PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 [412] 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. kúpno-predajné zmluvy do nákladov?
 2. Danove priznanie...
 3. recyklačný poplatok
 4. Nezaúčtovaný úrok za rok 2003
 5. DPH a dotácia
 6. bezurocna financna vypomoc
 7. rocne zuctovanie DPH
 8. služobná cesta?????
 9. Dani sa DDP prispevok od zamestnavatela?
 10. daňová kontrola
 11. Zdanenie u dôchodcu.
 12. Leasing-odpisy pri Osob. mot. voz. a DPH ???
 13. paušálne výdavky
 14. II. pilier a vešiaková skriňa
 15. A znova DAŇ Z MOTOR.VOZIDIEL
 16. Zlé zostatky v JU z roku 2004 ?
 17. Majetok vyradený škodou
 18. mandátna zmluva
 19. Právo na odpisovanie vlastnej nehnuteľnosti
 20. daňové náklady
 21. cestovné výdavky pracovníkov
 22. dobropis...
 23. DPH v ČR
 24. DPH v ČR
 25. výdavky na auto
 26. pohladavky a dan z prijmu
 27. Starvné lístky v JU
 28. SZČO a doplnkové dôchodkové sporenie
 29. Súčasť OC - náklady s príravou základov pre stroj
 30. výkaz o majetku a záväzkoch
 31. kult.pamiatka
 32. Zákonný rezervný fond
 33. Kontrola DPH rok 2002
 34. Stratená ZDF
 35. Overenie učt.závierky auditorom
 36. Exekúcia a daňový náklad
 37. Zaradenie po kolaudácii
 38. Tvorba rezervy na odmeny
 39. SZČO - automobil
 40. Nevystavené faktúry DPH spätná oprava?
 41. súkromná osoba predáva PC
 42. Odpočítanie DPH pri registrácii - Jednoduché účtovníctvo
 43. Príjem z prenájmu vozidla
 44. príjem v Rakúsku
 45. Daňové priznanie PO a výkazy
 46. stavba vo vlastnej réžii
 47. daň z nehnuteľnosti - stavebný pozemok
 48. Číslovanie dokladov PD!
 49. BRIGADNIK A DAN
 50. Predaj auta a DP.
 51. Leasing, odpisy versus CESTNA DAN.
 52. doplnkové dôchodkové sporenie
 53. Kontrola nadmeraku
 54. odpisová skupina
 55. Odpočet na manželku
 56. leasing
 57. Aká odpisová skupina?
 58. zahran.úver - kurz.rozdiel
 59. kurzový rozdiel - valutova pokladna
 60. Kúpa budovy s pozemkom
 61. Správne určenie odpis.skupiny
 62. liesing
 63. Odpis IM!
 64. Prenájom nehnuteľnosti
 65. obchod. marža
 66. Odmena umelca
 67. vlastná výroba, alebo fiktívne faktúry?
 68. odpočítateľná položka na dôchodkové sporenie
 69. Základ dane u podnikateľa, ktorý prodniká v SR a ČR
 70. Zakon o prilezitostnych prijmoch
 71. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 72. Výdavky v združení
 73. Rozdelenie hospodárskeho výsledku
 74. 60% náklady
 75. Daň z príjmov FO_preddavky_výpočet
 76. DP FO typ B
 77. Zmena trvaleho bydliska
 78. príspevok za opatrovanie
 79. ČID? čo s ním?
 80. Daň z úrokov na podnikateľskom účte.v JU
 81. Prerušenie podnikania
 82. nevyfakturované dodávky
 83. jednorazovo zaplatene ziv. poistenie
 84. Kúpa pozemku od občana ČR - zrážková daň?
 85. Postupy účtovania od 01.01.2006 už zapracované na Porade
 86. Vrátená daň z DÚ
 87. nákup ťažných zvierat
 88. Prepočet kurzom
 89. živnosť
 90. nákup drobného majetku pred živn. -podotázka
 91. Zdaniť alebo nezdaniť?
 92. nákup drobného majetku pred živnosťou
 93. duplicitná platba+kurz.rozdiel
 94. nezauctovana dan z prijmov
 95. Fakturácia z/do ČR
 96. Provízny predaj v CK a účtovanie.
 97. príjm.pokl.doklad - podpisy
 98. PHM vJU
 99. smernica na spotrebu PHM na mot.pílu
 100. DP FO typ A
 101. Spôsob B a účtovný softvér
 102. nové tlačivá výsledovky a súvahy?
 103. konkurz a vyrovnanie
 104. Sprostredkovanie obchodu z tretích krajín.
 105. kupa auta a daň z MV
 106. Aký je rozdiel?
 107. Ako v JU zaučtovať preplatok nájomného
 108. inventura a DPH.
 109. sprostredkovatel SDS - student
 110. Faktúra vystavená v EUR a správny kurz.
 111. zlúčenie
 112. Daňový výdavok - pred skončením živnosti
 113. Motorová píla na leasing - poraďte, prosím
 114. vykaz majetku a záväzkov
 115. Leasing - finančná činnosť
 116. Leasing - finančná činnosť
 117. Banka versus pokladna
 118. prenajom auta
 119. na ktorom DU sa registrovat?
