1. čo s nedaňovými nákladmi? (5 replies)
 2. pomoc začiatočníkovi (3 replies)
 3. DP - ZČ u SZČO (2 replies)
 4. faktúra a PPD (15 replies)
 5. Ako zaúčtovať obstaranie materiálu (7 replies)
 6. Nájomné (5 replies)
 7. Vypĺňanie tlačív cez www.drsr.sk (11 replies)
 8. daňové priznanie z príjmov aj z ČR- športovec (0 replies)
 9. Spoločník a dlhodobá pôžička 365 ? (3 replies)
 10. FO SZČo ukončenie živnosti a zásoby (0 replies)
 11. Preúčtovanie záväzkov (5 replies)
 12. Ú v e r (28 replies)
 13. Prenájom nebyt.priestoru v Čechách (3 replies)
 14. tlačivo Daň z príjmov PO (3 replies)
 15. Umelec daňové priznanie (3 replies)
 16. ukončenie podnikania FO v PU - výkazy (4 replies)
 17. Súrna pomoc - odpis auta (4 replies)
 18. Zaplatená práca (8 replies)
 19. poistné SZČO za rok2003,2004 (1 replies)
 20. Vrátenie dane u dôchodcu (39 replies)
 21. Stravné-živnostník v Čechách (5 replies)
 22. Obstaranie auta kupou na uver (3 replies)
 23. stavebné práce v zahran.a dph (19 replies)
 24. Dôchodca nemusí platiť daň? (4 replies)
 25. Nezdaniteľná časť a bonus (1 replies)
 26. Výnos z predaja nehnuteľnosti. (5 replies)
 27. 60% paušálne výdavky a znenie faktúry (4 replies)
 28. Príjem z prenájmu bytu (7 replies)
 29. Registrácia prenajímania nehnuteľnosti (1 replies)
 30. Faktury vystavene v roku 2005 a zaplatene v roku 2006 (4 replies)
 31. Uplatnenie stravného vo výdavkoch (4 replies)
 32. Zabudnutý doklad o úhrade (4 replies)
 33. Dôchodca a práca na dohodu (5 replies)
 34. FO SZČO a príjem z prenájmu nehnuteľnosti (2 replies)
 35. strazny pes a danova uznatelnost vysokych vydavkov (11 replies)
 36. náhrada za stratu na zárobku (4 replies)
 37. Neuplatnenie DPH z leasingu (41 replies)
 38. Kúpa avie za 30.000,-Sk (11 replies)
 39. Prázdniny a daňový bonus (3 replies)
 40. zápočtový list (4 replies)
 41. Prosím o radu-súrne (3 replies)
 42. Komisionárna zmluva (19 replies)
 43. kurz pri vybere z EUR uctu do EUR pokladne (10 replies)
 44. prenajate auto z autopozicovne a cestaky (2 replies)
 45. Preddavky na elektriku-dohoda o platbách (3 replies)
 46. Dan z prijmu 2005 - preplatok za Dan z prijmu za rok 2004 (2 replies)
 47. SKLAD- 1 x (3 replies)
 48. JE TO SPRÁVNE? (15 replies)
 49. preplatky na dani vs. daňová povinnosť (14 replies)
 50. Nechcené náklady (41 replies)
 51. zacinam (7 replies)
 52. Výkazy k DP (8 replies)
 53. Výdavky sprostredkovateľa poistenia (9 replies)
 54. oslobodene prijmy z prenajmu (5 replies)
 55. počítač (11 replies)
 56. Predčasné ukončenie LZ (0 replies)
 57. uplatnenie straty u fyzickej osoby (1 replies)
 58. Prerušenie živnosti na obdobie 1 roka (1 replies)
 59. Uplatnenie nákladov z LZ uzavretej 27.4.2004 (1 replies)
 60. Cesťák-zahraničie (3 replies)
 61. Zacinam v JU (5 replies)
 62. Invalidný dôchodca (1 replies)
 63. Pomoc (16 replies)
 64. uplatnenie nezdan. základu dane - študent (1 replies)
 65. daňové priznanie (3 replies)
 66. MAJETOK vložený spoločníkom (9 replies)
 67. preradenie HIM zo súkromného majetku do JU SZCO (6 replies)
 68. Aktíva - pasíva (11 replies)
 69. Paušalny vydavok (1 replies)
 70. Príspevok z Úradu práce (6 replies)
 71. odvody a dan.priznanie (2 replies)
 72. Daňové priznanie + účtovníctvo (12 replies)
 73. Poradenske sluzby do Slovinska a DPH (2 replies)
 74. leasing+dodatočné výdavky (1 replies)
 75. nevymožiteľná pohľadávka (7 replies)
 76. Prosba o pomoc - odpisy (26 replies)
 77. Daňové priznanie FO A (8 replies)
 78. potrebujem spraviť jednoduché účtovníctvo (51 replies)
 79. Úhrada fa za mobil poštovou poukážkou (11 replies)
 80. Živnostník a cena za PHM (7 replies)
