1. Daňové priznanie "A" (5 replies)
 2. Zasoby k 31.12. (5 replies)
 3. Zrážková daň (6 replies)
 4. leasing a poistná udalosť (1 replies)
 5. DP a podielove fondy (1 replies)
 6. stravne a diety pre SZČO (1 replies)
 7. Daňovo uznateľné výdavky - stravné a cestovné (1 replies)
 8. Jednorázové spracovanie JÚ (2 replies)
 9. účtovanie pozemkového spoločenstva (5 replies)
 10. Dôchodca - DP (2 replies)
 11. odpisy (5 replies)
 12. Este raz združenie (12 replies)
 13. SF - vytvorenie (27 replies)
 14. Zmluva o spolupraci-DIČ (2 replies)
 15. platba odvodov SZČO poukážkou (14 replies)
 16. daň zo zmeniek (3 replies)
 17. zárobok na internete (1 replies)
 18. Daň z predaja nehnuteľnosti (0 replies)
 19. dodací list (4 replies)
 20. faktúra (39 replies)
 21. najomne v JU platene PO (9 replies)
 22. Daňové priznanie - doktorand v ČR (19 replies)
 23. Chyby v účtovaní za rok 2004 (10 replies)
 24. Nákladné auto a kniha jázd (38 replies)
 25. peciatka (54 replies)
 26. ukoncenie zivnosti a danove priznanie (2 replies)
 27. DP-zaokrúhľovanie (1 replies)
 28. AUTOMOBIL - zapožičanie SZČO od súkromnej osoby (2 replies)
 29. Faktúra od Telecomu za december 2005 (3 replies)
 30. stavba lode (1 replies)
 31. Príjem zo zahraničia (1 replies)
 32. Oznámenie o zrazkovej dani pre DU (24 replies)
 33. Dodatočné DP DPH (2 replies)
 34. Paušálne výdavky (35 replies)
 35. VYUČT.EXEKUČ.KONANIA (34 replies)
 36. preukazatelnost cestovných náhrad (4 replies)
 37. DPH kontrola (8 replies)
 38. Súkromná škôlka a všetko okolo toho (9 replies)
 39. pokuta za nedodržanie termínu DÚ (6 replies)
 40. vystavený dobropis (11 replies)
 41. zamestnanie+kapela (2 replies)
 42. Poistka, danovo uznatelna? (15 replies)
 43. poukázanie sumy 2 % zaplatenej dane (5 replies)
 44. koniec roka v združení FO (29 replies)
 45. Mzdové záväzky - posledná prosba o radu (2 replies)
 46. čo s majetkom? (3 replies)
 47. Kam zaúčtovať? (3 replies)
 48. 60% bonus na remeselnicke cinnosti. (3 replies)
 49. Kurz pre zaúčtovanie (168 replies)
 50. Predaj auta (3 replies)
 51. stavba lode (7 replies)
 52. Daňové priznanie - chodôdca a výdavky (4 replies)
 53. súdne poplatky (3 replies)
 54. Cisla PFA a materska ako danovy bonus .. (10 replies)
 55. daňový bonus za 11 mesiacov (5 replies)
 56. Odpisovanie N a HIM (1 replies)
 57. uznatelny vydavok? (4 replies)
 58. Úroky-daňový náklad (2 replies)
 59. Poplatok za účet v exekúcii (5 replies)
 60. Príloha k DP (6 replies)
 61. DPH ako daňový výdavok (1 replies)
 62. súrne paušálne výdavky a odvody (2 replies)
 63. Letenky - zahraniční spoločníci (8 replies)
 64. Nezdaneny prijem (7 replies)
 65. daňovo uznateľný výdavok ? (1 replies)
 66. Daň. priznanie 2005 (8 replies)
 67. Prerušenie živnosti - DP alebo RZ (1 replies)
 68. Odvody pri paušálnych výdavkoch (3 replies)
 69. Prosím o radu (2 replies)
 70. Príjem z prenájmu (8 replies)
 71. SZČO a autobusová preprava - cesťáky? (2 replies)
 72. Sociálny fond-daňový výdavok (3 replies)
 73. dobropis (1 replies)
 74. daň z motorových vozidiel (0 replies)
 75. Vyučtovanie PHM za min.rok (1 replies)
 76. Nákup na kreditnú kartu na prelome roku (10 replies)
 77. Preddavky na daň (4 replies)
 78. POdnikateľ a odpočet nezdan.časti na manželku (5 replies)
 79. FO s príjmami v ČR a SR (3 replies)
 80. Opravné DPH za I/2006 (13 replies)
 81. Odpočet zo všetkých vstupov? (13 replies)
 82. Uctovanie PHM (11 replies)
 83. úrok z pôžičky a daňové priznanie (2 replies)
 84. Co vstupuje do obratu advokata? (5 replies)
 85. Nákup a predaj HIM v jednom kal. roku (8 replies)