 120. Výber z účtu cez bankomat
 121. Opravné položky a kurzové rozdíly
 122. slovnaft
 123. Výpisy k DP-FO za rok 2005
 124. účtovanie v občianskom združení
 125. Daň.z Motorových vozidiel ešte raz
 126. osobná spotreba podnikateľa
 127. daňový doklad z minulého roku
 128. Platba kartou
 129. technické zhodnotenie
 130. Oficiální výkaz DPH v excelu
 131. Vrátená úhrada na bankový účet
 132. inventúra
 133. Súkromný lekár pre dospelých a DPH !
 134. Faktúra a uplatnenie DPH
 135. Daň z nehnuteľnosti
 136. Skonto /za množstvo/ pre odberateľa z EÚ /kurz/
 137. Splátkový kalendár ako daňový doklad
 138. Interný zúčtovací doklad
 139. Ako zauctovat honorar?
 140. Ako zaúčtovať finančnú zábezpeku?
 141. info o jed. účtovníctve
 142. Vianočný kredit Orange Slovensko
 143. Jazdy na auto v nákladoch
 144. Daň z mot.vozidiel
 145. Auto v nakladoch
 146. prevod obchodneho podielu v sro
 147. prenajom nehnutelnosti
 148. Dodatočné daňové priznanie DPH dvakrát???
 149. nové daňové
 150. SZČO a nárok na stravné ako zamestnanci?
 151. Nemám novú zmluvu
 152. mozem si fakturovat dopravu?
 153. vyplnenie daňového
 154. Cenová odchylka
 155. Dan z motorovych vozidiel - konateľ
 156. prepravne sluzby
 157. JCD a chýbajúce CMR
 158. Vývoz a chýbajúce JCD
 159. zaúčtovanie 4,75% rezervného fondu solidarity
 160. Vývoz, JCD a dátumy
 161. Kto má platiť správne cestnu daň.
 162. Nič nové
 163. Vysporiadanie roč.zúčtovania dane za rok 2005
 164. Je možné uplatniť do nákladov...?
 165. Zmluva o predaji zariadenia prevádzky
 166. Odpisova skupina-klas.produkcie
 167. zmena rocneho koeficientu a majetok
 168. Ako zauctovat sluzbu - vydavok v penaznom denniku?
 169. daň z úrokov-odpis pohľadávky
 170. Formfiller
 171. Drobny hmotny majetok ESF
 172. Odťah vozidla a DPH
 173. dan z motor. vozidiel a zahran. nájomca
 174. prijem tovaru od FO (obcanov) a sklad
 175. Predaj odpisovaného majetku a daňové výdavky
 176. Príjem za prenájom
 177. Leasing a odpisy
 178. Zdanenie prijmov z CR
 179. Zdanenie prijmov z CR
 180. Úrazová renta
 181. Leasing OMV na 5 rokov
 182. Účtovná závierka r. 2005
 183. vdova
 184. Daň z motorových vozidiel
 185. ako vystavim a zauctujem konkretnu fakturu
 186. Faktúra z ČR - v Sk aj v Kč
 187. Trnava a spol.
 188. Byt
 189. odpisy IM
 190. účtovanie dlhodobej pohľadávky
 191. faktúra z roku 2004
 192. Aké povrdenie k daňovému bonusu a DP 2005
 193. DP z motor.vozid.
 194. Paušálne výdavky
 195. Princíp tvorby účtovnej rezervy
 196. Účtovanie zriadovacích nákladov v prenajatom priestore
 197. úhrada z ČR v praxi
 198. zaradenie budovy do užívania a technické zhodnotenie
 199. Opravné položky k pohľadávkam
 200. motocykel
 201. podať daňové priznanie
 202. Tlačivo na daň z nehnuteľnosti
 203. prijmy oslobodene od dane: Najom a ine...
 204. Pokuta za oneskorené podanie prehľadu
 205. squashový kurt, reklamný svetelný panel
 206. daňový bonus
 207. Postúpenie pohľadávky - čo s DPH???
 208. číslo účtu
 209. Help:-)
 210. DPH pri podnikaní v EU
 211. číslo účtu
 212. suhrnny vykaz DPH
 213. Daňový bonus
 214. Rezident SR-vie niekto poradiť?
 215. účtovanie spôsobom B
 216. leasing v r. 2005 a neplatca DPH
 217. leasing v r. 2005 a neplatca DPH
 218. JU - európsky soc. fond
 219. DPH
 220. príspevok z úradu práce
 221. Ako sa brániť proti neoprávnenému dodaneniu
 222. Preplatok na dani po RZD
 223. Noviny a kolky
 224. Noviny a kolky
 225. vedenie oper.evidencie
 226. Účtová osnova - družstvá
 227. Platba kartou a odcudzenie bločkov
 228. Emisné kvóty
 229. Zdravotná poisť.
 230. kúpa auta a DPH na dan.p.
 231. zúčtovanie uhradeného starého záväzku
 232. DPH a reklamné predmety z EU
 233. Aky spravny účet?
 234. DDP r.35 +alebo-
 235. Koeficient DPH
 236. Aké doklady k trojstrannému obchodu?
 237. Zaradenie majetku po skončení starého lízingu
 238. kúpa nehnuteľnosti pred kolaudáciou
 239. SW-NV
 240. tovar na sklade
 241. účtovanie zákazky v jednoduchom účtovníctve
 242. Zákonník práce na Porade novelizovaný k 01.01.2006
 243. Daňový bonus
 244. odpočitateľná položka na daňovníka
 245. Daňová povinnosť
 246. Zatúlaná faktúra z ČR
 247. Faktúra za telefon
 248. Dodatočné priznanie a vratka
 249. prerušenie živnosti
 250. zásoby