 81. kurzový rozdiel (43 replies)
 82. BYTOVÉ SPOLOČENTVO VLASTNÍKOV BYTOV (0 replies)
 83. sprostredkovateľ SDS a vedenie účtovníctva (7 replies)
 84. Zrážková daň z úrokov (21 replies)
 85. Osobný vklad podnikateľa (18 replies)
 86. Pausalne vydavky - kde sa zapisuju (4 replies)
 87. Kde mám v DP uviesť poistné? (7 replies)
 88. V AKOM RIADKU VYROVNAŤ DAŇOVÝ BONUS V DAŇOVOM PRIZNANÍ (2 replies)
 89. Lízing 2004-pomóc (16 replies)
 90. DP - Zaciatok roka zamestany, ukoncenie pracovneho pomeru, neskor zivnost (3 replies)
 91. Sprostredkovanie zamestnania - faktúry? (3 replies)
 92. pracovná neschopnosť (2 replies)
 93. účtovanie mzdy v PD (4 replies)
 94. Daňové priznanie dôchodkyne (5 replies)
 95. opäť opravné položky (11 replies)
 96. Popletený SF (13 replies)
 97. Zostatok na 022 (2 replies)
 98. Poč. stavy a podsúvahové účty (23 replies)
 99. uhrada v PU (4 replies)
 100. Minimálna daň (5 replies)
 101. Aký je to náklad ? (8 replies)
 102. účtovanie zabudnutej fa (4 replies)
 103. Zápočet dane (0 replies)
 104. Kúpa auta do požičovne (5 replies)
 105. ???zamestnanie+prenájom (8 replies)
 106. Práca v zahraničí - Cyprus (12 replies)
 107. dobropis z EÚ (17 replies)
 108. výhra (6 replies)
 109. Poraďte,prosím.. (1 replies)
 110. preddavky az k 30.6.? (1 replies)
 111. zaokruhlovanie v DP (7 replies)
 112. Leasing (16 replies)
 113. Účtovanie po zrušení živnosti (14 replies)
 114. Predaj majetku (7 replies)
 115. Prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo (1 replies)
 116. DOBROPIS (7 replies)
 117. aký právny vzťah ? (2 replies)
 118. auto z EU (4 replies)
 119. navratenie dani z CR (1 replies)
 120. bločky za phm (4 replies)
 121. poraďte mi, prosím (5 replies)
 122. Zásoby a vedľajšie náklady (2 replies)
 123. ROZDELENIE ZISKU KONATEĽOM (2 replies)
 124. Daňový bonus (2 replies)
 125. Danove priznanie studentka (15 replies)
 126. JÚ - čo dať do nákladov (12 replies)
 127. Zdanenie príjmu z Rakúska (2 replies)
 128. QUATRO (3 replies)
 129. Zrážka dane z úroku (10 replies)
 130. Prosím o radu (1 replies)
 131. Leasing - výkaz o M a Z (2 replies)
 132. Kurzový rozdiel (9 replies)
 133. Združenie FO. (3 replies)
 134. DP FO B - chyba v r.101 (7 replies)
 135. daň z MV (1 replies)
 136. výška uplatnených výdavkov (1 replies)
 137. Dodatočné priznanie a sankcie (14 replies)
 138. Tlačivá z internetu (6 replies)
 139. náhrada stravného v 2005 (1 replies)
 140. Vyhnutie sa odvodom (17 replies)
 141. koniec DPH (5 replies)
 142. Stravné vodičov (2 replies)
 143. Prosim pomozte (3 replies)
 144. Kedy zdaňovať výnosy z podielových fondov? (12 replies)
 145. Cestak sam sebe - co vsetko treba nan vypisat, podpisat? (7 replies)
 146. Predaj nehnutelnosti/zahrady/ a dan z prijmu (0 replies)
 147. peddavky na dan (50 replies)
 148. kurzové rozdiely na 384 (2 replies)
 149. Školenie a ubytovanie budúcich zamestnacov (2 replies)
 150. 3 kontrolné otázky (15 replies)
 151. Zverejnenie účtovnej závierky (38 replies)
 152. TP bez uvedenie spotreby (0 replies)
 153. Znova leasing (0 replies)
 154. nezrovnalosti vo vykazoch pre JU (6 replies)
 155. Faktúry s DPH - oprava (2 replies)
 156. DPH-sluzbu pre CR na uzemi SR (2 replies)
 157. definicia cenin (8 replies)
 158. Telefón v podnikaní (3 replies)
 159. spotreba paliva Ford Transit (3 replies)
 160. výkaz o príjmoch a výdavkoch (3 replies)
 161. Preplatok energií na 326-ke (1 replies)
 162. Leasing v JU - tabulka (1 replies)
 163. penalizačná faktúra (2 replies)
 164. zase výpocet phm (10 replies)
 165. Obrat pre registráciu DPH (8 replies)
 166. Daňový bonus (3 replies)