 86. Daňová strata+závislá činnosť (4 replies)
 87. Predaj darovanej nehnuteľnosti (9 replies)
 88. Odchodné do výsluhového dôchodku (12 replies)
 89. Daňové priznanie - advokát (2 replies)
 90. SBS a ošatenie (12 replies)
 91. Deň dodania - zahr. FA na tovar (16 replies)
 92. nadmerný odpočet (16 replies)
 93. SZCO-faktura (9 replies)
 94. Kopírujete si bloky? (50 replies)
 95. cestovne prikazy- zivnostnik SZO (3 replies)
 96. Prihlásenie auta (v majteku fimy) - čo do nákladov a čo do obstarávacej ceny (1 replies)
 97. Účtovanie preddavkov? (11 replies)
 98. Kam zaradiť doklad "Zúčtovanie tržieb" (4 replies)
 99. Zdanenie kurzovych strat (7 replies)
 100. preddavkova daň-kam zapísať (10 replies)
 101. Predaj licencie do zahr. (5 replies)
 102. práca v Írsku (7 replies)
 103. DPFO a podiely na zisku (3 replies)
 104. Úver a kontokorent (2 replies)
 105. Priemerné kurzy NBS (3 replies)
 106. SZČO a náklady (7 replies)
 107. zahraničná služobná cesta - vyúčtovanie (2 replies)
 108. Re: Poisťovací maklér (18 replies)
 109. Fo prijala dar (3 replies)
 110. 511 alebo 518? (66 replies)
 111. Zakladanie občianskeho združenia (0 replies)
 112. Kam to zmizlo? (3 replies)
 113. Dlhodobý majetok - zostatková cena (4 replies)
 114. Sociálny fond (29 replies)
 115. Paušálne výdavky (3 replies)
 116. Penále zo SP (10 replies)
 117. NEzaplatené odvody (6 replies)
 118. účtovanie záväzku-trovy právneho zastupovania (13 replies)
 119. Auto nezaradené do majetku v r. 2004 (1 replies)
 120. Zrážková daň z úrokov (9 replies)
 121. Danove priznanie A (1 replies)
 122. Odpisy za rok 2004 (9 replies)
 123. ukončenie živnosti (19 replies)
 124. dan z prijmov FO a zdravot. poist. (0 replies)
 125. Daňové priznanie - FO - začiatočník (11 replies)
 126. platba kartou ... (3 replies)
 127. Nezdaniteľná časť (6 replies)
 128. dôchodca a daňové priznanie (19 replies)
 129. na manželku (8 replies)
 130. Daňové priznanie FO typ B SZČO (12 replies)
 131. Výkazy o MaZ a PaV ako prílohy k DP - FO (7 replies)
 132. výkazy k daňovému priznaniu (2 replies)
 133. Úradný preklad potvrdení od zamestnávateľa (2 replies)
 134. Predaj osobného automobilu (19 replies)
 135. naklady SZCO (14 replies)
 136. Vývoz - neplatca DPH v ČR (2 replies)
 137. študent - RZ alebo DP (2 replies)
 138. Plátca DPH (3 replies)
 139. Nesprávna úhrada (2 replies)
 140. pokuta z DÚ (9 replies)
 141. vykázanie účtu 429 v súvahe (11 replies)
 142. Vystavovanie faktúr do zahraničia (9 replies)
 143. Doloženie dokladov k daň.priznaniu (2 replies)
 144. Úhrada nájomného v hotovosti (13 replies)
 145. Zápočty (5 replies)
 146. DPH pri dovoze (5 replies)
 147. Čo je EBITA ? (6 replies)
 148. nakup zo zahranicia (10 replies)
 149. Práca v ČR (6 replies)
 150. výpis z banky (5 replies)
 151. cestovné listky - odpocitanie DPH (2 replies)
 152. Začínam účtovať (2 replies)
 153. cestovna kancelária (0 replies)
 154. Odpisovanie N a HIM (2 replies)
 155. Prechod na paušalne výdavky (1 replies)
 156. Koeficient pri úroku z pôžičky (4 replies)
 157. moznost alebo povinnost odpoctu DPH (24 replies)
 158. dovoz ojazdených vozidiel ako tovar (3 replies)
 159. Požička v r.2005, 2006 (2 replies)
 160. Leasing 2003 - platí podmienka zaplatenia ? (20 replies)
 161. DPH ako daň. výdavok §19 (10 replies)
 162. DP DPH 1/2006 (3 replies)
 163. Daňová povinnosť (0 replies)
 164. Dlhodobý majetok na splátky v JÚ (3 replies)
 165. Oslobodenie od dane? (5 replies)
 166. Nevyfakturované dodávky (1 replies)
 167. príjem zálohy z r.2002 a DHIM z r.2003 (1 replies)
 168. Daňové priznanie (14 replies)
