1. DPH ako daň. výdavok §19 (10 replies)
 2. DP DPH 1/2006 (3 replies)
 3. Daňová povinnosť (0 replies)
 4. Dlhodobý majetok na splátky v JÚ (3 replies)
 5. Oslobodenie od dane? (5 replies)
 6. Nevyfakturované dodávky (1 replies)
 7. príjem zálohy z r.2002 a DHIM z r.2003 (1 replies)
 8. Daňové priznanie (14 replies)
 9. Kam zaúčtovať? (4 replies)
 10. DP z prijmu fyzickych ososb (3 replies)
 11. SZČO - taxikár (1 replies)
 12. súkromné auto a daňové výdavky (1 replies)
 13. tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky v JU (3 replies)
 14. Pasienky, luky (0 replies)
 15. štátny fond rozvoja bývania (0 replies)
 16. odpočítanie dane - prevádzkareň (1 replies)
 17. Daňový výdavok-príkazná zmluva (1 replies)
 18. pečiatky na dokladoch (8 replies)
 19. Čerpanie SF- znova ! (13 replies)
 20. Prenájom (10 replies)
 21. Uctovna osnova (3 replies)
 22. Živnostenský list (5 replies)
 23. DAŇOVÉ PRIZNANIE (5 replies)
 24. Výkazy a paušálne výdavky (6 replies)
 25. cestovný príkaz (14 replies)
 26. Výpis z registra trestov (6 replies)
 27. Daň z príjmu-DPH pri registrácii (3 replies)
 28. invalidná SZČO a daň z príjmu (12 replies)
 29. Daň z lektorských a prednáškových služieb (5 replies)
 30. Aké zdaňovacie obdobie uviesť na DP? (2 replies)
 31. náklady na obchodného partnera (5 replies)
 32. Kedy mesačný plátca DPH? (22 replies)
 33. Škoda na majetku (1 replies)
 34. Nárok na stravné lístky (11 replies)
 35. SZCO + zavisla cinnost => odpoc.polozky? (4 replies)
 36. a toto je správne? (2 replies)
 37. FO-SZČo a nákup pozemku (4 replies)
 38. Osobná spotreba PHM (3 replies)
 39. Ubytovanie PPD stačí? (24 replies)
 40. Podielove listy-obcan (2 replies)
 41. Mám to správne (2 replies)
 42. konzultačné dni DÚ (9 replies)
 43. Daňové priznanie (7 replies)
 44. Zriadovacie vydavky este raz (2 replies)
 45. Daň z predaja bytu a príjem za poskytnuté služby (3 replies)
 46. Príjmy podľa §6 ods.2 písm. b (11 replies)
 47. zamestnanie + dochodok + spätne vyplatenie dochodku (3 replies)
 48. štátna pomoc (2 replies)
 49. vysoký zostatok v pokladni v JU (2 replies)
 50. Učtovanie bankového výpisu (5 replies)
 51. Opravne alebo dodatocne danove priznanie? (11 replies)
 52. Prijmy z prenajmu (4 replies)
 53. Dobropis a sklady A (6 replies)
 54. preddavok uhradený z ČR (25 replies)
 55. Paušálne výdavky (3 replies)
 56. DPH zo stravného lístka (26 replies)
 57. Zahraničný odberateľ?.. (4 replies)
 58. kreditné avízo-faktúra a poplatky (21 replies)
 59. konkurz - mater.na sklade (10 replies)
 60. Daň z predaja bytu (2 replies)
 61. Odvody do zdravotnej poisťovne (6 replies)
 62. Dodatočné daňové priznanie (12 replies)
 63. zmena šp na as počas mesiaca a DPH (3 replies)
 64. DP A:príjem v SR a ČR (5 replies)
 65. VOZD? (2 replies)
 66. dan na konci roka (7 replies)
 67. ročné zúčtovanie a autorský honorár (13 replies)
 68. Dobropis z ČR (6 replies)
 69. 2% (2 replies)
 70. Preddavky 2005. (1 replies)
 71. Ak nedoslo k zdanitelnemu plneniu... (17 replies)
 72. Drobný majetok do nákladov? (2 replies)
 73. Kontrola (0 replies)
 74. dovoz auta z Nemecka (1 replies)
 75. Odvody do ZP a SP (1 replies)
 76. odhad daňovej povinnosti (0 replies)
 77. Platby za VF na osobnom účte (18 replies)
 78. vyplnenie dan priznania (6 replies)
 79. Predaj tovaru z colného skladu (1 replies)
 80. zamestnanie + kapela (0 replies)
 81. daňové priznanie - príjem v zahraničí (24 replies)
 82. odvod zrážkovej dane do 15. ??? (1 replies)
 83. sociálny fond (22 replies)
 84. Inventarizácia pohľadávok (5 replies)
 85. oslobodenie od dane pri predaji novostavby RD (3 replies)
 86. Vydavky v DPFO typ B (3 replies)
 87. Žiadosť o vrátenie preplatku (12 replies)
