1. Predaj auta (5 replies)
 2. DP A (4 replies)
 3. Dan z prijmu (3 replies)
 4. SZČO, stravné a cestovné náhrady (0 replies)
 5. dôchodok a prenájom auta (4 replies)
 6. Peňažný denník - jednoduché účt. (8 replies)
 7. Vstupenky cez terminal (0 replies)
 8. Navýšenie ZD po ukončení živnosti (0 replies)
 9. Materiál alebo réžia (21 replies)
 10. Drobný majetok do zásob ? (5 replies)
 11. nezdaniteľná časť (1 replies)
 12. Platby z účtu 31.12.2005 (10 replies)
 13. Dohodári-roč.zúčtovanie (2 replies)
 14. devízový účet (4 replies)
 15. Daň z príjmov FO "A"-príjmy z ČR (3 replies)
 16. skladové hospodárstvo (1 replies)
 17. Môžem si uplatniť stravné do nákladov (1 replies)
 18. cenina - poštové známky (6 replies)
 19. Predaj odpisovaného majetku (3 replies)
 20. Ubytovanie konatela (7 replies)
 21. Vysporiadanie rozdielov z ročného zúčtovania (1 replies)
 22. nevysporiadané pohľadávky (56 replies)
 23. Ubytovanie v CZ (7 replies)
 24. Nedoplatok-hlásenie, prehľad (1 replies)
 25. Výroba kalendárov. (3 replies)
 26. Prestavba rodinného domu (5 replies)
 27. lekaren (3 replies)
 28. Ukončenie živnosti- čo s majetkom? (105 replies)
 29. krádež tovaru (15 replies)
 30. krádež tovaru (16 replies)
 31. nadspotreba PHL podľa TP (7 replies)
 32. chýbajúce dodávateľské doklady (15 replies)
 33. Problém s tlačou na str.DRSR (3 replies)
 34. DHIM napísaný na manželku (5 replies)
 35. Reprodukčná obstarávacia cena a odpisy (13 replies)
 36. časové rozlíšenie reklamy (0 replies)
 37. Vydaná zálohová Fa (1 replies)
 38. nejasne platby (5 replies)
 39. poistna udalosť (5 replies)
 40. Vyradenie nedoodpisovaného majetku z evidencie (4 replies)
 41. Skončenie podnikania (17 replies)
 42. Lízing v roku 2005 (12 replies)
 43. DPFO-závis.činnosť,prenájom a úver (4 replies)
 44. stačí kniha došlých a vyšlých fa? (2 replies)
 45. Povinnosti SZČO (6 replies)
 46. Živnostník a pracovná zmluva v Rakúsku (1 replies)
 47. čo s tým? (2 replies)
 48. Cestovné náhrady-druh dokladu (3 replies)
 49. doprava pre zamestnancov (7 replies)
 50. Stolárstvo+príjmy z prenájmu nehnuteľností (4 replies)
 51. DP FO (3 replies)
 52. Cesták FO-SZCO a správne účtovanie (1 replies)
 53. Trovy právneho zastupovania (1 replies)
 54. Cestovné náhrady (2 replies)
 55. metóda??? (2 replies)
 56. DPH na zálohovej faktúre z IČŠ EÚ (0 replies)
 57. danové priznanie DzPFO (2 replies)
 58. Daňové priznanie, nezávislá činosť (1 replies)
 59. nevyplatená mzda (4 replies)
 60. zdokladovanie dotacie (3 replies)
 61. Pausalne vydavky (7 replies)
 62. dochodkove doplnkove poistenie (3 replies)
 63. socialny fond (2 replies)
 64. dôležité (4 replies)
 65. Firemné auto + konateľ zamestnanec + cesta z bydliska do práce (2 replies)
 66. Náklady zahr. osoba (4 replies)
 67. trojstranny obchod (14 replies)
 68. opravna polozka (1 replies)
 69. spôsobená škoda zamestnancom (3 replies)
 70. pohľadávky-premlčanie (2 replies)
 71. dodaniť, či nie? (1 replies)
 72. Ešte raz cestovné náhrady (36 replies)
 73. Zálohové platby (1 replies)
 74. Dôchodkové pripoistenie (3 replies)
 75. Daňová strata za rok 2004 (3 replies)
 76. cestovné SZČO (2 replies)
 77. Daň z príjmov za rok 2005 u osob, ktore sprostredkovali klientov DSS (1 replies)
 78. účtovanie odvodu ZP - neplatené voľno (11 replies)
 79. preprava mimo územia SR (1 replies)
 80. odvod ZP neplatené voľno (2 replies)
 81. daňový bonus (1 replies)
 82. Sociálny fond v JÚ (3 replies)
 83. cestovné lístky (2 replies)
 84. Drobný majetok (10 replies)
 85. Faktúra+dobropis naraz (10 replies)
 86. Kniha pohladavok a zavazkov a zalohove FA (21 replies)
 87. Sadzby stravného pri zahran.služ.ceste za rok 2005 (5 replies)