 167. stravné lístky (5 replies)
 168. Kto je povinný podať DP ? (1 replies)
 169. pozastavenie živnosti do 31.3.2006 (9 replies)
 170. Žiadosť o odklad daňovej povinnosti (1 replies)
 171. neviem (9 replies)
 172. Kniha jázd - auto v IM (17 replies)
 173. odpisy (2 replies)
 174. registrácia DPH (3 replies)
 175. Daňové výdavky (2 replies)
 176. Súčiastky na stroj (3 replies)
 177. DP - §6 (1 replies)
 178. BEZPLATNÉ VZORKY Z TALIANSKA A DPH (9 replies)
 179. Vykaz o majetku a prijmoch ... (13 replies)
 180. Študent- daňové priznanie (2 replies)
 181. Dan. priznanie - uroky v BE na bank.ucte (0 replies)
 182. Podsúvahové účty (1 replies)
 183. Osobná asistencia (9 replies)
 184. Občan Rakúska a prenájom (7 replies)
 185. Haliere (3 replies)
 186. Cash flow - nepriama metóda (15 replies)
 187. Ako uctovat odpis automobilu (9 replies)
 188. Ako zaúčtovať správne výkon správy bytu v s.r.o. vlastník bytu (19 replies)
 189. IČO (3 replies)
 190. Daňové priznanie - dôchodca (5 replies)
 191. Daň z prenájmu nehnuteľnosti (65 replies)
 192. Paušálne výdavky 60 %. (19 replies)
 193. DPH za minulé roky (5 replies)
 194. Rodičovská dovolenka a DP (3 replies)
 195. Aktivácia kuchynskej linky (8 replies)
 196. pohladavky (1 replies)
 197. Dobropis z EU (3 replies)
 198. Akú cenu PHM použiť? (10 replies)
 199. Daňové priznanie - typ B (9 replies)
 200. Príjem zo ZČ + neviem aký príjem... (2 replies)
 201. Základ daňe (1 replies)
 202. Oneskorená registrácia k DPH (44 replies)
 203. http://www.porada.sk/images/icons/icon15.gifPaušálne výd.60% -remesené živnost? (0 replies)
 204. Prechod z JU do PU (3 replies)
 205. FA z Poľska (40 replies)
 206. BÚ EUR (91 replies)
 207. Pohľadávky z minulých rokov (4 replies)
 208. Účet 341 (3 replies)
 209. ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU (4 replies)
 210. Nákup neh.majetku z Čiech (7 replies)
 211. prenajom v CR (1 replies)
 212. FO nepodnikateľ a príjem za sprostredkovanie z ČR (9 replies)
 213. Majetok alebo záväzok? (2 replies)
 214. Dlhodobý majetok a cena majetku (11 replies)
 215. Náklady, náklady... (5 replies)
 216. potrebujem poradiť (4 replies)
 217. Z. o účt. od 1.1.2005 - §17odst.8 (3 replies)
 218. Interné doklady (39 replies)
 219. pohľadávky a záväzky (5 replies)
 220. časť starej pohľadávky - upustenie od vymáhania (11 replies)
 221. Daň z úrokov (4 replies)
 222. Štatistická hodnota faktúry (2 replies)
 223. odvody SZČO zdr.poisťov. (6 replies)
 224. DP za rok 2005 typ A (4 replies)
 225. poznámky k závierke (14 replies)
 226. Zákonné poistenie mot. vozidiel (2 replies)
 227. Faktúry od mobil. operátora (5 replies)
 228. Základ dane 48 248 Sk (1 replies)
 229. daňové priznanie (5 replies)
 230. DP za rok 2005 typ B (14 replies)
 231. postúpenie záväzku (12 replies)
 232. Strata z r.2000 na účte 429 (3 replies)
 233. Základ dane 48 248 Sk (2 replies)
 234. rgr. DPH- 1 500000 (5 replies)
 235. Účtovanie záloh-opäť (25 replies)
 236. Auto na leasing - odpisovanie (0 replies)
 237. Pokuta za súvahu? (2 replies)
 238. Predaj software do CR - mal som podat suhrnny vykaz (4 replies)
 239. Daňové priznanie B (1 replies)
 240. Najomne za priestor v rodinnom dome kde byvam... (1 replies)
 241. odpočet na manželku (11 replies)
 242. platby kartou sposoby uctovania (1 replies)
 243. Vrátenie tovaru (8 replies)
 244. BOZP (2 replies)
 245. podiel na zisku (0 replies)
 246. Paušálny mesačný poplatok Orange (2 replies)
 247. prenájom auta (1 replies)
 248. DM a účtovný softvér (4 replies)
 249. Odvody a zdravotné (2 replies)
 250. Prispevková organizácia (1 replies)