 88. Sprostredkovateľ dôchodkového sporenia (6 replies)
 89. Záväzky (2 replies)
 90. inventarizacia (7 replies)
 91. zahr.prac.cesta (3 replies)
 92. 1.riadna splátka lízingu a neprevzatie predmetu (5 replies)
 93. Mam dobre DP typ A, praca v zahranici (2 replies)
 94. daňové priznanie (6 replies)
 95. Dotácia a jej zdanenie (0 replies)
 96. Reklamácia a všetko okolo toho (5 replies)
 97. NHM a odpisy (1 replies)
 98. otazky na JU (7 replies)
 99. Zviazanie dokladov (3 replies)
 100. leaing na auto z r.2003 (1 replies)
 101. Vydavky (1 replies)
 102. zahraničná faktúra (2 replies)
 103. Storno dobropisu (3 replies)
 104. Povinnost platit odvody (4 replies)
 105. zostatková doba splatnosti (1 replies)
 106. Rekonštrukcia-stavebný materiál (1 replies)
 107. Opravný výkaz o majetku a záväzkoch (7 replies)
 108. rozdiel v zaokruhlovani (1 replies)
 109. Licencia - náklady budúcich období (5 replies)
 110. Manažérska činnosť (12 replies)
 111. Aký doklad? (16 replies)
 112. povinne zmluvne poistenie (18 replies)
 113. Manažerská činnosť - DPH (5 replies)
 114. Okuliare ako danovy vydavok (14 replies)
 115. DPH v ČR (1 replies)
 116. DPH v ČR (0 replies)
 117. Dátum zdaniteľného plnenia pre DPH (1 replies)
 118. Kontrola daňových odpisov osobného automobilu (6 replies)
 119. Odpisovanie straty (14 replies)
 120. Plnenie z doplnkového dôchodkového sporenia (4 replies)
 121. Účtovník a paušálne výdavky (8 replies)
 122. možem odpisovať (1 replies)
 123. Aký kurz ak ho NBS nevyhlasuje? (13 replies)
 124. Príjem z Nemecka (2 replies)
 125. Dohoda k cestovnym nahradam pre správcu nadácie (0 replies)
 126. Tlačivá na DPH (2 replies)
 127. Poistná udalosť na tovare (11 replies)
 128. Účet 341 a zostatky na analytikách (17 replies)
 129. Odpis záväzku (11 replies)
 130. Uplatnenie 12000,00 Sk z DDP - upozornenie (17 replies)
 131. Záväzok voči spoločníkovi - varianty zrušenia (3 replies)
 132. dotácia z ÚP (4 replies)
 133. Metódy eliminácie dvojitého zdanenia zo závislej činnosti (0 replies)
 134. Sankčný úrok (3 replies)
 135. kolky (1 replies)
 136. Dotácia z UP a pauš. výdavky (36 replies)
 137. oprava zaúčtovaného dokladu (8 replies)
 138. odhad daňovej povinnosti (6 replies)
 139. podať priznanie, či nie??? (5 replies)
 140. Drobný majetok (37 replies)
 141. účtovanie stravných lístkov...... (13 replies)
 142. FA vystavené v decembri (2 replies)
 143. SÚVAHA A VÝKAZ ZISKOV V EXCELI (14 replies)
 144. Nové tlačivo na DPH 2006??? (6 replies)
 145. výpočet PHM (23 replies)
 146. Uplatnenie zakonnej poistky (2 replies)
 147. zaplatené záväzky v PU, ale nezaúčtované (11 replies)
 148. zásoby v mínuse (21 replies)
 149. Metódy eliminácie dvojitého zdanenia zo závislej činnosti (1 replies)
 150. Potvrdenie o zrazených preddavkoch (1 replies)
 151. Predčasne ukončený leasing (4 replies)
 152. Odpisovanie N a HIM (2 replies)
 153. Kurz. rozdiel alebo pen vyrovnanie (2 replies)
 154. Vernostný bonus (0 replies)
 155. alarm na prenajatom aute (0 replies)
 156. technické zhodnotenie pri ukončenom najme (0 replies)
 157. Benzín - priemerná cena za r.2005 (6 replies)
 158. Daň z úroku na BV (1 replies)
 159. doklad taxi sluzba uctovanie (7 replies)
 160. Ostatné záväzky (11 replies)
 161. Vrátenie DPH (3 replies)
 162. Platca DPH - nákup a predaj od nepodnikateľa (3 replies)
 163. Zrážková daň a daňový bonus (25 replies)
 164. Manko (12 replies)
 165. Ako zaúčtovať ? (2 replies)
 166. Ako zaúčtovať ? (2 replies)
 167. Vrátena platba (8 replies)
 168. Auto z Čiech a DPH (1 replies)
 169. vydláždenie dvora a prístrešok (26 replies)
 170. Daňové priznanie typA a príjmy z ČR (11 replies)
 171. Musí byť majetok odpisovaný? (5 replies)