 169. Kam zaúčtovať? (4 replies)
 170. DP z prijmu fyzickych ososb (3 replies)
 171. SZČO - taxikár (1 replies)
 172. súkromné auto a daňové výdavky (1 replies)
 173. tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky v JU (3 replies)
 174. Pasienky, luky (0 replies)
 175. štátny fond rozvoja bývania (0 replies)
 176. odpočítanie dane - prevádzkareň (1 replies)
 177. Daňový výdavok-príkazná zmluva (1 replies)
 178. pečiatky na dokladoch (8 replies)
 179. Čerpanie SF- znova ! (13 replies)
 180. Prenájom (10 replies)
 181. Uctovna osnova (3 replies)
 182. Živnostenský list (5 replies)
 183. DAŇOVÉ PRIZNANIE (5 replies)
 184. Výkazy a paušálne výdavky (6 replies)
 185. cestovný príkaz (14 replies)
 186. Výpis z registra trestov (6 replies)
 187. Daň z príjmu-DPH pri registrácii (3 replies)
 188. invalidná SZČO a daň z príjmu (12 replies)
 189. Daň z lektorských a prednáškových služieb (5 replies)
 190. Aké zdaňovacie obdobie uviesť na DP? (2 replies)
 191. náklady na obchodného partnera (5 replies)
 192. Kedy mesačný plátca DPH? (22 replies)
 193. Škoda na majetku (1 replies)
 194. Nárok na stravné lístky (11 replies)
 195. SZCO + zavisla cinnost => odpoc.polozky? (4 replies)
 196. a toto je správne? (2 replies)
 197. FO-SZČo a nákup pozemku (4 replies)
 198. Osobná spotreba PHM (3 replies)
 199. Ubytovanie PPD stačí? (24 replies)
 200. Podielove listy-obcan (2 replies)
 201. Mám to správne (2 replies)
 202. konzultačné dni DÚ (9 replies)
 203. Daňové priznanie (7 replies)
 204. Zriadovacie vydavky este raz (2 replies)
 205. Daň z predaja bytu a príjem za poskytnuté služby (3 replies)
 206. Príjmy podľa §6 ods.2 písm. b (11 replies)
 207. zamestnanie + dochodok + spätne vyplatenie dochodku (3 replies)
 208. štátna pomoc (2 replies)
 209. vysoký zostatok v pokladni v JU (2 replies)
 210. Učtovanie bankového výpisu (5 replies)
 211. Opravne alebo dodatocne danove priznanie? (11 replies)
 212. Prijmy z prenajmu (4 replies)
 213. Dobropis a sklady A (6 replies)
 214. preddavok uhradený z ČR (25 replies)
 215. Paušálne výdavky (3 replies)
 216. DPH zo stravného lístka (26 replies)
 217. Zahraničný odberateľ?.. (4 replies)
 218. kreditné avízo-faktúra a poplatky (21 replies)
 219. konkurz - mater.na sklade (10 replies)
 220. Daň z predaja bytu (2 replies)
 221. Odvody do zdravotnej poisťovne (6 replies)
 222. Dodatočné daňové priznanie (12 replies)
 223. zmena šp na as počas mesiaca a DPH (3 replies)
 224. DP A:príjem v SR a ČR (5 replies)
 225. VOZD? (2 replies)
 226. dan na konci roka (7 replies)
 227. ročné zúčtovanie a autorský honorár (13 replies)
 228. Dobropis z ČR (6 replies)
 229. 2% (2 replies)
 230. Preddavky 2005. (1 replies)
 231. Ak nedoslo k zdanitelnemu plneniu... (17 replies)
 232. Drobný majetok do nákladov? (2 replies)
 233. Kontrola (0 replies)
 234. dovoz auta z Nemecka (1 replies)
 235. Odvody do ZP a SP (1 replies)
 236. odhad daňovej povinnosti (0 replies)
 237. Platby za VF na osobnom účte (18 replies)
 238. vyplnenie dan priznania (6 replies)
 239. Predaj tovaru z colného skladu (1 replies)
 240. zamestnanie + kapela (0 replies)
 241. daňové priznanie - príjem v zahraničí (24 replies)
 242. odvod zrážkovej dane do 15. ??? (1 replies)
 243. sociálny fond (22 replies)
 244. Inventarizácia pohľadávok (5 replies)
 245. oslobodenie od dane pri predaji novostavby RD (3 replies)
 246. Vydavky v DPFO typ B (3 replies)
 247. Žiadosť o vrátenie preplatku (12 replies)
 248. Sprostredkovateľ dôchodkového sporenia (6 replies)
 249. Záväzky (2 replies)
 250. inventarizacia (7 replies)