1. DPH a samozdanenie (25 replies)
 2. Auto v súkromno vlastníctve na spotreba PHM (3 replies)
 3. Pohľadávky a záväzky v JÚ (4 replies)
 4. dlžné poistné ako daňovo uznateľný výdavok (2 replies)
 5. Poistenie zodpovednosti za škodu (2 replies)
 6. Poradte ako zaúčtovať (16 replies)
 7. Faktúra od Centrálneho depozitára cenných papierov (3 replies)
 8. pokladňa a STK (8 replies)
 9. zahranicny slovak pracujuci v SR (2 replies)
 10. danova strata - umorenie v roku 2005 (4 replies)
 11. Stolár- príjmy (8 replies)
 12. Podniíkanie s vozidlom (1 replies)
 13. Koľko vyhotovení (2 replies)
 14. Fakturovat s alebo bez DPH (§ 15/8 ZoDPH) (4 replies)
 15. Oprávnená osoba v DP (1 replies)
 16. Odpis (13 replies)
 17. vrátenie preplatku (1 replies)
 18. Čo z toho nepatrí do dlhodobého majetku? (8 replies)
 19. Dátum dodania služby (23 replies)
 20. Prílohy k daňovému priznaniu (62 replies)
 21. Dan z predaja bytu (1 replies)
 22. Rozdelenie základu dane na rodinných príslušníkov (10 replies)
 23. Členský príspevok (3 replies)
 24. služby? (14 replies)
 25. faktúra za prácu-bratovi (16 replies)
 26. Relaxpass (24 replies)
 27. uhrady pohľadávok (3 replies)
 28. Kniha záväzkov - mzdy (15 replies)
 29. zaradenie HM do používania (1 replies)
 30. Invalidný dôchodca vs. nezdaniteľná čiastka (4 replies)
 31. Bankový účet (2 replies)
 32. Záväzky voči Soc.poist. a zdr.poist (6 replies)
 33. Začínajúci podnikateľ (3 replies)
 34. kúpno predajná zmluva (22 replies)
 35. účtovanie v prevádzkárňach (2 replies)
 36. Správne vyplnené DP - A (2 replies)
 37. Nadobudnutie tovaru - faktúra vystavená po dodávke tovaru (2 replies)
 38. Daň z príjmu - práca v zahraničí (73 replies)
 39. Audit a tlačiva potrebné pre auditora (0 replies)
 40. pokuta z DU (7 replies)
 41. Odvody ZP, SP (2 replies)
 42. kam zaradiť príjem FO (0 replies)
 43. Odvod dane z DoVP (1 replies)
 44. Valutová pokladňa -výber metódy (1 replies)
 45. Platenie preddavkov - PO (2 replies)
 46. Rezerva a preplatok (0 replies)
 47. príkazná zmluva (5 replies)
 48. Audit (16 replies)
 49. ubytovanie (24 replies)
 50. Mzdová agenda na konci roka (15 replies)
 51. Technické zhodnotenie do 30.000,-Sk (4 replies)
 52. cestovné náhrady (pravidelne dochadzanie do prace) (2 replies)
 53. Vozidlo pronajaté do ČR a daň z MV (2 replies)
 54. Daň z prijmu - predaj bytu (6 replies)
 55. Príjmy z dohody študenta (9 replies)
 56. Daňový bonus (3 replies)
 57. Stará neuhradená faktúra (12 replies)
 58. Tvorba sociálneho fondu (3 replies)
 59. účtovanie leasingu - leasingový úrok (8 replies)
 60. Halierové vyrovnanie (7 replies)
 61. výkazy účtovnej závierky (2 replies)
 62. Odvody na zdravotné poistenie (0 replies)
 63. Novinový stánok (5 replies)
 64. penazny dennik - kontrola (8 replies)
 65. Kurzový rozdiel k 31.12 (15 replies)
 66. Recyklačný poplatok - výpis z účtu (2 replies)
 67. Zaúčtovanie prepisu vozidla (5 replies)
 68. zabezpečenie dane (0 replies)
 69. Nadobudnutie tovaru - faktúra vystavená vopred (5 replies)
 70. Peňažný denník a odvody SP, ZP, DÚ (1 replies)
 71. Daňové priznanie - práca v Anglicku (89 replies)
 72. Ukončenie živnosti. (4 replies)
 73. Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (4 replies)
 74. Peňažný denník a odvody SP, ZP (20 replies)
 75. Vklad podnikateľa - Jednod. účt. (4 replies)
 76. oprava chýb z min. účt. období (3 replies)
 77. Daňové priznanie a pušálne výdavky (2 replies)
 78. DPH - faktúra z USA (3 replies)
 79. DDS a výber peňazí (2 replies)
 80. Prispevok lekarnickej komore (4 replies)
 81. moment užívania pri technologii so stavbou (0 replies)
 82. Počítačová sieť nezabudovaná v stavbe (8 replies)