 88. vreckové k služ.cestám (2 replies)
 89. Daňové priznanie a nezdaniteľná mzda (18 replies)
 90. Technické zhodnotenie DHM (1 replies)
 91. Účtovanie u spoločnosti podliehajúcej auditu (4 replies)
 92. odpisy HIM (15 replies)
 93. zamestnanec v ČR (2 replies)
 94. daňová povinnosť (15 replies)
 95. prijem v CR + spolocne zdanenie manzelov (4 replies)
 96. daňový bonus u inv.dochodcu (3 replies)
 97. Škoda (2 replies)
 98. DPH pri kúpe diaľničnej známky (26 replies)
 99. Dokladovanie nákupu PHM (2 replies)
 100. Ako vyplniť DP?? (5 replies)
 101. Technické zhodnotenie budovy a náklady (1 replies)
 102. Mínus pokladni (5 replies)
 103. Občianské združenie (2 replies)
 104. VOZD alebo VNZD (16 replies)
 105. Nehnuteľnosť a DPH (9 replies)
 106. aká adresa na dokladoch (38 replies)
 107. rezerva na audit (2 replies)
 108. ročné zúčtovanie dane (17 replies)
 109. Bankové poplatky (17 replies)
 110. platby zdravotnej poisťovni v JÚ (4 replies)
 111. Účtovanie inventarizačného rozdielu (6 replies)
 112. účtovanie dobropisu k poskytnutej službe v roku 2004 (3 replies)
 113. DPFO - daň na úhradu (11 replies)
 114. Odvody do socialnej poistovne (3 replies)
 115. Príjmy z činností ktoré nie sú živnosťou / Položky znižujúce základ dane (5 replies)
 116. Podiely na zisku (10 replies)
 117. Mandatna zmluva <-> Ekonomicky zamestnanec (4 replies)
 118. zostatok v pokladni po zruseni zivnosti (3 replies)
 119. Daň.priznanie a ročné zúčt.poistného (5 replies)
 120. zrusenie zivnosti a dan. priznanie (2 replies)
 121. Interný doklad - nesedí v peňažnom denníku (11 replies)
 122. Auto na leasing a manželia (6 replies)
 123. a znova daňový bonus (9 replies)
 124. stara DPH (2 replies)
 125. Podnikanie a záv. činnosť. (1 replies)
 126. starobný dôchodca a odpočítateľná položka (3 replies)
 127. Mimoriadna účtovná - označenie na výkazoch (4 replies)
 128. kolaudácia (32 replies)
 129. Daň z príjmu (1 replies)
 130. Daňové priznanie a preukazateľné výdavky (26 replies)
 131. auto preradené do osobné užívania (6 replies)
 132. Konatel a jeho sukromne auto. (4 replies)
 133. Výpočet dane u inv.dôchodcu (15 replies)
 134. kilometre (10 replies)
 135. Výpis z DP pre SP. (2 replies)
 136. Účtovný zisk, daňová strata (4 replies)
 137. zakon a nelegalnej praci (0 replies)
 138. Daňové výdavky??? a iné (1 replies)
 139. Prechod z preukaz.účtovníctva na paušál.výdaje (3 replies)
 140. Nákup mimo EÚ,Clo, DPH (3 replies)
 141. ostatný krátkod.fin.majetok (4 replies)
 142. Príjmy roku 2005 (2 replies)
 143. lekáreň - účt.fa (10 replies)
 144. Práca v Nemecku pre Slovenskú firmu (15 replies)
 145. fa na prelome rokov (3 replies)
 146. vklad podnikateľa na účet (2 replies)
 147. Oprava chýb minulých účtovných období. (13 replies)
 148. Pokuta z Colného úradu - náklad roku 2005? (4 replies)
 149. DPH a koeficient. (5 replies)
 150. Vyplnanie DP- (3 replies)
 151. FA a preddavok v JU (17 replies)
 152. Vyradenie auta z podnikania do osobného vlastníctva (50 replies)
 153. ´ˇStudenti (1 replies)
 154. Dvere na prenajatej prevádzke -ODPIS ? (14 replies)
 155. Odpis budovy nezapisanej na liste vlastnictva (16 replies)
 156. Uznanie daňových nákladov? (3 replies)
 157. Platím či nie? (3 replies)
 158. Dôchodca - vrátenie zrazenej dane z príjmu (2 replies)
 159. trojstranny obchod to zrejme nie je... (5 replies)
 160. dobropis od elektrarni (1 replies)
 161. mineralna voda ako danovy vydavok (8 replies)
 162. Oprava účtovníctva (4 replies)
 163. Preddavok na daň štvrťročný do 31.03.2006 (9 replies)
 164. uznateľný výdavok (18 replies)
 165. živnostník bez príjmu (4 replies)
 166. Daň z motorových vozdiel a manželia (4 replies)
