a záväzkoch
 24. rozdiel v zaokruhlovani
 25. Licencia - náklady budúcich období
 26. Manažérska činnosť
 27. Aký doklad?
 28. povinne zmluvne poistenie
 29. Manažerská činnosť - DPH
 30. Okuliare ako danovy vydavok
 31. DPH v ČR
 32. DPH v ČR
 33. Dátum zdaniteľného plnenia pre DPH
 34. Kontrola daňových odpisov osobného automobilu
 35. Odpisovanie straty
 36. Plnenie z doplnkového dôchodkového sporenia
 37. Účtovník a paušálne výdavky
 38. možem odpisovať
 39. Aký kurz ak ho NBS nevyhlasuje?
 40. Príjem z Nemecka
 41. Dohoda k cestovnym nahradam pre správcu nadácie
 42. Tlačivá na DPH
 43. Poistná udalosť na tovare
 44. Účet 341 a zostatky na analytikách
 45. Odpis záväzku
 46. Uplatnenie 12000,00 Sk z DDP - upozornenie
 47. Záväzok voči spoločníkovi - varianty zrušenia
 48. dotácia z ÚP
 49. Metódy eliminácie dvojitého zdanenia zo závislej činnosti
 50. Sankčný úrok
 51. kolky
 52. Dotácia z UP a pauš. výdavky
 53. oprava zaúčtovaného dokladu
 54. odhad daňovej povinnosti
 55. podať priznanie, či nie???
 56. Drobný majetok
 57. účtovanie stravných lístkov......
 58. FA vystavené v decembri
 59. SÚVAHA A VÝKAZ ZISKOV V EXCELI
 60. Nové tlačivo na DPH 2006???
 61. výpočet PHM
 62. Uplatnenie zakonnej poistky
 63. zaplatené záväzky v PU, ale nezaúčtované
 64. zásoby v mínuse
 65. Metódy eliminácie dvojitého zdanenia zo závislej činnosti
 66. Potvrdenie o zrazených preddavkoch
 67. Predčasne ukončený leasing
 68. Odpisovanie N a HIM
 69. Kurz. rozdiel alebo pen vyrovnanie
 70. Vernostný bonus
 71. alarm na prenajatom aute
 72. technické zhodnotenie pri ukončenom najme
 73. Benzín - priemerná cena za r.2005
 74. Daň z úroku na BV
 75. doklad taxi sluzba uctovanie
 76. Ostatné záväzky
 77. Vrátenie DPH
 78. Platca DPH - nákup a predaj od nepodnikateľa
 79. Zrážková daň a daňový bonus
 80. Manko
 81. Ako zaúčtovať ?
 82. Ako zaúčtovať ?
 83. Vrátena platba
 84. Auto z Čiech a DPH
 85. vydláždenie dvora a prístrešok
 86. Daňové priznanie typA a príjmy z ČR
 87. Musí byť majetok odpisovaný?
 88. mám povinnosť tvoriť rezervu na nevyčerpané dovolenky?
 89. Zaslanie odpovede z UDR na môj dotaz týkajúci sa prijatej preddavkovej platby .
 90. Súkromný účet podnikateľa a platby do fondov
 91. Služobná cesta na prelome rokov
 92. Príjem zo stálej prevádzkarne z ČR
 93. Príspevok na zamestnávanie
 94. Stratená zahr. DF
 95. Uplatnenie nezdaniteľnej časti
 96. Faktúra z 2004
 97. sklad-ceny
 98. Rodičovská rada
 99. Zmena odpisového plánu účtovných odpisov
 100. tlač súvahy na www.drsr.sk
 101. DPH a staré doklady
 102. Dohoda
 103. ročne zučtovanie s prijmom v Kč.
 104. Cestovné výdavky
 105. daňové odpisy
 106. daňové priznanie pri jednorazovom prijme
 107. SZCO-zdravotne poistenie-roc.zuctovanie-naklady
 108. Zákon o DPH v angličtine
 109. daňový bonus
 110. honorár
 111. certifikácia a POV
 112. živnostník a jeho odvody do SP
 113. Prehľad o zraz. a odvedených príd. na daň z príjmov...
 114. Pokladňa v Sk a valuty
 115. trojstranný obchod
 116. Mzda podnikatela
 117. Danove priznanie DPH - vyvoz sluzby do EU §15
 118. V ktorom štáte zdaniť
 119. životné poistenie a výsluhový dôchodok
 120. Dodatočné DP
 121. Daňové priznanie
 122. ceny PHM
 123. pohľadávka z roku 2003
 124. Úver v EUR
 125. Splatenie obchodného podielu v sro
 126. daň z predaja zdedeného majetku
 127. odložená daň z príjmu
 128. strata a DP
 129. Clo pri dovoze PC a notebookov z USA
 130. Software z Čiech - čo s DPH?
 131. ukončenie živnosti- čo s neuhradenými záväzkami
 132. ročné zúčtovanie - čestné prehlásenie o výške príjmu
 133. www.drsr.sk - info k RZD za rok 2005
 134. DP pre SZČO+zamestnanec
 135. Zdanenie podielov na zisku - ktorý riadok DP?
 136. cenová mapa pozemkov v BA
 137. odložená daň- súrne
 138. úrok z omeškania
 139. Strata
 140. DPH z diaľničnej nálepky?
 141. Kúpa technológie od fyzickej osoby.
 142. oznámenie hospodárdskeho výsledku
 143. Odpisy Softvéru pred novelou zákona o účte
 144. daňový základ
 145. dohodár-ročnézúčtovanie a daň.bonus
 146. este raz auto
 147. Zmena uplatn vydavkov
 148. smernice?