 83. Podať, či nepodať. (4 replies)
 84. Miesto podania DP (1 replies)
 85. Daňové priznanie a preddavky (7 replies)
 86. Súrne-nájomná zmluva (6 replies)
 87. Podvojné účt. a daňové priznanie (2 replies)
 88. Trovy exekúcie (4 replies)
 89. Neporiadny daňovník (3 replies)
 90. Vyplatený finančný dar (4 replies)
 91. DP "A" - príjmy z ČR - prosím o pomoc (21 replies)
 92. Prefakturácia u platca DPH a oslobodená služba (1 replies)
 93. úhrada pohľadávky na devíz.účet (6 replies)
 94. Aky typ DP? A alebo B? Prosim poradte mi.... (7 replies)
 95. spôsob účtovania (6 replies)
 96. Spotreba (4 replies)
 97. Vyplňanie výkazov JU (2 replies)
 98. Videopožičovňa (1 replies)
 99. Vyplnenie DP ? (2 replies)
 100. Dar do nákladov? (1 replies)
 101. vykaz majetku a zavazkov (7 replies)
 102. Nenahlásenie účtu - pokuta (8 replies)
 103. Zamestnanie v ČR - 6 mesiacov (3 replies)
 104. Zniženie základu dane (4 replies)
 105. Povinnosť podať DP (8 replies)
 106. SZCO (6 replies)
 107. SZCO (0 replies)
 108. Prispevok od uradu prace (2 replies)
 109. Poradte ako zo zásobami... (3 replies)
 110. 1. vlna privatizacie (1 replies)
 111. Daňové priznanie podané dôchodcom, ktorý nemá nárok na nezdaniteľnú čiastku (27 replies)
 112. podnikanie v ČR - ako účtovať? (23 replies)
 113. Dôchodca - daň. priznanie (10 replies)
 114. Daňové priznanie a paušalne výdavky (3 replies)
 115. FO podnikatel a kupa nehnutelnosti (3 replies)
 116. Daňové priznanie (1 replies)
 117. Dialničná známka ako faktúra od 1.1.2006 (0 replies)
 118. Prerušenie živnosti a možnosť zúčtovať stratu v budúcnosti (1 replies)
 119. prihlásenie do poisťovní (1 replies)
 120. Osobná spotreba (19 replies)
 121. Nová registrácia DPH a zásoby tovaru (11 replies)
 122. služobné cesty (2 replies)
 123. Ďaň. priznanie-úplný nováčik (15 replies)
 124. Pokladničné bločky (11 replies)
 125. Dovoz v EU - neplatca DPH (3 replies)
 126. Nezaplatená faktúru (29 replies)
 127. BU - uroky a dan z urokov (7 replies)
 128. Odberateľ platca DPH-dodávateľ neplatca (1 replies)
 129. Odpisy HIM (5 replies)
 130. Mínusové vyšlé faktúry, nie dobropisy (5 replies)
 131. Auto leasing - zaplatenie dane z MV (4 replies)
 132. Nedoplatok na dani, zmena vozidla (4 replies)
 133. Cash Flow (3 replies)
 134. Upomienka (6 replies)
 135. kurz -spotova transakcia (18 replies)
 136. Nezdanené príjmy (0 replies)
 137. Sociálny fond v jednoduchom účtovníctve (6 replies)
 138. DP a výpis zo stavebného sporenia (49 replies)
 139. SZČO (2 replies)
 140. riadok 23,24 DPH priznania (6 replies)
 141. SZČO a "stravné" rok 2005 (1 replies)
 142. Predaj auta (5 replies)
 143. DP A (4 replies)
 144. Dan z prijmu (3 replies)
 145. SZČO, stravné a cestovné náhrady (0 replies)
 146. dôchodok a prenájom auta (4 replies)
 147. Peňažný denník - jednoduché účt. (8 replies)
 148. Vstupenky cez terminal (0 replies)
 149. Navýšenie ZD po ukončení živnosti (0 replies)
 150. Materiál alebo réžia (21 replies)
 151. Drobný majetok do zásob ? (5 replies)
 152. nezdaniteľná časť (1 replies)
 153. Platby z účtu 31.12.2005 (10 replies)
 154. Dohodári-roč.zúčtovanie (2 replies)
 155. devízový účet (4 replies)
 156. Daň z príjmov FO "A"-príjmy z ČR (3 replies)
 157. skladové hospodárstvo (1 replies)
 158. Môžem si uplatniť stravné do nákladov (1 replies)
 159. cenina - poštové známky (6 replies)
 160. Predaj odpisovaného majetku (3 replies)
 161. Ubytovanie konatela (7 replies)
 162. Vysporiadanie rozdielov z ročného zúčtovania (1 replies)
 163. nevysporiadané pohľadávky (56 replies)
 164. Ubytovanie v CZ (7 replies)
 165. Nedoplatok-hlásenie, prehľad (1 replies)