 172. mám povinnosť tvoriť rezervu na nevyčerpané dovolenky? (27 replies)
 173. Zaslanie odpovede z UDR na môj dotaz týkajúci sa prijatej preddavkovej platby . (0 replies)
 174. Súkromný účet podnikateľa a platby do fondov (42 replies)
 175. Služobná cesta na prelome rokov (1 replies)
 176. Príjem zo stálej prevádzkarne z ČR (1 replies)
 177. Príspevok na zamestnávanie (2 replies)
 178. Stratená zahr. DF (2 replies)
 179. Uplatnenie nezdaniteľnej časti (4 replies)
 180. Faktúra z 2004 (17 replies)
 181. sklad-ceny (7 replies)
 182. Rodičovská rada (3 replies)
 183. Zmena odpisového plánu účtovných odpisov (7 replies)
 184. tlač súvahy na www.drsr.sk (5 replies)
 185. DPH a staré doklady (2 replies)
 186. Dohoda (6 replies)
 187. ročne zučtovanie s prijmom v Kč. (4 replies)
 188. Cestovné výdavky (1 replies)
 189. daňové odpisy (6 replies)
 190. daňové priznanie pri jednorazovom prijme (2 replies)
 191. SZCO-zdravotne poistenie-roc.zuctovanie-naklady (2 replies)
 192. Zákon o DPH v angličtine (3 replies)
 193. daňový bonus (21 replies)
 194. honorár (2 replies)
 195. certifikácia a POV (10 replies)
 196. živnostník a jeho odvody do SP (4 replies)
 197. Prehľad o zraz. a odvedených príd. na daň z príjmov... (2 replies)
 198. Pokladňa v Sk a valuty (2 replies)
 199. trojstranný obchod (17 replies)
 200. Mzda podnikatela (6 replies)
 201. Danove priznanie DPH - vyvoz sluzby do EU §15 (4 replies)
 202. V ktorom štáte zdaniť (3 replies)
 203. životné poistenie a výsluhový dôchodok (1 replies)
 204. Dodatočné DP (7 replies)
 205. Daňové priznanie (14 replies)
 206. ceny PHM (2 replies)
 207. pohľadávka z roku 2003 (15 replies)
 208. Úver v EUR (4 replies)
 209. Splatenie obchodného podielu v sro (0 replies)
 210. daň z predaja zdedeného majetku (3 replies)
 211. odložená daň z príjmu (1 replies)
 212. strata a DP (2 replies)
 213. Clo pri dovoze PC a notebookov z USA (1 replies)
 214. Software z Čiech - čo s DPH? (6 replies)
 215. ukončenie živnosti- čo s neuhradenými záväzkami (5 replies)
 216. ročné zúčtovanie - čestné prehlásenie o výške príjmu (14 replies)
 217. www.drsr.sk - info k RZD za rok 2005 (0 replies)
 218. DP pre SZČO+zamestnanec (6 replies)
 219. Zdanenie podielov na zisku - ktorý riadok DP? (4 replies)
 220. cenová mapa pozemkov v BA (10 replies)
 221. odložená daň- súrne (7 replies)
 222. úrok z omeškania (15 replies)
 223. Strata (1 replies)
 224. DPH z diaľničnej nálepky? (35 replies)
 225. Kúpa technológie od fyzickej osoby. (6 replies)
 226. oznámenie hospodárdskeho výsledku (0 replies)
 227. Odpisy Softvéru pred novelou zákona o účte (0 replies)
 228. daňový základ (1 replies)
 229. dohodár-ročnézúčtovanie a daň.bonus (6 replies)
 230. este raz auto (3 replies)
 231. Zmena uplatn vydavkov (1 replies)
 232. smernice? (2 replies)
 233. Účtovné odpisy budovy (0 replies)
 234. Vystavenie preddavkovej faktúry a jej platba v ten istý deň v hotovosti . (9 replies)
 235. Daňový bonus (30 replies)
 236. Dedičské konanie (14 replies)
 237. Príjem modelov (0 replies)
 238. Odpustenie poplatkov (3 replies)
 239. záväzok alebo pohľadávka ? (0 replies)
 240. Zdaňovacie obdobie (3 replies)
 241. Vklad nehnuteľnosti do ZI od FO - nepodnikateľa (3 replies)
 242. Prac.zmluva s dohodárom/vyradeným z ev.ÚP/ (0 replies)
 243. Kam účtovať? (20 replies)
 244. Kontokorentný účet v JÚ (30 replies)
 245. Účtovanie CCS kariet (1 replies)
 246. priemerná spotreba (1 replies)
 247. Uchovávanie pokladničných blokov (1 replies)
 248. Príjem zo závislej činnosti z ČR + živnosť (2 replies)
 249. Kurzové rozdiely z úveru (1 replies)
 250. Tlačivo "Výpis z daňového priznania FO za rok 2005" (8 replies)