 167. kniha došlých a vydaných faktúr (2 replies)
 168. výdavky k automobilu (9 replies)
 169. daž z úroku (3 replies)
 170. DP podnikateľa so živnosťou v ČR (14 replies)
 171. faktúry, pokladňa, interné doklady (2 replies)
 172. bloková pokuta (4 replies)
 173. PC odpis v roku 2005 (12 replies)
 174. Tech.zhodnotenie (1 replies)
 175. Odvedená DPH za IV.Q.2005 (1 replies)
 176. danové priznanie FO (7 replies)
 177. daňové priznanie B (2 replies)
 178. dobropis a casobe obmedzenie (5 replies)
 179. Parkovne (18 replies)
 180. Účtovanie stravných kuponov (1 replies)
 181. Odpsi motoroveho vozidla (4 replies)
 182. Prevádzka nákladného auta (8 replies)
 183. Nezdanený priíem a paušálne výdavky 25% (3 replies)
 184. naklady na kancelariu (1 replies)
 185. Tlačivo "Hlásenie" (11 replies)
 186. Bankový výpis (7 replies)
 187. Poplatok za uloženie do zbierky listín (6 replies)
 188. DP "A" a príjmy aj zo zahraničia (10 replies)
 189. Opravy nevýznamných nákladov min.období (18 replies)
 190. DPH - čerpanie PL v ČR (3 replies)
 191. Student prenajimatel a DP (5 replies)
 192. dátum zdaniteľného plnenia (10 replies)
 193. Dobropis na vráteny tovar vystavený 30.12.2005 (4 replies)
 194. Počiatočné stavy súvah. účtov (6 replies)
 195. príspevok na DDP... (1 replies)
 196. Nákupné poukážky (3 replies)
 197. odvody za SZČO (8 replies)
 198. Daňové priznanie (29 replies)
 199. totálna škoda - leasing (15 replies)
 200. Súvaha k DPPO (18 replies)
 201. spoločník a použitie súkromného auta (1 replies)
 202. Účtovanie PHM a jázd (1 replies)
 203. DP s príjmom v zahraničí (3 replies)
 204. Rocne vyuctovanie sluzieb spojenych s najmom (2 replies)
 205. Pohonné hmoty (4 replies)
 206. predaj z 1.vlny kuponovej privatizácie (10 replies)
 207. vypis z DP (18 replies)
 208. Prepočet dane u spoločnosti vzniknutej v priebehu r.2005 (3 replies)
 209. Daňové priznanie-združenie (4 replies)
 210. dan zo ziv.poist. (4 replies)
 211. DP FO typ B - nedoplatok 6,- Sk (11 replies)
 212. FO-umorovanie straty (6 replies)
 213. Daňový bonus-preplatok (4 replies)
 214. registračné pokladnice (10 replies)
 215. Poníženie nákladov na zaklade inventarizácie (2 replies)
 216. Tlačivo na vrátenie dane (19 replies)
 217. Strata 2004 - PO (2 replies)
 218. Príjem z tuzemska aj zo zahraničia (5 replies)
 219. Predčasné ukončenie leasingu (0 replies)
 220. auto do nakladov? (15 replies)
 221. Daňové priznanie SZČO a materský príspevok (7 replies)
 222. Valutová pokladňa (11 replies)
 223. stroje (3 replies)
 224. nezamestnaný - daňové priznanie (1 replies)
 225. výdaje za poistenie (2 replies)
 226. valutová pokladňa (13 replies)
 227. paušálne výdavky 60% (1 replies)
 228. pokladničné doklady (6 replies)
 229. dotacia z EF (2 replies)
 230. Dodanie služby z tretích krajín (9 replies)
 231. Platba kartou (42 replies)
 232. Ukončnie DPH člena v združení (9 replies)
 233. Prosím o odpoveď znalého kolegu v oblasti práva (33 replies)
 234. účtovanie výnosu k 31.12. (4 replies)
 235. Odpis pohľadávky (7 replies)
 236. Stratené bloky z karty (3 replies)
 237. Dobropis nezapočítany s fa (7 replies)
 238. DPH a cestovka (1 replies)
 239. Tovary a služby oslobodené od dane (3 replies)
 240. Absolventská prax a daň z príjmu (4 replies)
 241. Výkaz o majetku a závázkoch (1 replies)
 242. Nákladne auto a PHM (9 replies)
 243. vratenie preplatku dane este za rok 2004? (4 replies)
 244. ODPISY - jednoraz. odpis (3 replies)
 245. Nákladný automobil (5 replies)
 246. Kam sa vlastne uctuju platby do poistovni (SP, ZP) (7 replies)
 247. HIM a odpisy (2 replies)
 248. neodvedená DzP (3 replies)
 249. účtovanie stravného (28 replies)
 250. Veľa telefónov (78 replies)