 166. Výroba kalendárov. (3 replies)
 167. Prestavba rodinného domu (5 replies)
 168. lekaren (3 replies)
 169. Ukončenie živnosti- čo s majetkom? (105 replies)
 170. krádež tovaru (15 replies)
 171. krádež tovaru (16 replies)
 172. nadspotreba PHL podľa TP (7 replies)
 173. chýbajúce dodávateľské doklady (15 replies)
 174. Problém s tlačou na str.DRSR (3 replies)
 175. DHIM napísaný na manželku (5 replies)
 176. Reprodukčná obstarávacia cena a odpisy (13 replies)
 177. časové rozlíšenie reklamy (0 replies)
 178. Vydaná zálohová Fa (1 replies)
 179. nejasne platby (5 replies)
 180. poistna udalosť (5 replies)
 181. Vyradenie nedoodpisovaného majetku z evidencie (4 replies)
 182. Skončenie podnikania (17 replies)
 183. Lízing v roku 2005 (12 replies)
 184. DPFO-závis.činnosť,prenájom a úver (4 replies)
 185. stačí kniha došlých a vyšlých fa? (2 replies)
 186. Povinnosti SZČO (6 replies)
 187. Živnostník a pracovná zmluva v Rakúsku (1 replies)
 188. čo s tým? (2 replies)
 189. Cestovné náhrady-druh dokladu (3 replies)
 190. doprava pre zamestnancov (7 replies)
 191. Stolárstvo+príjmy z prenájmu nehnuteľností (4 replies)
 192. DP FO (3 replies)
 193. Cesták FO-SZCO a správne účtovanie (1 replies)
 194. Trovy právneho zastupovania (1 replies)
 195. Cestovné náhrady (2 replies)
 196. metóda??? (2 replies)
 197. DPH na zálohovej faktúre z IČŠ EÚ (0 replies)
 198. danové priznanie DzPFO (2 replies)
 199. Daňové priznanie, nezávislá činosť (1 replies)
 200. nevyplatená mzda (4 replies)
 201. zdokladovanie dotacie (3 replies)
 202. Pausalne vydavky (7 replies)
 203. dochodkove doplnkove poistenie (3 replies)
 204. socialny fond (2 replies)
 205. dôležité (4 replies)
 206. Firemné auto + konateľ zamestnanec + cesta z bydliska do práce (2 replies)
 207. Náklady zahr. osoba (4 replies)
 208. trojstranny obchod (14 replies)
 209. opravna polozka (1 replies)
 210. spôsobená škoda zamestnancom (3 replies)
 211. pohľadávky-premlčanie (2 replies)
 212. dodaniť, či nie? (1 replies)
 213. Ešte raz cestovné náhrady (36 replies)
 214. Zálohové platby (1 replies)
 215. Dôchodkové pripoistenie (3 replies)
 216. Daňová strata za rok 2004 (3 replies)
 217. cestovné SZČO (2 replies)
 218. Daň z príjmov za rok 2005 u osob, ktore sprostredkovali klientov DSS (1 replies)
 219. účtovanie odvodu ZP - neplatené voľno (11 replies)
 220. preprava mimo územia SR (1 replies)
 221. odvod ZP neplatené voľno (2 replies)
 222. daňový bonus (1 replies)
 223. Sociálny fond v JÚ (3 replies)
 224. cestovné lístky (2 replies)
 225. Drobný majetok (10 replies)
 226. Faktúra+dobropis naraz (10 replies)
 227. Kniha pohladavok a zavazkov a zalohove FA (21 replies)
 228. Sadzby stravného pri zahran.služ.ceste za rok 2005 (5 replies)
 229. vreckové k služ.cestám (2 replies)
 230. Daňové priznanie a nezdaniteľná mzda (18 replies)
 231. Technické zhodnotenie DHM (1 replies)
 232. Účtovanie u spoločnosti podliehajúcej auditu (4 replies)
 233. odpisy HIM (15 replies)
 234. zamestnanec v ČR (2 replies)
 235. daňová povinnosť (15 replies)
 236. prijem v CR + spolocne zdanenie manzelov (4 replies)
 237. daňový bonus u inv.dochodcu (3 replies)
 238. Škoda (2 replies)
 239. DPH pri kúpe diaľničnej známky (26 replies)
 240. Dokladovanie nákupu PHM (2 replies)
 241. Ako vyplniť DP?? (5 replies)
 242. Technické zhodnotenie budovy a náklady (1 replies)
 243. Mínus pokladni (5 replies)
 244. Občianské združenie (2 replies)
 245. VOZD alebo VNZD (16 replies)
 246. Nehnuteľnosť a DPH (9 replies)
 247. aká adresa na dokladoch (38 replies)
 248. rezerva na audit (2 replies)
 249. ročné zúčtovanie dane (17 replies)
 250. Bankové poplatky (17 replies)