 149. Účtovné odpisy budovy
 150. Vystavenie preddavkovej faktúry a jej platba v ten istý deň v hotovosti .
 151. Daňový bonus
 152. Dedičské konanie
 153. Príjem modelov
 154. Odpustenie poplatkov
 155. záväzok alebo pohľadávka ?
 156. Zdaňovacie obdobie
 157. Vklad nehnuteľnosti do ZI od FO - nepodnikateľa
 158. Prac.zmluva s dohodárom/vyradeným z ev.ÚP/
 159. Kam účtovať?
 160. Kontokorentný účet v JÚ
 161. Účtovanie CCS kariet
 162. priemerná spotreba
 163. Uchovávanie pokladničných blokov
 164. Príjem zo závislej činnosti z ČR + živnosť
 165. Kurzové rozdiely z úveru
 166. Tlačivo "Výpis z daňového priznania FO za rok 2005"
 167. Rozdiel medzi "účelové sporenie" a "poistné na životné poistenie"
 168. Bezpečnosť práce
 169. Zabezpečenie dane
 170. Faktura
 171. neukončený leasing a ukončenie živnosti
 172. ojazdene vozidlo a DPH
 173. Nepodanie DP-sankcie?
 174. Spracovanie miezd a účtovníctva pre organizáciu.
 175. odpočítateľná položka-poistenie
 176. DP a príjem zo zahraničia-Írsko
 177. prerušenie živnosti
 178. Registrácia podľa obratu "Ako počítať obrat?"
 179. príjem zo zahraničia
 180. Prekladateľ a daňové priznanie
 181. Prenájom nehnuteľností a daň
 182. Kúpnopredajné zmluvy
 183. konatel a odmena
 184. leasing v JU
 185. mzdy v JU vyplatené po 31.12.2005
 186. Dohoda o vykonaní práce
 187. Nakup na ico v zahranici
 188. Skartacia
 189. Uhrady a záväzky
 190. leasing a danova strata
 191. Pomoc
 192. bankový výpis pred vznikom živnosti
 193. Životné poistenie
 194. SZČO popri zamestnaní, MD a daňové priznanie
 195. SŽČO+zamestnanec - nulový zisk a preddavky zo závislej činnosti
 196. kurzove rozdiely
 197. Zodpovednosť za účtovníctvo
 198. zálohová faktúra
 199. Faktura bez pečiatky
 200. Príjmy z prenájmu a bezpodielové vlastníctvo
 201. Dve živnosti r.2005
 202. Predmet podnikania
 203. Co poradite?
 204. výsluchový dôchodok od DDP a daň z príjmov
 205. 60%+odvody
 206. Preddavky na daň
 207. Inventarizácia drobného hmotného majetku
 208. Čo je to obrat?
 209. Dôchodca na nezd.čať 12000
 210. Základ dane pri predaji umeleckých diel
 211. náhrada od poisťovne
 212. SZČO+sprostredkovateľ DSS
 213. auto-elegantné vyradenie z majetku
 214. rucna vyroba
 215. dieťa+odpočitatelná položka?
 216. Daň z príjmu
 217. VYSIELANIE ZAMESTNANCOV DO TALIANSKA A ŠPANIELSKA
 218. zahraničné cesťáky v Alfe
 219. nezaplatené nájomné
 220. DVP + TPP + STAV.SPORENIE DAN
 221. Odvod do zdrav. poist. v sume 1285,- Sk-SZČO
 222. odpis pohľadávky
 223. výkaz o majetku a záväzkoch
 224. súkromný účet
 225. Zamestnanci 331
 226. "biblia uctovnikov"a leasing
 227. Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z EÚ
 228. zdaňovanie rozdeleného zisku
 229. Zálohová faktúra v JU
 230. Zápočet príjmu s výdavkom
 231. Predaj 50% elektrickej rozvodne SSE
 232. zálohová faktúra
 233. Príjem z Nemecka a RZD
 234. prílohy k daňovému priznaniu
 235. Nezdanitelne minimum
 236. zaloha
 237. Odpisy
 238. darovaný dom
 239. odpočitateľná položka r. 2006
 240. manzelka na rodic.dovolenke ako odpocitatelna polozka
 241. §8 ods1a) čo sú príjmy z príležitosntých činnsotí?
 242. Haliere v CZK-pokladni
 243. Oznámenie na coný úrad a percentá alkoholu
 244. Účtovanie DDP
 245. seminare
 246. Odpis NEHMOTNÉHO majetku na lízing
 247. Ako zaučtovať zasoby?
 248. Kurz NBS
 249. Hodnoverný doklad
 250. šek ako doklad